Fysio

Kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer for skulderlidelser

 

Læs Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for udvalgte skulderlidelser fra 2013 samt de faglige visitationsretningslinjer vedrørende impingementsyndrom/ rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur fra 2011.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for udvalgte skulderlidelser fra 2013

Formålet med Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje fra 2013 er at understøtte en evidensbaseret indsats ved diagnostik og behandling af patienter med impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre og understøtte en ensartet diagnostik og behandling af høj faglig kvalitet til patienter med disse skulderlidelser.
 
Den nationale kliniske retningslinje er udformet sådan, at den:

  • bygger på den bedst tilgængelige evidens
  • går på tværs af sektorer og sundhedsprofessionelle
  • giver konkrete anbefalinger, hvor der skal træffes beslutninger i de enkelte
  • patientforløb.

Målgruppe

Målgruppen for den nationale kliniske retningslinje er sundhedsprofessionelle,
herunder praktiserende læger, fysioterapeuter, sygeplejersker, reumatologer,
ortopædkirurger, ergoterapeuter, kiropraktorer og arbejdsmedicinere.
Den kan desuden benyttes af patienter eller andre, der ønsker at søge information
om sundhedsydelser på området.

Læs den kliniske retningslinje

Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje fra 2011

Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje vedrørende impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur fra 2011 indeholder følgende:

  • Flow charts for patientforløb ved mistanke om impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur
  • Afgrænsning og forekomst af impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur
  • Kort teoretisk oversigt over behandlingsmuligheder
  • Beskrivelse af diagnostik og behandling i almen praksis, fælles akut modtagelse og primær sektor
  • Beskrivelse af henvisning fra almen praksis/fælles akutmodtagelse tilspecialerne intern medicin: reumatologi, ortopædisk kirurgi og arbejdsmedicin
  • Faglige visitationsretningslinjer for kirurgisk behandling

Læs visitationsretningslinjerne

Redigeret af : Anne Larsen, 09.10.2014

Til top

Kontakt

Title

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Danske Fysioterapeuter

Afmeld Tilmeld

imgmap201293016112 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0