Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Fysioterapeuter stikker også

Opgaveflytning fra speciallæger til fysioterapeuter inkluderer enkelte steder blokader. Det begyndte på Vejle Sygehus, men er også relevant i praksissektoren og i kommunerne.

Nr.1, 2016
Fysioterapeuten

Portræt: En god fysioterapeut bider sig fast

Hvis du har brug for én med styr på de mere end 1400 ICF-koder, er Thomas Maribo manden. Han er i hvert fald med til at videreudvikle dem, ligesom han har været med til at løfte fysioterapien med måleredskaber. I dag er Thomas Maribo rehabiliteringsforsker og programleder i CFK, MarselisborgCenteret i Region Midtjylland og klinisk lektor på Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Mød en ildsjæl, der elsker at være med til at udklække gode forskere.

Nr.1, 2016
Fysioterapeuten

Patienter med tendinopati skal ikke træne hver dag

Et nyt review gennemgår den eksisterende evidens for behandling af tendinopatier.

Nr.0, 2016
Fysioterapeuten

KOL - kend din patient

Artiklen giver et overblik over klassifikationen, den medicinske behandling og den tværfaglige rehabilitering af patienter med KOL. Endvidere beskriver den, hvilke aspekter af sygdommen det er vigtigt at kende for alle behandlere uanset faggruppe. Artiklen henvender sig primært til fysioterapeuter, der indgår i rehabiliteringstilbuddet til patientgruppen i primærsektoren.

Nr.1, 2016
Fysioterapeuten

Dyspnø hos personer med KOL

Artiklen giver et overblik over de patologiske forandringer i forbindelse med dyspnø, og hvilke forhold der kan hjælpe personer med KOL til at takle dyspnø under aktivitet.

Nr.1, 2016
Fysioterapeuten

Spørgeskemaer om idrætsskader er oversat til dansk og valideret

FORSKNINGSNYT / To elektroniske spørgeskemaer til idrætsudøvere er blevet oversat fra norsk til dansk, valideret og reliabilitets-testet.

Nr.1, 2016
Fysioterapeuten

En ny og enklere hjemmeside

Fysio.dk har fået nyt design, der gør det lettere at finde rundt og er tilpasset smartphones og tablets. Hvis du logger ind, får du præsenteret målrettet indhold, afhængigt af om du er eksempelvis offentligt ansat, selvstændig eller studerende

Nr.1, 2016
Fysioterapeuten

Leder: Træning der virker

Superviseret og målrettet træning har effekt på mennesker med diabetes, hjerte-kar-sygdomme, kræft og en række andre kroniske sygdomme.

Nr.1, 2016
Fysioterapeuten

Evidens for skræddersyet træning til kroniske sygdomme

Et nyt review underbygger evidensen for skræddersyet træning til en lang række kroniske sygdomme. Det er ikke blot livsstilsfaktorer og livskvalitet men også symptomer, recidiv og mortalitet, der kan påvirkes positivt af træningen.

Nr.1, 2016
Fysioterapeuten

Fysisk aktivitet reducerer risikofaktorer for brystkræft

FORSKNINGSNYT / Reduktion i kropsvægten på 6-7 % hos overvægtige, inaktive post-menopausale kvinder har gunstig effekt på koncentrationen af kønshormoner. Og fysisk aktivitet bidrager i særlig grad til effekten ved reduktion i mængden af kropsfedt.

Nr.1, 2016
Flere artikler