Fysioterapeuter skal kende deres historie

Den fysioterapi, der udøves i dag, har rod i den historiske udvikling, som professionen har gennemlevet. Fysioterapiens historie har betydning for, hvordan fysioterapien er i dag og vil udvikle sig i fremtiden. Det var buddet på en tidlig morgensession på verdenskongressen i Cape Town.
Fysioterapeuter blev i begyndelsen udelukkende undervist af læger og lægevidenskaben har derfor været grundlaget for den fysioterapi, vi kender i dag. Sådan så ud på Theilmanns kursus i 1918 (privat foto).

Den fysioterapi, der udøves i dag, har rod i den historiske udvikling, som professionen har gennemlevet. Fysioterapiens historie har betydning for, hvordan fysioterapien er i dag og vil udvikle sig i fremtiden. Det var buddet på en tidlig morgensession på verdenskongressen i Sydafrika.

”Hvad kan vi lære af vores historie?” Det var det spørgsmål, som fysioterapeut, ph.d. og lektor, David Nicholls, mødte omkring 50 morgenfriske fysioterapeuter med, da han åbnede sin tidlige morgensession. Et par af os skulle lige have den sidste rest af søvn gnedet ud af øjnene, men de mange interessante perspektiver fra David Nicholls og deltagerne gjorde, at det var ikke svært at blive grebet.

I 2018 vil Danske Fysioterapeuter fejre sit 100 års jubilæum, og det gør denne session på kongressen særligt aktuel. I forbindelse med jubilæumsåret vil der være fokus på den historiske udvikling af fysioterapien i Danmark og den betydning, den har haft for, hvordan professionen har udviklet sig. Der vil helt sikkert også komme fokus på de nye opgaver, fysioterapeuter står overfor i fremtiden, med langt flere kronisk syge patienter, flere ældre og mange med livsstilssygdomme.

Den historiske udvikling

Målet med sessionen var at belyse vigtigheden af at kende fysioterapiens historie og som fysioterapeut at forholde sig nysgerrigt og kritisk til den. David Nicholls opstiller to måder at anskue historien på. Historien som den kronologiske række af begivenheder, som fortælles os om, hvad der er sket hvornår og den mere analytiske tilgang til den historiske udvikling.

Kendskabet til den kronologiske udvikling er væsentlig, for at vi alle forstår det fundament, vi står på og ved, hvad der går forud for den fysioterapi, som vi kender i dag. Reaktionen fra salen var spontant: fysioterapien var ikke dér, hvor den er i dag, hvis ikke det var for de mange kolleger, som gennem historien har kæmpet for anerkendelse, autonomi og eget vidensområde.

Den analytiske tilgang til historien

Men Nicholls inviterede også til en mere analytisk tilgang til historien. Historien og de enkelte begivenheder er altid et produkt af de sammenhænge, de var en del af, og som sådan skal fysioterapiens praksis ses i lyset af de kulturelle, samfundsmæssige begivenheder.

Skal vi træffe kloge beslutninger for fysioterapiens udvikling, skal vi kende til historien, vi skal være bevidste om den sammenhæng, vi er en del af, og vi skal gøre os klart, at alle valg indebærer fravalg. Historien har for eksempel betydning for vores valg af videnskabelige modeller, og de valg, vi træffer i forhold til at sikre vores position i sundhedsvæsenet. Vores valg er farvet af fortiden, præget af nutiden og med konsekvenser for fremtiden, var budskabet fra David Nicholls.

The end of physiotherapy

David Nicholls er bogaktuel med ”The End of Physiotherapy”. Læs mere om bogen på Amazon 

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar