Studere eller arbejde i udlandet

Her kan du læse mere om at arbejde eller studere i udlandet. Hvis du har erfaringer med arbejde eller efter-/videreuddannelse i udlandet, hører vi gerne fra dig. 

Fysioterapeuter har tradition for at søge til udlandet og arbejde. Der opstår mange spørgsmål i forbindelse med job i udlandet, og Danske Fysioterapeuter får en del henvendelser om, hvad man skal forholde sig til, inden man tager af sted. Her på siden finder du svar på nogle af de spørgsmål, som vi hyppigst møder. Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information: gp@fysio.dk

Kontakt fysioterapeut-organisationen i ansættelseslandet

Du bør kontakte fysioterapeutorganisationen i det land, du ønsker at arbejde i. De vil kunne vejlede dig med hensyn til krav til godkendelse af autorisation, forsikring mv.

Se en oversigt over fysioterapeutorganisationer på WCPT's hjemmeside

Søg om autorisation i ansættelseslandet

Du skal først og fremmest søge om autorisation som fysioterapeut i det land, hvor du skal arbejde. Autorisationsmyndigheden i det pågældende land vil oftest bede om en bekræftelse på, at du har en gyldig autorisation i Danmark. Sundhedsstyrelsen udsteder et Certificate of Current Professional Status (CCPS, tidligere kendt som en Good Standing). Attestationen, som bekræfter din nuværende autorisationsstatus, udstedes på engelsk og er gyldig i 3 måneder fra udstedelsesdatoen.

CCPS sendes som udgangspunkt direkte fra Sundhedsstyrelsen til autorisationsmyndighederne i det land, hvor du ønsker at arbejde. Alternativt kan styrelsen sende CCPS direkte dig – du skal dog være opmærksom på, at visse myndigheder kræver, at CCPS sendes direkte til myndigheden fra Sundhedsstyrelsen.

Det er aftalt med Sverige, Norge og Finland, at der ikke kræves CCPS for danske sundhedspersoner, der ønsker at arbejde i et af disse lande. I stedet benytter disse lande Sundhedsstyrelsens autorisationsregister til den fornødne kontrol.

Læs mere om attestation af din autorisation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Arbejds- og opholdstilladelse

Der kræves ikke arbejds- og opholdstilladelse, hvis du skal arbejde i de nordiske lande.

Du behøver hverken visum, opholds- eller arbejdstilladelse til et EØS-land (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde). Man skal dog registrere sig hos de lokale myndigheder inden 3 måneder og få udstedt et opholdsbevis.

Landene inden for EØS-området er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Du skal søge om arbejdstilladelse i lande uden for Norden og EØS- området. Arbejds- og opholdstilladelse indhentes ved det lands ambassade i Danmark, som du påtænker at skulle arbejde i.

Arbejdsløshedsforsikring

Inden du tager af sted, skal du altid kontakte din arbejdsløshedskasse, så du kan sikre dig selv bedst muligt. EØS-området har fælles regler om overflytning af arbejdsløshedsforsikring. Bliver du ansat i et af EØS-landene, skal du være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i landet.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du venter med at udmelde dig af din arbejdsløshedskasse, indtil du er helt sikker på, at du kan blive forsikret i det land, du skal arbejde i.

Læs mere om arbejdsløshedsforsikring i forbindelse med arbejde inden for EØS-landene

Hvis du skal arbejde uden for EØS-landene, kan du opretholde dit medlemskab af din arbejdsløshedskasse og sikre dig dagpenge, når du kommer hjem igen. Kontakt altid din arbejdsløshedskasse herom.

Folkeregistret

Henvend dig til folkeregisteret i din bopælskommune, hvis du vil have nærmere information om reglerne i forbindelse med flytning til udlandet.

Læs mere om at flytte til udlandet på borger.dk

Medlemskab af Danske Fysioterapeuter

Du kan bevare dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter, når du flytter til udlandet. Hvis du arbejder som fysioterapeut uden for Danmark, Færøerne og Grønland, kan du blive udlandsmedlem og dermed betale et billigere kontingent. Det gør du ved at logge ind her på hjemmesiden, gå ind under dine medlemsoplysninger og vælge ny medlemsstatus.

Læs mere om kontingenter og betingelserne for at være udlandsmedlem

Når du igen vender hjem til Danmark, bør du sikre dig, at dine medlemsoplysninger er opdaterede.

Gæstemedlemskab af de nordiske fysioterapeutforeninger

Hvis du i en periode vælger at arbejde som fysioterapeut i Norge, Sverige eller Finland, så kan du gratis blive gæstemedlem i det pågældende lands fysioterapeutorganisation i op til et år.

Læs mere om nordisk gæstemedlemskab

Søg job i udlandet

PhysioBob er en hjemmeside, hvor du blandt andet kan søge fysioterapeutstillinger i de engelsktalende lande (USA, England, Canada, Australien).

Læs mere om job i udlandet på physiobob.com

EURES (EURopean Employment Services) tilbyder information, rådgivning og jobsøgning inden for Europa.

EURES' hjemmeside kan du læse en masse om jobmuligheder i Europa. Du kan også finde ledige job, oprette CV, jobagent mv.

Hvis du vil søge job uden for Europa, kan du f.eks. prøve OverseasJobs.com.

EU-erhvervspas

Hvis du vil arbejde i et andet EU-land, kan du nu få et EU-erhvervspas. 

Hvis du ønsker at arbejde i et andet EU-land, enten midlertidigt eller permanent, kan du erhverve dig et europæisk erhvervspas (European Professional Card, EPC).

Det europæiske erhvervspas er en elektronisk procedure, som du kan bruge for at få dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land. Det er lettere og hurtigere at styre end traditionel anerkendelse af kvalifikationer, og det er mere gennemsigtigt. Du kan nemlig følge din ansøgning online og genbruge dokumenter, der allerede er uploadet, til nye ansøgninger til forskellige lande.

Læs mere om EU-erhvervspas

Send dine erfaringer med at arbejde i udlandet til os

Vi vil meget gerne have tilbagemeldinger på din ansættelse i udlandet. Send os gerne en rejsebeskrivelse og gode råd om ansættelse i udlandet, som andre fysioterapeuter kan have glæde af.

Vi opfordrer dig til at skrive på Danske Fysioterapeuters facebookside for at dele ud af dine erfaringer eller for at finde råd og vejledning.

WCPT´s LinkedIn-side kan du finde fysioterapeuters erfaringer og gode råd om at arbejde i udlandet.

Rejselyst? Nye udfordringer? Måske er et ophold i udlandet noget for dig. Du kan enten følge undervisningen på en fysioterapeutskole eller komme i praktik.

Fysioterapeutuddannelsen giver mulighed for at tage en del af uddannelsen i udlandet. Det kan både være et eller flere semestres teoretisk undervisning på en skole eller et praktikforløb, du vælger at følge. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den internationale koordinator på din skole. Her kan du få at vide, hvilke skoler og praktiksteder, der er lavet samarbejdsaftaler med.

Udvekslingen kan f.eks. ske via Nordplus, som er et netværk blandt de nordiske lande eller Sokrates/Erasmus, som er et europæisk samarbejde. Der er også mulighed for at udveksle med lande uden for disse netværk.

Find mere information på uddannelsesstedernes hjemmesider

Find masser af værdifuld viden og gode råd på GribVerden.dk

Find fonde og legater i Legatbogens register

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte faglig konsulent, Gurli Petersen, på gp@fysio.dk eller tlf. 3341 4656.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656