Uambitiøst udspil om nær sundhed

Fine takter men manglende mod. Det er dommen over den nye rapport om det nære sundhedsvæsen fra landets fysioterapeuter, der savner fokus på forebyggelse.

Hvordan skaber vi det bedste sundhedsvæsen for borgeren? Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har i dag lanceret sine anbefalinger. Men der er for meget vanetænkning og for lidt mod, mener Tina Lambrecht, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

”Det er simpelthen for meget ”plejer”. Langt de fleste af anbefalingerne er fine nok, men der mangler et samlet blik både for, hvor stor en udfordring, vi står overfor, og hvor store muligheder, der ligger i det nære sundhedsvæsen for at give borgerne et bedre tilbud,” siger Tina Lambrecht.

Læs rapporten her

Som eksempel peger hun på, at man i mange år har talt om det såkaldte LEON-princip, der betyder, at man skal løse opgaver, så billigt som muligt, hvor indsatsen samtidig er effektiv.

”Vi ved at forebyggelse af for eksempel muskel- og ledsygdomme kan blive langt bedre og spare en masse penge på operationer. Alle taler om mest mulig sundhed for pengene. Alligevel er der ingen der tør slå i bordet og kræve langt mere aktiv forebyggelse med tidlig opsporing og indsats,” siger Tina Lambrecht.

Kræver kompetenceudvikling

Udviklingen i det danske sundhedsvæsen går stærkt i disse år. Det skyldes dels, at vores behov ændrer sig i takt med, at der bliver flere ældre, flere lever med kroniske sygdomme og flere er multisyge. Dels at der kommer masser af ny viden om, hvordan behandling og forebyggelse bør foregå.

"Det stiller meget større krav til, at vi kan arbejde tværfagligt og løbende kompetenceudvikler alle vores sundhedsfaglige medarbejdere. Det er fint, at der er fokus på kompetenceudvikling for især sygeplejersker, men hvis vi ikke kompetenceudvikler for flere faggrupper, så kan vi ikke løse den komplekse opgave vi står overfor. Det er nødvendigt bruge at bruge alle de fagligheder, der er i kommunerne, hvis vi skal levere det bedste tilbud til borgerne," siger Tina Lambrecht og fortsætter:

"Det er samtidig en anledning til at se på, om der er nye måder at organisere arbejdet på. Det gælder for eksempel i forhold til, hvem der løser hvilke opgaver."

Del eller udskriv artiklen
1 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
  • Krisitan Skadhauge

    Der skal noget mere fokus på forebyggelse - men før pilen peger på os FYSSER - så skal befolkningen / beslutnings tagerne vide hvad sådan en kan og står for.

    Mange i den brede vide befolkning kender jo ikke forskel på en Fysioterapeut og en Kiropraktor.... eksempelvis.

    Og hvis man ikke ved hvad vi kan / står for - så pejer pilen på laveste fællesnævner eller dem der er flest af ;)

    Jeg tror vi skal nowe mere i tv.
Indsend kommentar