Farvel til hjertevarme Inger

Mindeord om Inger Brøndsted, tidligere formand for Danske Fysioterapeuter, som afgik ved døden den 24. september.
Anerkendelse af faget, professionalisering af fagforeningen, opbygning af Sundhedskartellet og internationalt fokus på behandling af torturofre var blandt Inger Brøndsteds mærkesager gennem 20 år som formand for Danske Fysioterapeuter.

Da Inger Brøndsted som 35-årig blev valgt som formand for Danske Fysioterapeuter i 1979, var det for en noget mindre forening, med 3.000 medlemmer, end de nuværende næsten 15.000. Som privatpraktiserende fysioterapeut med egen klinik i Greve – som hun i øvrigt beholdt igennem alle årene som formand - kom Inger Brøndsted fra et mindretal i medlemsgruppen af hovedsageligt fysioterapeuter fra hospitalssektoren. Hun så det som en styrke, at praksissektoren og de offentligt ansatte stod samlet i gensidig respekt og ikke sloges indbyrdes i foreningen, men fastholdt den fælles identitet som fysioterapeuter.

Hun blev fysioterapeut i 1966 og var blandt andet fysioterapeut for det danske badmintonlandshold i 70’erne. Sportsverdenen var et af de områder, hvor fysioterapien havde vundet fodfæste og opnået respekt. Og netop respekt og anerkendelse af faget var en af Inger Brøndsteds kæpheste. Målet var at udbrede kendskabet til fysioterapi og vinde anerkendelse for fysioterapeuter. Hendes formandsperiode blev startskuddet til en kæmpe udvikling, både i antallet af medlemmer, professionalisering af faget og måden at anskue fysioterapien på. Som formand slog hun et slag for fagligheden og forskningen ved at være med til at etablere Danske Fysioterapeuters Forskningsfond, som har spillet en stor rolle for fysioterapeuters mulighed for at forske og tilegne sig forskningskompetencer.

”Det fysioterapeutiske arbejdsområde har i disse år udvidet sig væsentligt. Massage-imaget er væk i dag. Man er fysioterapeut og giver fysioterapi, og folk ved, hvad man snakker om.”

Sådan sagde Inger Brøndsted i et aftrædelsesinterview til Danske Fysioterapeuter i 2000, da hun måtte forlade formandsposten efter 20 år i spidsen for fagforeningen.

Det var i Inger Brøndsteds formandsperiode, at Ny Løn blev etableret med hendes opbakning. Hun var medstifter af Sundhedskartellet i 1997, der i dag omfatter 11 organisationer i sundhedsvæsenet, som samarbejder om at sikre de bedste overenskomster, rammer og anerkendelse af medlemmernes fag. Hun var en professionel formand og gennem årene vækstede sekretariatet i Danske Fysioterapeuter til en professionel organisation med kredskontorer og servicering af tillidsfolk og kontaktpersoner. Samtidig kom den faglige del af foreningens virke til at spille en større rolle, og i 1998 blev det vedtaget på repræsentantskabsmødet, at de to enheder – faglighed og fagpolitik – skulle fylde lige meget.

Inger Brøndsted havde udsyn og overskud, som hun delte ud af ved at bidrage til samarbejde i fagbevægelsen både i Danmark, Skandinavien og internationalt, hvor hun lagde dybe spor og opnåede anerkendelse for Danske Fysioterapeuter som forening og profession. Hun brugte meget tid ude af huset, både i forretningsudvalget i FTF og i Sundhedskartellet, men især rejste hun meget i forbindelse med det internationale arbejde, hvor hun var med til at sætte Danmark på verdenskortet. Hun var repræsentant i bestyrelsen for den internationale sammenslutning af fysioterapeuter, WCPT, fra 1999 til 2003, hvorefter hun blev næstformand og fortsatte på den post indtil 2007.

Et område, som havde Inger Brøndsteds bevågenhed, var arbejdet med torturofre. Hun dyrkede samarbejdet med de to rehabiliteringscentre RCT og IRCT. Og hun gjorde sit til at sætte fokus på Danmark som foregangsland i forhold til identificering og behandling af torturofre ud fra en nordisk humanistisk indstilling, frem for den mere mekaniske tilgang. Det var ikke mindst på hendes foranledning, at Danske Fysioterapeuter i 1995 fik WCPT til enstemmigt at vedtage en resolution om fysioterapi til torturofre, og at undervisning i at behandle og identificere torturofre skulle indgå i grunduddannelsen og efteruddannelse af fysioterapeuter.

Spørger man tidligere medarbejdere, politiske kolleger og modstandere, går ét ord igen om Inger Brøndsted: Rummelighed. Hun beskrives som en yderst rummelig person, bundsolid og betænksom. Også når der var uenigheder internt i organisationen og udenfor. Selvom man var bragende uenige om fagpolitiske emner, så var man lige gode venner bagefter, for uenighed var et vilkår, som Inger Brøndsted ikke så noget problem i.

Imødekommende er også en beskrivelse, som går igen om Inger Brøndsted. Hun havde et lyst sind, var venlig, social og inkluderende og gik ind for åbenhed og tilgængelighed, så ethvert medlem altid kunne kontakte hende direkte. Men hun var også snu og strategisk i det stille og havde et stort netværk både blandt medlemmerne, men også i andre organisationer. Hun fremhævede selv de mange personlige kontakter som et meget vigtigt fundament for sit virke som formand. Af den grund var hun også meget vellidt som formand, hvilket var en af grundene til, at hun kunne sidde så længe i front for Danske Fysioterapeuter og skrive sig ind som en af de store formænd i foreningens og de faglige organisationers historie.

Inger Brøndsted blev 73 år.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar