Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Evidens for en multidimensionel tilgang til personhåndtering

Der er i dag konsensus om, at personhåndtering (forflytning) bør omfatte flere dimensioner, hvor opbakning fra ledelsen og etablering af politik på området er nødvendig. Samtidig skal der undervises og opøves færdigheder i brug af hjælpemidler (store som små) for at kunne udføre forflytninger med lav risiko.

Nr.9, 2016
Fysioterapeuten

Kunsten at bruge et glidestykke er sat på formel

Der er uudnyttet potentiale til rehabilitering i forflytninger. En ny model, udviklet af to lektorer på UC SYD, bidrager til et fælles sprog for hjælperne, så det bliver lettere at dele viden.

Nr.9, 2016
Fysioterapeuten

Flerstrenget indsats på arbejdspladsen giver mindre ondt i ryggen

Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen har skrevet ph.d.-projekt om forebyggelse af ondt i ryggen blandt medarbejdere i ældreplejen.

Nr.9, 2016
Fysioterapeuten

Ud på arbejdsmarkedet og hvad så?

Hvad sker der, når de nyuddannede fysioterapeuter kommer ud på arbejdsmarkedet? Hvor længe må de vente på det første job? Hvordan får de det, og hvor? Er de klar til at flytte sig efter det?

Nr.9, 2016
Fysioterapeuten

Progressiv styrketræning før operation øger styrke og forbedrer funktion

Præoperativ progressiv styrketræning giver patienter med nyt knæ bedre funktion og større styrke i benet efter operationen. Der skal trænes tre gange om ugen med maksimal belastning.

Nr.9, 2016
Fysioterapeuten

Hjemmetræning forbedrede funktionsevne efter indlæggelse på intensivt afsnit

FORSKNINGSNYT /I et RCT-forsøg har man undersøgt, om 6 måneders lungefysioterapi og selvtræning i hjemmet havde effekt på respiratorisk funktion, iltmætning, muskelstyrke, livskvalitet, genindlæggelse og overlevelse.

Nr.9, 2016
Fysioterapeuten

Vores speciale er kommunikationen

MIN ARBEJDSPLADS / Rie Ipsen arbejder hos CFD, der leverer services til døve og mennesker med høretab.

Nr.9, 2016
Fysioterapeuten

”Det er fuldstændig tosset”

Fysioterapeut Torben Fihl har været tilknyttet Lægehuset Bøvlingbjerg i 7 år. Han forstår ikke, at ideen ikke har bredt sig

Nr.9, 2016
Fysioterapeuten

En fysioterapeut i lægehuset

LEDER / Det er en fordel for den praktiserende læge og for patienterne, når der kommer en fysioterapeut i lægehuset, mener formand Tina Lambrecht.

Nr.9, 2016
Fysioterapeuten

Tilfredshed med fysioterapeutisk træning hos patienter med kroniske whiplash-symptomer

FORSKNINGSNYT /Et randomiseret kontrolleret studie har undersøgt effekten af tre måneders fysioterapeutisk træning til patienter med kronisk whiplash.

Nr.9, 2016