Udgiftsrammen holdt

Trods en voldsom udvikling i udgifterne på speciale 51 i første halvår af 2016, så holdt udgiftsrammen. Især stop for brug af hjælpepersonale har sandsynligvis haft betydning. Det betyder, at der ikke kommer nedsættelser af honoraret.

Den ramme, Danske Fysioterapeuter har aftalt med Danske Regioner for fysioterapeutisk behandling på speciale 51 i 2016, er overholdt.

Udgifterne på speciale 51 steg med 1,9 procent i forhold til 2015 i opgjort faste priser (dvs. uden inflation). Det betyder, at udgifterne ligger 0,8 procent under udgiftsrammen for 2016. Hvilket igen betyder, at der ikke kommer en nedsættelse af honorarerne.

Så faretruende ud

I første halvdel af 2016 steg udgifterne væsentligt mere, end der var plads til i rammen. Men efter Danske Fysioterapeuters udmelding i juni 2016 om den for store stigning og aftalen med Danske Regioner om begrænsning af brug af hjælpepersonale faldt udgifterne så meget, at udgiftsrammen altså er overholdt.

Det glæder formand for Danske Fysioterapetuer, Tina Lambrecht.

”Det er lykkedes at overholde rammen og dermed undgå nedsættelser af honoraret. Det er afgørende, for vi kan selvfølgelig ikke være tjent med, at fysioterapeuter skal gå ned i løn for at behandle flere patienter,” siger.

Læs om begrænsningen af hjælpepersonale her

I år og fremover

For 2017 er det aftalt, at der må ske en realvækst i udgifterne på ca. 2 procent i forhold til 2016 - under forudsætning af, at der kommer mindst 1,25 procent flere patienter.

Samtidig er 2017 året, hvor der skal forhandles ny overenskomst for praksissektoren.

”Det, at vi ligger så tæt på rammen trods en række tiltag, viser tydeligt, at der er et voksende behov for fysioterapeutisk behandling. Det mener vi selvfølgelig skal afspejle sig, når vi begynder forhandlingerne om ny overenskomst for praksissektoren senere i år,” siger Tina Lambrecht.

Også overholdt for speciale 62

Udgiftsrammen for speciale 62 er også overholdt i 2016.

Læs mere om udgiftsudviklingen på speciale 51

Læs mere om udgiftsudviklingen på speciale 62

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar