Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Det er klart, at dem med plads i kalenderen er mest interesserede

MIN ARBEJDSPLADS / Navn: Morten Møller Hørlyck / Alder: 25 år / Arbejdsplads: FysID

Nr.8, 2016
Fysioterapeuten

Skolechefer: Den største barriere er kulturen

Det er først og fremmest kulturen på skolerne, der står i vejen for at gøre 45 minutters fysisk aktivitet til en del af skoledagen.

Nr.8, 2016
Fysioterapeuten

Uddannelse i fremtidens praksis: Tværfaglighed med borgeren i centrum

Forskning og udvikling / Projektet 'Next Practice' med fokus på sammenhængende borgerforløb er et resultat af samarbejdet mellem Professionshøjskolen Metropol og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

Nr.8, 2016
Fysioterapeuten

Det sundhedsvæsen vi gerne vil have

"Selvfølgelig har vi også benyttet lejligheden til at fortælle om de gode erfaringer og perspektiverne ved at lade fysioterapeuter varetage en række opgaver", siger formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

Nr.8, 2016
Fysioterapeuten

Øget risiko for sygefravær ved udbredte smerter

Den typiske patient med muskuloskeletale smerter har ondt flere steder på kroppen. Selvom et dansk studie viser, at risikoen for sygefravær stiger med antallet af smertepunkter, koncentrerer forskningen sig ofte kun om ét symptom ad gangen. Det betyder, at forskningsfokus ligger hos den subgruppe af patienter, der klarer sig bedst.

Nr.8, 2016
Fysioterapeuten

Ny national klinisk retningslinje for lænderygsmerter

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for nyopståede lænderygsmerter anbefaler, at patienter med nyopståede lændesmerter fortsætter med de sædvanlige aktiviteter og holder sig fysisk i gang. Man kan overveje at tilbyde individuel patientuddannelse, ledmobilisering og superviseret træning, hvis der er behov for det. Billeddiagnostik og akupunktur skal kun tilbydes undtagelsesvist, og smertestillende medicin har ingen effekt.

Nr.8, 2016
Fysioterapeuten

Høj fysisk aktivitet ved kronisk obstruktiv lungesygdom er en vigtig del af behandlingen

RESUMÉ: Personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) har et lavere aktivitetsniveau end deres raske jævnaldrende, og tab af skeletmuskulatur påvirker sygdommens forløb negativt. Styrkelse af muskulaturen er formentlig en vigtig forklaring på, hvorfor fysisk aktivitet er gavnlig for denne patientgruppe.

Nr.8, 2016