Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Tålmodighed er den vigtigste kompetence

Fysioterapeuter kan gøre en stor forskel for socialt udsatte, men det kræver særlige egenskaber. De tre vindere af Bachelorprisen 2018 har undersøgt, hvad det er, der skal til.

Nr.3, 2018
Fysioterapeuten

Andre kan lære af fysioterapeuters fejl

TEMA om patientsikkerhed // Fysioterapeuter i Region Nordjylland er blevet flittige til at indrapportere utilsigtede hændelser, fordi de har lært, at man ikke bliver straffet for at fortælle om sine fejl.

Nr.3, 2018
Fysioterapeuten

Bliver jeg nu ristet?

TEMA om patientsikkerhed // Det var en grænseoverskridende oplevelse for Louise Gjelstrup Olesen at rapportere den første og hidtil eneste utilsigtede hændelse.

Nr.3, 2018
Fysioterapeuten

Jeg lærte noget af at rapportere

TEMA om patientsikkerhed // Fysioterapeut Caroline Linder reflekterede dybere over den utilsigtede hændelse, da hun skulle sætte den på skrift.

Nr.3, 2018
Fysioterapeuten

Karrieren slutter ikke, selvom man indrapporterer en UTH

TEMA om patientsikkerhed // Hvert år rapporteres 180.000 utilsigtede hændelser, men kun en brøkdel finder sted hos fysioterapeuterne, siger kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed Lena Graversen. De mest almindelige fejl er fald og fejl i genoptræningsplanerne.

Nr.3, 2018
Fysioterapeuten

'Patienten går ikke i stykker af, at det gør lidt ondt'

KLINISK UNDERVISNING // En diagnose i en journal kan gøre, at man går forsigtigt til værks under patientundersøgelsen, for ikke at gøre patienten fortræd. Men man kan også blive for forsigtig. Det lærte Anja Behrendt i sin kliniske undervisning.

Nr.3, 2018
Fysioterapeuten

'Man skal have fingerspitzengefühl'

MIT JOB // Lene Nøhr Sandbæk arbejder som lymfødemterapeut og fysioterapeut i det terminale team og som almindelig trænende fysioterapeut hos Center for træning i Holstebro Kommune.

Nr.3, 2018
Fysioterapeuten

Smertetærskelmåling til vurdering af stressniveau

FAGLIG ARTIKEL // Der er udviklet et nyt måleinstrument, der på en enkel måde objektivt kan måle det biologiske stressniveau. Måleapparatet kan anvendes til en bred gruppe af personer, der er ramt af stress eller ønsker at forebygge stress.

Nr.3, 2018
Fysioterapeuten

Genoptræning til tiden

LEDER // "Ærindet er alene at sikre, at patienterne bliver genoptrænet til tiden" siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Nr.3, 2018 7
Fysioterapeuten

'Jeg har lært at være en kreativ lønforhandler'

DFYS HJÆLPER // Da Lars Damsbo blev ansat som fysioterapeut på Idrætsmedicinsk Klinik, Middelfart Sygehus, var der ingen tillidsrepræsentant til at hjælpe ham med lønforhandlingen. Det var en af grundene til, at han selv stillede op til hvervet.

Nr.3, 2018
Fysioterapeuten

Effekt af respirationstræning til sklerose

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, hvorvidt respirationsmuskeltræning havde effekt på den inspiratoriske og eksspiratoriske muskelstyrke, og om træningen havde effekt på livskvalitet.

Nr.3, 2018
Fysioterapeuten

Træning styrker hukommelse ved demens

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger ældre demente plejehjemsbeboeres oplevelse af at deltage i funktionelt træningsprogram med høj intensitet.

Nr.3, 2018