Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Min arbejdsplads: Mads Langelund

Navn: Mads Langelund / Alder: 30 år / Arbejdsplads: ARTROSE FYS

Nr.4, 2016
Fysioterapeuten

Høj og ensartet fysioterapeutisk faglighed, tak!

LEDER / "Vi er bekymrede, fordi uddannelsen i fysioterapi får større fokus på tværfaglighed og mindre på den fysioterapeutiske kernefaglighed".

Nr.4, 2016
Fysioterapeuten

Kan man knibe sit underliv på plads?

ORIGINALTITEL: “Lifestyle advice and pelvic floor muscle training for pelvic organ prolapse”. Afhandlingen indeholder oversættelse og validering af sygdomsspecifikke spørgeskemaer samt et randomiseret studie med 3-, 6- og 12-måneders opfølgning. Det randomiserede studie undersøger effekten af livsstilsrådgivning, med eller uden bækkenbundstræning, til kvinder med nedsynkning af underlivet.

Nr.4, 2016
Fysioterapeuten

Uddannelse med lokalt tilsnit og mere tværfaglighed

Danske Fysioterapeuter langer ud efter udkast til en ny bekendtgørelse for fysioterapeutuddannelsen, der efter foreningens mening risikerer at forringe både monofagligheden, mobiliteten på arbejdsmarkedet og den kliniske undervisning.

Nr.4, 2016
Fysioterapeuten

Fysioterapi i psykiatrisk modtagelse

I forbindelse med et praksisudviklingsprojekt på Aarhus Universitetshospital, Risskov fik patienter, som henvendte sig i Psykiatrisk Modtagelse, tilbudt fysioterapi. Projektet fandt, at det er relevant og meningsfuldt med fysioterapi i Psykiatrisk Modtagelse samt at udvikle det tværfaglige samarbejde i en Psykiatrisk Modtagelse i retning af en mere kropslig tilgang med henblik på at styrke patientens mentale sundhed. På baggrund af projektet er der nu tilknyttet 8 timers fysioterapi til Psykiatrisk Modtagelse.

Nr.4, 2016