Grænseløst arbejde udfordrer arbejdsmiljøet

Mange offentligt ansatte oplever, at deres arbejdsliv og fritid flyder mere og mere sammen. Ny FTF-rapport stiller skarpt på problemerne og kommer også med forslag til, hvordan man tackler det på arbejdspladsen.

Oplever du ofte, at du må tage arbejdet med hjem? Ordner du mails og journaler derhjemme, fordi der ikke er tid i arbejdstiden? Eller rumsterer bekymringer om eksempelvis borgere og kolleger stadig i hovedet, når du har fri?

Så har du såkaldt ’grænseløst arbejde’ – det vil sige, at arbejde og fritid flyder sammen, og det kan give store problemer med stress og dårligt arbejdsmiljø.

Udfordrer fysioterapeuter

FTF har samlet en række anbefalinger til, hvordan man kan få styr på det grænseløse arbejde. Det er særligt relevant for fysioterapeuter. FTF’s seneste arbejdsmiljøundersøgelse fra 2014 viser, at fysioterapeuter er blandt de faggrupper, der oftest ikke når alle deres arbejdsopgaver i løbet af arbejdsdagen.

Det hænger sandsynligvis sammen med, at fysioterapeuter oftere end andre faggrupper oplever, at der er store ’kvantitative krav’ i arbejdet. Der er simpelthen mange arbejdsopgaver, og det bliver overladt til den enkelte at sørge for, at de alle sammen nås med de begrænsede ressourcer, der er til rådighed.

Det er en udvikling, som bekymrer Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht.

”Det er rigtigt vigtigt, at man som kollegaer kan tale om, hvordan opgaver og ressourcer hænger sammen. Presset er simpelthen for højt på mange arbejdspladser. Det skal vi være ærlige om. Både for vores egen skyld og fordi det går ud over borgerne, når vi ikke har ordentlige rammer til at løse vores opgaver,” siger hun.

Vigtigt for selvværdet

Samtidig oplever fysioterapeuter i højere grad end andre faggrupper, at deres arbejde har stor betydning for dem og deres selvværd. På den ene side er det en stor styrke, at fysioterapeuter er så engagerede i deres arbejde. På den anden side kan det betyde, at arbejdet bliver svært at slippe i fritiden. Specielt hvis det samtidig er svært at nå opgaverne.

”Fysioterapeuter er stolte af deres fag og deres arbejde. Det har vi god grund til at være – og det er en af de ting, der gør det fantastisk at være fysioterapeut. Men det er vigtigt at huske, at det er en ledelsesopgave at sørge for, at ressourcer og arbejdsopgaver hænger sammen. Det nytter simpelthen ikke noget at gå rundt og skamme sig som medarbejder over, at man ikke kan nå det hele,” siger Tina Lambrecht.

Mere selvledelse

Flere og flere fysioterapeuter oplever, at de bliver en del af selvstyrende teams og større grad af selvledelse. Det sker i takt med sammenlægninger i større enheder, fjernelse af mellemledere og med øget brug af ledere, der skal dække flere forskellige arbejdssteder.

Selvledelse kan give øget indflydelse, men mange gange følger der ikke de nødvendige ressourcer til at løse opgaverne med. Det bliver dermed overladt til medarbejderne at prioritere. Det kan samtidig få medarbejdere til at arbejde mere, end de får penge for, fordi de føler, at det er deres ansvar at nå det hele.

”Vi skal gøre vores arbejde så godt vi overhovedet kan. Men vi skal ikke arbejde uden løn. Det går ikke. Det er dybt urimeligt for de medarbejdere, der bliver presset på den måde og det giver et elendigt arbejdsmiljø,” siger Tina Lambrecht.

En anden udfordring med selvstyrende er, at det bliver uklart, hvem der kan træffe beslutninger, hvis der opstår konflikter – for eksempel om fordeling af arbejdsopgaver.

”Især i de her år, hvor mange arbejdspladser virkeligt er presset på ressourcerne, så er det afgørende, at ledelsen sørger for, at rammerne for selvledelse er i orden. Det må ikke blive en måde at skubbe ansvaret over på medarbejderne på,” siger Tina Lambrecht.

Skal løses på arbejdspladsen

Det er helt afgørende, at arbejdspres og problemer med at nå opgaverne er noget, man kan tale om på arbejdspladsen. Derfor har FTF i rapporten også samlet en række gode råd til, hvordan man kan håndtere grænseløsheden i arbejdet på en fornuftigt måde.

Det handler både om, hvad man kan gøre som organisation, som ledelse, som faggruppe og som individ.

Ud fra rapporten har FTF lavet en guide til at bruge på arbejdspladsen.

Hent guiden her. 

Hele rapporten kan læses her. 

Del eller udskriv artiklen
2 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Sille Frydendal

  Kære Kristian Skadhauge

  Tak for din kommentar.

  Jeg er enig med dig i, at vi skal italesætte den ”grænseløse journal” og sammen drøfte, hvorledes vi kan blive bedre til kun at skrive de relevante og nødvendige oplysninger i journalen. Jeg ser imidlertid ikke, at det at implementere god kultur for journalføring fjerner fokus fra kerneopgaven. Journalføring ER en del af kerneopgaven i fysioterapi.

  I Danske Fysioterapeuter oplever vi, at der på arbejdspladserne bliver talt rigtig meget om krav til journaler, både om form og indhold. Vi får mange medlemshenvendelser om emnet og Danske Fysioterapeuter har siden 2013 tilbudt workshops, som konkret skal bidrage til, at alle er opdaterede på de lovgivningsmæssige krav til journalføring samt at de fysioterapeutiske indsatser og effekter synliggøres i journalerne.

  Du har ret i, at vi skal tale om, hvad en journal skal indeholde og at vi skal undgå at skrive unødvendige oplysninger. Den dialog har vi også haft med Sundhedsstyrelsen, som har præciseret reglerne: https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation,-anerkendelser-og-selvstaendigt-virke/autorisation-og-pligter/~/media/90D44760FF6D4DF19DE57C23FA6A3305.ashx

  Med venlig hilsen

  Sille Frydendal, kst. faglig chef
 • Kristian Skadhauge

  Man kunne som fag også forsøge at italesætte den "grænseløse" journalføring som hersker.

  Jeg syntes vi taler / skriver for lidt om, hvad en journal skal indeholde og IKKE skal indeholde, jeg synes vi taler for lidt om hvor ofte vi skriver det samme om og om igen bare med forskellige termer & ligegyldigheder.

  I min optik stjæler den "grænseløse" jorunalføring tiden fra kernepgaverne.

  Ovenstående kan direkte / indirekte påvirke arbejdsmiljøet og ikke mindst er der "x antal" patienter som ikke får den rette mængde træning til rette tid.

  Skal vi have flere fys stillinger skal vi have gode patientresultater via den "gode" historie som man får via kerneopgaven.
Indsend kommentar