Fysio

Syg i samfundet – oplevelser hos skizofrene ved fysisk aktivitet.

 

Syg i samfundet – oplevelser hos skizofrene ved fysisk aktivitet.

Udarbejdet af: Nina Kühnell Steen Hansen og Nadia Varming studerende ved Fysioterapeutuddannelsen University College Sjælland i Næstved
Vejledere: Menelaos Manolis Marinos og Marianne Lindahl
Kontaktperson: Nina Kühnell Steen Hansen og Nadia Varming, bann@hotmail.dk

Baggrund:
Vores interesse med projektet er at opnå indsigt i skizofrenes oplevelser ved fysisk aktivitet varetaget af en fysioterapeut. Der er forsket en del indenfor fysisk aktivitet til psykiatriske patienter, men disse er primært kvantitative og omhandler andre diagnoser end skizofreni. Vi vil derfor gerne give de skizofrene en stemme og se på emnet fra et brugerperspektiv.

Formål:
Formålet med projektet er at skabe forståelse for de oplevelser skizofrene har ved fysisk aktivitet.

Metode:
Tre personer indlagt på x med diagnosen skizofreni, blev interviewet om deres oplevelser ved fysisk aktivitet. Interviewene var individuelle og semi-strukturerede, hvilket gav en åben tilgang. Dette er i overensstemmelse med projektets filosofisk hermeneutiske videnskabelige afsæt. Analysen er delt i tre fortolkningsniveauer, selvforståelse, commom sense og teoretisk tolkning, hver med deres problemformulering samt konklusion.

Konklusioner:
Det kan konkluderes at fysisk aktivitet har en betydning for projektets deltagere, i form af fysiske og psykiske ændringer såsom naturlig træthed samt øget energi og glæde. Desuden skaber fysisk aktivitet et frirum fra tanker om sygdom. Det der fylder mest hos deltagerne er, at fysisk aktivitet øger normalitetsfornemmelsen, idet denne forbindes med normale aktiviteter udenfor afdelingen. Samtidig giver fysisk aktivitet deltagerne følelsen af accept samt succes.
Fysioterapeuten blev opfattet af deltagerne som en motivationsfaktor samt fagperson med kompetencer til at svare på spørgsmål om kropslige gener.

Diskussionen og perspektivering:
På trods af projektets begrænsede omfang, kunne der drages paralleller til andre studier omhandlende samme område. Det er relevant at have fokus på tilbagevendelsen til samfundet efter en indlæggelse, da denne grundet stigmatisering kan være hård for de indlagte.

Søgeord:
Skizofrene, oplevelser, fysisk aktivitet, normalitet og afvigelse

Redigeret af : Rikke Graversen, 30.09.2010

Til top

Title

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Danske Fysioterapeuter

Afmeld Tilmeld

imgmap201293016112 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0