Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny mindsteløn til de privatansatte

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har nu fundet det beløb, som den vil anbefale som minimumsløn for privatansatte. Dertil kommer højere pension og betalt frokost. “Det handler om at løfte bundniveauet og sende et signal til arbejdsmarkedet,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

 

Der er grænser for, hvor lidt man skal tjene som fysioterapeut. Det mener Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, som anbefaler en række nye vilkår, der som minimum skal gælde for privatansatte fysioterapeuter. Det handler om rimelighed, mener formand Tina Lambrecht.

”Vi ønsker at sikre et rimeligt bundniveau for de privatansatte, da for mange fysioterapeuter i den private sektor er blevet aflønnet alt for lavt i de seneste år,” siger Tina Lambrecht.

Et signal til hele arbejdsmarkedet

Hovedbestyrelsen anbefaler derfor en mindsteløn for privatansatte på 26.000 kr. om måneden. Dertil kommer 15 procent i pension, betalt frokostpause og flere feriedage. Også for de ansatte på provisionsløn bliver der forbedringer. De vil fremover skulle aflønnes for minimum 25 timer om ugen.

”Dette skal ikke alene ses som en forbedring for vores egne medlemmer. Det skal også ses i lyset af et arbejdsmarked her i Danmark, hvor flere og flere faggrupper arbejder i løse ansættelser og under vilkår, som er for ringe. Det er en udvikling, som vi i Danske Fysioterapeuter gerne vil gå op imod,” siger Tina Lambrecht.

Anbefalingerne blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet den 31. august i år. De er i første omgang vejledende frem til Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde i november, hvor de nye vilkår skal godkendes. Derpå bliver det op til foreningens to nye sektioner, for henholdsvis arbejdsgivere og arbejdstagere, at forhandle de endelige vilkår på plads i fællesskab.

Hvis alt går som planlagt, bliver de nye standardkontrakter obligatoriske fra sommeren 2018. Det betyder, at kontrakterne bliver bindende for de arbejdsgivere, som er medlem af Danske Fysioterapeuter. Manglende overholdelse vil i yderste konsekvens kunne udløse eksklusion fra Danske Fysioterapeuter.

”Vi håber selvfølgelig ikke, at det kommer dertil, men det er helt afgørende for hovedbestyrelsen og for mig, at fysioterapeuter ikke underbetaler fysioterapeuter,” siger Tina Lambrecht.

God forhandlingskultur

Selvom kontrakterne indtil videre kun er anbefalinger, opfordrer Tina Lambrecht allerede nu arbejdsgivere til at gennemgå deres kontrakter og sikre, at de er i overensstemmelse med det nye bundniveau.

”Vi har desværre set eksempler på lønninger, der var alt for lave, og det skader vores fælles fag,” siger Tina Lambrecht.

På den anden side er det også i den private sektor, man finder lønninger, der er højere end den nye mindsteløn. Det vidner om en god lokal forhandlingskultur, som gerne skal fortsætte, understreger formand Tina Lambrecht. For selvom hovedbestyrelsen anbefaler et bundniveau, vil det stadig være op til den enkelte fysioterapeut at forhandle sig frem til en bedre løn.

”Man skal selv sørge for at få en løn, der afspejler alle de kompetencer, man kommer med hver især. Det, vi sikrer nu, er, at vi ikke har deciderede discountlønninger på det private arbejdsmarked.” 

Læs også: 10 spørgsmål om de nye standardkontrakter

 

 

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar