Nye skatteregler vedr. transportgodtgørelse til TR-AMiR-kurser

Der er kommet nye regler for transportgodtgørelse til kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Transportgodtgørelse

Hvis du er tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, dækker Danske Fysioterapeuter dine transportudgifter, når du deltager i møder eller kurser arrangeret af foreningen. Hvis du kører i tog eller benytter anden offentlig transport, får du refunderet beløbet, når du har fremsendt bilag for udgifterne. Her er der ikke sket nogen ændring.

Men hvis du kører i egen bil, er der sket en ændring. Danske Fysioterapeuter dækker stadig dine transportudgifter efter de gældende regler. Skat betragter dog dette beløb som et honorar. Det betyder, at beløbet skal indberettes til Skat som B-indkomst, og at du selv skal afregne skat. Ved årets udgang vil du få tilsendt en opgørelse fra Danske Fysioterapeuter over de transportudgifter, som er indberettet til Skat.

Du kan dog samtidig trække de udgifter fra, som du har til transport. Du skal i årsopgørelsen skrive de kilometer, som du har kørt, og benytte fradraget for erhvervsmæssig kørsel. Det er samme måde som Danske Fysioterapeuter har opgjort honoraret. Dermed udligner de to poster hinanden, og du ikke kommer til at betale skat af det beløb, som du har fået udbetalt til dækning af dine transportudgifter.

Læs hvad SKAT skriver

Læs Danske Fysioterapeuters retningslinjer vedr. transportgodtgørelse og find afregningsblanketten her

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar