Ny strategiplan: Flere og bedre job

Både faget og foreningen skal styrkes de kommende år. Det er kernen i den nye strategiplan, som Hovedbestyrelsen har vedtaget. Centralt står behovet for arbejdspladser til de mange nye fysioterapeuter.

Hvad skal Danske Fysioterapeuter prioritere de kommende år? Det har Hovedbestyrelsen fastlagt i en ny strategiplan.

Strategiplanen skal være med til at føre den vision ud i livet, som formand Tina Lambrecht præsenterede på repræsentantskabsmødet i form af tre pejlemærker for foreningen. For det første skal faget brandes overfor befolkningen, så flere ved, hvad fysioterapeuter kan. For det andet skal foreningen være politisk uomgængelig, og for det tredje skal organisationsprocenten op, fordi flere medlemmer giver større indflydelse.

”Vi lever i en tid som rummer både store faglige fremskridt og store udfordringer. Den nye strategiplan handler både om at sikre gode arbejdsliv med faglig udvikling og om, hvordan vi sikrer, at de mange nye fysioterapeuter får job, så de kan bruge deres kompetencer til at gøre en forskel i endnu flere menneskers liv,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Samtidig så handler det om at styrke Danske Fysioterapeuter. Vi skal inddrage medlemmerne meget mere både fagligt og politisk, fordi det gør os klogere og stærkere – og vi skal have flere fysioterapeuter med i vores fællesskab.”

3 bevægelser

Den nye strategiplan indeholder tre overordnede områder – kaldet ”bevægelser”.

1. Faget & Arbejdsmarkedet

2. Ordnede forhold på arbejdsmarkedet

3. Rekruttering & fastholdelse

Hver af disse bevægelser rummer 2-3 fokusområder, som igen indeholder handleplaner.

”Det bliver hurtigt meget teknisk. Men kernen er, at vi skal understøtte den faglige udvikling og samtidig søger for, at den faglige udvikling bliver brugt til at skabe flere og bedre arbejdspladser ved at fortælle både borgere, patienter, politikere og alle andre, hvordan fysioterapi kan gøre deres liv bedre,” siger Tina Lambrecht.

Faget & Arbejdsmarkedet

Denne bevægelse handler om, hvordan man kan skabe rammer for, at flere får gavn af det fysioterapeuter kan. Det handler især om at sætte de fysioterapeutiske kompetencer på dagsordenen i forhold til kommunerne, hvor nye opgaver og grad om sammenhængende behandling skaber nye muligheder.

Konkret betyder det en række indsatser med at afdække udviklingen, og hvordan fysioterapeuter kan bidrage indenfor alt fra psykiatri til sundhedspædagogik.

Ordnede forhold på arbejdsmarkedet

Denne bevægelse handler om at sikre bedre rammer for løn og vilkår i praksissektoren – og samtidig sikre interessevaretagelse for de fysioterapeuter, der er arbejdsgivere. Der er fokus på både bedre grundvilkår, der kan lægge en bund under lønniveauet og skabe sikkerhed for den enkelte ansatte. Det skal være en del af en model, hvor arbejdsgiverne samtidig får varetaget deres interesser. Hovedbestyrelsen diskuterer pt. hvilken organisationsmodel, der skal vælges.

Endelig skal der fokus på det gode arbejdsliv, både på de offentlige arbejdspladser, hvor man mange steder mærker konsekvenserne af effektiviseringer og besparelser, og i praksissektoren.

Rekruttering & fastholdelse

Denne bevægelse handler om, at foreningen skal styrkes ved, at vi bliver flere – og ved at sætte fokus på, hvorfor nogle melder sig ud. Det handler blandt andet om en øget indsats for at fortælle studerende, hvorfor det er godt at være med i et fagligt fællesskab, men også om hvordan man kan hjælpe nye medlemmer til hurtigere at opdage, hvad Danske Fysioterapeuter kan hjælpe med.

Samtidig lægger Strategiplanen op til, at medlemmerne skal inddrages på nye måder både fagligt og politisk.

Den nye Strategiplan er styrende for foreningens arbejde frem til Repræsentantskabsmødet i efteråret 2018.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar