Fysioterapipraksisfonden

Fysioterapipraksisfonden uddeler midler to gange årligt med ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober. Læs her om fonden, og om hvordan du søger midler hos den.

Fysioterapipraksisfonden uddeler hvert år midler til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter inden for fysioterapi i praksissektoren og til videreuddannelse af praktiserende fysioterapeuter.

Herudover finansierer fonden med 3 mio. kr. årligt Enhed for Kvalitet til de udviklingsprojekter, der er aftalt i overenskomsten.

Hvis du vil søge støtte fra fonden

Der er udarbejdet Håndbog for Fysioterapipraksisfonden, hvori du kan finde information om:

 • Ansøgningsfrister
 • Hvilke parametre, Fysioterapipraksisfonden lægger vægt på, når der tildeles midler
 • Krav til dig og dit projekt, når du modtager støtte fra Fysioterapipraksisfonden
 • Budget og regnskab
 • Ansøgningsskemaer
 • Formelt om Fysioterapipraksisfonden

Hent Håndbog for Fysioterapipraksisfonden

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 1. april og den 1. oktober.

Når du skal søge om støtte fra fonden, skal du anvende det elektroniske ansøgningsskema, som du finder på Danske Regioners hjemmeside under fanen "Ansøgningsprocedurer og vejledninger".

Gå til Danske Regioners hjemmeside

Omkring 1-2 måneder efter ansøgningsfristen holder fondens bestyrelse møde. Her træffer bestyrelsen beslutning om, hvilke ansøgere der tildeles støtte. Umiddelbart efter mødet vil ansøgerne få skriftlig besked. Der gives ikke begrundet afslag.

Krav til dig, der får støtte fra fonden

Når du modtager støtte fra fonden, forpligter du dig til at orientere om status og økonomi for dit projekt, og til at formidle projektets resultater på opfordring af fonden

Status og regnskab

Når du modtager støtte til et projekt, forpligter du dig til per 1. april og 4. oktober at indsende status til fonden, hvor du redegør for projektets status, herunder fremdrift af projektet samt økonomiopfølgning.

Status skal indeholde:

 • beskrivelse af projektets aktuelle formål samt hvorfor der eventuelt er sket en ændring siden bevillingen fra fonden
 • beskrivelse af projektets tids- og milepælsplan samt eventuelle ændringer og begrundelser herfor
 • økonomi, herunder regnskab over forbrugte midler og eventuelle budgetændringer samt begrundelse for dem

Se her, hvordan regnskabet skal stilles op

Det samme gælder for fysioterapeuter, der har modtaget støtte til videreuddannelse. Dog skal status blot indeholde:

 • beskrivelse af tidsplan og begrundelse for eventuelle ændringer
 • økonomi, herunder status for forbrugte midler og eventuelle budgetændringer samt begrundelse for dem

Midler, der ikke er blevet brugt, skal tilbageføres til fonden.

Bedømmelsesudvalg

Praksisfondens bedømmelsesudvalg består af:

 • Thomas Maribo, fysioterapeut, PhD
 • Lars Morsø, fysioterapeut, PhD
 • Derek Curtis, fysioterapeut, PhD

Læs mere om Fysioterapipraksisfonden

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Maja Bohlbro Stærkind

Faglig konsulent
3341 4623

Mads Lythje

Forhandlingsleder
3341 4654