Oplæg om behandling af smerter efter tortur

Nye smerteteorier har givet fysioterapeuter nye redskaber til at afhjælpe smerter efter tortur. Danske fysioterapeuter holdt oplæg på symposium om tortur på verdenskongressen i Cape Town.
To danske fysioterapeuter deltog i symposiet: ”Survivors of torture and trauma: applying modern pain science”, på verdenskongressen i Sydafrika.

Selvom der var mange tilhørere, var der helt stille i salen, da den irakiske fysioterapeut Amy Gamble fra Centre for Victims og Torture i Irak begyndte et symposium om behandling af mennesker med smerter med at vise en film fra verdens krigszoner og flygtningelejre. Filmen var med til at anskueliggøre, hvor mange mennesker, der er udsat for tortur i hele verden.

Amy Gamble har i de senere år oplevet en kolossal udvikling inden for behandling af torturoverlevere, hvor de nye smerteteorier har gjort den fysioterapeutiske behandling markant mere effektiv de senere år.

”Den biopsykosociale tilgang er så essentiel, fordi vi behøver virkelig at forstå torturoverlevernes psykologiske situation, der viser sig som posttraumatisk stress, depression og angst. Det er vigtigt, at fysioterapeuter engagerer sig i dette arbejde overalt i verden, for denne gruppe mennesker med skader efter tortur findes overalt”, understregede Amy Gamble i et interview til WCPT’s nyhedsmedie tidligere på dagen.

Danskere holdt oplæg 

Danske fysioterapeuter har igennem mange år været langt fremme på området og også på verdenskongressen i år er der danske oplægsholdere. Det drejer sig om fysioterapeut, Laila Jeanne Jacobsen og Anne-Mette Karrer fra Dignity (Danish Institute Against Torture, in Denmark) De var to ud af fem oplægsholdere på dagens symposium. De øvrige oplægsholdere kom fra henholdsvis Kenya og USA, og arbejder både med torturoverlevere med mange år gamle traumer og nyligt traumatiserede, flygtninge og statsløse.

Som torturoverlever har man forhøjet risiko for en række sygdomme, herunder kroniske smerter i bevægeapparatet og hovedpine, PTSD, depression, stroke og livsstilssygdomme (kardiovaskulære og Type 2-diabetes).

Tortur er et felt, der er svært at forske i. Dels fordi det handler om grupper af mennesker, der er svære at have nogen form for epidemiologisk og statistisk viden om. Dels fordi der er store kulturelle og sociale forskelle. Den fysioterapeutiske tilgang var gennemgående smerteuddannelse, gode kropslige oplevelser og at bruge kroppen til noget godt. Altid individuelt tilpasset den enkelte.

Smerteuddannelse er vigtig

Fysioterapeut Jepkemoi Kebet fra Kenya har gennemført et projekt i en flygtningelejr i Kenya, hvor hun tilbød fysisk aktivitet og ”pain education” til 60 mennesker og så, at de efter 10 sessioner oplevede god effekt på: smerte, hyperarrousal, angst, depression og PTSD.

Justine Dee fra Vermont fra USA har gennemført casestudier, hvor hun undersøgt, om smerteundervisning og graded motion imagery (spejlterapi, som man kender fra CRPS og fantomsmertebehandling) havde effekt på kropsoplevelse.

Anne-Mette Karrer fra Dignity i Danmark havde i sin undersøgelse, som var et single subject experimental study, fundet, at BBAT og pain education havde effekt på smerte, PTSD, angst og kropsoplevelse.

Laila Jeanne Jacobsen også fra Dignity fortalte om sin oplevelse af et tæt samarbejde med en familieterapeut. Og gennemgik en case med mor og datter i fælles behandling.

Læs mere fra symposiet om tortur fra verdenskongressen i Cape Town, Sydafrika.

 

 
Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar