Nyt udspil: Fremtidens vederlagsfri fysioterapi

Danske Fysioterapeuter fremlægger nu sit udspil med otte anbefalinger til, hvordan man kan modernisere den vederlagsfri fysioterapi. Kvaliteten skal i fokus for patienternes skyld, understreger formand Tina Lambrecht. For det nytter ikke noget kun at se på udgifterne.

Mere specialisering, bedre mulighed for at teste, og så skal kommunerne mere på banen. Det er nogle af elementerne i et forslag fra Danske Fysioterapeuter til, hvordan man kan forbedre vederlagsfri fysioterapi.

Udspillet peger på tre spørgsmål, der er centrale for ordningens fremtid.

 • Hvordan sikrer vi specialisering og kvalitet?
 • Hvordan sikrer vi tilbud målrettet den enkelte patient?
 • Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem vederlagsfri fysioterapi og andre tilbud?

”Vi påstår ikke, at der findes nemme løsninger på alle udfordringer. Men vi er overbeviste om, at vi kan skrue systemet sammen på en måde, der giver bedre plads til den faglige kvalitet,” siger Tina Lambrecht, som er formand for Danske Fysioterapeuter.

Se udspillet her

Otte anbefalinger

Forslaget rummer otte konkrete anbefalinger om alt fra bedre mulighed for at teste patienter over bedre muligheder for specialisering til, at kommunerne bør tilbyde vederlagsfri fysioterapi til beboere på bocentre og plejehjem.

”Patienterne i denne ordning er jo vidt forskellige. Det er afgørende, at vi skaber bedre muligheder for specialisering indenfor forskellige diagnosegrupper, og bedre sammenhæng for de borgere, der har behov for en tværfaglig indsats,” siger Tina Lambrecht.

Det stiller krav til både praksisoverenskomsten og til hvordan den enkelte klinik organiserer sig.

”Man skal for eksempel kunne specialisere sig i stærkt behandlingskrævende grupper uden, at man af den grund skal leve med det bureaukrati, der i dag følger med, hvis man som fysioterapeut har dyrere patienter end gennemsnittet i regionen,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Det her er en fælles opgave, der for det første handler om at ændre systemet, så det bliver lettere at specialisere sig og bruge nye måder at skrue behandlingsforløb sammen på og for det andet om, at vi som fysioterapeuter påtager os, at bruge de nye muligheder til at uddanne og specialisere os.”

Større rolle for kommunerne

Blandt anbefalingerne er, at kommunerne bør oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi til børn og beboere på kommunens institutioner for at sikre sammenhængen i behandlingen.

”Det er ikke nyt, men det er noget, som meget få kommuner har i dag. Samtidig skal vi finde veje til at gøre det enkelt at udveksle relevante informationer om borgerne, så praksis kan spille sammen med kommunale tilbud,” siger Tina Lambrecht.

Ordning under pres

Siden kommunalreformen, hvor udgiften til vederlagsfri fysioterapi overgik til kommunerne, har der fra politikere og embedsfolk i kommunerne været kritik af ordningen. Det kulminerede i forrige uge, da sundhedsdirektører fra landets 6 største kommuner i et debatindlæg krævede, at kommunerne skal overtage ordningen.

”Når vi kommer med dette udspil handler det selvfølgelig også om, at rigtigt mange fysioterapeuter lever af at levere vederlagsfri fysioterapi. Men det vigtigste er patienterne. Hele ordningen er til for at gøre deres liv bedre, og derfor er den faglige kvalitet i tilbuddet det, vi skal have fokus på,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Jeg synes, der er en trist tendens til, at nogle politikere og embedsfolk kun har fokus på udgifterne og ikke, hvad vi får for pengene. De seks sundhedsdirektører er et godt eksempel på det.”

Læs sundhedsdirektørernes indlæg her

Et udspil til dialog

Danske Fysioterapeuter vil med udspillet i hånden nu tale med parterne omkring ordningen for at

”Vores håb er, at alle med en interesse for området – patienter, politikere og sundhedsfaglige – vil byde ind med deres visioner for ordningen. Det afgørende er, at vi får en diskussion med fokus på faglig kvalitet i behandlingen og ikke kun på udgiften,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Vi har alle sammen en interesse i, at de mennesker vi taler om her, som har alvorlige sygdomme eller handicap får så god behandling som muligt.”

Læs mere om vederlagsfri fysioterapi i 3. nummer af Fysioterapeuten.

Del eller udskriv artiklen
9 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Mads Lythje

  Kære Kenneth,

  Som det fremgår af Danske Fysioterapeuters politiske oplæg om vederlagsfri fysioterapi, er foreningen tilhænger af, at henvisninger til ordningen sker hos den praktiserende læge. Den holdning har vi også i de kommende overenskomstforhandlinger.

  Med venlig hilsen
  Mads Lythje, forhandlingsleder, cand.jur.
 • Kenneth Schelde Andreasen

  I følge Danske Patienter, er det KL's ønske at patienter fremover skal visiteres til vederlagsfri fysioterapi og ikke henvises fra egen læge. Hvad er Danske Fysioterapeuters holdning til dette ønske fra KL i de kommende forhandlinger om en ny overenskomst?
 • Flemming Jensen

  Hvad synes FYS om Teddy Øfeldt i Karlslunde?
 • Kenneth Schelde Andreasen

  Mange af de vederlagsfrie patienter der modtager behandlinger i eget hjem, plejehjem, skoler m.m., har stor glæde af den fysioterapi de modtager fra praktiserende fysioterapeuter. I stedet for at overlade disse patienter til det kommunale tilbud, er det vigtigt at have fokus på patienters ret til at vælge i mellem privat praksis og det kommunale tilbud. Med de honorar der gives i privat praksis, er det ikke en sikkert det bliver billigere og bedre at overlade alt til kommunen. Hvis alle omkostninger ved at udføre en fysioterapi i borgerens eget hjem medtages, er det ikke sikkert kommunerne fremover synes den vederlagsfrie ordning er så dyr som de tror...
  I øvrigt vil fremtidens behandlinger på alle områder blive flyttet så tæt på den enkelte patient og dennes hjem. Så hvorfor ikke satse på flere mobile fysioterapeuter i praksis?
 • Tina Lambrecht

  Kære Andreas

  Tak for nogle gode spørgsmål. Beklager det sene svar, jeg har været til møde i det nordiske fysioterapisamarbejde.

  Jeg er helt enig i, at fysioterapeuter er rigtig gode til at uddanne sig. Det er en af de ting, der er fantastisk ved vores fag.

  Det afgørende her er, at sikre så meget specialisering omkring diagnosegrupper som muligt. Hvis man for eksempel behandler patienter med Parkinsons – som er den største gruppe i den vederlagsfri ordning – så er det naturligvis afgørende, at man kan specialisere sig i denne gruppe både uddannelsesmæssigt og i hverdagen.

  Samtidig handler det om intern organisering på klinikkerne. Som det er i dag, så modvirker overenskomsten specialisering, fordi blandt andet kontrolstatistikkerne lægger op til, at alle fysioterapeuter skal have patienter, hvis forløb koster cirka det samme. Da nogle typer patienter er mere behandlingskrævende end andre, hæmmer det specialiseringen.

  Det er afgørende, at man kan specialisere sig både gennem uddannelse og ved at have tilstrækkelig patientvolumen indenfor samme diagnose til at man kan bruge og bevare de kompetencer man har tilegnet sig.

  Derudover skal der jo være tale om en grad af specialisering, der giver mening set i forhold til andre parametre som tilgængelighed. Der er for eksempel umiddelbart bedre muligheder for at specialisere sig i byerne, end der er på landet, fordi der er et større patientgrundlag.

  Pointen er, at der ikke er én løsning – men der er ét mål; At det skal være den faglige kvalitet, som den vederlagsfri fysioterapi bliver indrettet efter og ikke – som sundhedsdirektørerne ønsker – ud fra et fokus på omkostninger.

  Venlig hilsen
  Tina Lambrecht, formand
 • Simon Bendixen Rasmussen

  Anders Karlsson
  Jeg ved ikke helt hvilken sektor du arbejder i.
  Men i region får en nyuddannet ikke det samme som én med erfaring eller speciale.
  Men der er forhåndsaftaler der sikre tillæg.
  Alt er selvfølgelig relativt, så spørgsmålet er hvor lang tid er man nyuddannet og hvornår er man erfaren?

  En helt anden debat kan lyde, lige løn til samme kompetencer.
 • Anders Karlsson

  "Hvordan sikrer vi specialisering og kvalitet?"

  Gør som i Sverige - indfør en specialtakst for dem der specialiserer sig.
  Fra de Svenske Fysioterapeuters hjemmeside kan man se at man får 822 kr/40 min behandling når man har specialtakst. Det skal betale sig med uddannelse. Meget mærkeligt i Danmark at en nyuddannet og en med lang erfaring og specialuddannelse har den samme løn. http://www.fysioterapeuterna.se/Foretagare/Med-etablering/

   
 • Lotte Toftebjerg

  Nøgleord:
  Kvalitet
  Individuelle behov for patienten (individuelt, små hold, store hold)
  Lokale tilbud
  Kliniske retningslinier og økonomiramme der passer til.
 • Andreas Bjerregaard

  Hej Tina.

  Jeg oplever at fysioterapeuter er ekstrem gode til at efteruddanne sig. Hvad er det du vil have vi skal efteruddanne os mere i?

  Jeg arbejder for andet år udenfor sygesikringen, efter tre år indenfor. Og lang liste af kurser, gå-hjemmøder, konferencer osv,. Jeg møder en ekstrem høj uddannelseskultur, hvor mange kollegaer hvert år enten er på et par kurser, foredrag, tager oplæg i fritiden i både ind og udland. Så når du beder os højne den faglige kvalitet, specialisere os, og uddanne os. Er det så flere GLA:D kurser, jeres kurser, faggruppernes kurser, koncepternes kurser.

  I lavede et forslag til specialisering, og at man skal have 100 timer supervision. Hvem skal jeg betale løn til superviser mig i 100 timer. En klinikejer der samtidig med at få 100 timer løn fra mig, får løn for at et par vikarer omsætter på hans ydernummer.

  Jeg ved fra flere af mine kollegaer både inden- og udenfor ydernummer, at det ikke er fagligheden der mangler, men det muligheden for at tænke- og handle innovativt.

  Danske Fysioterapeuter, I har nogen af de verdens bedste og passionerede fysioterapeuter. Drop nu det ydernummer og lad os få noget innovation, og faglighed på lige vilkår. Det ville være til gavn for patienterne!

  I vil også gerne have tværfaglighed. Min oplevelse er, at der sker mindst ligeså mono- og tværsektionel tvær- og flerfagligheden udenfor ydernummer end indenfor fordi man ikke har tid på ydernummers klinikker. Det kan godt være man er mange på en klinik, men prøv at få lavet nogen målinger på graden på tværfaglige. Den tror jeg ikke er så høj.
  I velkommen til at kigge forbi til kaffe i Søernes Fysioterapi.
Indsend kommentar