Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Vi lagde kortene på bordet

Da Lau Rosborg åbnede klinikdøren for fire tilsynsførende fra Styrelsen for Patientsikkerhed, valgte han at lægge alt åbent frem. Også de ting, som umiddelbart ser mindre pæne ud. Det blev til en snak om journalføring, tavshedspligt, og hvorvidt man skal rapportere utilsigtede hændelser.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

Vi ser det som gensidig læring

Hvad er et risikobaseret tilsyn, og hvordan forbereder man sig bedst? Vi har stillet 13 spørgsmål til Birgitte Nielsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, en af de tilsynsførende, som i løbet af efteråret tager ud på besøg hos 125 klinikejere. Hun håber selv på at høste viden om klinikkernes praksis undervejs, ligesom fysioterapeuterne også kan stille hende spørgsmål.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

Man skal ikke være for autoritetstro

Camilla Lindholm kæmpede for at få sin retmæssige pension, selvom hun var nervøs for at ødelægge forholdet til sin chef.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

Ingen dage ligner hinanden

MIT JOB // Mette Guldager Ardal arbejder som fysioterapeut og faglig koordinator hos Psykiatrisk fysioterapi, Center for Mestring i Viborg Kommune.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

Samarbejdet mellem de to sektorer er vigtigt for teenagere med skoliose

DEBAT // – en kommentar til tema om skoliose i Fysioterapeuten nr. 5 2017.09.11

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

Vælg fysioterapi

LEDER // "Det er et godt tidspunkt at påvirke politikerne på", siger formand Tina Lambrecht.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

Den komplekse kroniske smerte

TEMA // En overordnet beskrivelse af de ofte komplekse, kroniske smerter, den non-farmakologiske behandling og fysioterapeutens rolle i den tværfaglige behandling af den kroniske smertepatient.

Nr.6, 2017 2
Fysioterapeuten

Den medicinske smertebehandling

TEMA // Indikation, kontraindikation og eventuelle bivirkninger for de hyppigste medikamenter til behandling af smerter gennemgås.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

"Det er okay at være lidt hård"

KLINISK UNDERVISNING // Stram økonomi og et højt tempo, på Groot Schuur Hospital i Sydafrika lærte Mathilde Lundberg Christensen at gå til patienterne på en ny måde.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

Ny mindsteløn til de privatansatte

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har nu fundet det beløb, som den vil anbefale som minimumsløn for privatansatte. Dertil kommer højere pension og betalt frokost. “Det handler om at løfte bundniveauet og sende et signal til arbejdsmarkedet,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

10 spørgsmål om de nye standardkontrakter

Hovedbestyrelsen anbefaler nye vilkår for de privatansatte. Læs her, hvad det betyder for dig i praksis.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

Inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidræt sker ikke automatisk

PH.D. // Anette Bentholm har i sin ph.d haft fokus på at undersøge, hvilke muligheder og begrænsninger, der er for inkluderende processer i idrætstimerne for elever med autisme og ADHD.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

Træning kan forebygge indvækst af fedtvæv

FORSKNINGSNYT // Dette studie har til formål at undersøge om vævssammensætningen i mm. multifidii har betydning for prognosen for smerter i lænderyg to år efter hhv. operation eller konservativ behandling.

Nr.6, 2017
Fysioterapeuten

Betydningen af katastrofetanker for lændesmerter

FORSKNINGSNYT // Dette studie har til formål at undersøge, hvordan patienter med smerte og tendens til katastrofetænkning selv vurderer deres katastrofetanker og at finde ud af, hvordan disse katastrofetanker påvirker smerteforløbet.

Nr.6, 2017