Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

En blåstempling af praksis

Alle partier undtagen Socialdemokratiet står bag aftalen om ændring af autorisationsloven.

Nr.7, 2016
Fysioterapeuten

Bøder til fire fysioterapeuter

Hvis man arbejder under praksisoverenskomsten, kan det være en dyr fornøjelse ikke at kende reglerne eller at sjuske med afregningerne.

Nr.7, 2016 1
Fysioterapeuten

Fortsæt det gode arbejde

LEDER / "Ingen andre end Danske Fysioterapeuter ville gennem to år systematisk kunne kæmpe for fysioterapeuters rettigheder og interesser og levere et sådant resultat".

Nr.7, 2016
Fysioterapeuten

Min arbejdsplads

MIN ARBEJDSPLADS / Navn: Sam Samsøe / Alder: 51 år / Arbejdsplads: Seniorcenter Rosenlund, Gladsaxe Kommune

Nr.7, 2016
Fysioterapeuten

Patientrelation er vigtigere end almen fysioterapi

KRONIK / Relationsarbejdet med patienter, der har erhvervet sig en hjerneskade, må ofte vige for den grundlæggende fysioterapeutiske undersøgelse og behandling. Det er problematisk, da forskning viser, at relationen mellem patient og fysioterapeut har større indflydelse på effekt af rehabilitering end den fysioterapeutiske del .

Nr.7, 2016
Fysioterapeuten

Betydningen af ”Virtuel Genoptræning” for motivation og fastholdelse af træning

RESUMÉ: UC SYD har gennemført en undersøgelse af faktorer, som har betydning for fastholdelse af træningsmotivation og funktionsniveau efter endt forløb med ”Virtuel Genoptræning”. Undersøgelsen er gennemført i Esbjerg kommune med 37 ældre borgere. Data er indsamlet via strukturerede interviews med de ældre i eget hjem ad to omgange. Første gang efter afsluttet forløb og anden gang tre måneder senere. Undersøgelsen viser, at det virker motiverende for borgerne at opleve en forbedring af funktionsevnen og at have et konkret mål med træningen. Det er en barriere for fastholdelsen af motivationen, at helbredet bliver dårligere, og at der ikke er supervision, når genoptræningsforløbet er afsluttet og træningsudstyret hentet. Specifikt i forhold til Virtuel Genoptræning virker det motiverende, at der er feedback og en opfølgning på træningen, samt at borgerne kan tilpasse træningen til egne rutiner.

Nr.7, 2016