Anbefalinger skal sikre høj kvalitet i behandling af lænderygsmerter

Sundhedsstyrelsens nye faglige anbefalinger giver et overblik over indsatserne til patienter med kroniske lænderygsmerter. Målet er at sikre en ensartet, koordineret og evidensbaseret tilgang til patientgruppen.
Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger for det tværsektorielle forløb for patienter med lænderygbesvær.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger til sundhedspersonale, der behandler mennesker med kroniske lænderygsmerter. Anbefalingerne er baseret på den tilgængelige evidens og skal være med til at sikre en høj kvalitet i behandling, forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til mennesker med smerter fra lænderyggen.

Anbefalingerne skal danne grundlag for den forløbsplan, som den praktiserende læge skal udarbejde sammen med patienten. Anbefalingerne fremgår af en pjece, som frit kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Udredning i primær sektoren

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal den praktiserende læge være tovholder for patientens forløb og kan vælge enten selv eller lade en fysioterapeut eller kiropraktor stå for at gennemføre en grundig undersøgelse af patienten. I vurderingen af patienten skal der tages stilling til patientens funktionsevne med udgangspunkt i ICF.

Der bør ifølge Sundhedsstyrelsen kun henvises til billeddiagnostik ved mistanke om alvorlig patologi eller i tilfælde hvor billeddiagnostiske undersøgelser har betydning for diagnosticeringen.

Planlægning af forløb

Patienter med ukomplicerede forløb kan varetages i praksissektoren. Har patienten et mere kompliceret forløb, kan der være behov for en tværfaglig og tværsektoriel indsats.

Helt overordnet skal fokus være på forbedring og fastholdelse af funktionsevne, mestring af sygdom og smerter og fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarked.

Henvises patienten til fysisk træning, lyder anbefalingerne, at tilbuddet skal tage højde for, at patienten kan inddrage den fysiske aktivitet i sin hverdag. Træningen skal være individuelt tilrettelagt og superviseret. Det anbefales, at tilbuddet dokumenteres og monitoreres systematisk.

Du kan finde anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens pjece ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter”. 

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar