Overenskomsterne på det private område er vedtaget

Danske Fysioterapeuter har 3 overenskomster på det private arbejdsmarked, der fornys sammen med de generelle overenskomstforhandlinger. Torsdag den 20. april offentliggjorde Forligsmanden, at organisationerne samlet set har godkendt overenskomstresultaterne.

De store private overenskomster

De fornyede overenskomster på det private arbejdsmarked dækker ca. 600.000 lønmodtagere. Torsdag den 20. april offentliggjorde Forligsmanden, at organisationerne samlet set har godkendt overenskomstresultaterne.

Alle afstemninger på alle overenskomstråder er sammenkædet således, at det enten blev et generelt ja eller et nej. Resultatet blev et samlet JA. Forligene medfører 3-årige overenskomster, der er gældende for perioden 1. marts 2017 – 1. marts 2020.

Læs nyheden ” Lønmodtagerne har stemt ja ved OK17”  på FTFs hjemmeside

Se afstemningsresultatet på Forligsinstitutionens hjemmeside

Danske Fysioterapeuters overenskomster

Danske Fysioterapeuters 3 overenskomster på det private område dækker:

For så vidt angår vikarområdet og virksomheden Incita er det lykkes Danske Fysioterapeuter at opnå enighed med Dansk Erhverv og Incita om fornyelser af disse overenskomster.

Fornyelserne følger de generelle forlig ved OK17, som blandt andet medfører:

  • En lønstigning på vikarområdet på 2 % den 1. marts 2017 2 % den 1. marts 2018 og 1,9 % den 1. marts 2019. Det er i alt en stigning på 5,9 % i overenskomstperioden.
  • På Incita sker der en lønstigning på 1,5 % den 1. marts 2017, 1,5 % den 1. marts 2018 og 1,25 % den 1. marts 2019. Det er i alt en stigning på 4,25 % i overenskomstperioden.
  • På Incita etableres der en fritvalgslønkonto, hvor der indsættes 2 % af lønnen i overenskomstperioden.
  • Bedre vilkår for børnefamilier: Bliver en forældre kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen forsat ret til barns første sygedag dagen efter.
  • På vikarområdet: Forældre til børn, der indlægges i åben indlæggelse i hjemmet, får samme rettigheder som ved barns indlæggelse.
  • Seniorer: På Incita følger en ret til at afholde 16 seniordage før folkepensionsalderen. Finansieringen sker via fritvalgslønkontoen, konvertering af pensionsmidler eller egne midler.

Falck og Danske Fysioterapeuter nåede ikke i mål

Med Falck og Dansk Erhverv lykkedes det desværre ikke Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen at blive enige og opnå et overenskomstforlig.

Overenskomsten blev derfor sendt i Forligsinstitutionen. Og de bliver derfor nu omfattet af forligsmandens mæglingsforslag.

Se forligsmandens mæglingsforslag

Et flertal i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse valgte efter omstændighederne at godkende denne forligsskitse, som så bliver gældende for alle fysioterapeuter i Falck. Hovedbestyrelsen udtrykte dog også en klar bekymring over den stejlhed, som man har oplevet i forhold til at finde fælles løsninger på et rimeligt niveau og for alle medlemmerne.

Mæglingsskitsen skal efterfølgende implementeres i selve Falck-overenskomsten.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar