Afregningsblanket til møder og kurser

Har du deltaget i møder eller kurser hos Danske Fysioterapeuter, kan du i nogle tilfælde få refunderet udgifter til transport, tabt arbejdsfortjeneste eller diæter.

For at få godtgjort dine udgifter til møde- eller kursusdeltagelse, skal du printe afregningsblanketten, udfylde den og sende den til os. Du skal vedlægge eventuelle bilag som eksempelvis togbilletter.

Afregningsblanket som word-dokument

Afregningsblanket som pdf

Send blanketten til den ansatte i Danske Fysioterapeuter, der har afholdt mødet/kurset. Vores adresse er:

Danske Fysioterapeuter
Holmbladsgade 70
2300 København S
fysio@fysio.dk

Der gælder et sæt retningslinjer for, i hvilke tilfælde du kan få refunderet dine udgifter, og hvor meget du kan få refunderet. Dem bør du læse, inden du udfylder blanketten. Husk også at tjekke med den, der afholder mødet/kurset, at der refunderes udgifter for det pågældende møde/kursus.

Retningslinjer for rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og diæter

Skat af honorarer og kørselsgodtgørelse

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Marianne Hjort

Lønmedarbejder
3341 4626