Alle selvstændige behandlere skal registrere sig i behandlingsstedsregisteret

Folketinget har vedtaget, at alle selvstændige sundhedspersoner skal registreres i et behandlingsstedsregister senest ved udgangen af 2017. Dette gælder også selvstændige vikarer og lejere.

Styrelsen for Patientsikkerhed har de seneste uger sendt brev til alle selvstændige sundhedspersoner med CVR-nummer. Brevet anviser, hvordan du kan registrere din virksomhed. Hvis du er ophørt som selvstændig eller ikke behandler patienter, er brevet ikke relevant for dig.

Man er selvstændig behandler, hvis man har sit eget CVR-nummer og dermed er den ansvarlige for sin faglige virksomhed. Også selvstændige vikarer, lejere og andres selvstændige behandlere udenfor overenskomst har formelt hver deres eget behandlingssted, som de er ansvarlige for og kan få tilsyn med.

Også hvis man kun lejlighedsvis, som ferievikar eller gennem et bijob er selvstændig behandler, skal man registrere sig. Selvstændige konsulenter, undervisere og lignende, der ikke har patientrelation i deres selvstændige virke skal ikke registrere sig.

Folketinget har ligeledes vedtaget, at alle selvstændige behandlere skal betale et gebyr, der skal finansiere den nye tilsynsordning (Det Risikobaserede Tilsyn). Gebyrernes størrelse af fastsat i forbindelse med vedtagelsen af loven. Danske Fysioterapeuter forventer, at de fleste praktiserende vil skulle betale det laveste gebyr - kategori 5 (1917 kr.). Klinikejere med ansat sundhedspersonale skal betale kategori 4 (2238 kr.). Ejer en fysioterapeut flere klinikker, skal der betales gebyr for hvert sted.

Danske Fysioterapeuter har protesteret

Danske Fysioterapeuter har helt fra starten af forløbet udtrykt modstand imod, at praktiserende fysioterapeuter selv skal betale, når det er en offentlig sundhedsydelse, der leveres. Med de aftalte gebyrer er det ligeledes foreningens opfattelse, at fysioterapeuter kommer til at betale uforholdsmæssigt meget, da der er mange lejere blandt medlemmerne.

Folketinget har vedtaget, at gebyrerne skal evalueres efter de første år. Danske Fysioterapeuter vil holde øje med gebyrudviklingen og over for beslutningstagerne dokumentere, at gebyrerne ikke er fair i forhold til de omkostninger, der ved det risikobaserede tilsyn. 

Læs mere om Danske Fysioterapeuters holdning til ordningen

Del eller udskriv artiklen
10 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Esben Riis, Danske Fysioterapeuter

  Kære Anders Karlsson,

  Styrelsen oplyser, at det ikke er et obligatorisk felt, så selvstændige fysioterapeuter skal blot lade være med at udfylde feltet.

  Med venlig hilsen
  Esben Riis, Danske Fysioterapeuter
 • Anders Karlsson

  De opkræver pengene via et EAN-nummer, se vejledning. Vi private har ikke et sådant. Hvad gør vi?
 • Esben Riis, Danske Fysioterapeuter

  Kære Willi Thal-Drexel,
  Du kan ved registreringen angive adresse på forskellige niveauer.
  I dit tilfælde kan du fx angive "postadressen" som det sted, du har cvr adresse, og så kan du angive arbejdsstedet som "besøgsadresse/aktivitetsadresse" og skifte den adresse næste år, mens du beholder samme postadresse (hvis det er din private).
  Med venlig hilsen
  Esben Riis
  Danske Fysioterapeuter
 • Willi Thal-Drexel

  Hvad gør jeg når jeg skifter job til 1. Januar ?
  Skal jeg registrere mit behandlingssted hvor jeg er nu ?
  Hvad gør jeg så den 1.1.2018 ?
 • Esben Riis, Danske Fysioterapeuter

  Kære Dennis Lydom
  Overvej om du overhovedet har patientrelation (at der er et behandlingsmæssigt sigte med det du laver). Hvis du ikke har det, men blot udfører generel vejledning skal du ikke registrere din virksomhed.

  Vi vil være på vagt overfor om det er bliver en unfair pengemaskine set i forhold til de omkostninger, der er ved de risikobaserede tilsyn for fysioterapeuter.

  Venlig hilsen
  Esben Riis, chefkonsulent
 • Dennis Lydom

  Patientsikkerhed vs penge i den danske statskasse?
  Jeg er uddannet fysioterapeut og arbejder udelukkende som selvstændig ergonomikonsulent for de virksomheder der hyrer mig. Det koster så hermed 1917 kr. årligt.
 • Esben Riis, Danske Fysioterapeuter

  Kære Anders, Christina og Andreas
  En lejer (og en selvstændig vikar) skal registrere sin egen virksomhed. Man er selv ansvarlig for patientsikkerheden. Man kan fx registrere sin cvr-adresse som postadresse i behandlingsstedsregistret og det sted, hvor man faktisk behandler (på en klinik) som sin aktivitetsadresse.

  Hvis man er mobil uden fastadresse vil det være oplagt at bruge cvr adressen som gennemgående adresse i registreringen. Er man hovedsagelig mobil men også tilknyttet en klinik, kan man overveje at bruge klinikadressen som aktivitetsadresse.

  Klinikejere kan ikke registrere andre selvstændige, såsom lejere og selvstændige vikarer. Man kan kun registrere sit eget cvr, da man kun er ansvarlig for patientsikkerheden i éns eget cvr.

  Og ja, det er også Danske Fysioterapeuters opfattelse at gebyrerne rammer uforholdsmæssigt hårdt for dem med deltidsvirksomhed. Loven er vedtaget, men vi vil presse på for at gebyrerne i forbindelse med evalueringen bliver mere rimelige i forhold til vores sektor med mange selvstændige.

  Venlig hilsen
  Esben Riis, chefkonsulent
 • Anders Christoffersen

  Jeg er selvstændig indlejer under overenskomst med sygesikringen og min virksomhed er registreret på privatadressen hvor der ikke udføres behandling. Al behandling foregår på klinikejers lejemål. Hvordan skal jeg forholde mig? Skal jeg lade mig registrere og betale et gebyr, det er ikke helt klart?
 • Christina kildegaard

  Kunne man foreslå at taksterne blev sat op tilsvarende? Og at gebyrets størrelse følger ndtægten. Undertegnede arbejder ikke så mange timer, at gebyret bliver uforholdsmæssigt stort.
 • Andreas Bjerregaard

  hvordan skal man forholde sig man ejer en klinik (uden ydernummer) men har lejet en lokale ud til flere selvstændig fysioterapeuter der har eget cvr. skal alle fysser betale 1917 kr?
Indsend kommentar