Ros til lægedækningsaftale

Det er et stort skridt i den rigtige retning, at et enigt Folketing har indgået aftale om bedre lægedækning. Alle øjne hviler nu på forhandlinger mellem PLO og Danske Regioner om at gøre det muligt at bruge hjælpepersonale til at løse lægemanglen.

Et samlet Folketing står bag en ny aftale, der skal sikre, at alle danskere har adgang til en praktiserende læge. Dermed følger de op på anbefalingerne fra Lægedækningsudvalget, der for nylig varslede med sine forslag til at løse problemerne med adgang til praktiserende læge.

”Det er en stor, fælles opgave for vores politiske system at løse udfordringen. Derfor er det også glædeligt, at alle partier kan se behovet for handling. Det er et stort skridt i den rigtige retning. Men hvis vi skal have løst problemet, så mangler vi stadig at sikre, at andre faggrupper kan få lov til at hjælpe,” siger formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

 

Overenskomst skal ændres

Mulighederne for at ansætte eksempelvis fysioterapeuter, sygeplejersker og bioanalytikere i lægepraksis styres af den overenskomst, som findes mellem de praktiserende lægers organisation – PLO – og Danske Regioner. Den er netop nu ved at blive genforhandlet.

Partierne i Folketinget sender da også i aftaleteksten en klar besked til de igangværende forhandlinger.

”De skriver lige ud, at de nu forventer, at andre løfter deres del af ansvaret. Det er så klart et signal, at ingen kan være i tvivl om, at der er en tydelig forventning om, at det bliver en væsentlig del af en ny aftale. Det er ikke overraskende, for det er en af de helt oplagte løsninger,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Der er ikke én løsning på problemerne med lægedækning, men øget brug af hjælpepersonale kan hjælpe gevaldigt - og i modsætning til mange andre forslag, så er det omkostningseffektivt, godt for patienterne og kan gennemføres i morgen.”

Stort potentiale

Manglende praktiserende læger har længe været et problem i især Nordjylland, men har de seneste år bredt sig til stadig flere steder i landet. Samtidig viser alle prognoser, at problemerne bliver markant større i fremtiden, fordi en stor del af de praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen, samtidig med at behovet for sundhedsfaglig hjælp stiger, fordi vi bliver stadigt ældre.

En analyse, som Incentive har lavet for Danske Fysioterapeuter, viser, at en praktiserende læge, der i dag i gennemsnit har 1.600 patienter, kan være læge for 200 patienterne mere, hvis en fysioterapeut får lov at overtage muskel/led-patienter.

Det skyldes ikke mindst, at muskel- og skeletsygdomme fylder rigtig meget hos de praktiserende læger. Statens Institut for Folkesundhed har beregnet, at op mod hver fjerde henvendelse i almen praksis er relateret til lænderygsmerter, nakkesmerter, artrose og osteoporose.

Går nye veje

Den politiske aftale lægger samtidig op til at forlænge regionernes mulighed for at drive lægepraksisser, hvor der er lægedækningsproblemer og etablere forsøg med nye organiseringsformer. Det er fornuftigt, mener Tina Lambrecht.

”Det afgørende er, at patienterne får lokal adgang til behandling af høj sundhedsfaglig kvalitet. Vi kommer meget gerne med forslag til, hvordan vi sikrer, at forskellige faggrupper får mulighed for at bidrage til det.”

 Læs aftalen her

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar