Indsend forslag til symposier, keynote speakers og workshops

Danske Fysioterapeuter indkalder hermed ideer til fokuserede symposier, keynote speakers og workshops på Fagkongressen den 12. - 14. april 2018.

Fagkongres 2018Omdrejningspunktet for både symposier, keynote speaks og workshops skal være formidling af ny viden og implikationer for såvel forskning som praksis.

Hvem kan indsende forslag?

Vi opfordrer medlemmer fra faglige selskaber, forskningsmiljøer og arbejdspladser til at indsende ideer og meget gerne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af specialerne i fysioterapi.

Fokuseret symposium

Et fokuseret symposium varer 90 minutter og sætter fokus på et tema eller fagligt emne, som belyses og diskuteres af et team af de dygtigste folk på feltet. I alt 3-4 personer.

Til teamet af oplægsholdere vil det formentlig være relevant at inddrage både fysioterapeuter og andre fagpersoner, som primært arbejder med forskning, og fysioterapeuter, som primært arbejder klinisk, idet omsætning til praksis er et vigtigt omdrejningspunkt.

Planlæggeren af symposiet sørger for at sikre sammenhæng mellem de forskellige oplæg. Kom også gerne med forslag til en person, der kan være moderator. Moderatoren er ansvarlig for processen, dvs. at personen skal sikre dialogen mellem oplægsholderne og med deltagerne for netop at få belyst kliniske implikationer og behov for yderligere viden på området.

Som udgangspunkt er det et ”ønsketeam” inden for det givne emne, der skal beskrives. Det kan være dyrt at hente oplægsholdere ind fra udlandet, men nogle gange kan det lykkes ved at vi indgår samarbejde med andre interessenter, så lad ikke nødvendigvis økonomi begrænse ideerne, når forslag skal indsendes.

Workshop

En workshop varer 40 minutter og har et stærkt fokus på praktiske elementer (forevisning) og gerne inddragelse af deltagerne. Der er ikke en fast skabelon for, hvordan en workshop afvikles, så det er op til de ansvarlige at beskrive, hvordan de vil præsentere på bedst mulig måde.

Keynote speaker

En keynote speaker er en oplægsholder, der taler til alle deltagerne på kongressen. Personen skal formidle et budskab, der rammer fysioterapifaget bredt, og vedkommende skal være en dygtig formidler. Udenlandsk eller dansk. Keynote speaks varer 45 minutter og foregår i den store plenumsal.

Som udgangspunkt vil vi gerne bruge en keynote speaker i flere sammenhænge på fagkongressen. Eksempelvis kan personen indgå i et fokuseret symposium eller på en workshop. Lad ikke økonomi begrænse ideerne i første omgang. Ofte kan vi finde en løsning ved at indgå samarbejde med andre interessenter om at hente en oplægsholder til Danmark.

Hvordan og hvornår?

De indsendte forslag bliver bedømt af det videnskabelige panel for Fagkongressen på baggrund af kvalitet og under hensyntagen til at få repræsenteret bredden af fysioterapifaget i programmet.

Forslag til symposier, keynote speakers og workshops skal beskrives ved at udfylde skemaet, som er beregnet til formålet. Giv en så udførlig og præcis beskrivelse som muligt.

Hent skema til indsendelse af forslag

De 10 specialer i fysioterapi

Forslaget indsendes senest 15. marts 2017 til projektkoordinator Susan Kranker på sk@fysio.dk

Alle, der indsender forslag, får svar senest 15. juni 2017 - og herefter aftales en tids- og handlingsplan for planlægningen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Susan Kranker på sk@fysio.dk eller tlf. 3341 4650.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Susan Kranker

Uddannelseskonsulent
3341 4650