Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Første skridt mod en arbejdsgiverforening

En arbejdsgiverforening for praktiserende fysioterapeuter vil give mere rene linjer i forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere og være en fordel for begge parter, mener hovedbestyrelsen.

Nr.10, 2016
Fysioterapeuten

I alles interesse

LEDER / Etablering af en arbejdsgiverforening for klinikejere er den rigtige vej at gå, mener formand Tina Lambrecht.

Nr.10, 2016 1
Fysioterapeuten

Det kan en arbejdsgiverorganisation

Arbejdsgivere organiserer sig for at få varetaget deres interesser overfor lønmodtagerne og det politiske system.

Nr.10, 2016
Fysioterapeuten

Flere spørgsmål end svar

I gruppen, der skal give hovedbestyrelsen input i processen frem mod etablering af en arbejdsgiverforening for fysioterapeuter, er holdningerne delte. Det er på tide, mener nogle, mens andre er mere skeptiske og synes, at der er for mange uafklarede spørgsmål.

Nr.10, 2016 1
Fysioterapeuten

Effektmåling af den fysiske funktion hos patienter indlagt på intensiv

RESUMÉ: Det er relevant at bruge måleredskaber til vurdering og kvantificering af ændringer i eksempelvis den fysiske funktion hos patienter på intensivt afsnit. Det er ikke alle intensive afsnit i Danmark, der har en struktureret anvendelse af relevante måleredskaber. Ingen af de eksisterende danske validerede måleredskaber er helt velegnede til patientgruppen. Denne artikel har fokus på et nyt måleredskab, CPAx, der er udarbejdet til at vurdere funktionsevnen hos de kritisk syge patienter på intensivt afsnit.

Nr.10, 2016
Fysioterapeuten

Patienter på intensivt afsnit

RESUMÉ: I dag overlever en større del af de patienter, der er indlagt på intensivt afsnit. Det stiller nogle andre krav til personalet og har givet fysioterapeuterne nye opgaver. Denne artikel er den første af fire artikler, der beskriver patientgruppen på intensivt afsnit, den fysioterapeutiske vurdering og intervention samt valg af måleredskaber til vurdering af effekt af behandlingsindsatsen.

Nr.10, 2016
Fysioterapeuten

Risikovurdering i forbindelse med mobilisering og træning

RESUMÉ: Det er nødvendigt for patientsikkerheden at gennemføre en risikovurdering i forbindelse med tidlig mobilisering og træning.Risikovurderingen kan desuden bruges til at tilpasse den fysioterapeutiske behandling til den enkelte patients tilstand og tolerance. Artiklen præsenterer en model for risikovurdering, der anvendes på Aarhus Universitetshospital.

Nr.10, 2016
Fysioterapeuten

Intervention og evidens

RESUMÉ: Artiklen beskriver de mest anvendte fysioterapeutiske interventioner til mobilisering samt træning og gennemgår den foreliggende evidens på området. Til mobilisering og træning anvendes såvel passive som aktive bevægelser med inddragelse af fx vippeleje, briks og sengecykel.

Nr.10, 2016 2
Fysioterapeuten

Oplevelse af funktionsevne har betydning for fysisk aktivitetsniveau

FORSKNINGSNYT / Kvalitativt forskningsprojekt belyser apopleksipatienters opfattelser, erfaringer og barrierer i forbindelse med at være fysisk aktive.

Nr.10, 2016 1
Fysioterapeuten

Patienter er for optimistiske efter artroskopi

FORSKNINGSNYT / Ny undersøgelse af patienter, som har gennemgået artroskopi med meniskresektion, viser, at mange ikke er tilfredse med deres knæfunktion efter operationen. Dette understreger nødvendigheden af god kommunikation mellem patienten og de sundhedsprofessionelle, så forventningerne kan afbalanceres.

Nr.10, 2016
Fysioterapeuten

Nedsat muskelstyrke i hoften hos patienter knæartrose

FORSKNINGSNYT / Ny meta-analyse baseret på et systematisk review finder høj evidens for, at knæartrose patienter har en betydelig nedsat isometrisk og isokinetisk muskelstyrken omkring hoften.

Nr.10, 2016