Nyheder fra Region Hovedstaden

Tine Nielsen er genvalgt som regionsformand

Den nuværende formand i Region Hovedstaden er valgt for en ny fireårig periode.

1

Fysioterapi inden for beskæftigelsesområdet

Medlemsmøde for fysioterapeuter, der interesserer sig for beskæftigelsesområdet. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer og skabe netværk.

2 %-kravet skader vores sundhedsvæsen

Næstformændene i de fem regionale hovedsamarbejdsudvalg har i fællesskab udarbejdet en pressemeddelelse, hvor de tilkendegiver deres holdning vedrørende det årlige produktivitetskrav på 2 % i det offentlige sundhedsvæsen.