Log ind

og få nyheder og medlemstilbud, der er målrettet dig. Brug din private e-mail-adresse til at logge ind.

Seneste nyheder

Politik ·

Ny strategiplan: Flere og bedre job

Både faget og foreningen skal styrkes de kommende år. Det er kernen i den nye strategiplan, som Hovedbestyrelsen har vedtaget. Centralt står behovet for arbejdspladser til de mange nye fysioterapeuter.

Overenskomsterne på det private område er vedtaget

Danske Fysioterapeuter har 3 overenskomster på det private arbejdsmarked, der fornys sammen med de generelle overenskomstforhandlinger. Torsdag den 20. april offentliggjorde Forligsmanden, at organisationerne samlet set har godkendt overenskomstresultaterne.

Store kommuner ønsker at overtage vederlagsfri fysioterapi

Sundhedsdirektører fra landets seks største kommuner vil gøre vederlagsfri fysioterapi kommunal, fordi ordningen er for dyr. Udgifterne skyldes flere patienter, påpeger Danske Fysioterapeuter.

30

Nye skatteregler vedr. transportgodtgørelse til TR-AMiR-kurser

Der er kommet nye regler for transportgodtgørelse til kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Fornuftige ændringer af akutfunktioner

Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer for akutfunktioner i kommunerne. Danske Fysioterapeuter mener især, at det øgede fokus på sammenhæng og rehabilitering er klare fremskridt, men havde dog gerne set klarere krav.

Flere nyheder

Fag og forskning

Nyt om fag og forskning

Træning til patellofemoralt smertesyndrom

Denne CAT undersøger effekten af træningsterapi på smerter under aktivitet til unge <18 med patellofemoralt smertesyndrom sammenlignet med ingen træning.

Fagbladet Fysioterapeuten

Artikler fra seneste nummer.

Fysioterapeuten

Skrøbelige ældre har ofte dysfagi

Ældre med lav funktionsevne og dysfagi har et øget behov for, at der sættes ind med mobilisering, respiration, træning og ernæringstiltag.

Nr.2, 2017
Fysioterapeuten

Spiser frokost med lægen

MIT JOB // Michael Hald er medejer af Ry Fysioterapi & Sundhedshus.

Nr.2, 2017 1
Fysioterapeuten

Effekten af stavgang og styrketræning til mennesker med hofteartrose

Stavgang viste sig i et projekt at være mere effektiv til at forbedre fysisk funktion og psykisk velbefindende hos mennesker med hofteartrose end styrketræning eller selvtræning både på kort og lang sigt.

Nr.2, 2017 1
Fysioterapeuten

Rollemodel blev professor

Antallet af fysioterapeuter med en ph.d. har rundet 100. Den første var Hans Lund, der netop er blevet udnævnt til professor i Bergen.

Nr.2, 2017
Fysioterapeuten

Få blåstemplet dine kompetencer

Dansk Selskab for Fysioterapi har vedtaget en ny model for specialisering i fysioterapi, designet til at kunne favne alle fysioterapeuter.

Nr.2, 2017 19
Flere artikler