Fysio

At studere i udlandet

 

Rejselyst? Udlængsel? Nye udfordringer? Måske er et ophold i udlandet noget for dig. Du kan enten følge undervisningen på en fysioterapeutskole eller komme i praktik.

Fysioterapeutuddannelsen giver mulighed for at tage en del af uddannelsen i udlandet. Det kan både være et eller flere semestres teoretisk undervisning på en skole eller et praktikforløb, du vælger at følge. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den internationale koordinator på din skole. Her kan du få at vide, hvilke skoler og praktiksteder, der er lavet samarbejdsaftaler med.

Her finder du links til fysioterapeutskolernes informationer om udlandsophold:

København
Næstved og Roskilde
Hillerød
Odense
Aalborg
Esbjerg
Holstebro
Århus

Samarbejdsaftaler
Som led i EU's satsning på internationalisering af uddannelserne i Europa har uddannelsesstederne indgået forskellige aftaler med tilsvarende studiesteder i de europæiske lande.

Som eksempler på samarbejdsprogrammer kan nævnes:

Erasmus
– et europæisk samarbejde til videregående uddannelser

Nordplus – et nordisk samarbejde om videregående uddannelse i de fem nordiske lande samt Grønland, Færøerne og Ålandsøerne

Du kan finde flere oplysninger om samarbejdsaftaler på udiverden.dk.

Udiverden.dk

Merit
Studieophold i udlandet bliver normalt godskrevet, dvs. den samlede studietid bliver ikke forlænget, fordi man vælger at tage en del af uddannelsen i et andet land. En betingelse for at få merit for et praktikophold i udlandet er, at den studerende får mulighed for at undersøge og behandle egne patienter, samt at praktikstedet er villig til at give supervision af den studerende. Kravene til mål for en praktikperiode i udlandet er ikke anderledes, end de er for den tilsvarende periode i Danmark. Inden den studerende kan godkendes til et praktikophold i udlandet skal tidligere klinisk underviser samt fysioterapilærer høres.

Økonomi
Når man læser eller tager praktik i udlandet, er der som regel nogle ekstra omkostninger forbundet med det. Man skal blandt andet betale rejsen, leje af værelse og rejseforsikring. Du har lov til at tage din SU med til udlandet, og hvis du rejser ud på en Sokrates eller Erasmus udvekslingsaftale, som din skole har indgået, kan du få tildelt et stipendie som tilskud til rejse, boligomkostninger mm. Beløbet kan variere, men det er i gennemsnit ca. 3.500 kr. Derudover kan du søge legater.

Husk at begynde planlægningen af dit udenlandsophold i rigtig god tid, så du kan overholde ansøgningsfrister og nå at søge legater.

Redigeret af : Anne Larsen, 17.01.2014

Til top

Title

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Danske Fysioterapeuter

Afmeld Tilmeld

imgmap201293016112 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0