Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Min arbejdsplads: Jeg arbejder med sundhedsfremme for ufødte

Navn: Heidi Juul Jensen / Alder: 51 år / Arbejdsplads: Borgerrettet forebyggelse, Esbjerg Kommune.

Nr.11, 2016
Fysioterapeuten

En faglig og politisk fest

"Politikerne skal ikke kunne komme udenom os, når de træffer beslutninger på vores område", siger formand Tina Lambrecht.

Nr.11, 2016
Fysioterapeuten

Tre pejlemærker for fremtiden

Fysioterapi skal være et stærkt brand, Danske Fysioterapeuter skal være en uomgængelig politisk aktør, og endnu flere skal være medlemmer af foreningen. Læs Fysioterapeutens reportage fra repræsentantskabsmødet 2016 og få et indblik i debatter, beslutninger og valg til hovedbestyrelsen.

Nr.11, 2016
Fysioterapeuten

Auditorisk rytmestøttet gangtræning efter erhvervet hjerneskade

Patienter med neurologiske sygdomme har ofte behov for genoptræning af gangfunktionen. Se hvordan du kan bruge en smartphone til at finde musik i det rigtige tempo til at træne patienternes gangfunktion.

Nr.11, 2016 5
Fysioterapeuten

Superviseret træning bør overvejes til meniskruptur

FORSKNINGSNYT // Forfattere til studie konkluderer, at eftersom der ikke var nogen klinisk relevant forskel mellem træning eller artroskopi efter to år, bør klinikere og patienter overveje træning fremfor operation ved degenerativ meniskruptur uden artrose.

Nr.11, 2016
Fysioterapeuten

Udfordringer i forbindelse med balancetræning øger tiltro til egne evner

FORSKNINGSNYT // Patienter med let til moderat Parkinsons sygdom, som presses til deres yderste i træningen, gentænker deres fysiske og mentale ressourcer.

Nr.11, 2016