Hvis der bliver konflikt

Hvad sker der, hvis der bliver strejke og lockout? Og hvilken betydning får det for dig. Få svarene her.

Danske Fysioterapeuter har sammen med de øvrige fagforeninger varslet strejker. april. Alle tre arbejdsgiverparter i det offentlige (kommuner, regioner og stat) har efterfølgende varslet lockout.

Vi håber, at fortsatte forhandlinger i forligsinstitutionen kan føre til en aftale og afværge, at strejker og lockouts træder i kraft.

Hvornår kan strejke og lockout starte?

Forligsmanden Mette Christensen har besluttet at udskyde konfliktvarslerne med op til to uger.

Hvis udsættelsen ikke fører til en aftale eller erklæring fra forligsmanden om sammenbrud, vil strejke kunne indledes den 6. maj og lockout den 12. maj.

Hvis forligsmanden inden udløbet af perioden erklærer sammenbrud, kan både strejke og lockout starte samtidigt 5 dage efter erklæring om sammenbrud.

Opdateret 18. april.

Hvilke arbejdspladser er udtaget til strejke?

Se arbejdspladser udtaget til strejke

Hvor mange skal strejke, hvis det bliver aktuelt?

Fagforeningerne har i samarbejde udvalgt 10 procent af medlemmerne på offentlige arbejdspladser, der skal strejke. Konflikten planlægges, så den rammer så bredt som muligt, og så vidt muligt på en måde, så flere/alle faggrupper på samme arbejdsplads udtages til strejke.

På den måde får strejken størst mulig effekt, men selvfølgelig uden at udsætte borgerne for helbreds- eller livstruende situationer.

For fysioterapeuternes vedkommende er ca. 750 medlemmer med arbejde i både regioner og kommuner og staten udtaget.

Hvis du er udtaget til at strejke, har du fået direkte besked fra foreningen, og du kan som medlem af fagforeningen ikke undlade at strejke.

Der forberedes en plan for møder for medlemmer og tillidsrepræsentanter på strejkeramte arbejdspladser. Vi kontakter jer direkte om det, og offentliggør også planerne her på hjemmesiden.

Hvornår får man at vide, om man er udtaget til strejke?

Fredag den 2. marts modtog de statsligt ansatte orientering, om de var udtaget til strejke. Mandag formiddag den 5. marts 2018 blev der udsendt orientering til kommunalt og regionalt ansatte om de var udtaget til strejke eller ej.

Alle medlemmer med ansættelse i stat, region eller kommune er altså orienteret via mail om, hvorvidt de er udtaget til strejke.

Har du som offentligt ansat ikke modtaget den nævnte mail, vil vi bede dig skrive til konflikt@fysio.dk.

Hvis du er udtaget til strejke

Der er udarbejdet en Konflikt ABC med svar på rigtig mange spørgsmål om, hvad en konflikt betyder for det enkelte medlem. Hvad med løn? Hvad med ferie og barsel?

Se Konflikt ABC

I strejkeperioden får du ikke løn af din arbejdsgiver. I stedet får du understøttelse fra fagforeningens konfliktmidler, som alle ansatte – altså ikke selvstændige - medlemmer betaler til.

Under strejken skal du ikke møde på arbejde, men deltage i de møder, der bliver afholdt af Danske Fysioterapeuter centralt og din region.

I strejkeperioden kan du ikke holde ferie, men hvis din ferie er startet før strejken starter, kan du afholde den som planlagt. Hvis du er i en helt særlig feriesituation, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Danske Fysioterapeuter.

Du kan ikke melde dig ind eller ud af Danske Fysioterapeuter fra det tidspunkt, der er varslet konflikt.

Hvis du er udtaget til strejke, vil din tillidsrepræsentant være omdrejningspunktet på arbejdspladsen. Inden så længe vil tillidsrepræsentanten komme med yderligere information og forberede, hvordan I får skabt telefonkæder og meget andet. Du kan hjælpe og støtte op om tillidsrepræsentanten ved for eksempel  at tage praktiske opgaver.

Du vil løbende blive informeret af Danske Fysioterapeuter. Hold også øje her på hjemmesiden.

Hvis du ikke er udtaget til strejke

Hvis du ikke bliver udtaget til at strejke, skal du passe dit arbejde som normalt. Du får stadig løn af din arbejdsgiver, og ferie, barsel mm. afvikles som planlagt.

De fysioterapeuter, der er udtaget til at strejke, er udpeget til at lægge pres på arbejdsgiverne for, at vi alle sammen kan få bedre løn- og arbejdsvilkår.

Hvis du ikke er udtaget til strejke, men er på en arbejdsplads, hvor andre faggrupper er udtaget til strejke, vil det være af stor betydning, at du/I tilkendegiver over for jeres kolleger, at I er klar til at støtte op med det, I overhovedet kan. Vis at du bakker op, også gerne på de sociale medier ved at dele og like opslag, der taler sagen. Fortæl om dit arbejde og hverdag, og hvorfor der er behov for bedre løn- og arbejdsvilkår på netop din arbejdsplads. Det er alle offentligt ansatte, der er i konflikt, og de der strejker kæmper for En Løsning for Alle.

Hvem er omfattet af lockout?

Lockout omfatter medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Ledende fysioterapeuter i regioner og kommuner er ikke omfattet af lockout, og heller ikke fysioterapeuter, der ikke er medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Der er varslet lockout af fysioterapeuter ansat på en række sygehuse og andre regionale arbejdspladser, men ikke fysioterapeuter i psykiatrien eller palliative teams mv.

Ligeledes er medlemmer af Danske Fysioterapeuter ansat på statslige arbejdspladser i Arbejdstilsynet, Professionhøjskolerne og So-Su skolerne og enkelte andre omfattet af lockouten.

De kommunale arbejdsgivere har ikke varslet lockout over for Danske Fysioterapeuter.

Se arbejdspladser omfattet af lockout

Hvis du er omfattet af lockout

Du får ikke løn fra din arbejdsgiver, hvis du er er lockoutet. I stedet kan du få konfliktlån.

Læs om konfliktlån

I forbindelse med lockout skal der evt. forhandles nødberedskab – se også afsnittet om nødberedskab. Du skal evt. indgå i dette nødberedskab, som koordineres af din tillidsrepræsentant.

Er du ansat på en lockoutramt arbejdsplads, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, skal du kontakte Danske Fysioterapeuter for yderligere information.

Bestemmelser om barsel, ferie mv. er de samme ved en lockout som under en strejke.

Se Konflikt ABC

Hvis du ikke er omfattet af lockout

Hvis du ikke er omfattet af lockout, skal du møde på arbejde, som du plejer at gøre. Du skal varetage de opgaver du plejer at gøre, og ikke andre. Du skal ikke påtage dig ekstra arbejde i større omfang, end du plejer at gøre.

Se Konflikt ABC

En del fysioterapeuter er ansat på kommunale arbejdspladser, hvor andre faggrupper inden for samme funktionsområde er lockoutet. Sørg for, at dine kolleger ved, at medlemmer af Danske Fysioterapeuter ikke er omfattet af lockouten. Tilkendegiv, at du ved, at du ikke skal udføre andet og mere arbejde, end du plejer. Tilkendegiv også, at du, at ved dine kolleger er med for dig i den fælles kamp.

Hvad er en lockout?

Lockout er et af de kampmidler, som arbejdsgiverne kan bruge i forbindelse med et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne.

Lockout modsvarer strejken og betyder, at arbejdsgiveren sender de ansatte hjem på en eller flere arbejdspladser inden for overenskomstområdet.

Hvem kan få konfliktunderstøttelse og konfliktlån?  

For at være berettiget til konfliktunderstøttelse og konfliklån skal du være medlem af Danske Fysioterapeuter.

Vær opmærksom på, at du ikke kan melde dig ind i Danske Fysioterapeuter som ordinært medlem, når en konflikt er varslet. 

  • Under strejke: Hvis du er udtaget til strejke af Danske Fysioterapeuter, kan du få konfliktunderstøttelse fra den dag, strejken starter, og indtil lockouten træder i kraft. Konfliktunderstøttelsen svarer til tilnærmelsesvis sædvanlig løn, herunder almindelig pensionsindbetaling.
  • Under lockout: Når lockouten træder i kraft, kan alle medlemmer få konfliktlån - både de der er udtaget til strejke af Danske Fysioterapeuter, og de der er udtaget til lockout af arbejdsgiverne. Det vil sige, at medlemmer, som i forvejen har været omfattet af strejke, vil overgå fra konfliktunderstøttelse til konfliktlån.

Læs mere om konfliktlån

Nødberedskab

Hvis konflikten bliver en realitet, skal Danske Fysioterapeuter stille med et nødberedskab, der skal sikre, at opgaver, som er livsvigtige, uopsættelige eller påkrævede for at undgå varige førlighedstruende men, stadig udføres.

Det er arbejdsgiverne centralt, der skal tage initiativ til forhandling af nødberedskab. Hvis en arbejdsgiver henvender sig til Danske Fysioterapeuter, skal vi forhandle en central rammeaftale, der efterfølgende skal udfyldes med en konkret lokal aftale. Der er en vejledning til tillidsrepræsentanter, der beskriver hvordan disse aftaler forhandles, og giver inspiration til den lokale forhandling.

Se vejledning om nødberedskab

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Har du spørgsmål til OK18?
3341 4620