Fornuftige ændringer af akutfunktioner

Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer for akutfunktioner i kommunerne. Danske Fysioterapeuter mener især, at det øgede fokus på sammenhæng og rehabilitering er klare fremskridt, men havde dog gerne set klarere krav.

Der skal være bedre tværfagligt samarbejde om borgere i akutfunktioner. Det er én af pointerne i de nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som Sundhedsstyrelsen netop har udsendt.

Læs kvalitetsstandarderne her

Netop sammenhæng og fokus på rehabilitering er noget, Danske Fysioterapeuter sammen med Dansk Selskab for Fysioterapi har sat fokus på både i høringssvar og ved møder i Sundhedsstyrelsen om de nye krav og anbefalinger.

”Derfor glæder vi os over, at der i den endelige udgave er kommet fokus på begge dele. Disse retningslinjer er et klart fremskridt for de borgere, der har brug for kommunale akutfunktioner,” siger formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

I den endelige udgave hedder det blandt andet:

Ofte vil patienter i akutfunktionen have behov for en bred rehabiliterende indsats. Disse indsatser bør indtænkes og koordineres tæt med akutfunktionens indsatser. Derfor er samarbejdet med andre faggrupper, fx fysio- og ergoterapeuter vigtigt. Det kan fx være i forhold til en initial vurdering af funktionsevne, basal mobilisering, lejring, vurdering af behov for hjælpemidler, dysfagi, respiration, mv.

Hellere krav

Selvom Tina Lambrecht mener, at kvalitetsstandarderne samlet set er et klart fremskridt, så havde hun gerne set, at der var mere fokus på krav og mindre på anbefalinger.

”Det er rigtig godt, at sammenhæng og rehabilitering er skrevet ind, men vi havde gerne set, at det var et krav fremfor en anbefaling. Simpelthen fordi, der ikke er nogen tvivl om, at netop tværfaglige forløb og rehabilitering er afgørende for borgere i akutfunktioner,” siger Tina Lambrecht.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar