Fysioterapeuter kan RAB-registreres

Fra 1. juli ændres loven, så autoriserede sundhedspersoner kan registreres som alternative behandlere.

Et bredt flertal i Folketinget har valgt at åbne op for registrering som alternativ behandler for fysioterapeuter og andre sundhedsuddannede.

Det betyder, at det fremover vil være muligt at være både autoriseret sundhedsperson og RAB-registreret alternativ behandler. Tidligere måtte man frasige sig sin autorisation for at blive registreret i RAB.

Se lovforslaget her.

Danske Fysioterapeuter understreger, at man som fysioterapeut - uanset registrering som alternativ behandler – altid er underlagt autorisationslovens krav om omhu og samvittighedsfuldhed. Det kan dermed få betydning for autorisationen, hvis man behandler med en behandlingsform, der ikke lever op til den almindelig anerkendte faglige standard, som forventes af autoriserede sundhedspersoner.

Det betyder også, at man løbende skal holde sig ajour med, hvad der er gældende faglig standard på området og sikre, at man løbende udvikler sine kompetencer.

Ordningen med registrering af alternative behandlere er nærmere beskrevet hos Styrelsen for Patientsikkerhed:

Læs mere om RAB.

Del eller udskriv artiklen
6 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Sille Frydendal

  Kære Emil

  Du har nogle relevante pointer omkring relevansen af, at fysioterapeuter lader sig RAB-registrere. Den faglige relevans er fraværende jf. reglerne om autoriserede sundhedspersoner, som fysioterapeuter til hver en tid er underlagt. Desuden er det problematisk, at RAB er knyttet til foreninger og vel og mærke frivilligt. Det primære formål ved, at fysioterapeuter lader sig registrere i RAB, vil derfor være et erhvervsrettet.

  Med venlig hilsen
  Sille Frydendal
  Faglig chef
 • Emil Schuldt-Jensen

  Kære Sille,

  Det er en meget interessant problematik, det åbner for. Opstillet formelt vil argumentet lyde således:

  Hvis en fysioterapeut behandler med metoder der ikke lever op til den faglige fysioterapeutiske standard, uanset konteksten - dvs. uagtet at fysioterapeuten ikke agerer i rollen som fysioterapeut - kan samme fysioterapeut fratages sin autorisation.

  At 'leve op til den faglige standard' betyder at undersøgelses- og behandlingsmetode er dokumenteret effektive, læs: evidensbaserede.

  Det betyder igen at en fysioterapeut der undersøger eller behandler med metoder, for hvilke der ikke dokumenteres validitet, reliabilitet og interventionseffekt bør/kan få frataget, eller fraskrive sig, sin autorisation:
  Uden at medtage en begrundelse for den faglige standard - videnskabelig redelighed gennem dokumentation - er den faglige standard uden betydning; dvs. så reducerer vi kravet til den faglige standard til et sådan-har-vi-altid-gjort 'appeal-to-tradition'-argument, hvad der naturligvis er en uacceptabel begrundelse indenfor en fagligt lødig disciplin.

  Bliver vi i eksemplet med triggerpunkter betyder det derfor, at vi nødvendigvis må drage den konklusion at fysioterapeuter der undersøger triggerpunkter ved manuelle metoder bør fraskrive sig deres autorisation, jf. gældende research på området: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19158550; medmindre de kan siges ikke at burde have været opmærksomme på studiet, jf. 'et bør forudsætter et kan'; eller medmindre der findes research af tilsvarende kvalitet, der underbygger validiteten af den manuelle undersøgelse af triggerpunkter, hvad der såvidt jeg ved ikke er tilfældet.

  Der findes i det hele taget begrænset eller højst tvivlsom evidens for en lang række af de metoder der anvendes - eller i mit tilfælde undervises i - indenfor fysioterapi. Der findes endnu mere indbyrdes modstridende evidens for metoder som fx akupunktur, der ellers er et af de mere grundigt undersøgte områder indenfor alternativ behandling.

  Derfor undrer jeg mig over relevansen af RAB-registreringen: Hvis registreringen ikke giver mulighed for juridisk at agere i anden kapacitet end fysioterapeut (autoriseret sundhedsperson); og fysioterapeuten allerede (udelukkende) må anvende det relativt begrænsede antal metoder der er fagligt forsvarlige jf. princippet om evidensbaseret praksis; så er den eneste forskel registreringen gør rent markedsføringsmæssig?
  Og det bliver oven i købet falsk - eller i det mindste irrelevant - markedsføring i langt de fleste tilfælde, da fysioterapeuten ikke faktisk kan tage de fleste felters metodik til sig i andet end en højst fragmenteret form, og samme fragmenter måtte fys'en allerede anvende i forvejen.

  Hvad er det jeg overser? Hvorfor er RAB-registreringen relevant for en fys?


  Mange hilsner,

  Emil
 • Sille Frydendal

  Kære Emil

  Som autoriseret sundhedsperson har man et særligt ansvar at leve op til. Det indebærer, at man kan få kritik i en patientklage og i værste fald miste sin autorisation, hvis man anvender undersøgelses- og behandlingsmetoder, som ikke er anerkendte eller til skade for patientsikkerheden.

  Om titlen ”Registreret Alternativ Behandler” (RAB) kan du på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside læse, at ”formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB)”.

  Alle fysioterapeuter er blåstemplede via deres autorisation og er ligesom andre autoriserede sundhedspersoner underlagt Styrelsen for Patientsikkerheds kontrol, herunder patientens mulighed for at klage og søge erstatning. Det gælder ikke for RAB registrerede.

  Den enkelte fysioterapeut skal vurdere, om hun/han mener, at den valgte undersøgelses- eller behandlingsmetode lever op til den anerkendte faglige standard i fysioterapi. Det ligger netop i autorisationen og det selvstændige behandleransvar. Hvis en fysioterapeut ønsker at behandle med metoder, som ikke anerkendt og dokumenteret i fysioterapien, så bør personen overveje at fraskrive sig sin autorisation.

  Med venlig hilsen

  Sille Frydendal
  Faglig chef
 • René Andreasen

  Kære Christina Bendix Hansen

  Vi har linket til lovforslaget, som det så ud da det blev fremsat. Det giver en mulighed for, at de særligt interesserede, kan følge lovforslagets behandling, jf. sagsforløbsmenuen i højre side.

  Hvis du vælger at klikke på Betænkning kan du fx se, at det var Dansk Folkeparti, som efter fremsættelsen valgte at stille et ændringsforslag, som netop indebærer, at autoriserede sundhedspersoner kan blive RAB-registreret. Et ændringsforslag som flertallet i Folketinget tiltrådte.
 • Christina Bendix Hansen

  Kære Bo Berendt Christensen.

  Er du helt sikker på at det link du har lagt i artiklen ovenover er det rigtige. Nu har jeg læst hele dokumentet under linket (Se lovforslaget her), og kan kun finde regelændringer for ledmanipulation af rygsøjlen som også gælder for RAB og SA godkendte behandlere. Jeg kan ikke se hvor der er noget nyt i det. Mange sundhedsfaglige personer er SA godkendte og har været det i årevis. Jeg er meget interesseret i emnet og vil meget gerne læse om det nye lovforslag for fysioterapeuter, da jeg selv kan fordel af det. vil eventuelt fremsende det til mig?
 • Emil Schuldt-Jensen

  "Det kan dermed få betydning for autorisationen, hvis man behandler med en behandlingsform, der ikke lever op til den almindelig anerkendte faglige standard, som forventes af autoriserede sundhedspersoner."

  Hvordan fortolkes dette i praksis? Er det intenderet således at en sundhedsfaglig person med eks. en fysioterapeutuddannelse der agerer i egenskab af RAB, i en kontekst hvor vedkommendes fysioterapeutiske sundhedsautorisation ikke indgår eller fremgår, kan risikere at miste sin autorisation behandlingen vedkommende udfører ikke er strengt evidensbaseret?

  I så fald, hvad er idéen bag en registrering som alternativ behandler? Langt de fleste behandlinger udført i dette regi er, ligesom eks. behandling af triggerpunkter, understøttet af enten tvetydig, tvivlsom eller decideret manglende evidens; hvilket naturligvis ikke nødvendigvis er korreleret med effektiviten af behandlingerne, men udelukker det ikke ipso facto autoriserede sundhedspersoner fra at udføre en betragtelig del, eller langt de fleste, alternative behandlinger?
Indsend kommentar