Årets optag

1.141 ansøgere er blevet optaget på fysioterapeutuddannelsen. Det er samme niveau som sidste år.

Igen i år er der store karakterkrav for kommende fysioterapeuter. Det viser tal fra Den Koordinerede tilmelding som er offentliggjort i dag.

I alt 2.345 ansøgere havde fysioterapeutuddannelsen som førsteprioritet, og 1.141 af dem fik den 31. juli besked om, at de er kommet ind.

I alt 65.165 unge har søgt om optagelse på en videregående uddannelse, og det er primært uddannelser med gode jobmuligheder som civil- og diplomingeniør, der har oplevet den største stigning i antal ansøgere.

 

Adgangskvotient
for optag via kvote 1, fysioterapi­uddannelsen
  2010 2012 2014 2015 2016 2017
Metropol 8,2 8,3 9,1 9,1 9,4 9,3
UCC (Hillerød) 7,1 7,6 8,5 (7,8) 8,1 (7,4) 8,8 (8,1) 8,9 (7,7)
UC Sjælland (Roskilde) 7,8 8,1 8,5 (7,4) 8,9 (7,9) 9,2 (8,2) 9,3 (7,9)
UC Sjælland (Næstved) 6,9 (6) 7,6 (6,7) 8,1 (7) 8,2 (7,1) 8,4 (7,2) 8,2 (6,6)
UC Lillebælt 6,8 7,8 7,9 8,3 8,5 8,5
UC Syddanmark (Esbjerg) 5,8 6,6 7 6,9 6,8 7,0
UC Syddanmark (Haderslev) 6,2 6,9 7,6 7,7 7,9 7,8
UC Holstebro 5,9 7,6 7,3 7,7 8 7,6
UC Aarhus 8,4 8,5 9,1 9,1 9,5 9,8
UC Nordjylland 7,2 8,1 8 8 8,4 8,7

Tallene i parentes angiver adgangskvotient for vinteroptag. Kilde: ufm.dk

Del eller udskriv artiklen
19 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Andreas Bergh Andersen

  Merete Olesen:

  Mener du ikke at det er dybt problematisk, at en klinik fx tilbyder lønninger på 110 kr. i timen uden pension eller feriepenge?
  Der er ingen nyuddannede der forventer at få drømmejobbet (som du nævner) lige når de kommer ud, men en vis respekt kontra ren udnyttelse er vel forventeligt. Jeg kan ikke nævne andre professioner på bachelor niveau, som bliver tilbudt lign. forhold. Det ville jo aldrig ske at en sygeplejerske blev tilbudt 110 kr. i timen uden pension.
  Og vejledning fra en fagforening er vel det mindste man kan forvente, når man som nyuddannet står overfor arbejdsløshed.

  Angående erfaring: Du får altså ikke meget erfaring ved at købe dig fattig i kurser, som du så ikke får brugt fordi der ikke er jobs - og skal man så sige ja til en løn på 110 kr. og underminere hele markedet..... Nej. Det er her jeg, Morgan og mange andre forsøger at råbe fagforeningen op. Og forresten hvilke kurser virker egentlig, hvilke er fup og hvilke er fakta? Ligenu kan du nærmest tage kurser i alt og mange uden en videnskabelig kritisk tilgang.

  Og så til evidensen. Fordi du mener at fx kinesiotape virker gør det jo ikke til fakta. Dit argument er et klassisk symptom på pseudovidenskab som rigtig mange fejlagtigt benytter sig af. Hvordan ved du at det er tapen der har hjulpet og ikke noget andet? Det er her videnskaben kommer ind.
  Der er ikke nogle studier højt på evidenskurven der dd. har kunne påvise en reel effekt.
  Hvis vi ikke højner kvaliteten af vores fag og udvikler os i trit med videnskaben vil fysioterapien aldrig udvikle sig.
  Du ser aldrig læger give behandling ud fra "jeg har éngang oplevet" tankegangen. Det holder jo ikke. Så hvorfor skal fysioterapien være anderledes?

  Tjek evt. https://sciencebasedmedicine.org/the-it-worked-for-me-gambit/
  for lidt mere info omkring hvorfor det ikke nytter at vi bare siger "det virkede for mig".
  Og også gerne "post hoc ergo propter hoc" på google.

  :-)
 • Merete Olesen

  Andreas B. Andersen,
  mit indlæg er overvejende rettet mod den omtalte skævvridning i forhold til løn.
  Det har altid været svært som nyuddannet at få job, også i sin tid, da jeg blev uddannet.
  Specielt indenfor det private område, exempelvis klinikkerne.
  Og ja det kræver erfaring og det får man ved at tage kurser og arbejde indefor feltet. Derfor må man nogle gange gå på kompromis: lavere løn, korte vikariater, frivilligt arbejde osv. for at få en fod indenfor.
  Som det er nu tilbyder fagforeningen faktisk en del hjælp til nyuddannede: lønpraktik, forholdsvis dyre kurser for at komme igang, rådgivning og vejledning.
  Det kan så være et problem, at klinikkerne udnytter de mange fysioterapeuter til endnu lavere løntilbud, men her kommer sammenhængen ind med det store optag på fys. skolerne.
  Min holdning er, at når du får en uddannelse betalt og der endda er givet tilskud undervejs i form af SU, kan du ikke bare forvente at superjobbet står og venter på dig, når du er færdig. Der skal altså knokles for det. Og du er først lige begyndt og må derfor forvente at der skal arbejdes for at få erfaring og dermed bedre løn. Sådan har det private marked altid været. Til gengæld er det fornemt at man kan blive offentlig ansat til en ok startløn.

  Med hensyn til evidens og behandling er sammenhængen en kommentar i forbindelse med Morgan Pryds udtalelse om de obskure behandlingsmetoder som ex. Mulligan og kinesiotape.
  Som klinikker har man brug for en bred vifte af behandlingstilbud, da træning ikke kan løse alle problemer. Der har været lagt vægt på at forske en hel del i træning og det er vel derfor vores nyuddannede kommer ud med denne gode baggrund. Desværre er det ikke nok til at bestride et job i klinisk praksis og det virker indimellem som om den manuelle del af fysioterapien har trange kår. Ja, det er godt med evidens, men også en klinisk erfaring tæller.
  Så skal du have et velbetalt job i det private, mener jeg, at du er nødt til at have nogle manuelle færdigheder også indenfor områder, hvor der endnu ikke er evidens (men det virker), fordi der simpelthen ikke er forsket i det.

  Vh Merete Olesen
 • Andreas B. Andersen

  Merete Olesen;

  Selvfølgelig handler det om udbud og efterspørgsel, men hvis udbuddet (nyuddannede) er større end efterspørgslen kræver det jo en vis handling fra fagforeningen, skolerne og evt. politikerne. Det er umuligt at få erfaring, hvis du ikke kan få et job... Og det er her der sker en skævvridning, som tydeligvis bliver udnyttet af en lang række klinikejere i det private som tilbyder urimelige lønninger og aftaler. Det er vel ikke fair? Dette kræver handling.

  Er dit indlæg rettet mod dette eller om hvorvidt der er evidens for manuel behandling eller ej? Kan ikke lige se meningen med dine tanker om berøring, undersøgelse etc.

  Andreas.

 • Merete Olesen

  Interessant udvikling en debat om optag på fysioterapi skolerne kan tage.
  Jeg vil gerne ganske uakedemisk kommentere de ”urimelige” vilkår nyuddannede fysioterapeuter bliver tilbudt i praksissektoren.
  Det er en del af en benhård branche, der handler om udbud og efterspørgsel.
  Der er f.eks. efterspørgsel på fysioterapeuter, der kan behandle, så det virker.
  Jeg vil vove den påstand, at nyuddannede fysioterapeuter ikke har det håndelag, der skal til for at kunne gå ud på en klinik og behandle patienter – de skal først lære det.
  Manuel behandling er en stor del af det kliniske arbejde samt at kunne diagnostisere. Derfor må lønnen tilpasse sig de kompetencer man har.
  Jeg har oplevet min dreng komme på klinik, hvor fys.sen end ikke rørte ved ham på en udredning af rygproblemer. Jeg udtaler mig som tidligere ydernr. ejer og selv bruger af fysioterapi samt 35 års erfaring.
  Jeg vil ikke betale til noget, der ikke virker, evidens eller ej. Vigtig at huske på at evidens også handler om, hvad man forsker i og hvilket resultat, man gerne vil opnå.
  Med venlig hilsen
  Merete Olesen, fysioterapeut
 • Tina Lambrecht

  Kære Morgan

  Du spørger, hvilke sanktioner der kan tages i anvendelse overfor arbejdsgivere, som ikke overholder standardkontrakten.

  Kort fortalt er der en række muligheder, fra de mere bløde til de hårde sanktioner. Man kan forstille sig en smileyordning i den ene ende af skalaen, eksklusion af medlemmet som den skrappeste sanktion, og en række andre tiltag i mellem disse to yderpunkter. I hovedbestyrelsen har vi endnu ikke taget stilling til, hvilke sanktioner vi vil forslå repræsentantskabet.

  Men når vi kommer tættere på repræsentantskabsmødet, vil forslagene sammen med det øvrige materiale til repræsentantskabet selvfølgelig blive tilgængelige for alle medlemmer.

  Det er som sagt repræsentantskabet, der skal tage stilling til, hvilke sanktioner, det kan være relevant at benytte. I den forbindelse er det vigtigt at få alle gode ideer frem i lyset. Så hvis du eller andre medlemmer har forslag til sanktioner, hører vi meget gerne om dem. Det er det bedste svar, jeg kan give dig på nuværende tidspunkt.

  Venlig hilsen
  Tina Lambrecht
  Formand for Danske Fysioterapeuter
 • Morgan Pryds Pryds

  Tak fordi du deltager i debatten Tina og svarer så hurtigt, jeg ved også at du self. har en bestyrelse bag dig og ikke er enevældig. Derfor skal vi jo ikke alene tørre den af på dig.

  Kontrakten må jo som minimum matche nettolønnen i kommunerne / regionerne. Dvs. ca. 28.000 (4000 mere, da man modsat i det offentlige skal finansiere sin pension selv). Alt andet er helt og aldeles useriøst.

  Hvad skulle sanktionen være? Eksklution? Tænker at de fleste klinikker gerne vil lide det tab, hvis de til gengæld undgår at skulle af med en formue i lønstigninger.

  Kan du nævne andre muligheder vedr. sanktioner? Jeg ved godt intet er besluttet, men det er bare for at høre hvad der kan være i værktøjskassen?
 • Tina Lambrecht

  Kære Andreas og Morgan

  Tak for, at I deler jeres oplevelser og overvejelser.

  Andreas, du er desværre ikke den eneste, der er blevet tilbudt urimelige lønvilkår. Løn- og ansættelsesvilkårene har været under pres de seneste år. Ikke mindst for de nyuddannede fysioterapeuter på praksisområdet.

  Jeg vil gerne understrege, at der er mange gode fysioterapeutiske arbejdspladser i det private – men der er eksempler på alt for lave lønninger. Det vil vi have gjort noget ved og vi er helt med på, at det kan være svært at håndtere modstridende interesser i en og samme forening. Det prøver vi at tage højde for i den nye model for ordnede forhold på det private arbejdsmarked, som Hovedbestyrelsen har vedtaget. Modellen er nærmere beskrevet på linket nedenfor, men kernen er en standardkontrakt, der fastsætter en mindsteløn og en bundgrænse for arbejdsvilkår.
  https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/11-sporgsmal-til-formanden-om-den-nye-model

  Modellen skal behandles på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25. november 2017. Repræsentantskabet skal blandt andet tage stilling til et forslag om at gøre det obligatorisk at følge standardkontrakten samt et forslag om at ændre vedtægterne, så det bliver muligt at sanktionere arbejdsgivermedlemmer, der ikke følger kontrakten. Hvis repræsentantskabet følger indstillingen fra hovedbestyrelsen, vil den nye model være på plads og kunne fungere om et år, altså fra medio 2018. I kan læse mere om overvejelserne bag modellen her:
  https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/ny-standardkontrakt-og-sanktioner-skal-sikre-ordnede-forhold-pa-det-private-arbejdsmarked

  Når det gælder ydernummersystemet, havde vi en større debat om det tilbage i 2014, som man blandt andet kan læse mere om her, https://fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-10-2014/Hovedbestyrelsen-Fri-nedsattelse-loser-ikke-problemerne.

  Konklusionen blev, at Danske Fysioterapeuter ikke mener, at en ændring af ydernummersystemet vil løse de aktuelle problemstillinger i praksissektoren. Jeg forventer til gengæld, at den foreslåede model kan være med til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår i praksissektoren.

  Med venlig hilsen
  Tina Lambrecht, formand
 • Andreas B. Andersen

  Kære Tina Lambrecht.

  Tak for dit input.

  Som Morgan nævner i hans punkt 2 vedr. de evigt voksende klinikker med samme ejere - hvad gør DF for at undgå at der om 10 år er et slags monopol indenfor privatsektoren?
  Det virker umuligt, at konkurrere med de ejere som har opbygget et imperium af klinikker og derfor også har en massiv kapital til at fortsætte deres opkøb?
  Hvordan er jeres/dit syn på ydernumre?

  Grundet ovenstående ser vi netop urimelige lønninger i det private. Personlig er jeg blevet tilbudt 110 kr. i timen uden pension og ingen løn ved patientafbud.
  Som arbejdsløs på daværende tidspunkt følte jeg mig meget splittet. Skulle jeg tage imod tilbuddet og føle mig udnyttet eller fortsætte min negative spiral som arbejdsløs?
  Jeg valgte det sidste...

  Mvh
  Andreas B. Andersen

 • Morgan Pryds

  Vi har nogle udfordringer lige p.t hvori jeg mener vores fagforening har vist sig svag.

  1. Den søger konsensus fremfor at vise lederskab. Den er konfliktsky i høj grad. Det må da også give lavt selvværd i ledelsen, at pålægge sig selv så høj en grad af magtesløshed.

  2. Vi ser karteldannelse hvor enkeltpersoner ejer flere klinikker, og ingen konkurrence har grundet ydernummer systemet. Derfor kan de sætte lønnen som det passer dem. Fagforeningen repræsenterer begge parter og kan derfor ikke tage aktion. Vi kan jo ikke strejke overfor os selv? :-/ Ejerne må melde sig ind i en arbejdsgiver organisation, som alle andre erhvervsdrivende.

  2. Som det påpeges er det ikke i sig selv, et succes kriterium at optaget er højt. Der skal være sammenhæng mellem udbud og efterspørgselv. Ellers udvander vi faget og får svært ved at forhandle løn.

  3. Vi mangler kvalitetssikring på uddannelserne i forhold til eksterne undervisere. Oplevede selv et arrangement hvor der blev undervist i kinesio tape samt andre obskure behandlingsmetoder som ex. Mulligan. Dette uden NOGEN form for info omkring evidens og kritisk tilgang. Undervisningen blev leveret på aldeles uvidenskabelig vis.

  Jeanette jeg ser ingen kritisere undervisernes kvalitet. Jeg ved ihvertfald personligt at du er hamrende dygtig :-) min kritik var også kun ment nogle af de eksterne.
 • Peter Johansen

  Kære kolleger
  Som underviser og TR mener jeg at vi har en OK dialog med DF - at vi så ikke altid er enige i de retningslinier der udstikkes fra DF er så hvad det er. Diskussionen er vigtig!

  Ift. optag forsøges der gjort meget på UC'erne for at klæde dimittender på til at søge job indenfor nye felter af vores fag, lave egne tiltag og i det hele taget tænke lidt udaf boksen. Jeg har set tallene med fremskrivninger, og kan godt være lidt - men kun lidt - bekymret for den tendens der viser sig, men er enig med Tina i at DF bør arbejde benhårdt på at udvide arbejdsmarkedet for fysioterapeuter!

  Der hvor vi kunne bruge og har manglet DF, er det som Jeanette også påpeger: Vi pålægges hele tiden nye opgaver udover undervisningen - nye studieordninger, nye organiseringsformer, nye tiltag (som ofte er gode og berettigede f.eks forskning og efter-videreuddannelse) - men alt sammen UDEN ressourcetilførsler!! Vore rektorer og uddannelsesleder kæmper en sej kamp for at sikre gode forhold i arbejdet, men er oppe mod nogle politiske (kortsigtede!) målsætninger om f.eks udbud af regionale uddannelser, e-læring, særlige studieforløb - altsammen noget der IGEN skal rummes indenfor låste budget- og normeringsrammer! Hertil kommer et antikveret taksametersystem for ressourceallokeringen!

  Det levner os ikke mange ressourcer til at gøre mere for at uddanne endnu mere kompetente kolleger, der også klædes på til at søge udi nye områder af faget!!

  Så lad os forsætte en konstruktiv dialog og støtte hinanden - jeg så gerne at hovedbestyrelsen indkaldte til en temadag, hvor udvalgte repræsentanter fra UC'erne kunne berige hovedbestyrelsesmedlemmer med konkret viden fra "maskinrummene" om de reelle forhold og arbejdsbetingelser hos os.

  Lektor Peter Johansen
Se flere
Indsend kommentar