Fysio

 

Henvisningshotel til elektroniske henvisninger

27.01.2009, af Jens Peter Vejbæk


 

Danske Regioner har etableret et elektronisk ”henvisningshotel”, som træder i kraft for fysioterapeuter den 1. april 2009. Fra denne dato skal praktiserende fysioterapeuter afhente elektroniske henvisninger på henvisningshotellet. Dette gælder også ridefysioterapeuter og fysioterapeuter uden for overenskomst. Henvisningshotellet skal sikre patienternes frie valg af fysioterapeut.

For at bruge henvisningshotellet skal der være mindst en fysioterapeut på klinikken, som er den administrator, der administrer de øvrige fysioterapeuters adgang til hotellet. Klinikejeren skal bruge sin digitale signatur til dette. Det er den samme digitale signatur, som bruges til at opdatere oplysninger på klinikkens praksisdeklaration på sundhed.dk. Du kan få mere at vide om de forskellige muligheder for organisering på klinikken og digitalsignatur på REFHOSTS Alle klinikejere og mobile fysioterapeuter med overenskomst burde automatisk modtage et brev fra Multimed som drifter henvisningshotellet, om dette 1. marts 2009. Hvis du ikke har modtaget et brev, skal du henvende til til REFHOST eller til din region.

 Fysioterapeuter uden for overenskomst, som ønsker adgang til at anvende hotellet og skal være administrator, skal indberette dette. Du skal udfylde og sende skemaet elektronisk med oplysninger om CPR-nummer, navn, kliniknavn og -adresse samt eventuelt lokationsnummer. Hvis du er mobilfysioterapeut skal du udfylde klinikadressen med din hjemmeadresse. Hvis du er fysioterapeut med overenskomst skal du ikke melde dig til via vores hjemmeside, du vil som før nævnt modtage et brev fra Multimed.

Henvisningshotellet kan modtage, lagre og videreformidle elektroniske behandlingshenvisninger. Formålet er, at henvisninger til bl.a. fysioterapi kan sendes elektronisk, uden at man på forhånd vælger en bestemt fysioterapeut, når henvisningen sendes, og dermed sikre, at patienterne kan have frit valg mellem de aktuelle fysioterapeuter. Alle henvisninger skal lægges på hotellet – også de henvisninger til vederlagsfri fysioterapi som tages i brug i tilbud, som kommunen eventuelt har etableret.

På MedComs hjemmeside kan du se nærmere om brugen af henvisningshotellet, og hvordan du kan få hjælp til at bruge det og anskaffe den digitale signatur.  

Faktaboks:

Alle fysioterapeuter skal bruge henvisningshotellet fra d. 1. april 2009Redigeret af : Ida Jørgensen, 08.05.2013

Til top

Title

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Danske Fysioterapeuter

Afmeld Tilmeld

imgmap201293016112 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0