Fysio

fysioterapeuten-graablaa

Fysioterapeuten nr.9, 2011

Forrige artikel Næste artikel
 

Hvad betyder det at lytte til kroppen?

10.06.2011, af faglig redaktør Vibeke Pilmark

0

STUDERENDES PRIS / ”Lyt til din krop” opfattes ikke altid, som udsagnet er tænkt. Et bachelorprojekt har vist, at raske gravide kvinder bruger udsagnet til at reducere deres fysiske aktivitetsniveau.

lytte-til-kroppen-3-piger Foto: Robert Attermann/Red Star

”Husk at mærke efter, lyt til din krop eller gå kun til smertegrænsen”, lyder nogle af de anbefalinger, patienterne får hos fysioterapeuten. Men hvad forstår patienterne ved disse anbefalinger, og ved de, hvad de skal lytte efter?

De Studerendes Pris:

De Studerendes Pris er stiftet af Danske Fysioterapeuters Forskningsfond og blev uddelt første gang i 2006. Formålet er at sætte fokus på faglig formidling og samtidig synliggøre den store mængde viden, der ligger i de studerendes bachelorprojekter. For at komme i betragtning til prisen skal der udarbejdes en videnskabelig artikel på baggrund af eget bachelorprojekt. Prisen er på 25.000 kr.

 Læs mere om De Studerendes Pris

Anbefalinger som fysioterapeuter og andre sundhedspersoner tilsyneladende synes er entydige, er det ikke nødvendigvis, viser et bachelorprojekt fra 2011 fra fysioterapeutuddannelsen på UC Syddanmark i Esbjerg. Karina Andreassen, Dorte Kielland Bildsøe og Hanne Madvig Nielsen har undersøgt, hvad fem gravide kvinder forstår ved ”Lyt til din krop”, som indgår i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide kvinder. Projektet fik topkarakter til eksamen og en artikel, der beskriver projektets resultater, har vundet årets Studerendes Pris, der overrækkes på fysioterapeutuddannelsen den 23. juni.

Projektet
Det overordnede emne for Hanne, Dorte og Karinas projekt var sundhedsfremme med udgangspunkt i de anbefalinger om fysisk aktivitet, der gives raske gravide. En norsk undersøgelse viser, at kvinder generelt nedsætter deres fysiske aktivitetsniveau, når de bliver gravide og at de, der ikke var aktive før, heller ikke bliver det i graviditeten. I deres litteraturgennemgang så de nærmere på de officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, hvor anbefalingen er, at gravide skal opretholde en fysisk aktiv livsstil med moderat fysisk aktivitet mindst 30 minutter dagligt.

Sundhedsstyrelsen skriver således følgende om fysisk aktivitet: ”Fysisk aktivitet under graviditeten har flere positive effekter for både mor og barn, og der er kun få vigtige forsigtighedsregler. Flere undersøgelser har vist, at kvinder, der er fysisk aktive, før de bliver gravide, uden problemer kan fortsætte deres aktivitetsniveau under graviditeten, såfremt den gravide føler sig godt tilpas”.

I forbindelse med vurdering af dosis og intensitet opfordrer Sundhedsstyrelsen de gravide til at lytte til kroppens signaler. Men spørgsmålet er, om kvinder kan finde ud af, hvad det vil sige at lytte til kroppen. Hanne, Dorte og Karina fandt flere indlæg i de webbaserede debatfora for gravide, der tydede på, at det er svært for kvinder at finde ud af at tilpasse deres aktiviteter til den aktuelle situation.

Fem raske gravide kvinder blev inkluderet i studiet. Tre af dem var fysisk aktiv før graviditeten. Gennem semistrukturerede forskningsinterview fandt de tre studerende, at kvinderne primært brugte udsagnet ”Lyt til din krop” til at reducere deres aktivitetsniveau. Kvinderne kendte kun to (plukveer, pletblødning) ud af ti regulære faresignaler i forbindelse med fysisk aktivitet, og de anså almindelige fysiologiske forandringer i graviditeten (træthed, kvalme, smerter i bækken og ryg) som et signal om, at de skulle stoppe den fysiske aktivitet. At fysisk aktivitet kunne bruges til at forebygge gener i graviditeten eller begrænse vægttab var ukendt for kvinderne.

Kvinderne bruger ikke anbefalingerne korrekt
Det overraskede de tre studerende, at der var flere forskellige måder at forstå udsagnet Lyt til din krop på, og at de fem kvinder primært lyttede til deres begrænsninger og ikke til deres eventuelle behov for bevægelse. ”Kun en af de fem kvinder, der var fysisk aktiv før graviditeten, fortsatte med at træne under graviditeten. I graviditeten er kvinderne mere trætte, men de har øjensynligt ikke erfaret, at man rent faktisk kan få energi af at bevæge sig”, fortæller Hanne.

”Under graviditeten er kroppen i forandring, og der sker så meget, der er uvant for kvinderne. Kan man så overhovedet tolke de signaler, man får fra kroppen”, siger Karina. Utryghed, angst og smerter kan også være med til at komplicere tolkningen af kroppens signaler, mener hun.

Svært at følge råd om fysisk aktivitet
Da Hanne, Dorte og Karina i interviewene spurgte ind til, hvor kvinderne fik deres informationer fra, var det primært deres egne mødre, veninder, webfora for gravide og det udleverede Libero-hæfte til gravide, de støttede sig til. Mødrenes råd baserer sig formentlig på egne erfaringer fra en tid, hvor man ikke var så opmærksom på betydningen af fysisk aktivitet i graviditeten og de mange webfora formidler dels Sundhedsstyrelsens budskab om fysisk aktivitet, dels indlæg, der ikke er helt i overensstemmelse med anbefalingerne.

Måske er der bare brug for: ”10 gode råd om fysisk aktivitet i graviditeten” frem for de noget mere indviklede anbefalinger, Sundhedsstyrelsen formidler på hjemmesiden”, mener Dorte.

Selvom man ikke kan generalisere ud fra resultaterne fra projektet, ville det ikke undre Hanne, Dorte og Karina, hvis patienter generelt har svært ved at bruge udsagn som ”lyt til din krop” eller ”gå til smertegrænsen” uden at få mere konkrete forhold, de skal være opmærksom på.

 

Resumé:

”Lyt til din krop” – hvordan forstår og anvender gravide begrebet?
Et kvalitativt studie baseret på semistrukturerede enkeltinterview

Baggrund
For raske gravide med forventet normalt fødselsforløb gælder et sæt generelle anbefalinger for fysisk aktivitet og motion under graviditeten. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide er fysisk aktive minimum 30 min. om dagen af moderat intensitet, og at de gravide derudover skal lytte til deres krop. Vi er i midlertidigt stødt på flere internet debatfora, hvor gravide debatterer, hvad der menes med begrebet ”lyt til din krop”.

Formål
At undersøge, hvordan den gravide forstår og anvender begrebet ”lyt til din krop” i forbindelse med fysisk aktivitet og motion.

Materiale og metode
Der er udført semistrukturerede kvalitative forskningsinterview af fem gravide om, hvordan de forholder sig til begrebet ”lyt til din krop” i forbindelse med fysisk aktivitet og motion. Disse interview er analyseret efter metoden systematisk tekstkondensering.

Resultater
I analysen opstod 5 kodegrupper: ”Kroppens signaler”, ”Agere på kroppens signaler”, ”Bekymringer”, ”Begrænsninger” og ”Anvendelighed”.

Konklusion
Informanterne forstår begrebet ”lyt til din krop” på den måde, at de lytter efter stopsignaler fra kroppen og anvender rådet ved at reducere deres aktivitetsniveau. De kender 2 ud af 10 regulære faresignaler, og de anser forventelige fysiologiske og anatomiske forandringer som værende stopsignaler. Yderligere studier vil kunne belyse, om resultaterne fra dette projekt er gældende for en større andel af de gravide, og om det i tilfælde af sammenfald er nødvendigt at revidere rådet i anbefalingerne.

Nøgleord: graviditet, kropsbevidsthed, fysisk aktivitet. 

Læs hele artiklen her

 

Redigeret af : Mette Winsløw, 16.06.2011

Til top
0

Kommentarer til artiklen

Kommentar

Felter markeret med * skal udfyldes

       
Send din kommentar