Risikobaseret tilsyn med praktiserende

Praktiserende fysioterapeuter er udvalgt til tilsyn i 2017. Det betyder, at omkring 125 klinikker vil få besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynene begynder 1. maj og vil have fokus på blandt andet journalisering.

Folketinget har vedtaget, at der fremover skal gennemføres tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner – også privatpraktiserende. Det sker for at styrke patientsikkerheden.

Praktiserende fysioterapeuter er omfattet af det nye tilsyn på lige fod med andre praktiserende som læger, fodterapeuter og tandlæger. 

Lovgivningen om det nye tilsyn trådte i kraft 1. januar 2017, men de praktiske retningslinjer for, hvordan tilsynet skal finde sted, er ikke på plads endnu.

Tilsynene begynder 1. maj – og de udvalgte klinikker vil blive orienteret senest 4 uger før. Danske Fysioterapeuter vil løbende informere om tilsynene - og skriver ud til alle praktiserende fysioterapeuter med og uden ydernummer, når de præcise retningslinjer for tilsynet er på plads.

Drøfter indhold

Danske Fysioterapeuter og andre sundhedsorganisationer mødes for tiden med Styrelsen for Patientsikkerhed for at drøfte, hvad tilsynet skal indeholde, og hvad rammerne skal være.

Dialogen med Styrelsen for Patientsikkerhed handler blandt andet om at sikre, at målepunkterne for tilsynet er i størst mulig overensstemmelse med kvalitetstandarder for akkreditering, der lige nu lige nu pilotafprøves på 18 fysioterapiklinikker.

Læs mere om akkreditering af fysioterapiklinikker og Enhed for Kvalitet 

Selvom tilsynets indhold ikke er endeligt fastlagt, så kommer det sandsynligvis til at omfatte både generelle forhold som hygiejne og førstehjælp og samtidig have specifikt fokus på krav til indhold i journaler,og sikker opbevaring af journaler.

Læs mere om tilsynet hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Skal sikre viden

Hovedformålet med det risikobaserede tilsyn er at skabe læring om patientsikkerhed og –hvis der er grund til det- at skabe adfærdsændring-, hvis patientsikkerheden er truet.. Derfor vil Styrelsen for Patientsikkerhed sende materiale ud inden tilsynene begynder. Det betyder også, at alle klinikker – også dem, der ikke bliver udtaget til kontrol – vil blive opfordret til at evaluere sig selv, når målepunkterne er på plads.

Danske Fysioterapeuter opfordrer alle klinikker til at benytte lejligheden til at overveje, hvordan det ser ud med patientsikkerheden hos dem.

Praktiserende skal betale

Det følger af loven, at det er de praktiserende selv, der skal finansiere tilsynet. Danske Fysioterapeuter deler ønsket om et bedre og mere målrettet tilsyn, men mener, at det er en offentlig opgave at betale for det. 

Læs mere om Danske Fysioterapeuters holdning til tilsynet

Derfor vil Danske Fysioterapeuter rejse krav om kompensation for udgifterne til tilsynet med, når der skal forhandles ny praksisoverenskomst senere på året.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar