Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Få blåstemplet dine kompetencer

Dansk Selskab for Fysioterapi har vedtaget en ny model for specialisering i fysioterapi, designet til at kunne favne alle fysioterapeuter.
Illustration: Torben Wilhelmsen

Den 1. oktober slår Dansk Selskab for Fysioterapi dørene op til en ny model for specialisering i fysioterapi. Den erklærede målsætning er, at alle fysioterapeuter specialiserer sig, eller som formand for Dansk Selskab i Fysioterapi Martin Josefsen siger: ” I hvert fald bliver bevidste om, at man kan”.

Specialiseringsmodellen er et forsøg på at sætte den store mængde af efter- og videreuddannelse, som fysioterapeuter allerede gør brug af, ind i ramme, der synliggør og strukturerer en klinisk karrierevej bestående af to niveauer: Specialefysioterapeuten og specialisten.

Rigtig mange opfylder allerede kravene til at blive godkendt som specialefysioterapeut, mener Martin Josefsen, der derfor opfordrer til, at så mange som muligt søger om at få blåstemplet kompetencerne.

To niveauer

Det er Dansk Selskab for Fysioterapi, der varetager godkendelsen af specialefysioterapeuter og specialister inden for de 10 specialer i fysioterapi. Specialiseringen består af fire elementer: Tre års specialerelevant praksis, specialerelevant efteruddannelse svarende til 40 ECTS-point, en relevant master- eller kandidatuddannelse og 100 timers supervision.

For at blive godkendt som specialefysioterapeut og kunne kalde sig eksempelvis ’specialefysioterapeut i pædiatrisk fysioterapi’ skal henholdsvis klinisk praksis og specialerelevant efteruddannelse være på plads. Næste niveau, specialisttitlen, opnår man, når der også kan sættes hak ud for supervision og videreuddannelse.

De fire elementer kan erhverves i vilkårlig rækkefølge, og man vil derfor eksempelvis kunne tage supervisionsdelen sideløbende med klinisk praksis eller gå direkte fra fysioterapeutuddannelsen til kandidaten og opnå den kliniske erfaring bagefter.

Kan bruges i markedsføringen

At der er to niveauer i specialiseringsmodellen er det, der adskiller den mest fra den hidtidige specialistordning.

”Niveauet med specialefysioterapeuten skal gerne betyde, at mange flere kan se sig selv ind i ordningen. Der er mange fysioterapeuter, der har brugt masser af tid på efteruddannelse, men som ikke har mulighed for at afsætte to år til en kandidat eller en master, og nu rummer ordningen også dem”, siger Martin Josefsen.

En specialistgodkendelse giver ikke nødvendigvis adgang til mere i løn, men vil alligevel, mener han, være til gavn også for den enkelte fysioterapeut.
”Den kan bruges i markedsføringen af kompetencer både over for patienter og tværfaglige samarbejdspartnere. Men driveren er patienten – og fagligheden. Det handler først og fremmest om at hjælpe patienterne bedst muligt, og midlet er dygtige fysioterapeuter. Specialisering skal bidrage til en høj faglig kvalitet i sundhedsvæsenet og være garant for, at borgerne får adgang til fysioterapi, der bygger på for nyeste viden og specialiserede kompetencer”.

Model for specialiseringsordningen

Specialisering i fysioterapi

Del eller udskriv artiklen
19 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Tina Lambrecht

  Kære Brian

  Tak for dit spørgsmål.

  Ambitionen om specialisering gælder for alle fysioterapeuter, medlemmer eller ej af Danske Fysioterapeuter. Det er også ambitionen at opnå offentlig anerkendelse af specialisering som klinisk karrierevej for fysioterapeuter – men indtil det sker, er udviklingen og administrationen af ordningen finansieret af medlemmerne af Danske Fysioterapeuter. Derfor et indledende krav om medlemskab.

  Venlig hilsen
  Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter
 • Brian Dalgaard

  Det kunne være rart med en kommentar enten fra Dansk Selskab for Fysioterapi eller Danske Fysioterapeuter, i forhold til om det kan være rigtig, at man skal være medlem af en specifik fagforening (i dette tilfælde DF), for at kunne opnå et specialisering indenfor fysioterapi? For det går vel imod jeres målsætning om at alle skal specialisere sig?
 • Michael M Nielsen

  Hej Martin B. Josefsen
  Jeg tror du misforstår min kritik af level-systemet.

  Jeg er netop fortaler for at man laver et system baseret på godkendte kurser, som så kan omregnes til et bestemt level. Denne rangering af alle fysioterapeuter bør være lovpligtig for alle at markedsføre sig med, hvis man er autoriseret fysioterapeut. Selve rangeringen skal være uendelig A-B-C....Z, således at kunderne kan ser at der er forskel på hvilken vare de kan modtage. På denne måde stimulerer man til kontinuerlig uddannelse for alle uanset om man er specialist eller ej.
  Dertil vil det være passende at stille krav til alle der er tilskudsfysioterapeut om at dokumentere sin efteruddannelse hvert 3. år for at bibeholde sig level og for at sikre, at tilskuddet altid målrettes de dygtigste behandlere.
  I relation til dette bør det naturligvis være således at tilskuddet følger patienten, da vi som faggruppe bør understøtte borgerens frie ret til at vælge den behandler de ønsker at behandles af. Helt grundlæggende er det jo borgerens tilskud og ikke fysioterapeutens !

  Dertil vil det klæde DSF at få ryddet op og rangereret kursusudbyderne og dermed få lavet et gennemskueligt system for efter- og videre uddannelse.
  Samtidigt skal man arbejde for at alle er forpligtet til at angive deres niveau på sundhed.dk, så vi kan ensartet vores budskab til kunderne.

  Jeg vil støtte op om Jens G Olesen omkring synliggørelse af vores kompetencer overfor lægerne, således de kan henvise til den rette behandler. Det vil være en let sag for DSF og alle vores dygtige universitetsprofessorer at få etableret et sådan system.
  I dette sammenhæng er det naturligvis afgørende at sygesikringstilskuddet følger patienten, hvilket efterhånden må være åbenlyst for alle, at det er den eneste rigtigt løsning på alle vores fælles problemer.

  I region Nord og Midt har man længe haft udvidet rygundersøgelse, hvor en mindre kohorte var udpeget til at varetage dette.. Et system hvor lægerene specifikt kunne henvise til høj-kompetente behandlere.

  I seneste fagblad kunne man læse at DFYS havde ambitioner om at vi skulle have mindst 1000 Phd´r. Det kan der være mange meninger om, men skal vi have 1000 forsker-Phd´r eller skal de ud at virke i praksis ?
  Hvad med deres kompetencer ? - er de specialister og i såfald i hvad ?
  Kan man blive specialist i tennisalbuer ?
  Kan en Phd (eller andre) forvente at få OK-aftale med Regionen og dermed lade tilskuddet følge patienten ?
  Hvis ikke, så tror jeg aldrig at vi kommer til at få Phd´erne ud af kontorerne, hvilket er hele formålet med forskning - et det vender tilbage til patienten.

  Helt grundlæggende så skylder vi såvel patienterne, vores samarbejdpartnere lægerne, Regionerne og hinanden at sende et tydeligt og ensartet signal om vores kundskaber.
  Fastholder vi det nuværende system eller det nye system med speciale og specialister uden at stille lovpligtige krav om korrekt markedsføring, så ender vi i et totalkaos for patienterne, hvor alle på den ene eller anden måde kan markedsføre sig som specialister.

  Derfor er min opfordring til såvel DFYS og DSF at tænke helhedsløsninger for hele faget og ikke kun kortsigtede markedsføringsfiduser, der på ingen måde gavner faget på sigt.

  En OMMER.

 • Kristian Thorborg

  Hej Martin og Helle
  Der findes ET specialiseringsniveau for læger (speciallæge) godkendt under Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger PUNKTUM
  Vi har PT ingenting godkendt i Sundhedsstyrelsen, men skal nu til at argumentere for at vi har 2 niveauer - Hmmm, en kende urealistisk.....DSF?

  Dbh. Kristian
 • Martin Bruun Josefsen

  Tak for kommentarerne til den nye specialiseringsordning. 
   
  Flere af jer påpeger, at den nye ordning og titlerne er svær at gennemskue samt at der ikke følger løn og vilkår med ordningen. Der skal ikke herske tvivl om, at det er ambitionen for Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), at løn, vilkår og anerkendelse skal komme. Vi samarbejder tæt med Danske Fysioterapeuter om at nå i mål med det.
  Bestyrelsen i DSF har vurderet, at vi er nødt til at starte et andet sted. Derfor har vi arbejdet med et ekstra niveau 1, så vi nu kan få mange fysioterapeuter godkendt i den nye ordning. Dermed vurderer vi, at det bliver nemmere at nå i mål med resten af vores visioner.
   
  Målet med specialiseringsordningen er at fremme specialiseringen og kvaliteten  af fysioterapi – af hensyn til faget, patienterne og fysioterapeuterne. Specialisering i fysioterapi er ikke noget nyt; dette er en revidering af den tidligere specialistordning fra 2000 - og specialisering i fysioterapi er udbredt internationalt.
  Den debat, I rejser om titler er vigtig, og har fyldt meget i arbejdet. Helle Mätzke Rasmussen fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi giver et fint indblik i nogle af de overvejelser, der har været i arbejdet. Fra DSF’s side er vi helt enige.
   
  Josef M Andersen spørger, hvorfor man ikke kan bruge de titler, der kommer via det formelle uddannelsessystem. Dem kan I altid bruge. Det er godt og flot, at så mange fysioterapeuter har taget en kandidat eller en master og specialiserer sig. Med specialiseringsordningen får alle fysioterapeuter et redskab til at systematisere deres efteruddannelse i forhold til en klinisk og specialespecifik karrierevej, med to niveauer, der kan passe ind i et fortløbende arbejdsliv og karriereforløb.
   
  Michael Møller Nielsen foreslår et "levels system". Sådan som vi ser det, er det netop sådan et system, vi har lavet. Der er to niveauer ud over grunduddannelse i den nye ordning. Dette giver mulighed for, at man kan "stige i graderne" og blive specialist.
   
  Andreas Bjerregaard spørger, om der vil blive stillet krav for at kunne opretholde status som specialist. Svaret er ja. Som i den gamle specialistordning skal du generhverve din titel efter syv år.
   
  Endelig spørger Janne Sørensen, hvordan man kan se, om kurser er ETCS-givende. Overvejelser om ETCS-point har fyldt i arbejdet, så vi er glade for, at du spørger. ECTS point er et redskab, som vil blive brugt til at vurdere tyngden af din efteruddannelse, når du søger. Du vil kunne læse mere om, hvordan du søger på fysio.dk fra engang i næste uge.
   
  Hvorvidt en titel som eks. niveau 1: "DSF godkendt Pædiatrisk Fysioterapeut" og niveau 2. "DSF Specialist i Pædiatrisk Fysioterapeut" har markedsføringsværdi, afhænger af øjet, der ser. I DSF er vi overbeviste om, at patienterne efterspørger specialiserede kompetencer hos de sundhedsprofessionelle. Derfor mener vi, at det vil have værdi. 
   
  På vegne af Dansk Selskab for Fysioterapi
  Martin B. Josefsen, formand
 • Brian Dalgaard

  Uden at skulle kommentere på om der er behov for specialiserings titler, ville jeg mene at der er noget galt allerede i jeres grundlæggende forudsætninger.

  Danske Fysioterapeuter er, i mine øjne, en fagforeningen, som man til hver en tid har retten til at vælge fra eller til.
  Jeg ville derfor mene at der er forkert at man har det som et krav, at man skal være medlem af en specifik fagforening, for at opnå en titel, som er ment til at skulle fagne hele faget og ikke bare jeres medlemmer?

  Som i selv skriver i starten: "Den erklærede målsætning er, at alle fysioterapeuter specialiserer sig..", så burde det vel også gælde fysioterapeuter, som har valgt en anden fagforening? Eller er det mig der har misforstået det?
 • Janne Sørensen

  Hvordan og hvor kan man se om de kurser man har er ETCS point givende ?
 • Josef M Andersen

  Det er lidt bekymrende at bruge specialist, ekspert mv. i fysioterapi hvor vores baggrund som fysioterapeuter er oftest sammenlignelig med vores kollegaer.

  At nogle har læst videre til master eller PhD eller Dip MT eller andet gør dem ikke til eksperter men til en fysioterapeut som har opnået et bestemt akademisk titel og har muligvis lært lidt mere end andre inden for deres afgrænset område.

  Hvorfor kan man ikke bare nøjes med de titler som man har opnået via det officielle uddannelses system. Patienter kan godt relatere titler til videre uddannelse, tror jeg.

  Har selv master i Musculoskeletal og Idræts Fysioterapi. Er jeg så specialist eller ekspert i disse felter. Bestemt ikke.
  Men titlerne indikere mit arbejdsområder og faglig interesse.

  Jeg tror, det som hjælper patienterne mest er at enhver fysioterapeut skriver om egne faglige interesser for eksempel
  Fysioterapeut med erfaring og interesse inden for neurologi. ......

  Jeg har svært ved at se hvordan kompetence stempling med specialst titler kan være til gavn for faget og patienterne.

 • Andreas Bjerregaard

  Blot et par tanker.

  Vil man kunne behandle under tilskud hvis man opnår en speciale / specialist status?
  I Norge, der har de med en specialiststatus, som norske manuelle terapeut, rettigheder til at undersøge og behandle patienter med muskuloskeletale lidelser med sygesikringstilskud uden lægehenvisning. Men der er vidst også en masse bøvl med det oppe i Norge? Har i nogen erfaringer fra dem?

  Vil der komme et krav om løbende vedligeholde af specialist statussen. Hos tandlæger, revisorer osv. der har man et krav til at man skal have et x-antal efteruddannelse timer om året.

  Jeg stiller mig lidt kritisk til jeres mål om at de nye titler skal bruges i markedsføringen af kompetencer både over for patienter og tværfaglige samarbejdspartnere.

  Jeg ser allerede flere og flere bliver ekstremt kreative med deres titler.

  I denne måned har jeg set fysioterapeuter / osteopater, der reklamerer med at de har en doktorgrad, fordi deres internationale title er (D.O.) (doctor of osteopathy). Må man kalde sig doktor selvom man ikke er læge i DK? Jeg ser fysioterapeuter der kalder sig Scientific Cheif Officers i deres egne fimaer med en bachelor, selvom den titel ofte er den øverste enhed i et healthcare system.

  Jeg tænker, at denne markedsføreringstrategi kan lyde flottere end indholdet, og derfor have en negativ indvirkning på fagligheden.
 • Michael Møller Nielsen

  Igen placer Danske Fysioterapeuter sig mellem to stole.
  Man vælger en løsning som kun vil skabe endnu mere forvirring for patienterne.
  Man bruger en hel side på at forklare forskellen på specialist og speciale fysioterapeut til fagfolk, der hurtigt burde kunne forstå forskellen. Hvordan mon patienterne vil forstå de nye titler.
  Umiddelbart virker det fra DFYS mere som en dårlig gennemført markedsføring af faget, hvilket gør at vi indenfor nogle få år får devalueret begrebet specialist.
  I stedet burde man have lavet et "levels system", hvor alle starter i levels A. Der fra kan man så med erfaring og/eller godkendt efter-videre uddannelse (godkendte leverandører af kursus) bygge videre og opnå niveau B, hvilket så længere oppe i skalaen kan udmønte en specifik titel som specialist.
  En sådan rangliste skal være offentligt på Sundhed.dk og være lægernes foretrukne redskab når de henviser patienter. Derfor bør tilskuddet fra Region følge patienten, da vores opgave som behandler og formål med tilskuddet er at hjælpe patienten bedst og billigst.
  Derfor er godt forsøg fra DFYS, men desværre kun en halv løsning.
  En ommer.
Se flere
Indsend kommentar