Fysio

 

Effekt af laserbehandling til nakkesmerter

19.11.2009, af faglig redaktør Vibeke Pilmark


 

Laser (LLLT) har effekt på uspecifikke nakkesmerter. Det konkluderer en gruppe forskere i en artikel publiceret i The Lancet. Læs præsentation af resultaterne og et interview med en af forskerne fysioterapeut og professor Jan Bjordal og være med i en diskussion på fagbloggen.

nakke_main

Et systematisk review og metaanalyse publiceret i Lancet konkluderer, at Low Level Laserterapi (LLLT) kan mindske nakkesmerter.

Den australske læge Roberta Chow har sammen med den norske fysioterapeut, professor Jan M. Bjordal og en gruppe internationale forskere gennemført et systematisk review og metanalyse af randomiserede klinisk kontrollerede studier, der har undersøgt effekten af LLLT til nakkesmerter.

Guidelines om behandling med LLLT laser

På World Association for Laser Therapys (WALT) hjemmeside kan man blandt andet finde guidelines til behandling med LLLT laser.

WALT's hjemmeside 

Flere rct-studier
Forskergruppen fandt 16 rct-studier med i alt 820 inkluderede patienter, heraf to studier, der havde undersøgt effekten af laser på akutte nakkesmerter, hvor der blev fundet begrænset effekt af LLLT. Disse studier viste dog, at der var større sandsynlighed for smertereduktion med behandling med LLLT i forhold til placebo.

I elleve studier af effekten af LLLT på kroniske nakkesmerter rapporterede patienterne smertereduktion. Syv af disse studier havde followup-data fra 1.-22. uge, der viste fortsat effekt.

Mekanismerne bag behandlingseffekt
Forskerne ved endnu ikke, hvorfor laserbehandlingen virker smertedæmpende men mener, at forklaringen kan være, at LLLT nedsætter inflammationen, muskeltræthed og påvirker og inhiberer de smerteførende nervetråde.

Selvom mekanismerne bag behandlingsresultaterne ikke er fuldstændigt belyst, er LLLT ifølge forfatterne relevant alene eller i kombination med anden behandling til af nakkesmerter. I klinisk praksis vil behandling med LLLT laser med fordel kunne kombineres med øvelser.

Resultaterne fra dette review tyder på, at der er lige så god effekt af LLLT som andre behandlingsformer, der typisk bruges til at dæmpe nakkesmerter, hvilket også gælder den farmakologiske intervention, hvor der ikke foreligger evidens for effekten, og hvor det er almindeligt med bivirkninger. Link til artikel i PubMed 

Interview med Jan Bjordal
Redaktionen har bedt en af forfatterne, den norske fysioterapeut, ph.d. og professor Jan Bjordal om at uddybe nogle af resultaterne og sige lidt om, hvilke konsekvenser har ser de bør have for inddragelse af laser i behandlingen af patienter  med muskuloskeletale lidelser.

Jeres systematiske review har fundet effekt af behandling med laser til nakkesmerter. Hvilke konsekvenser, mener du, resultaterne skal have for fysioterapeuters behandling af nakkesmerter

Det er viktig å få frem, at fysioterapeuter nå har flere effektive behandlingsformer mot nakkesmerter, og at disse bør være fysioterapeuters førstevalg. Laserbehandling er en av de få støttebehandlingsformer, som gir dokumentert lindring av nakkesmerter, og den bør kombineres med annen fysioterapi som har dokumentert effekt som øvelser og mobilisering/manipulasjon. Ofte blir pasienter henvist til å bruke smertestillende medisiner, hvor dokumentasjonen er beskjeden eller fraværende og effekten i beste fall liten.
 
Er der andre områder, hvor laser har vist god effekt?
 
Ja, ved slidegigt i kne og tendinopathier foreligger det også god dokumentasjon i form av systematiske oversikter, som viser gode dose-avhengige effekter. Evidensbaserte guidelines med anbefalt dosering for muskel/skjelett lidelser finnes på internett på på World Association for Laser Therapy's hjemmeside
 
 Tilskud
I Danmark ydes der ikke tilskud til behandling med laser hos den praktiserende fysioterapeut. Patienter med nakkesmerter kan få tilskud til manuel behandling, træning og blandt andet ultralyd og TENS. Mener du, at jeres undersøgelse lægger op til en revurdering af lasers rolle i behandling af muskuloskeletale problemstillinger hos fysioterapeuter.
 
Ja, definitivt.
 
 En af grundene til at laser ikke er omfattet af tilskud, er, at de danske sundhedsmyndigheder ikke mener, der er effekt af behandlingen. Hvordan stiller du dig til det?
 
Det stiller jeg meg fullstendig uforstående til, og det virker som man da ikke har tatt med den seneste forskning på området. Antall laserpublikasjoner på Medline er fordoblet siden 2003. Det finnes i dag 120 randomiserte placebo-kontrollerte studier på fysioterapi-databasen Pedro, og en stor del av dem er av akseptabel til meget god kvalitet.

Fagbloggen

Kunne man forestille sig, at mange fysioterapeuter fravælger denne smertelindrende behandlingsmetode på grund af manglende evidens og tilskudsmuligheder for patienten og er konsekvensen af det manglende fokus på laserbehandling, at dem, der bruger laser, måske ikke er bekendt med de nye retningslinjer for behandling

Vær med i debatten


Samtidig har en rekke forskergrupper avdekket i laboratoriestudier at laser gir en dose-avhengig betennelsesdempende effekt som er like stor som for betennelsedempende medisiner (NSAID). I tillegg finnes flere andre spennende lasermekanismer med overlappende terapeutiske vindu, som er relevante for fysioterapi under utforsking. Jeg tenker da på lasereffekter, som virker helende på bindevev, beskyttende mot tretthetutvikling muskulatur, og en mulig hemming av smerteimpulser  
 
Er der kommet ny viden til, der gør, at fysioterapeuter har brug for at blive opdaterede, hvad angår behandling med LLLT-laser?
 
Ja. Og det har spesielt med dosering for de enkelte mekanismene å gjøre. En nylig publisert analyse viste, at bl.a. at 11 av 12 tendinopathi studier, som fulgte World Association for Laser Therapy's guidelines for tendinopathi (www.walt.nu), fant positive effekter av laserbehandling, mens studier, som ikke overholdt guidelines, stort sett ikke fant noen effekt. Så riktig bruk er essensielt for å få god effekt. 

 

Artikel i The Lancet

Chow RT, Johnson MI, Lopes-Martins RA, Bjordahl JM. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Lancet. 2009 Nov 12. [Epub ahead of print]

Link til PubMed

Redigeret af : Anne Guldager, 03.11.2014

Til top

Title

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Danske Fysioterapeuter

Afmeld Tilmeld

imgmap201293016112 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0