Log ind

og få nyheder og medlemstilbud, der er målrettet dig. Brug din private e-mail-adresse til at logge ind.

Seneste nyheder

Første skridt mod en arbejdsgiverforening

En arbejdsgiverforening for praktiserende fysioterapeuter vil give mere rene linjer i forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere og være en fordel for begge parter, mener hovedbestyrelsen.

Flere nyheder

Repræsentantskabsmøde 2016

Læs beretningen og se alle de forslag, som repræsentanterne skal diskutere og beslutte på årets repræsentantskabsmøde, der afholdes d. 4.-5. nov. på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

Bliv medlem

Meld dig ind i Danske Fysioterapeuter og få en stærk fagforening, professionel rådgivning og gode medlemsfordele.

Fag og forskning

Nyt om fag og forskning

Pædiatrisk fysioterapi

Her finder du artikler fra Fysioterapeuten om bl.a. behandling af børn med cerebral parese, motorisk screening og fysisk aktivitet til børn og unge.

Critically Appraised Topics (CAT)

Critically Appraised Topic (CAT) er en model for, hvordan man på en systematisk og evidensbaseret måde kan få svar på de meget konkrete spørgsmål, der opstår i den kliniske hverdag.

Fagbladet Fysioterapeuten

Artikler fra seneste nummer.

Fysioterapeuten

Det er et privilegium at kunne forene sine faglige interesser og sin hobby

MIN ARBEJDSPLADS / Navn: Lasse Søbye / Alder: 33 år / Arbejdsplads: Gymnastikefterskolen Stevns

Nr.10, 2016
Fysioterapeuten

Første skridt mod en arbejdsgiverforening

En arbejdsgiverforening for praktiserende fysioterapeuter vil give mere rene linjer i forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere og være en fordel for begge parter, mener hovedbestyrelsen.

Nr.10, 2016
Fysioterapeuten

Det kan en arbejdsgiverorganisation

Arbejdsgivere organiserer sig for at få varetaget deres interesser overfor lønmodtagerne og det politiske system.

Nr.10, 2016
Fysioterapeuten

Patienter på intensivt afsnit

RESUMÉ: I dag overlever en større del af de patienter, der er indlagt på intensivt afsnit. Det stiller nogle andre krav til personalet og har givet fysioterapeuterne nye opgaver. Denne artikel er den første af fire artikler, der beskriver patientgruppen på intensivt afsnit, den fysioterapeutiske vurdering og intervention samt valg af måleredskaber til vurdering af effekt af behandlingsindsatsen.

Nr.10, 2016
Fysioterapeuten

Intervention og evidens

RESUMÉ: Artiklen beskriver de mest anvendte fysioterapeutiske interventioner til mobilisering samt træning og gennemgår den foreliggende evidens på området. Til mobilisering og træning anvendes såvel passive som aktive bevægelser med inddragelse af fx vippeleje, briks og sengecykel.

Nr.10, 2016 2
Flere artikler