Årets optag

1.141 ansøgere er blevet optaget på fysioterapeutuddannelsen. Det er samme niveau som sidste år.

Igen i år er der store karakterkrav for kommende fysioterapeuter. Det viser tal fra Den Koordinerede tilmelding som er offentliggjort i dag.

I alt 2.345 ansøgere havde fysioterapeutuddannelsen som førsteprioritet, og 1.141 af dem fik den 31. juli besked om, at de er kommet ind.

I alt 65.165 unge har søgt om optagelse på en videregående uddannelse, og det er primært uddannelser med gode jobmuligheder som civil- og diplomingeniør, der har oplevet den største stigning i antal ansøgere.

 

Adgangskvotient
for optag via kvote 1, fysioterapi­uddannelsen
  2010 2012 2014 2015 2016 2017
Metropol 8,2 8,3 9,1 9,1 9,4 9,3
UCC (Hillerød) 7,1 7,6 8,5 (7,8) 8,1 (7,4) 8,8 (8,1) 8,9 (7,7)
UC Sjælland (Roskilde) 7,8 8,1 8,5 (7,4) 8,9 (7,9) 9,2 (8,2) 9,3 (7,9)
UC Sjælland (Næstved) 6,9 (6) 7,6 (6,7) 8,1 (7) 8,2 (7,1) 8,4 (7,2) 8,2 (6,6)
UC Lillebælt 6,8 7,8 7,9 8,3 8,5 8,5
UC Syddanmark (Esbjerg) 5,8 6,6 7 6,9 6,8 7,0
UC Syddanmark (Haderslev) 6,2 6,9 7,6 7,7 7,9 7,8
UC Holstebro 5,9 7,6 7,3 7,7 8 7,6
UC Aarhus 8,4 8,5 9,1 9,1 9,5 9,8
UC Nordjylland 7,2 8,1 8 8 8,4 8,7

Tallene i parentes angiver adgangskvotient for vinteroptag. Kilde: ufm.dk

Del eller udskriv artiklen
15 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Tina Lambrecht

  Kære Morgan

  Du spørger, hvilke sanktioner der kan tages i anvendelse overfor arbejdsgivere, som ikke overholder standardkontrakten.

  Kort fortalt er der en række muligheder, fra de mere bløde til de hårde sanktioner. Man kan forstille sig en smileyordning i den ene ende af skalaen, eksklusion af medlemmet som den skrappeste sanktion, og en række andre tiltag i mellem disse to yderpunkter. I hovedbestyrelsen har vi endnu ikke taget stilling til, hvilke sanktioner vi vil forslå repræsentantskabet.

  Men når vi kommer tættere på repræsentantskabsmødet, vil forslagene sammen med det øvrige materiale til repræsentantskabet selvfølgelig blive tilgængelige for alle medlemmer.

  Det er som sagt repræsentantskabet, der skal tage stilling til, hvilke sanktioner, det kan være relevant at benytte. I den forbindelse er det vigtigt at få alle gode ideer frem i lyset. Så hvis du eller andre medlemmer har forslag til sanktioner, hører vi meget gerne om dem. Det er det bedste svar, jeg kan give dig på nuværende tidspunkt.

  Venlig hilsen
  Tina Lambrecht
  Formand for Danske Fysioterapeuter
 • Morgan Pryds Pryds

  Tak fordi du deltager i debatten Tina og svarer så hurtigt, jeg ved også at du self. har en bestyrelse bag dig og ikke er enevældig. Derfor skal vi jo ikke alene tørre den af på dig.

  Kontrakten må jo som minimum matche nettolønnen i kommunerne / regionerne. Dvs. ca. 28.000 (4000 mere, da man modsat i det offentlige skal finansiere sin pension selv). Alt andet er helt og aldeles useriøst.

  Hvad skulle sanktionen være? Eksklution? Tænker at de fleste klinikker gerne vil lide det tab, hvis de til gengæld undgår at skulle af med en formue i lønstigninger.

  Kan du nævne andre muligheder vedr. sanktioner? Jeg ved godt intet er besluttet, men det er bare for at høre hvad der kan være i værktøjskassen?
 • Tina Lambrecht

  Kære Andreas og Morgan

  Tak for, at I deler jeres oplevelser og overvejelser.

  Andreas, du er desværre ikke den eneste, der er blevet tilbudt urimelige lønvilkår. Løn- og ansættelsesvilkårene har været under pres de seneste år. Ikke mindst for de nyuddannede fysioterapeuter på praksisområdet.

  Jeg vil gerne understrege, at der er mange gode fysioterapeutiske arbejdspladser i det private – men der er eksempler på alt for lave lønninger. Det vil vi have gjort noget ved og vi er helt med på, at det kan være svært at håndtere modstridende interesser i en og samme forening. Det prøver vi at tage højde for i den nye model for ordnede forhold på det private arbejdsmarked, som Hovedbestyrelsen har vedtaget. Modellen er nærmere beskrevet på linket nedenfor, men kernen er en standardkontrakt, der fastsætter en mindsteløn og en bundgrænse for arbejdsvilkår.
  https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/11-sporgsmal-til-formanden-om-den-nye-model

  Modellen skal behandles på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25. november 2017. Repræsentantskabet skal blandt andet tage stilling til et forslag om at gøre det obligatorisk at følge standardkontrakten samt et forslag om at ændre vedtægterne, så det bliver muligt at sanktionere arbejdsgivermedlemmer, der ikke følger kontrakten. Hvis repræsentantskabet følger indstillingen fra hovedbestyrelsen, vil den nye model være på plads og kunne fungere om et år, altså fra medio 2018. I kan læse mere om overvejelserne bag modellen her:
  https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/ny-standardkontrakt-og-sanktioner-skal-sikre-ordnede-forhold-pa-det-private-arbejdsmarked

  Når det gælder ydernummersystemet, havde vi en større debat om det tilbage i 2014, som man blandt andet kan læse mere om her, https://fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-10-2014/Hovedbestyrelsen-Fri-nedsattelse-loser-ikke-problemerne.

  Konklusionen blev, at Danske Fysioterapeuter ikke mener, at en ændring af ydernummersystemet vil løse de aktuelle problemstillinger i praksissektoren. Jeg forventer til gengæld, at den foreslåede model kan være med til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår i praksissektoren.

  Med venlig hilsen
  Tina Lambrecht, formand
 • Andreas B. Andersen

  Kære Tina Lambrecht.

  Tak for dit input.

  Som Morgan nævner i hans punkt 2 vedr. de evigt voksende klinikker med samme ejere - hvad gør DF for at undgå at der om 10 år er et slags monopol indenfor privatsektoren?
  Det virker umuligt, at konkurrere med de ejere som har opbygget et imperium af klinikker og derfor også har en massiv kapital til at fortsætte deres opkøb?
  Hvordan er jeres/dit syn på ydernumre?

  Grundet ovenstående ser vi netop urimelige lønninger i det private. Personlig er jeg blevet tilbudt 110 kr. i timen uden pension og ingen løn ved patientafbud.
  Som arbejdsløs på daværende tidspunkt følte jeg mig meget splittet. Skulle jeg tage imod tilbuddet og føle mig udnyttet eller fortsætte min negative spiral som arbejdsløs?
  Jeg valgte det sidste...

  Mvh
  Andreas B. Andersen

 • Morgan Pryds

  Vi har nogle udfordringer lige p.t hvori jeg mener vores fagforening har vist sig svag.

  1. Den søger konsensus fremfor at vise lederskab. Den er konfliktsky i høj grad. Det må da også give lavt selvværd i ledelsen, at pålægge sig selv så høj en grad af magtesløshed.

  2. Vi ser karteldannelse hvor enkeltpersoner ejer flere klinikker, og ingen konkurrence har grundet ydernummer systemet. Derfor kan de sætte lønnen som det passer dem. Fagforeningen repræsenterer begge parter og kan derfor ikke tage aktion. Vi kan jo ikke strejke overfor os selv? :-/ Ejerne må melde sig ind i en arbejdsgiver organisation, som alle andre erhvervsdrivende.

  2. Som det påpeges er det ikke i sig selv, et succes kriterium at optaget er højt. Der skal være sammenhæng mellem udbud og efterspørgselv. Ellers udvander vi faget og får svært ved at forhandle løn.

  3. Vi mangler kvalitetssikring på uddannelserne i forhold til eksterne undervisere. Oplevede selv et arrangement hvor der blev undervist i kinesio tape samt andre obskure behandlingsmetoder som ex. Mulligan. Dette uden NOGEN form for info omkring evidens og kritisk tilgang. Undervisningen blev leveret på aldeles uvidenskabelig vis.

  Jeanette jeg ser ingen kritisere undervisernes kvalitet. Jeg ved ihvertfald personligt at du er hamrende dygtig :-) min kritik var også kun ment nogle af de eksterne.
 • Peter Johansen

  Kære kolleger
  Som underviser og TR mener jeg at vi har en OK dialog med DF - at vi så ikke altid er enige i de retningslinier der udstikkes fra DF er så hvad det er. Diskussionen er vigtig!

  Ift. optag forsøges der gjort meget på UC'erne for at klæde dimittender på til at søge job indenfor nye felter af vores fag, lave egne tiltag og i det hele taget tænke lidt udaf boksen. Jeg har set tallene med fremskrivninger, og kan godt være lidt - men kun lidt - bekymret for den tendens der viser sig, men er enig med Tina i at DF bør arbejde benhårdt på at udvide arbejdsmarkedet for fysioterapeuter!

  Der hvor vi kunne bruge og har manglet DF, er det som Jeanette også påpeger: Vi pålægges hele tiden nye opgaver udover undervisningen - nye studieordninger, nye organiseringsformer, nye tiltag (som ofte er gode og berettigede f.eks forskning og efter-videreuddannelse) - men alt sammen UDEN ressourcetilførsler!! Vore rektorer og uddannelsesleder kæmper en sej kamp for at sikre gode forhold i arbejdet, men er oppe mod nogle politiske (kortsigtede!) målsætninger om f.eks udbud af regionale uddannelser, e-læring, særlige studieforløb - altsammen noget der IGEN skal rummes indenfor låste budget- og normeringsrammer! Hertil kommer et antikveret taksametersystem for ressourceallokeringen!

  Det levner os ikke mange ressourcer til at gøre mere for at uddanne endnu mere kompetente kolleger, der også klædes på til at søge udi nye områder af faget!!

  Så lad os forsætte en konstruktiv dialog og støtte hinanden - jeg så gerne at hovedbestyrelsen indkaldte til en temadag, hvor udvalgte repræsentanter fra UC'erne kunne berige hovedbestyrelsesmedlemmer med konkret viden fra "maskinrummene" om de reelle forhold og arbejdsbetingelser hos os.

  Lektor Peter Johansen
 • Peter Johansen

  Kære kolleger
  Som underviser og TR mener jeg at vi har en OK dialog med DF - at vi så ikke altid er enige i de retningslinier der udstikkes fra DF er så hvad det er. Diskussionen er vigtig!

  Ift. optag forsøges der gjort meget på UC'erne for at klæde dimittender på til at søge job indenfor nye felter af vores fag, lave egne tiltag og i det hele taget tænke lidt udaf boksen. Jeg har set tallene med fremskrivninger, og kan godt være lidt - men kun lidt - bekymret for den tendens der viser sig, men er enig med Tina i at DF bør arbejde benhårdt på at udvide arbejdsmarkedet for fysioterapeuter!

  Der hvor vi kunne bruge og har manglet DF, er det som Jeanette også påpeger: Vi pålægges hele tiden nye opgaver udover undervisningen - nye studieordninger, nye organiseringsformer, nye tiltag (som ofte er gode og berettigede f.eks forskning og efter-videreuddannelse) - men alt sammen UDEN ressourcetilførsler!! Vore rektorer og uddannelsesleder kæmper en sej kamp for at sikre gode forhold i arbejdet, men er oppe mod nogle politiske (kortsigtede!) målsætninger om f.eks udbud af regionale uddannelser, e-læring, særlige studieforløb - altsammen noget der IGEN skal rummes indenfor låste budget- og normeringsrammer! Hertil kommer et antikveret taksametersystem for ressourceallokeringen!

  Det levner os ikke mange ressourcer til at gøre mere for at uddanne endnu mere kompetente kolleger, der også klædes på til at søge udi nye områder af faget!!

  Så lad os forsætte en konstruktiv dialog og støtte hinanden - jeg så gerne at hovedbestyrelsen indkaldte til en temadag, hvor udvalgte repræsentanter fra UC'erne kunne berige hovedbestyrelsesmedlemmer med konkret viden fra "maskinrummene" om de reelle forhold og arbejdsbetingelser hos os.

  Lektor Peter Johansen
 • Bente Annie Sørine Andersen

  Morten Topholm gik på valg til DFys Hovedbestyrelsen på det grundlag at få nedsat optaget på fysioterapeutuddannelserne. Så Mortens kommentarer undrer mig ikke. Det undrer mig, at han ikke er oplyst om, at det er ministerielt besluttet, hvor mange fysioterapeuter, der skal uddannes.
  Det kan undre mig, at der ikke bakkes mere op, både her på siden og fra DFys side, - om uddannelserne og uddannelsernes undervisere. Det er dem, der uddanner de fremtidige medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
  At der er en god dialog mellem underviserne og DFys er mig ukendt. Der er ikke sket det store på det felt siden Tina Lambrecht i Jyllands Posten i 2015 omtalte "de kornfede uddannelser". Det trækker lange spor.
  Jeg er meget glad for, at jeg stadig får yderst kompetente kolleger, når stillinger er slået op. På trods af den ubehagelige retorik både her på siden nu, og gennem tiden.
  Er det ikke på tide at få stoppet den?
 • Morten Topholm

  Kære Lise Hansen og Jeanette Præstegaard

  Hvor, I mit meget korte indspark, læser I at jeg kritisere underviserne på UC'erne for optaget på fysioterapeutskolerne?

  Jeg skriver:
  "Jeg håber de ansvarlige bliver stillet til regnskab, både internt i UC'erne og i Dfys kredse politisk, når arbjdsløshedstallene bliver mærkbare på 5-10 % om få år. "

  Det må være lederne på UC som er ansvarlige, og de politikere i Dfys som har modarbejdet en nedsættelse af optaget på fysioterapeutuddannelserne, som må stå til regnskab for deres fejlvurdering.

  VH. Morten Topholm
 • Jeanette Præstegaard

  Kære Morten Topholm

  Jeg må sige, at jeg finder dine udfald på UC’ernes undervisere aldeles urimelige og uacceptable.

  Gennem 21 år som underviser på fysioterapeutuddannelsen mindes jeg ALDRIG, at være blevet spurgt om, hvad jeg/vi som undervisere mente om studenteroptaget. Jeg mindes faktisk heller ikke at være blevet spurgt eller inddraget om den hyppige udskiftning af studieordninger. Fra et underviser synspunkt, er det noget, der pålægges af Ministeriet, og ja – vi har flere gange gjort oprør og sagt imod og forsøgt at inddrage Danske Fysioterapeuter i kampen. MEN her mindes jeg faktisk ikke, at foreningen aktivt har handlet på undervisernes vegne siden den såkaldte ”blindesag” tilbage i 1980’erne.

  Statistikkerne fra DSA oplyser for maj 2017 en ledighedsprocent på 3,7 % på landplan. Region Hovedstanden har en ledighedsprocent på 3,0%, Region Midtjylland 4,6%, Region Nord 4,4%, Region Sjælland 1,9% og Region Syddanmark 4,3%. Disse tal viser, at det er muligt at finde arbejde. Tallene siger ikke noget om, hvorvidt ledigheden er selvvalgt eller ej.

  En ledighedsprocent på 3,7 på landsplan finder jeg ikke alarmerende.

  Hvorfra har du viden om, at ledighedstallet stiger til mellem 5 – 10% om få år?

  Det undrer mig, at du ikke beder Danske Fysioterapeuters formand præcisere, hvordan Danske Fysioterapeuter konkret arbejder for at balancere efterspørgsel og udbud af fysioterapeutiske ydelser.

  Med venlig hilsen
  Jeanette Præstegaard
Se flere
Indsend kommentar