Risikobaseret tilsyn med praktiserende

Praktiserende fysioterapeuter er udvalgt til tilsyn i 2017. Det betyder, at omkring 125 klinikker vil få besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynene begynder efter sommerferien og vil have fokus på blandt andet journalisering.

Folketinget har vedtaget, at der fremover skal gennemføres tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner – også privatpraktiserende. Det sker for at styrke patientsikkerheden.

Praktiserende fysioterapeuter er omfattet af det nye tilsyn på lige fod med andre praktiserende som læger, fodterapeuter og tandlæger. 

Lovgivningen om det nye tilsyn trådte i kraft 1. januar 2017, men de praktiske retningslinjer for, hvordan tilsynet skal finde sted, er ikke på plads endnu.

Tilsynene begynder efter sommerferien – og de udvalgte klinikker vil blive orienteret senest 4 uger før. Danske Fysioterapeuter vil løbende informere om tilsynene - og skriver ud til alle praktiserende fysioterapeuter med og uden ydernummer, når de præcise retningslinjer for tilsynet er på plads.

Drøfter indhold

Danske Fysioterapeuter og andre sundhedsorganisationer mødes for tiden med Styrelsen for Patientsikkerhed for at drøfte, hvad tilsynet skal indeholde, og hvad rammerne skal være.

Dialogen med Styrelsen for Patientsikkerhed handler blandt andet om at sikre, at målepunkterne for tilsynet er i størst mulig overensstemmelse med kvalitetstandarder for akkreditering, der lige nu pilotafprøves på 18 fysioterapiklinikker.

Læs mere om akkreditering af fysioterapiklinikker og Enhed for Kvalitet 

Selvom tilsynets indhold ikke er endeligt fastlagt, så kommer det sandsynligvis til at omfatte både generelle forhold som hygiejne og førstehjælp og samtidig have specifikt fokus på krav til indhold i journaler og sikker opbevaring af journaler.

Læs mere om tilsynet hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Skal sikre viden

Hovedformålet med det risikobaserede tilsyn er at skabe læring om patientsikkerhed og -hvis der er grund til det- at skabe adfærdsændring, hvis patientsikkerheden er truet.. Derfor vil Styrelsen for Patientsikkerhed sende materiale ud inden tilsynene begynder. Det betyder også, at alle klinikker – også dem, der ikke bliver udtaget til kontrol – vil blive opfordret til at evaluere sig selv, når målepunkterne er på plads.

Danske Fysioterapeuter opfordrer alle klinikker til at benytte lejligheden til at overveje, hvordan det ser ud med patientsikkerheden hos dem.

Praktiserende skal betale

Det følger af loven, at det er de praktiserende selv, der skal finansiere tilsynet. Danske Fysioterapeuter deler ønsket om et bedre og mere målrettet tilsyn, men mener, at det er en offentlig opgave at betale for det. 

Læs mere om Danske Fysioterapeuters holdning til tilsynet

Derfor vil Danske Fysioterapeuter rejse krav om kompensation for udgifterne til tilsynet med, når der skal forhandles ny praksisoverenskomst senere på året.

Del eller udskriv artiklen
2 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Sille Frydendal

  Kære Morten

  Du rejser en meget valid pointe, nemlig at arbejdsmarkedsstrukturen for fysioterapeuter med mange selvstændige må bære tungere administrative byrder – i dette tilfælde gebyr for tilsyn – end andre. Danske Fysioterapeuter har sammen med bl.a. PLO og Danske Fodterapeuter været i tæt dialog med sundhedsordførerne om denne sag, fordi der netop er dette misforhold, som du beskriver.

  Det lykkedes os at få gebyrerne ned i forhold til det oprindelige forslag, men helt at få dem fjernet kom vi desværre ikke i mål med. Du kan læse mere om Danske Fysioterapeuters holdning her https://fysio.dk/nyheder/2016/fysioterapeuter-skal-ikke-betale-for-ny-tilsynsmodel

  Overfor Styrelsen for Patientsikkerhed har vi påpeget det uhensigtsmæssige i at udpege flere selvstændige fra samme klinik ikke mindst, når formålet er at fremme patientsikkerhed generelt. Hvad angår ensretning af vilkår for akkreditering ved IKAS og risikobaserede tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed er vi opmærksomme på dette og ved, at man også er det hos de to andre organisationer. Afsættet akkreditering og tilsyn er dog forskelligt, hvorfor vilkårene og målepunkter adskiller sig lidt.

  Med venlig hilsen
  Sille Frydendal
  Kst. faglig chef, Danske Fysioterapeuter
 • Morten Topholm

  Vedr. risikobaseret tilsyn - praktiserende fysioterapeuter.

  For det første synes jeg det er positivt at vi som praktiserende fysioterapeuter er udpeget til at der skal føres autorisationsmæssig kontrol. Det skal i første omgang betragtes som et blåstempel, at uanset om man er praktiserende fysioterapeut indenfor eller udenfor overenkomst, så skal man undergå en eller anden form for tjeck af sin praksis - herved undgår vi køkkenbordsfysioterapipraksis'er, og det synes jeg er godt for standen.

  Når det så er sagt, er det med betalingen noget uklart.
  Jeg har lige været med til at akkreditere en klinik via forsøgsordningen, hvor klinikken bestod. Der er mange indlejere på klinikken, og med den logik man ligger op til her med "det risikobaserede tilsyn", så skulle alle indlejerne, som jo er selvstændigt erhvervsdrivende fremadrettet selv betale for akkreditering hvert CVR nr., og køre selstændig proces - altså hver enkelt yder skal akkrediteres istedet for klinikken.
  Sådan har IKAS heldigvis ikke valgt at fortolke DDKM, og man akkrediterer klinikkerne som et samle.
  Hvorfor skal det risikobaserede tilsyn så betales af hver yder, istedet for for en klinikadresse?
  Jeg vil gerne bede Danske Fysioterapeuter tage dialog med IKAS og Styrelsen for Patientsikkerhed og få samme vilkår i "det risikobaserede tilsyn" som i DDKM via IKAS, det må være muligt at tale dem til fornuft.
  Ellers skal en klinik med 4 selvstændige have 4 besøg og betale 4 gebyrer, og det giver vist ingen mening hvis man som i DDKM kan retfærdiggøre, at man faktisk følger de samme kvalitetsstandarder.

  Med venlig hilsen
  Morten Topholm, Praktiserende Fysioterapeut og Klinikejer udenfor overenskomst
Indsend kommentar