SDU er ved at udvikle et GLA:D-forløb for ryggen

En gruppe fysioterapeuter og kiropraktorer fra udvalgte klinikker er i gang med at pilotteste et GLA:D-forløb til patienter med lænderygbesvær.
I løbet af foråret vil det blive muligt for fysioterapeuter at tilbyde GLA:D-forløb for patienter med længerevarende lænderygbesvær. Foto: iStock.

På Syddansk Universitet har man udviklet et helt nyt GLA:D-forløb til patienter med længerevarende eller tilbagevendende uspecifik lænderygbesvær. Forløbet er udviklet af forskere på Syddansk Universitet og er inspireret af de allerede kendte GLA:D-forløb til patienter med knæ- og hofteartrose.

Forskerne er lige nu i gang med et pilottestforløb. Målet er, at SDU efter pilottesten kan udbyde kurser til fysioterapeuter og kiropraktorer.

Det var oprindeligt professor i fysioterapi Ewa Roos, der sammen med fysioterapeut, ph.d. Søren Thorgaard Skou udviklede og implementerede GLA:D, Godt Liv med Artrose i Danmark. Tilbuddet består af patientuddannelse og træning, der udbydes af fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle, der har gennemført et todages kursus.

Uddannelse, træning og registrering

Det nye forløb for patienter med rygbesvær tager udgangspunkt i de samme rammer, som gælder for knæ- og hofteartrose: patientuddannelse og gruppebaseret træning, obligatorisk registrering i database og krav om efteruddannelse til dem, der ønsker at tilbyde konceptet.

”Der er dele af forløbet for knæ- og hofteartrose, der ikke kan overføres til GLA:D Ryg, da patienter med rygbesvær er en anden målgruppe. Vores mål er at give patienter med rygbesvær redskaber, de selv kan bruge til deres rygproblem, og der er derfor mere fokus på at skabe adfærdsændringer ved en kognitiv tilgang i rygforløbet”, siger fysioterapeut, ph.d. Inge Ris.

Hun er sammen med kiropraktor, ph.d. Alice Kongsted en del af det tværfaglige team af forskere, der står for udvikling og implementering af det nye GLA:D-forløb for ryg.

Det nye forløb bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og internationale retningslinjer, der enstemmigt anbefaler patientuddannelse og vejledt fysisk træning som behandling for rygsmerter. På rygområdet er der ikke som for knæsmerter evidens for én type øvelser frem for en anden, og GLA:D Ryg kombinerer flere øvelsesformer, der kan tilrettes den enkelte patient.

Da udbud af GLA:D-forløb indebærer en indrapportering til en database, kan forskerne se, om forløbet har den tilsigtede effekt.

Pilottest

Fem fysioterapiklinikker og fire kiropraktorklinikker medvirker i pilottesten af forløbet.

Baseret på en systematisk evaluering af deres erfaringer og feedback, justeres programmet af forskerteamet. Derefter er det planen at udbyde certificeringskurser til alle regioner, startende i foråret 2018, én region adgangen, i tilfældig rækkefølge.

Hvilke patienter skal tilbydes GLA:D Ryg?

”GLA:D Ryg bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for rygområdet og kan bruges til at implementere disse i praksis. Forløbet skal være med til at sikre, at patienter med rygbesvær får et velbeskrevet og standardiseret tilbud, der bygger på de anbefalinger, der er på området”, siger Inge Ris.

Det er primært patienter med længerevarende uspecifik lænderygbesvær, der skal tilbydes et GLA:D Rygforløb. Men der kan ifølge Alice Kongsted også være enkelte patienter med førstegangsrygbesvær, der kan få glæde af et otte ugers forløb.

” Forløbet er ikke målrettet patienter med f.eks. akut rodpåvirkning eller reumatologiske problemstillinger, men bortset fra det er der ikke strikse kriterier for deltagelse. Vi tror på, at vi har dygtige klinikere, der ved, hvilke patienter der kan få glæde af forløbet. Planen er også at informere lægerne om GLA:D Ryg”, siger Alice Kongsted.

Syddansk Universitet har varemærkeregistreret GLA:D for at sikre kvaliteten af programmet og sørge for, at patienter, klinikere og andre fremover kan genkende GLA:D-programmet og de værdier, der er knyttet til det.

Del eller udskriv artiklen
7 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Jens Gramstrup Olesen

  Det kan vel kaldes neo-liberal universitisme af tvivlsom skuffe. Jeg forstår ikke, at jeg ikke kan blive GLAD certificeret i hvad som helst på en week-end - f.eks. i neuro-fysioterapi, som jeg nu har lavet dagligt i 15 år. Men bliver jeg nu GLAD certificeret i næste weekend er jeg ligepludselig endnu dygtigere. Det er jo ren forførende populisme og business, eller????
 • Jonathan David Comins

  Jeg må indrømme, jeg har en anden forståelse af definitionen på solid evidens end hvad Inge Ris Hansen henviser til. Hvis formålet med GLAD er, at behandlere af patenter med ryggener skal iværksætte GLAD (en slags rygskole og træning?) blot fordi, der anbefales i en klinisk retningslinje, at man burde træne (som GLAD for knæ/hofte artrose henviser til), så er det ikke ensbetydende med at der er superiority ift. andre behandlinger eller placebo. Dermed er evidensen ikke etableret. Mit største problem med GLAD generelt er, at opholds-folkene bagkoncepetet her i DK har fortolket ACR og EULAR konsensus-anbefalinger så bredt at man faktisk har omdefineret hvad artrose rent faktisk er. Fra at være påvist (med objektive fund) bruskdestruktion til at være enhver person der cirka har ondt i knæ/hofte...? Det mest vanvittige jeg nogensinde har hørt. For det er klart at hvis man har en diagnose, som ikke er behandlingskrævende, så er der tale om overdiagnosticering og dermed en iatrogen overbehandling, og det er uetisk. Vi klinikkere kan altid finde noget i vejen med et menneske, der henvender sig, selv om de ikke fejler hverken det vi tror eller noget andet. Det hedder nocebo og skal aldrig undervurderes. Og det er særdeles taknemmeligt at få et positivt behandlingsresultat, når patienten i forvejen ikke fejlede noget (eller ret meget). Man kan kun håbe at "GLAD ryg" ikke spiller på de samme principper som knæ/hofte.
 • Nadja Gun Krause

  Hvis man er GLA:D-instruktør på knæ og hofte, vil programmet til at blive instruktør i ryg være kortere, i og med at man har praksiserfaring i konceptet GLA:D?
 • Kasper Ussing

  Man antager at SDU afventer med implementering af en intervention til der er påvist en signifikant og klinisk relevant forskel i to eller flere RCTs?
  Ellers risikerer man jo kejserens nye klæder.
 • Inge Ris Hansen

  GLA:D Ryg projektgruppen oplyser:
  GLA:D må bruges af klinikere, der har deltaget i et GLA:D kursus udbudt af SDU. GLA:D er evidens-baseret behandling baseret på anbefalinger i gældende kliniske retningslinjer, og resultater af GLA:D opsamles i et klinisk register. Der er tilknyttet et omfattende forskningsprogram til GLA:D Ryg. Der kommer i fremtiden mere information og viden om GLA:D Ryg blandt andet baseret på resultaterne af disse studier.
 • Jonathan David Comins

  Jem må heller præciserer: sikrer kvaliteten i sammenligning med anden eller andre tiltag i et superiority studie?
 • Jonathan David Comins

  "Syddansk Universitet har varemærkeregistreret GLA:D for at sikre kvaliteten af programmet og sørge for, at patienter, klinikere og andre fremover kan genkende GLA:D-programmet og de værdier, der er knyttet til det." Sikre kvaliteten af programmet i forhold til hvad?
Indsend kommentar