Forslag til ny arbejdsmarkedsmodel - kort fortalt

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse foreslår en ny arbejdsmarkedsmodel, som skal sikre ordnede forhold for fysioterapeuter på det private arbejdsmarked. Få et hurtigt overblik over modellen, som repræsentantskabet skal tage stilling til den 25. november.

Fysioterapeuter i den private sektor har meget forskellige løn- og ansættelsesvilkår. Nogle privatansatte fysioterapeuter tjener mere end de bedst lønnede fysioterapeuter på sygehusene og i kommunerne. Men det er også blandt de privatansatte fysioterapeuter, man finder de laveste lønninger, og her går udviklingen den forkerte vej.

Derfor beder Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse nu repræsentantskabet om at tage stilling til en ny arbejdsmarkedsmodel. Den skal sikre ordnede forhold for privatansatte fysioterapeuter, som er ansat eller lejer hos en anden fysioterapeut. Modellen bygger på den danske model, der tager udgangspunkt i, at arbejdsgivere og lønmodtagere bliver enige om løn- og arbejdsvilkår.

Forslaget er blevet til efter drøftelse af forskellige modeller. Den mest vidtgående model ville indebære, at foreningen blev splittet op, så arbejdsgivere og ansatte og lejere skulle være medlemmer af to helt selvstændige organisationer med eget sekretariat mv. Det ønsker hovedbestyrelsen ikke. Danske Fysioterapeuter skal også i fremtiden være en organisation for alle fysioterapeuter.

To medlemssektioner i foreningen

I hovedbestyrelsens forslag deles medlemmerne op i to sektioner. En sektion for arbejdsgivere og en sektion for ansatte og lejere. Medlemmerne i de to sektioner vælger ved urafstemning 7-9 personer til hver sektions bestyrelse.

Hver sektions bestyrelse udpeger et forhandlingsudvalg, som forhandler bindende standardkontrakter, der fastlægger minimumsvilkår for ansatte i den private sektor.

Hvis forhandlingsudvalget ikke kan blive enige, beslutter hovedbestyrelsen indholdet i standardkontrakten.

Nævn skal tage sig af tvister

Modellen betyder også, at der nedsættes et nævn med en dommer og en repræsentant fra hver medlemssektion. Nævnet skal tage sig af tvister, hvor en arbejdsgiver eller en ansat mener, at standardkontrakten ikke er overholdt. Nævnets afgørelser skal følges. Sker det ikke, kan nævnet give sanktioner fra påtaler til at anbefale hovedbestyrelsen eksklusion af et medlem.

Den nye arbejdsmarkedsmodel

ny-arbejdsmarkedsmodel-danske-fysioterapeuter

 

 

 

Del eller udskriv artiklen