Vælg kursusudbyder:
Danske Fysioterapeuter
Faglige selskaber

Listen er filtreret — Nulstil valg
 • 30. Mar 2017 Torsdag

  Fysioterapeuten som underviser

  Skab rammer, der motiverer deltagerne til at lære! Få teori og træning til at udvikle dine kompetencer som underviser og facilitator af læreprocesser!

 • 2. Apr 2017 Søndag

  Basic Body Awareness Therapy - BBAT 1

  Et grundlæggende kursus i Basic Body Awareness Therapy med fokus på en personlig oplevelse og erfaring samt teoretisk indføring i BBAT. Kurset er det første af i alt 6 kurser og seminarer, men kan sagtens "stå alene", hvis man ikke ønsker at gennemføre hele efteruddannelsen.

 • 21. Apr 2017 Fredag

  Apopleksi: funktionel konditionstræning

  Har du brug for ideer til vurdering af apopleksi patientens potentiale og ideer til træning? Nyere forskning demonstrerer, hvordan størst effekt opnås, når konditionstræningen er funktionsbaseret.

 • 24. Apr 2017 Mandag

  Brænd igennem - med dit budskab og din personlige stil

  Vil du motivere og begejstre dine tilhørere? En journalist og en teaterinstruktør giver dig redskaber til at vinkle og udtrykke dit budskab, så det bliver hørt, husket og forstået.

 • 27. Apr 2017 Torsdag

  7. Nordiske kongres om lymfødem - AFLYST

  Deltag på den 7. nordiske kongres om lymfødem, som denne gang afholdes i København. Oplægsholdere fra Europa giver deres bud på den nyeste forskning og træningsprincipper suppleret med workshops og diskussioner.

 • 28. Apr 2017 Fredag

  Sclerose - undersøgelse og behandling

  Kurset giver dig nyeste viden om sygdommen og hvordan sygdommen udvikler sig

 • 2. Maj 2017 Tirsdag

  Træning af patienter med KOL

  Få opdateret viden og konkrete redskaber til at varetage evidensbaseret fysisk træning som en del af den integrerede efterbehandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

 • 15. Maj 2017 Mandag

  Neurodynamik, børn med handicap

  Advanced IBITA Bobath instruktør Nora Kern underviser i undersøgelse og behandling af problemer relateret til tab af normal neurodynamik hos børn med omfattende hjerneskader.

 • 19. Maj 2017 Fredag

  Kursus i ridefysioterapi

  Oplev glæden ved at træne med heste, og bliv godkendt til at arbejde som ridefysioterapeut. Kurset veksler mellem opdateret teori og praktisk træning på hesteryg.

 • 9. Jun 2017 Fredag

  Fysioterapi i naturen

  Få ideer til træning og behandling i naturen og uderummets mange muligheder! Få indblik i evidensen for brug af naturen i behandlingen af patienter med livsstilssygdomme, stress, demens, børn med ADHD m.m.

 • 15. Jun 2017 Torsdag

  Psykisk sårbar

  Når behandling af somatisk sygdom kompliceres af sårbarhed hos patienten. På kurset lærer du at spotte, om dine patienter med en somatisk lidelse har symptomer på psykisk sårbarhed.

 • 28. Aug 2017 Mandag

  Respirationsfysioterapi

  Få opdateret viden og konkrete redskaber til at varetage basal respirationsfysioterapi inden for de store hovedområder kirurgi, sekretproblemer, KOL, pneumoni.

 • 30. Aug 2017 Onsdag

  Motorisk usikre børn, 3-6 år

  Få en teoretisk grundforståelse og stærkere evne til at arbejde med børn med motorisk usikkerhed. Du lærer at tilrettelægge et træningstilbud, bruge relevante måleredskaber og give professionel vejledning til forældre og pædagoger.

 • 10. Sep 2017 Søndag

  Basic Body Awareness Therapy - BBAT 1

  Et grundlæggende kursus i Basic Body Awareness Therapy med fokus på en personlig oplevelse og erfaring samt teoretisk indføring i BBAT. Kurset er det første af i alt 6 kurser og seminarer, men kan sagtens "stå alene", hvis man ikke ønsker at gennemføre hele efteruddannelsen.

 • 6. Okt 2017 Fredag

  Kvalitet i holdtræning

  Arbejder du med holdtræning?  Få nye ideer og inspiration til målrettet, evidensbaseret træning på hold, aktiv brug af musik samt motivation og tips til den gode kommunikation om ”ansvar for egen træning”.

Se flere