Ph.d.-oversigt

Flere og flere fysioterapeuter forsker. Danske Fysioterapeuter følger udviklingen med denne oversigt over fysioterapeuter, der er ved at tage eller har taget en ph.d.-grad.

Fysioterapeuter, der har afsluttet en ph.d.

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d afhandling
"Implementation of low back pain guidelines in general practice."

Afsluttet i 2016.

Projektet omhandler implementering af retningslinjer i almen praksis.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Martin B. Jensen, Department of Clinical Medicine, Aalborg University, Denmark.
Medvejledere: Professor Flemming Bro, Research Unit for General Practice, Aarhus University, Denmark.
Associate professor Helle T. Maindal, Department of Public Health, Aarhus University, Denmark.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg.

Kontakt Allan Riis

Læs afhandlingen

Forskningsfysioterapeut, Master i Fysioterapi og Med.dr.

Med.dr.-afhandling
"Rib stress fractures in elite rowers".

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Herlev og Gentofte Hospital.

Kontakt Anders Vinther

Fysioterapeut, Master of Medical Science: Sports Sciences/Sports Medicine og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Diagnosis and treatment of acute groin injuries in athletes."

Afsluttet april 2017.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Department for Clinical Medicine. Graduate programme: Clinical Research.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Per Hölmich, MD, DMsc.
Medvejledere: Adam Weir, MBBS, Ph.D.
Johannes Tol, MD, Ph.D.
Kristian Thorborg, fysioterapeut, Ph.D.

Nuværende arbejdsplads
Klinisk forsker
Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital
Sports City Street
PO Box 29222
Doha, Qatar

Kontakt Andreas Serner

Fysioterapeut, lektor og ph.d.

Afhandling
"Inklusion af børn med autisme og ADHD i idrætsfællesskaberne i folkeskolen."

Afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Vejledere
Lektor Lone Friis Thing.

Arbejdsplads
Lektor på Fysioterapeutuddannelsen, University College Nordjylland.

Kontakt Anette Bentholm

Fysioterapeut, Cand.Scient.San. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Akut indlæggelse af den ældre medicinske patient: risikopatient-identifikation og beslutningsprocesser relateret til vurdering af genoptræningsbehov."

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapien Hvidovre Hospital afst 236 og Klinisk Forskningscenter afst 136.

Kontakt Ann Christine Bodilsen

Fysioterapeut, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Idrætsdeltager og aktiv medborger. En undersøgelse af sammenhængen mellem regelmæssig deltagelse i idræt / fysisk aktivitet og deltagelse i samfundets øvrige små og store fællesskaber hos mennesker med bevægelseshandicap."

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter.

Om ph.d.-projektet
En undersøgelse af sammenhængen mellem regelmæssig deltagelse i idræt / fysisk aktivitet og deltagelse i samfundets øvrige små og store fællesskaber hos mennesker med bevægelseshandicap.

Phd-forløbet er finansieret af Handicapidrættens Videnscenter og Roskilde Universitet, hver med 50 %. Anne-Merete Kissow er tilknyttet Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning under studieprogrammet 'Hverdagslivets Socialpsykologi' i perioden 1.9.2009 - 31.8.2012. 

Kontakt Anne-Merete Kissow

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Hospital accreditation - What's in it for the patients?"

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Søren Paaske Johnsen. Medvejledere: Erik Hollnagel og Heidi Jeanet Larsson.

Nuværende arbejdsplads
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Olof Palmes Alle 43-45, 8200 Aarhus N og med tilknytning til Center for Kvalitet, Region Syddanmark.

Kontakt Anne Mette Falstie-Jensen

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Therapies for improving walking distance in intermittent claudicatio".

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
DEFACTUM, Social, sundhed og arbejdsmarked.

Om ph.d.-projektet
Projektet er et multicenterstudie på regionshospitalerne Viborg, Herning, Holstebro og Skive. Design: randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret overkrydsningsstudie samt 12 ugers follow-up.

Fokus på gangtræning, fysisk formåen og livskvalitet. 80 deltagere hvoraf halvdelen revaskulariseres. Deltagerne screenes (og opereres) af karkirurger fra Viborg.

Kontakt Anne-Mette Momsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Medical Complications in patients with stroke: Data validity, processes of care, and clinical outcome".

Afsluttet i 2010.

Uddannelsesinstitution og arbejdsplads
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Ole Worms Alle 1150, 8000 Aarhus C

Kontakt Annette Ingeman

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, ph.d.

Ph.d. afhandling
"Physiotherapy interventions and outcomes following lung cancer surgery".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Örebro University, School of health and medical sciences.

Nuværende arbejdsplads
Aalborg Universitetshospital.

Kontakt Barbara Brocki

Læs afhandlingen

Fysioterapeut Cand.scient. Lektor, Ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Exercise training among construction workers at the work site -  A randomized controlled intervention study"

Afsluttet i 2012.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet

Nuværende arbejdsplads
Syddansk Universitet, Forskningscenter IRS-Center Sydvestjylland

Kontakt Bibi V. Gram

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Seniorforsker og Med.dr.

Ph.d.-afhandling
"Observation methods and Imaging techniques. Assessments of physical exposure in repetitive work with focus on neck and upper extremities".

Afsluttet i 2001.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Associate Professor, Research Unit of Musculoskeletal Function and Physiotherapy, Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark.

Professor, Institute of Occupational Therapy, Physiotherapy and Radiography, Department of Health Sciences, Bergen University College, Bergen, Norway.

Kontakt Birgit Juul-Kristensen

Fysioterapeut, cand.scient. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Reflex Properties during Pedalling Exercises."

Afsluttet i 2005.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Adjunkt/Ph.d., Professionshøjskolen University College Nordjylland.

Kontakt Birgit Larsen

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
“Progressive resistance training before and after total knee arthroplasty. Associations between muscle strength and functional performance and efficacy of preoperative progressive resistance training”.

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapi- og ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

Kontakt Birgit Skoffer

Fysioterapeut, seniorforsker og Med.dr.

Ph.d.-afhandling
"Functional ability in non-ambulatory people with Duchenne muscular dystrophy or spinal muscular atrophy assessed with the EK scale."

Afsluttet i 2002.

Uddannelsesinstitution
Karolinska Instituttet, Stockholm.

Nuværende arbejdsplads
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Aarhus, Kongsvang allé 23, DK 8000 Aarhus C.

Kontakt Birgit Steffensen

Læs afhandlingen

PT MSc, exam.art. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"The Child with Tension-Type Headache: Physical factors and interactive interventions".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Medicinsk fakultet, Lunds Universitet.

Vejledere
RN prof. Inger Hallström, PT prof. Gunvor Gard, Lunds Universitet, og dr.med Liselotte Skov, Børneafdeling E, Herlev.

Nuværende arbejdsplads
Ergo- og Fysioterapien, Børneafdeling E, Arkaden, Herlev Hospital.

Kontakt Birte Tornøe

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, MMedSci, ph.d i medicin og specialist i muskuloskeletal fysioterapi.

Ph.d.-afhandling
”Experimental and clinical neck pain: Studies on training-induced neuroplasticity”.

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus.

Kontakt Bjarne Rittig-Rasmussen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Cand. Scient. San. og Ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Neuromuscular exercise as treatment for knee osteoarthritis in middle aged patients".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Vejledning
Hovedvejleder: Ewa M. Roos, Fysioterapeut, PhD, Professor og forskningsleder. Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Medvejleder: Anders Holsgaard Larsen, Adjunkt, PhD. Klinisk Institut, OUH, Ganglaboratoriet. Syddansk Universitet

Nuværende arbejdsplads
Slagelse Sygehus.

Kontakt Brian Clausen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d., postdoc. ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FOF), Institut for Idræt og Biomekanik og som videnskabelig medarbejder ved Center for Udvikling og Samarbejde i Sundhedspraksis, University College Lillebælt.

Ph.d.-afhandling
"Neuromuscular function in patients with Subacromial Impingement Syndrome and clinical assessment of scapular kinematics".

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Ph.d.-graden blev opnået i Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder; professor, cand. scient., ph.d. Karen Søgaard. Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet (FAS). Medvejleder; lektor, fysioterapeut, ph.d. Birgit Juul-Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FOF).

Begge enheder er tilknyttet Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Læs afhandlingen

Kontakt Camilla Marie Larsen

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Effect of exercise therapy on pain and disability in knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis".

Afsluttet i 2012.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet (SDU)

Vejledere
Lektor Hans Lund (hovedvejleder), Forskningsinitiativet i Fysioterapi (FIF), Syddansk Universitet, SDU.
Lektor Robin Christensen (bivejleder), Forskningsinitiativet i Fysioterapi (FIF), Syddansk Universitet, SDU og Parker instituttet, Frederiksberg Hospital.
Professor Ewa Roos (bivejleder), Forskningsinitiativet i Fysioterapi (FIF), Syddansk Universitet, SDU.

Nuværende arbejdsplads
Herlev og Gentofte Hospital og Syddansk Universitet.

Kontakt Carsten Bogh Juhl

Læs summary

Forsknings- og idrætsfysioterapeut, cand.scient.san. og Ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Cartilage response to changes in mechanical loading in knee osteoarthritis patients".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og ergoterapien Aalborg Sygehus

Kontakt Carsten Mølgaard

Fysioterapeut, cand.scient. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"A multi-faceted workplace intervention for prevention of low back pain. Effectiveness of a stepped wedge cluster randomised controlled trial among nurses' aides".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet, Institut for idræt og biomekanik.

Vejledere
Professor Karen Søgaard, Professor Andreas Holtermann og Seniorforsker Marie Birk Jørgensen.

Nuværende arbejdsplads
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Kontakt Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen

Fysioterapeut, M.Sc., og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Human tendon response to loading and unloading".

Afsluttet i 2010.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.

Arbejdsplads
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.

Kontakt Christian Couppé

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Exercise Training in Stable Heart Transplant recipients - impact on oxygen uptake, blood pressure, chronotropic response and quality of life."

Afsluttet i 2015.

Vejledere
Professor Henning Langberg
Professor Eva Prescott
Dr.med. Finn Gustafsson

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet i samarbejde med Institut for Idrætsmedicin og Kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Arbejdsplads
Kardiologisk afdeling, IOC Sports Institute og Musculoskeletal Rehabilitation Research Unit (MRRU), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Kontakt Christian Have Dall

Fysioterapeut, Cand. Scient. San. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physiotherapy and shoulder surgery: exercise treatment before and after decompression surgery in patients with subacromial impingement syndrome".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Arbejdsmedicin, Universitets Klinik, Hospitalsenheden Vest.

Kontakt David Høyrup Christiansen

Fysioterapeut, Master of Science i Biomekanik og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Head and trunk postural control in moderate to severe cerebral palsy - A segmental approach to analysis and treatment."

Afsluttet i 2015.

Vejledere
Stig Sonne-Holm overlæge dr.med., Jesper Bencke cand.scient, ph.d. og professor Marjorie Woollacott, ph.d.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet i samarbejde med Hvidovre Hospital.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen Metropol.

Kontakt Derek John Curtis

Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd, og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"How war veterans with post-traumatic stress disorder experience nature-based therapy in a forest therapy garden".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Vejleder
Hovedvejleder Professor Ulrika K. Stigsdotter.

Nuværende arbejdsplads
University College Sjælland.

Kontakt Dorthe Varning Poulsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Biomarkører i hjernen efter hjernerystelse - Et multimodal MRI-studie."

Afsluttet i 2016.

Om projektet
Ph.d.-studiet er en del af et større studie med et tilbud om udvidet undersøgelse og behandling for unge mellem 15 og 30 år, der stadig har symptomer 3 måneder efter en hjernerystelse. Ph.d’en har fokus på strukturelle og patofysiologiske ændringer i hjerne efter hjernerystelse samt plastiske ændringer i hjernen efter en periode med intervention og et self-management forløb. Det primære outcome for Phd studiet er MRI-markører og derudover er der en række sekundære outcome som symptomer, påvirkning af dagligdags aktiviteter mf..

Interventionen er et tværfagligt randomiseret kontrolleret studie med neuropsykolog, ergoterapeut samt fysioterapeut. Interventionen bygger på elementer af psykoedukation samt gradueret genoptræning. Det primære outcome ved interventionen er symptomer samt grad af påvirkning på dagligdags aktiviteter.

Uddannelsessted
Health, Aarhus Universitet

Vejleder
Jørgen Feldbæk Nielsen, Professor, overlæge dr.med.

Nuværende arbejsplads
Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt
Voldbyvej 15, DK-8450 Hammel.

Kontakt Erhard Trillingsgaard Næss-Schmidt

Fysioterapeut, Master i Rehabilitering og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Musculoskeletal Extremity Injuries in School-aged Children with special focus on overuse injuries, seasonal variation and body composition. An investigation based on an observational prospective school based cohort study".

Afsluttet i 2014.

Projektet skrives i samarbejde med fysioterapeut Heidi Klakk, kiropraktor Christina Christiansen, kiropraktor Claudia Franz og læge Malene Heidemann.

Uddannelsesinstitution
Centre for Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Centre for Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), Syddansk Universitet.

Kontakt Eva Jespersen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Learning with, from and about each other: Outcomes from an interprofessional training unit".

Afsluttet i 2011.

Uddannelsesinstitution
Center for medicinsk uddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsgiver
Universitetsklinik for hånd-, hofte og knækirurgi, Holstebro.

Kontakt Flemming Bandholm Jakobsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Forsker, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Ikke-kirurgisk behandling af patienter med radiculære smerter til UE - En klinisk kontrolleret undersøgelse".

Afsluttet i 2003.

Uddannelsesinstitution
RygForskningsCenteret, Ringe. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense

Nuværende arbejdsplads
RygForskningsCenteret, Ringe.

Kontakt Hanne Albert

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san., suppleringsuddannelse i kultur- og samfundsanalyse og medicinsk antropologi, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Fem år efter apopleksi – fra sygdom til handicap".

Afsluttet i 2011.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden, Regionshospital Hammel Neurocenter.

Igangværende forskningsprojekter
Liste over igangværende forskningsprojekter

Kontakt Hanne Pallesen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, læge og ph.d. i medicin.

Ph.d. -afhandling
"Helbredsstatusmål - Erfaringer med Edingburg Rehabilitation Status Scale og Nottingham Health Profile".

Afsluttet i 1995.

Uddannelsesinstitution
Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Seniorforsker på Afdeling for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Kontakt Hanne Thorsen

Lektor på SEARCH (forskningsgruppe for Synthesis of Evidence and Research), Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF).
Studieleder for masteruddannelsen i rehabilitering, studieleder for kandidatuddannelsen i fysioterapi. Professor, Høgskolen i Bergen, Norge.

Ph.d.-afhandling
"Ekscentrisk muskelarbejde som model til undersogelse af virkningsmekanismer bag fysioterapi til muskelskader".

Afsluttet i 1997.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Syddansk Universitet og Høgskolen i Bergen, Norge.

Kontakt Hans Lund

Fysioterapeut, lektor, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Betydningen af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge. Et interventionsprojekt over tre år i Svendborg kommune.".
Afhandlingen er blevet til i samarbejde med fysioterapeut Eva Jespersen.

Engelsk titel:  Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children.
The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study Denmark (CHAMPS study-dk). An evaluation on the health effect of sport schools in the Svendborg Project

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
RICH, IOB, SDU, post.doc. fortsættelse og procesevaluering af Svendborg Projektet,
Forskningsmedarbejder ved UC Lillebælt.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapeutuddannelsen ved UC Lillebælt (Heidi Klakk arbejder deltid på sin ph.d.-afhandling og deltid som adjunkt i fysioterapi på UC Lillebælt).

Om projektet
af Heidi Klakk

Formål og problemstillinger i afhandlingen
Det overordnede formål med afhandlingen var at evaluere effekten af de fire ekstra idrætstimer på børns nuværende og fremtidige sundhed.

Problemstillingerne er:

1. At beskrive ideen  og designet for Svendborg Projektet  og CHAMPS study-DK (paper I).

2. At evaluere effekten af fire ekstra idrætstimer om ugen i folkeskolen på børnenes udvikling af BMI, fedt procent og overvægts prævalens (paper II).

3. At evaluere effekten af fire ekstra idrætstimer om ugen i folkeskolen på børnenes udvikling af hjerte-kar-sygdoms risikofaktorer(paper III).

4.  At undersøge betydningen af kondition og kropssammensætning (direkte og indirekte målt) for hjerte-kar-sygdoms risikofaktorer hos raske danske børn i alderen 7 til 11 år over en to års periode. Samt at undersøge betydningen af ændringer i kondition og kropssammensætning i samme periode(paper IV).

5. At komme med anbefalinger for fremtidig forskning og folkesundhedstiltag på baggrund af de observerede resultater.

Læs artikel om projektet

Kontakt Heidi Klakk

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Master i Fitness og Træning og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
”Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese. Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på gang og mobilitet”.

Projektet er gennemført på Bevægeanalyse Laboratoriet, Ortopædkirurgi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Afsluttet i 2018.

Vejledere
Lektor, ph.d. Anders Holsgaard Larsen (hovedvejleder), professor, dr.med. Søren Overgaard og klinisk lektor Niels Wisbech Pedersen, alle fra Ortopædkirurgi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
R82 A/S

Kontakt Helle Mätzke Rasmussen

Fysioterapeut, cand.scient.(humanbiologi), ph.d. og Dr. med.

Ph.d.-afhandling
"The human Achilles tendon - Circulatory and metabolic changes with exercise".

Afsluttet i 2000.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
CopenRehab, Section of Social Medicine, Dep. of Public Health, Faculty of Health
University of Copenhagen.

Henning Langberg er desuden videnskabelig redaktør for Danske Fysioterapeuters onlinetidsskrift Forskning i Fysioterapi.

Kontakt Henning Langberg

Læs afhandlingen

Henning Langbergs doktordisputats fra 2007 "Response of tendon associated connective tissue to mechanical loading in humans – with reference to the microdialysis technique" kan rekvireres ved henvendelse til ham via mail.

Fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Centenarians - A model for healthy aging: New studies on Danish centenarians".

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST), Epidemiologi, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital.

Kontakt Henriette Engberg

Fysioterapeut, MSc Pain Management og Ph.D.

Ph.d.-afhandling
"Temporal and Spatial Manifestations of Exercise-induced Hypoalgesia and Conditioned Pain Modulation".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Ph.D.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Thomas Graven-Nielsen, DMSc, PhD, Professor og PhD-programansvarlig, PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Medvejleder: Gitte Handberg, Specialeansvarlig Overlæge, Smertecenter Syd, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling, Odense Universitetshospital.

Nuværende arbejdsplads
Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Kontakt Henrik Bjarke Vægter

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient. i idræt og biomekanik og ph.d.

Ph.d.-afhandling

"Non-operative Treatment, Outcome Measurements and Characteristics of Patients with Traumatic Anterior Shoulder Dislocation".

Afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution

Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Vejledere

Hovedvejleder: Birgit Juul-Kristensen, lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Medvejledere: Sten Rasmussen, overlæge, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital
Steen Lund Jensen, ortopædkirurg, Skuldersektoren Farsø/Aalborg Universitetshospital
Lars Henrik Frich, overlæge, Ortopædkirurgisk ambulatorium, Odense Universitetshospital
Karen Søgaard, professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Nuværende arbejdsplads

Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FOF).

Kontakt Henrik Eshøj

Fysioterapeut, MA E.P. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Objective evaluation and intervention of active and passive stiffness in muscles”.

Afsluttet i 2015.

Om projektet

Undersøgelse af årsager til udvikling af aktiv og passiv muskelstivhed hos personer med Cerebral Parese samt prototypeudvikling af Portable Spasticity Assessment Device, der kan differentiere mellem aktiv og passiv stivhed. Herudover randomiserede kontrollerede studier, der undersøger effekt af progressiv, superviseret, tung styrktræning på voksne med CP samt effekt af Neuro Muskulær Elektrisk Stimulering på aktiv og passiv stivhed i spastiske muskler.

Uddannelseinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen Metropol – fysioterapeutuddannelsen.

Kontakt Henrik Kirk Andersen

Cand. scient. san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Low back load in airport baggage handlers".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Falkultet.

Vejledere
Erik B. Simonsen, KU; Mark de Zee, Aalborg Universitet; Sigurd Mikkelsen, Bispebjerg Hospital.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen UCC, fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland.

Kontakt Henrik Koblauch

Undersøgelse af årsager til udvikling af aktiv og passiv muskelstivhed hos personer med Cerebral Parese samt prototypeudvikling af Portable Spasticity Assessment Device, der kan differentiere mellem aktiv og passiv stivhed. Herudover randomiserede kontrollerede studier, der undersøger effekt af progressiv, superviseret, tung styrktræning på voksne med CP samt effekt af Neuro Muskulær Elektrisk Stimulering på aktiv og passiv stivhed i spastiske muskler.

Uddannelseinstitution
Københavns Universitet

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen Metropol – fysioterapeutuddannelsen.

Kontakt Inge Ris

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Evaluation of Bernese Periacetabular Osteotomy; Prospective Studies Examining Projected Load-bearing Area, Bone Density, Cartilage Thickness and Migration".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet.

Kontakt Inger Mechlenburg

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Cand. Scient. San., og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”FC Prostata: En randomiseret kontrolleret undersøgelse af de muskuloskeletale effekter af fodboldtræning hos mænd med prostatakræft i kastrationsbaseret behandling.”

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet på Det Sundhedsfaglige Fakultet.

Vejledere
Professor Mikael Rørth, Rigshospitalet.
Professor Peter Krustrup, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.
Lektor Eva Wulff Helge, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Rigshospitalet, Onkologisk Klinik.

Kontakt Jacob Uth

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Quantitative evaluation of spasticity".

Afsluttet i 2010.

Uddannelsesinstitution
Det Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Kontakt Jakob Lorentzen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Master i Læreprocesser og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Frailty in Acutely Admitted Older Medical Patients – Identification, meaning and consequences of frailty at hospital discharge."

Afsluttet i februar 2017.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Erik Elgaard Sørensen, Aalborg Universitetshospital.

Medvejledere: Associate professor Mette Aadahl, Københavns Universitet.
Professor Hans Lund, Syddansk Universitet og Bergen University College, Norway.
Professor Kim Overvad, Aarhus Universitet, Aalborg Universitetshospital.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapien, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital.

Kontakt Jane Andreasen

Fysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physiotherapy in a Danish private context - a social and ethical practice".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Docent på Center for Ernæring og Rehabilitering ved University College Sjælland.

Kontakt Jeanette Præstegaard

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"3D gait analysis of lower extremity muscle group power in healthy subjects and subacute stroke patients, and task-specific gait interventions in early stroke rehabilitation".

Afsluttet i 2010.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapeutuddannelsen i Århus, VIA University College.

Kontakt John Brincks

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Biophysical and biological effects from Low-Level-Laser-Therapy”.

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Universitetet i Bergen.

Vejleder
Professor Jan Magnus Bjordal.

Nuværende arbejdsplads
Ansat ved fysioterapeut uddannelsen i Bergen (Høyskolen i Bergen).

Kontakt Jón Joensen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Measuring Symptoms, Function, and Psychosocial Consequences in Patients with Anterior Cruciate Ligament Rupture - Development and Validation of a Patient-related Outcome Questionnaire".

Afsluttet i 2012.
 
Uddannelsesinstitution
Idrætskirurgisk Center, Bispebjerg Hospital, Institut for Ortopædi & Intern Medicin, Københavns Universitet – SUND.

Nuværende arbejdsplads
Reumatogisk Afdeling, Roskilde-Køge - Region Sjælland.

Kontakt Jonathan David Comins

Læs afhandlingen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Accuracy of ultrasound Doppler measurements in assessment of disease activity in patients with rheumatoid artrhritis”.

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Kontakt Karen Ellegaard

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Master of science og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Disability among tortured refugees in relation to pain and sensory function in their feet”.

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Forskeruddannelsen.

Arbejdsplads
Pensioneret.
Tidligere: Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), forskningsafdelingen.

Kontakt Karen Prip

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Life after Heart Disease - Patient-reported health measures and prognosis following PCI treatment".

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Overlæge og ph.d. Niels Henrik Hjøllund.

Klinisk professor Hans Erik Bøtker.

Nuværende arbejdsplads
Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning.

Kontakt Karin Biering

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Diagnostic evaluation of Rotator Cuff Tendinopathy and the effect of three months of progressive high load exercise treatment".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Vejleder
Lektor Birgit Juul-Kristensen, Fysioterapeut, PhD,. Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Professor Karen Søgaard, Cand. Scient., PhD,. Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Sygehus Lillebælt - Vejle Sygehus.

Kontakt Kim Gordon Ingwersen 

Fysioterapeut, specialist i idrætsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Clinical Outcome Measures for Physically Active Individuals with Hip and Groin Pain".

Afsluttet i 2011.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Nuværende arbejdsplads
Tilknyttet ortopædkirurgisk afdelingsforskningsenhed på Amager Hospital og har siden 2008 været tilknyttet Idrætsklinikken på Hamlet. Desuden underviser for blandt andet Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og på cand.scient.san.-uddannelsen på Københavns Universitet.

Kontakt Kristian Thorborg

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Exercise-based cardiac rehabilitation - the use of patient-preferred settings and its impact on exercise intensity and clinical health effects".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Social Medicin.

Vejleder
Hovedvejleder: Professor Henning Langberg.
Medvejleder: Overlæge Ann-Dorthe Zwisler, Professor Patrick Doherty og Ph.d. Selina Kikkenborg Berg.

Nuværende arbejdsplads
Videncenter for Rehabiltering og Palliation og Professionshøjskolen Metropol.

Samarbejde
Projektet udføres som et samarbejde mellem CopenHeart, Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metropol.

Kontakt Lars Hermann Tang

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Translation and validation of 'the STarT Back Tool'".

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
RygforskningsCenteret, Rygcenter Syddanmark, Middelfart.

Nuværende arbejdsplads
Center for Kvalitet, Region Syddanmark & Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Kontakt Lars Morsø

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Metabolisk syndrom hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni - prognose og forebyggelse".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Århus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Nuværende arbejdsplads
Lene Nyboe er ledende fysioterapeut på Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov.

Kontakt Lene Nyboe Jacobsen

Læs afhandlingen

Ph.d. afhandling
”Self-Management in Diabetes Care: The importance of self-care management intervention in chronically ill patients diagnosed with diabetes”.

Afsluttet i 2011.

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital.

Kontakt Lisbeth Kirstine Rosenbek Minet

Fysioterapeut, Cand. Scient. San. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Motorisk præstation som prædiktor for idrætsskader, samt motorisk præstation som prædiktor for fysisk aktivitetsniveau – undersøgt blandt børn og unge.
Et delprojekt af Svendborgprojektet."

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution

Syddansk Universitet, Odense.

Hovedvejleder: Niels Wedderkopp, (medvejleder Birgit Juul-Kristensen).

Nuværende arbejdsplads

Center for Velfærdsteknologi, University College Lillebælt, Odense.

Institut for Regional Sundhedsforskning, Odense.

Kontakt Lisbeth Runge Larsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Tidlig og intensiv styrketræning på hospital og kommunal genoptræning i Danmark efter operation for akut hoftebrud."

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Klinisk Forskning.

Vejleder
Morten Tange Kristensen, Seniorforsker, PT, PhD.

Nuværende arbejdsplads
Hvidovre Hospital, Ergo- og Fysioterapien.

Kontakt Lise Kronborg Poulsen

Fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Early rehabilitation after fast-track total hip replacement. Effect of early, supervised, progressive resistance training and influence of movement restrictions and assistive devices on functional recovery".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

Kontakt Lone Ramer Mikkelsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand. scient. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
Effekten af ’tilpasset fysisk aktivitet’ og ’Lær at tackle kroniske smerter’ på tilbagevenden til arbejde – en randomiseret kontrolleret undersøgelse af sygemeldte borgere med muskuloskeletal smerte relateret til columna og øvrige del af overkroppen. Samt kvalitativ undersøgelse af gruppens betydning for interventionens effekt.

Afsluttet i 2014.

Hovedvejleder
Professor Karen Søgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi.

Nuværende arbejdsplads
Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi.

Projektet er gennmført i samarbejde med Sønderborg Kommune.

Kontakt Lotte Nygaard Andersen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Knee Osteoarthritis Pain during Activity - Development of the DAP: Dynamic weight-bearing Assessment of Pain in Knee OA".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: professor Marius Henriksen.
Medvejleder: lektor Eva Ejlersen Wæhrens.
Medvejleder: professor Henning Bliddal.

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Bispebjerg & Frederiksberg Hospital.

Kontakt Louise Klokker Madsen

Fysioterapeut, MSc Health Services Management og ph.d.

Ph.d.-afhandling
” The effect of an active implementation of a disease management program for Chronic Obstructive Pulmonary Disease”.

Afsluttet i 2013.

Vejledere
Professor Peter Vedsted og professor Frede Olesen.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet.

Kontakt Margrethe Smidth

Læs afhandlingen

Ph.d.-afhandling
"The significance of pain in knee joint loading during walking".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Kontakt Marius Henriksen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Shoulder injuries in youth handball - aetiology and prevention".

Afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Henning Langberg
Vejledere: Associate Professor Jesper Holst Pedersen og Associate Professor Klaus Richter Larsen.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet.

Kontakt Merete Møller

Fysioterapeut, Master of Public Health, Seniorforsker og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physical activity - Selv-reported physical activity and cardiovascular biomarkers in an adult population".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Institut, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden & Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Kontakt Mette Aadahl

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Rehabilitation outcome after total hip replacement; prospective randomized studies evaluating two different postoperative regimes and two different types of implants".

Afsluttet i 2008.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapi- og ergoterapi afdelingen, Aarhus Universitetshospital & Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Kontakt Mette Krintel Petersen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Mobility in acutely admitted and primary care patients - in-hospital physical activity and simple strength training."

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Martin Lind.
Medvejledere: Lektor Ph.d. Jørn Attermann, Professor Niels Wedderkopp, Dr. Grethe Myklebust, Lektor Ph.d. Henrik Sørensen.

Nuværende arbejdsplads
Hvidovre Hospital.

Kontakt Mette Merete Pedersen

Læs afhandlingen

 

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Adolescents with Patellofemoral Pain: Epidemiology, Biomechanics and Exercise as Treatment".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg samt Aalborg Universitet.

Kontakt Michael Rathleff

Fysioterapeut, Cand.pæd.soc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Effectiveness of computer-assisted training for older patients with vestibular dysfunction".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Vejledere
Else Marie Damsgaard, professor, Aarhus Universitetshospital.
Uffe Læssøe, ph.d., University College Nordjylland.
Erik Grönvall, ph.d., Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Geriatrisk afdeling, Århus Sygehus.

Kontakt Michael Smærup Brandt

Læs afhandlingen

Forskningsfysioterapeut, Cand. Scient. San. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"EXHALE - Exercise as a strategy for rehabilitation in Advanced Stage Lung Cancer Patients – A Randomized Clinical Trial".

Afsluttet i 2015.

Vejledere
Professor, forskningsleder Lis Adamsen.
Professor, Overlæge, Dr. Med Mikael Rørth.
Ph.d, Overlæge, Dr. Med Seppo Langer.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
UCSF - Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning.

Kontakt Morten Quist

Læs afhandlingen

Forskningsfysioterapeut og med.dr.

Ph.d. -afhandling
"Hip Fractures - functional assessments and factors influencing in-hospital outcome, a physiotherapeutic perspective".

Afsluttet i 2010.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Department of Health Sciences, Division of Physiotherapy, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapien og Ortopædkirurgisk Afdeling, RegionH, Hvidovre Hospital.

Kontakt Morten Tange Kristensen

Download afhandlingen gratis på ResearchGate

Telefon: 26 15 24 33 eller 38 62 61 91.

MSc in Clinical Science and Technology, B.Pt. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Forward bending of the trunk and low back pain among blue-collar workers - addressing the role of social support and the exposure pattern of forward bending".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet (AAU) samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Vejledere
Vejledere er professor Pascal Madeleine (AAU), professor Andreas Holtermann (NFA), seniorforsker Marie Birk Jørgensen (NFA) og lektor Afshin Samani (AAU).


Nuværende arbejdsplads
University College Nordjylland, Aalborg Kommune.

Kontakt Morten Villumsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Exercise in patients with mild Alzheimers's disease. impact on cardiorespiratory fitness, physical function, dual-task and self-efficacy".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Faculty of Health and Medical sciences, Københavns Universitet.

Vejledere
Michael Kjær, professor, DMSc.

Nina Beyer, associate professor, Ph.D.

Steen Hasselbalch, professor, MD, DMSc.

Nuværende arbejdsplads
Frederiksberg Kommune, Ambulant genoptræning og rehabilitering.

Kontakt Nanna Aue Sobol

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Cognitive-behavioural therapy for lumbar spinal fusion patients. A clinical and economic evaluation".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Claus Vinther Nielsen (Defactum og Institut for folkesundhed AU).

Medvejledere: Professor Finn Bjarke Christensen (Institut for Klinisk Medicin, AU), professor Cody Bünger (Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium AUH) og ergoterapeut, ph.d, Lisa Gregersen Østergaard (Fysio- og ergoterapi afdelingen AUH).

Nuværende arbejdsplads
Forskningsansvarlig terapeut på Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

Kontakt Nanna Rolving

Læs afhandlingen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physical training reduces risk factors for disability and falls in elderly women".

Afsluttet i 2003.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapien og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital.

Kontakt Nina Beyer

Læs afhandlingen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Fysioterapi og læring - betydning af rettethed, relationer, rum og refleksion".

Afsluttet i 2003.

Uddannelsesinstitution
Institut for Pædagogik, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Indehaver af eget firma Movementum samt ansat ved I Århus Universitet, institut for Filosofi og Idehistorie under forskningsprogrammet RUML.

Kontakt Nina Schriver

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, DipMT, MSc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Low back pain in relation to lumbar spine abnormalities as identified by magnetic resonance imaging".

Afsluttet i 2004.

Uddannelsesinstitution
RygForskningsCenteret, Ringe. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Nuværende arbejdsplads
RygForskningsCenteret, Ringe.

Kontakt Per Kjær

Læs afhandlingen

Udviklingsansvarlig fysioterapeut. PT, M. Rehab og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Langsigtede følgevirkninger efter marvsømning i de lange rørknogler i underekstremiteten. Effekten af træning på aktivitet, deltagelse og livskvalitet".

Afsluttet i 2014.

Om projektet
Med udgangspunkt i en større dansk befolkningsgruppe undersøges de langsigtede konsekvenser efter brud på skinne- og lårben, som behandles med marvsømning. De langsigtede konsekvenser undersøges på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau samt i forhold til livskvalitet. Desuden er formålet at undersøge effekten af målrettet træning til patienter opereret med marvsøm efter brud i skinneben mhp. at undgå langsigtede følgevirkninger og kronificering.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Aalborg Sygehus,  Hoved- Orto– Hjertecenter, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen.

Kontakt Peter Larsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

"Short latency interlimb coordination between human soleus muscles during sitting and walking in healthy subjects and stroke patients."

Uddannelsesinstitution

Aalborg Universitet.

Vejledere

Hovedvejleder: Maiken Stilling

Medvejledere: Kjeld Søballe, Stig Storgaard Jakobsen og Inger Mechlenburg

Kontakt Peter William Stubbs

 

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"The DANO-RUN study: Risk Factors for Running-Related Injuries in Novice Runners".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Vejledere
Sten Rasmussen (Dk), Ortopædkirurgien Region Nordjylland (hovedvejleder)
Martin Lind, Idrætsklinikken (DK), Århus Sygehus
Henrik Sørensen (DK), Institut for Idræt, Aarhus Universitet
Ida Buist (NL), University Medical Center Groningen

Kontakt Rasmus Østergaard Nielsen

Fysioterapeut, MA Physiotherapy og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"The effect of load magnitude and restitution on tendinopathy: clinical, structural, biomechanical and biochemical effects."

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Idrætsmedicin og Fysioterapien, BBH.

Kontakt Rikke Beyer

 

Forskningsfysioterapeut, Master of Science og Med.dr.

Ph.d.-afhandling
"Lower Urinary Tract Symptims in Stroke Patients. A clinical stuty of prevalence, impact and effect of training".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Klinik for Ergo og Fysioterapi, Rigshositalet - Glostrup.

Kontakt Sigrid Tibæk

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, MPhty, B.Pt, Specialist in Musculoskeletal Physiotherapy og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Neck pain – Motor and Sensory aspects."

Afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Kontakt Steffan Wittrup Christensen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d. -afhandling
"The Effects of Strength Exercise with and without Protein Intake in Patients on Dialysis".

Afsluttet i 2012.

Uddannelsesinstitution
Det Biovidenskabelig Fakultat, LIFE, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsafdelingen, Nordsjællands Hospital.

Kontakt Stig Mølsted

Læs afhandlingen

Forskningsfysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Musculoskeletal aspects in patient handling - Methods and intervention".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Bispebjerg Universitetshospital.

Nuværende arbejdsplads
Bispebjerg Universitetshospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.

Kontakt Susan Warming

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Female chronic pelvic pain in Denmark: Prevalence and associated socio-demographic and clinical related factors with a specific focus on pelvic floor muscle dysfunction".

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuv;rende arbejdsplads
Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital.

Kontakt Sys Loving

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Accreditation and the Development of process performance measures."

Afsluttet i februar 2017.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Erik Hollnagel.
Medvejledere: Søren Paaske Johnsen og René Holst.

Nærværende arbejdsplads
Center for Kvalitet, Region Syddanmark, P.V. Tuxensvej 5, 5500 Middelfart.

Kontakt Søren Bie Bogh

Læs afhandlingen

Forskningsfysioterapeut, cand.scient. i Klinisk Videnskab og Teknologi, Ph.d., Post Doc.

Ph.d.-afhandling
"Pain and sensitization in knee osteoarthritis and persistent post-operative pain".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Syddansk Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

Vejledere
Ewa Roos, fysioterapeut, ph.d., professor ved SDU.
Lars Arendt-Nielsen, ingeniør, ph.d., dr.med., professor ved AAU.
Mogens Berg Laursen, overlæge, lektor, ph.d., Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Region Nordjylland.
Sten Rasmussen, forskningsansvarlig overlæge, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Region Nordjylland (hovedvejleder)

Kontakt Søren Thorgaard Skou

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Muscle function and exercise in older people with osteoarthritis of the hip".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Idrætsmedicinsk Institut, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.

Vejledere
Michael Kjær, Peter Magnusson og Nina Beyer.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapien, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Kontakt Theresa Bieler

Seniorforsker, fysioterapeut, cand.scient. (humanfysiologi) og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Lower-leg muscle size and function in children with cerebral palsy: Effects of Botulinum toxin type A and physical rehabilitation".

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Graduate School of Neuroscience, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsgiver
Klinisk Forskningscenter, Fysioterapien og Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Kontakt Thomas Bandholm

Forskningsfysioterapeut, MSc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
“Progressiv styrketræning påbegyndt tidligt efter fast-track total knæalloplastik. Gennemførlighed og effekt”.

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet

Arbejdsplads
Klinisk Forskningscenter og Lundbeckfondcentret for fast-track hofte- og knæalloplastik, Hvidovre Hospital.

Kontakt Thomas Linding Jakobsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
“Postural balance in low back pain patients assessed by the one leg stand test and by centre of pressure excursions on a portable force platform“.

Afsluttet i 2011.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsgiver
Aarhus Universtitet og DEFACTUM, Region Midtjylland (seniorforsker).

Kontakt Thomas Maribo

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physical work exposures and sex differences in work-related musculoskeletal disorders".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.

Vejledning
Overlæge og ph.d. Jane Frølund Thomsen, Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital (hovedvejleder).
Overlæge Sigurd Mikkelsen, Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital  (projektvejleder).
Overlæge ph.d. Susanne Wulff Svendsen, Arbejdmedicinsk klinik Herning (supplerende vejleder).

Nuværende arbejdsplads
Ergonomic Consultant, Corporate Occupational Health and Safety, Novo Nordisk.

Kontakt Thomas Heilskov-Hansen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Mpty. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Lumbopelvic pain – sensory and motor aspects".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI), PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Vejledning
Hovedvejleder: Thomas Graven-Nielsen, DMSc, PhD, Professor og PhD-programansvarlig, PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Kontakt Thorvaldur Skuli Palsson

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, lektor i fysioterapi, Master of Fitness and Exercise og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Risk factors for knee injuries in children 8-15 years - the impact of Generalised Joint Hypermobility. The CHAMPS Study-DK."

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) samt Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet.

Vejledning
Hovedvejleder: Klinisk professor, overlæge, ph.d. Niels Wedderkopp, Rygcenter Syddanmark, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
Medvejleder: Dr.med.vet., Fysioterapeut, Birgit Juul-Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Nuværende arbejdsplads
UC Lillebælt, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ.

Kontakt Tina Junge

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand. scient. san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Development and evaluation of Clinical Outcome Measures for Patients with Neck Pain”.

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: professor Karen Søgaard.
Ekstern vejleder: professor Henning Langberg, professor Eva Roos og professor Aileen Davis.
Faglig vejleder: Flemming Enoch.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet (FAS), Institut for Idræt og biomekanik, Syddansk universitet.

Kontakt Tina Juul Sørensen

Fysioterapeut, Exam.art. og med.dr.

Ph.d.-afhandling
"Non-specific low back pain - Classification and treatment".

Afsluttet i 2003.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Ryg- og Genoptræningscenter København, Københavns Kommune.

Kontakt Tom Petersen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d--afhandling
"Systematisk funktionsmåling - udfordringer i en praktisk klinisk virkelighed."

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Rehabiliteringsafdelingen, OUH Svendborg Sygehus.

Kontakt Tonny Jæger Pedersen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Effekten af akut og kronisk muskelarbejde på det metaboliske syndrom og niveauet af inflamatoriske markører hos normal og overvægtige personer".

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Tage Hansens Gade 2, Indgang 3c, 2. Sal, 8000 Århus C.

Kontakt Tore Christiansen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
 "Assessment of Postural Control in Relation to Balance and Falls".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen University College Nordjylland.

Kontakt Uffe Læssøe

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Master of Medical Science, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi og ph.d.

Ph.d.-afhandling:
”Lifestyle advice and pelvic floor muscle training for women with pelvic organ prolapse”.

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling og Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi på Herlev og Gentofte Hospital.

Kontakt Ulla Due

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Methods to assess physical functioning and their clinical applicability in patients with spinal muscular atrophy and congenital myopathy".

Afsluttet i 2013.

Projektbeskrivelse
En undersøgelse af kliniske redskabers egnethed til at afdække fysiske karakteristika, opfange fordeling i muskelkraft og funktionsevne samt belyse træthed og helbredsrelateret livskvalitet hos personer med to forskellige neuromuskulære sygdomme.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum Institutet, Københavns Universitet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Nuværende arbejdsplads
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Kontakt Ulla Werlauff

Læs afhandlingen

Fysioterapeuter, der er i gang med en ph.d.

Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Tidlig intensiv interdisciplinær rehabilitering til patienter med hjernetumorer".

Forventes afsluttet i 2018.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Vejledere
Professor Karen Søgaard (hovedvejleder)
Overlæge i neurologi Dagmar Beier, overlæge i neurologi Jens Ole Jarden, fysioterapeut og ph.d. Lisbeth Minet (medvejledere)

Nuværende arbejdsplads
Institut for idræt og biomekanik / OUH rehabiliteringsafdelingen.

Kontakt Anders Hansen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Comparison of two multidisciplinary rehabilitation interventions in patients with chronic low back pain – A randomised controlled trial".

Forventes afsluttet i december 2019.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Thomas Maribo, klinisk lektor og ph.d.
Medvejledere: Trine Bay Laurberg, DM, ph.d.
Berit Schiøttz-Christensen, DM, professor

Nuværende arbejdsplads
Sano, Egernvej 5, 8270 Højbjerg og DEFACTUM i Region Midtjylland, P.P.Ørumsgade 11, bygning 1B, 8000 Aarhus C.

Kontakt Anne Mette Schmidt

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Early coordinated multidisciplinary intervention to prevent sickness absence and labour market exclusion in patients with low back pain".

Forventes afsluttet 2016.

Vejledere
Henning Langberg, professor, dr. med, Ole Steen Mortensen, overlæge, Ph.d, og Tom Petersen, forskningsfysioterapeut, Ph.d.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Nuværende arbejdsplads
Faglig konsulent for Dansk Selskab for Fysioterapi hos Danske Fysioterapeuter.

Kontakt Annette Fisker

Fysioterapeut, MSc. Specialist, Ph.d.-studerende.

Ph.d-afhandling
"Progressive heavy shoulder resistance training vs. active following for patients with Generalised Joint Hypermobility and shoulder symptoms: A randomised controlled trial".

Forventes afsluttet 2022.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Vejleder
Hovedvejleder: Dr. Birgit Juul-Kristensen, Associate professor, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Arbejdsplads
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, og Zendegi Fysioterapi & Sportsklinik

Kontakt Behnam Liaghat

Fysioterapeut, master i humanistisk sundhedsvidenskab og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"At være en stor krop i bevægelse: oplevelser af livsstilsforandringer gennem halvandet år."

Forventes afsluttet i november 2018.

Vejledere
Professor Claus Vinther Nielsen, Aarhus Universitet.
Professor Lisbeth Uhrenfeldt, Aalborg Universitet.

Uddannelsesinstitution
Center for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Livsstilscentret i Brædstrup, Hospitalsenheden Horsens.

Kontakt Bente Skovsby Toft

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

"Safe and Effective Handling of Medication in Future Hospitals".

Forventes afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution

Centre for Health Economic Research, COHERE
Syddansk Universitet.

Vejledere

Professor Jan Sørensen, associate professor Marianne Lisby og ph.d. Lise Aagaard.

Nuværende arbejdsplads

Hospitalsapoteket, Region Midtjylland

Kontakt Bettina Wulff Risør

Fysioterapeut, DipMedRes og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Meaningful living engaging in physical activities; experiences of older people from two weeks to 18 months after a hip fracture."

Forventes afsluttet i november 2018.

Vejledere
Claus Vinther Nielsen, professor ved Aarhus Universitet.
Lisbeth Uhrenfeldt lektor ved Aalborg Universitet og professor ved Bodø Universitet, Norge.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Terapiafdelingen, Hospitalsenheden Horsens.

Kontakt Birgit Rasmussen

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Physiotherapy with progressive active exercise training after surgical rotator cuff repair - a randomized controlled trial with 3 and 12 months follow-up."

Forventes afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Syddansk Universitet.

Hovedvejleder
Lektor Birgit Juul-Kristensen, fysioterapeut og Ph.D, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Medvejledere
Professor Peter Magnusson, fysioterapeut og dr.med., Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet.
Professor Michael Krogsgaard, overlæge og ortopædkirurg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet.
Professor Marius Henriksen, fysioterapeut og Ph.D., Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapiafdelingen og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital samt Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Kontakt Birgitte Hougs Kjær

Fysioterapeut, MSc.PT. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
Titel: "The influence of various running programs on the development of running-related injuries."

Forventes afsluttet januar 2018.

Uddannelsesinstitution
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: Lektor Henrik Sørensen
Medvejledere: Post.doc. Rasmus Østergaard Nielsen og professor Erik T. Parner

Arbejdsplads
Institut for Folkesundhed, Faculty of Health Science, Aarhus Universitet.

Kontakt Camma Damsted

Fysioterapeut, master of sports medicine og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Associations between physical activity and current treatments of osteoarthritis."

Forventes afsluttet i oktober 2018.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Vejledere
Professor Marius Henriksen.

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet og Fysio-og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Frederiksberg Hospital.

Kontakt Cecilie Rødgaard Bartholdy

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Udvikling og afprøvning af en biopsykosocial funktionsevnebeskrivelse til patienter med lumbal nerverodspåvirkning".

Forventes afsluttet i april 2020.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Vejledere
Hovedvejleder:
Thomas Maribo

Medvejleder:
Berit Schiøttz-Christensen, Professor og Forskningsleder
Claus Vinther Nielsen
Mogens Hørder

Nuværende arbejdsplads
DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

Kontakt Charlotte Ibsen

Fysioterapeut, master i rehabilitering og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Early Intensive Rehabilitation after Severe Traumatic Brain Injury."

Forventes afsluttet september 2019.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Kirsten Møller, anæstesiolog, Rigshospitalet.
Medvejleder: Medical doctor Jesper Mehlsen, Frederiksberg Hospital.

Nuværende arbejdsplads
Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet.

Kontakt Christian Gunge Riberholt

Fysioterapeut, Master in Medical Sciences, forskningsassistent og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Muscle perfusion in patients with knee osteoarthritis".

Forventes afsluttet 2017.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Vejleder
Marius Henriksen fysioterapeut ph.d., seniorforsker, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Bispebjerg Frederiksberg Hospital.

Kontakt Elisabeth Bandak

Fysioterapeut, Master i helsefag og ph.d.-studerende. 

Ph.d.-afhandling

"Ændringer i skulderfunktionen efter constraint-induced movement therapy (CIMT)"

forventes afsluttet i 2018

Uddannelsesinstitution 

Århus Universitet

Vejledere

Professor Jørgen Feldbæk Nielsen
Professor Susanne Wulff Svendsen
Professor Uwe G. Kerstin
Forskningsansvarlig fysioterapeut Hanne Pallesen

Nuværende arbejdsplads

Reginoshospitalet Hammel Neurocenter, Universitetsklinik for Neurorehabilitering, Hospitalsenhed Midt

Kontakt Gunhild Mo Hansen

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"LYCA - forebyggende intervention mod lymfødem efter brystkræftkirurgi".

Forventes afsluttet 2018.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, SUND

Vejledere
Christoffer Johansen, Susanne Oksbjerg Dalton og Charlotte Lanng.

Arbejdsplads
Kræftens Bekæmpelse, Center for Kræftforskning.

Kontakt Gunn Ammitzbøll

Fysioterapeut, Cand.scient.san, Ph.d.-studerende

Ph.d-afhandling 
"Fitness for alle - fitness for mennesker med bevægelseshandicap".

Forventes afsluttet ultimo 2020.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: Lektor Birgit Juul-Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddansk Universitet

Medvejleder: Professor Jens Troelsen, Forskningsenheden for Active Living, Syddansk Universitet

Arbejdsplads
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet samt University College SYD, Fysioterapeutuddannelsen

Kontakt Helene Nikolajsen

Fysioterapeut og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
Endnu ingen titel. Helle Andersens arbejde sigter på at udvikle en metode til måling af muskelømhed ved tryk og at afdække nogle af de mekanismer, der kan udvikle muskelsmerte (afhandlingen er endnu ikke afsluttet).

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Kontakt Helle Andersen

Fysioterapeut, Cand.Scient.San. og ph.d.-studerende.

Afhandling
"Epidemiological strategies for adapting Disease Management Programs to older persons."

Forventes afsluttet 2017.

Vejledere
Hovedvejleder: Ove Andersen, Forskningschef, Ph.D
Medvejledere: Janne Petersen, Seniorforsker, Ph.d. og Thomas Quaade Bandholm, Seniorforsker, Ph.d.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital.

Kontakt Helle Gybel Juul-Larsen

Fysioterapeut, Cand.scient.san og Ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Prognostic factors for physical function and quality of life after proximal humerus fracture. A Nordic multicenter study."

Forventes afsluttet 2021.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor, ph.d., dr.med. Inger Mechlenburg, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Medvejledere: Forskningsansvarlig læge, ph.d. Marianne Toft Vestermark, overlæge, ph.d. Antti Launonen og professor, overlæge, dr.med. Kjeld Søballe.

Nuværende arbejdsplads
Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg.

Kontakt Helle Kvistgaard Østergaard

Fysioterapeut, cand.scient.san., master i sexologi og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Håndtering af urininkontinens hos kvinder – lægers og fysioterapeuters implementering af ny national klinisk retningslinje."

Forventes afsluttet i marts 2021.

Vejledere
Marianne Rosendal, Dorthe Ejg Jarbøl og Pia Kirkegaard.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
University College Lillebælt.

Kontakt Helle Nygaard Gerbild

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Rehabilitation for Danish physically injured veterans and civilians with traumatic leg injuries."

Forventes afsluttet i juli 2017.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Henning Langberg. 
Medvejledere: Professor Patrick Doherty og Professor Ingrid Eugenie Egerud.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Social Medicin.

Nuværende arbejdsplads
Klinik for Ergo- og Fysioterapi Rigshospitalet.

Samarbejde
Projektet udføres som et samarbejde mellem Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet samt CopenRehab, Københavns Universitet.

Kontakt Jan Christensen

Fysioterapeut, cand.scient og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Professionsbacheloruddannelse på grundlag af individuel kompetencevurdering (IKV) med fokus på de studerendes kompetenceudvikling og perspektiver for uddannelserne"

Forventes afsluttet i juli 2017.

Vejledere


Uddannelsesinstitution
Roskilde Universitet.

Nuværende arbejdsplads
UCN og RUC

Kontakt Jeanette Barnewitz Leth

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Afhjælpning af skulderbelastende arbejde og skulderproblemer - et cluster randomiseret studie".

Forventes afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Susanne Wulff Svendsen, overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenhed Vest.

Medvejledere: Fysioterapeut og ph.d. Lone Ramer Mikkelsen, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.
Antropolog og ph.d. Mette Terp Høybye, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.
Overlæge Thomas Martin Klebe, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.

Nuværende arbejdsplads
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.

Kontakt Jeanette Trøstrup

Fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Pain, impaired function and loss of quality of life after end-stage knee osteoarthritis and primary total knee arthroplasty"

Forventes afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet.

Vejledere
Professor Lars Arendt-Nielsen
Professor Pascal Madeleine

Nuværende arbejdsplads
Center for Sensory-Motor Interaction (SMI), Department of Health Science and Technology, Aalborg Universitet.

Kontakt Jesper Bie Larsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Forekomst af muskel-sene forandringer hos 100 patienter med hoftedysplasi før og et år efter periacetabular osteotomi."

Forventes afsluttet i februar 2020.

Vejledere
Lektor Inger Mechlenburg.
Professor Kjeld Søballe.
Lektor og seniorforsker Kristian Thorborg.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College.

Kontakt Julie Sandell Jacobsen

Fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"BEAT DB-study; Breathing Exercises in Asthma Targeting Dysfunctional Breathing – a randomised controlled trial with a nested qualitative study".

Forventes afsluttet august 2019.

Uddannelsesinstitution
Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet, Odense.

Vejledere
Hovedvejleder: Uffe Bødtger, lungemedicinsk overlæge, ph.d., forskningslektor, Næstved Sygehus og Sjællands Universitets Hospital samt IRS/SDU.
Medvejleder: Søren Thorgaard Skou, forskningsfysioterapeut, post.doc, Næstved-Slagelse-Ringsted syghuse og Adjunkt ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Medvejleder: Mike Thomas, (læge) Professor of Primary Care Research, University of Southampton, UK.

Nuværende arbejdsplads
Afdelingen for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse, Region Sjælland.

Kontakt Karen Hjerrild Andreasson

Ph.d.-afhandling
"Biological Age, Refinement and Implementation."

Forventes afsluttet i 2021.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Jørn Wulff Helge, Professor, Ph.d.

Medvejledere:
Flemming Dela, Professor, MD.DMSci.
Kaj-Åge Henneberg, Assoc. Professor.

Nuværende arbejdsplads
Xlab, Center for Healthy Aging, BMI.

Kontakt Karina Louise Skov Husted

Fysioterapeut, cand.scient.fys og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

“Arthroscopic meniscus surgery – development of a prognostic model”.

Forventes afsluttet august 2019.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Vejleder
Hovedvejleder: Lektor (cand.scient., ph.d.) Jonas Bloch Thorlund, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Kontakt Kenneth Pihl

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Heavy resistance training for women undergoing adjuvant chemotherapy at risk of developing breast cancer related lymphedema."

Forventes afsluttet i 2017.

Vejledere
Hovedvejleder: professor Lis Adamsen.

Primær medvejleder: professor Sandi Hayes.
Medvejledere: dr.med Peter Oturai, professor Bent Ejlertsen, senior forsker Tom Møller.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet.

Kontakt Kira Bloomquist

Fysioterapeut, master of science og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Physical activity focused on supervision of gross motor function, daily activities and self-reported quality of life in children and youth with cerebral palsy."

Forventes afsluttet i december 2022.

Vejledere
Hovedvejleder: Bjarne Møller-Madsen, MD, DMSci, Clincical Professor.
Medvejledere: Ole Rahbek, MD, PhD, Associate Professor og Thomas Maribo, PT, PhD, Associate Professor.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitetshospital.

Nuværende arbejdsplads
Department of Children's Orthopaedics, Aarhus University Hospital.

Kontakt Kirsten Nordbye-Nielsen

Fysioterapeut, cand. scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Characteristics of the lumbo/pelvic area in gait and functional movements".

Forventes afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Vejledere
Thomas Graven-Nielsen, DMSc, PhD, Professor og PhD-programansvarlig, PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapeutuddannelsen, University College Nordjylland, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst.

Kontakt Lars Henrik Larsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling

"Sustainable behavior change with physical activity in everyday life when diagnosed with type 2 diabetes – How do we succeed?"

Forventes afsluttet 2017.

Vejledere
Professor i Rehabilitering Henning Langberg, Professor Ingrid Egerod.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, CopenRehab, Øster Farimagsgade 5, bygn.24, st.tv. postboks 2099, 1014 København.

Nuværende arbejdsplads
CopenRehab, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet.

Kontakt Laura Staun Valentiner

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

"Defining patient-reported outcome measurement cut-points in patients undergoing knee surgery."

Forventes afsluttet i 2018

Uddannelsesinstitution

Syddansk Universitet.

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Ewa Roos

Medvejledere: Professor Anders Troelsen og ph.d. Caroline Terwee

Nuværende arbejdsplads

Clinical Orthopaedic Research Hvidovre (CORH), ortopædkirurgisk afdeling, Amager og Hvidovre Hospital

Kontakt Lina Holm Ingelsrud

Fysioterapeut, cand.mag. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

"Medindragelse af patienter i fysioterapeutisk praksis"

Forventes afsluttet i 2020

Uddannelsesinstitution

Roskilde Universitet

Vejledere

Lektor og ph.d. Sine Lehn-Christiansen
Docent og ph.d. Benjamin Olivares Bøgeskov

Nuværende arbejdsplads

Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland (Orlov) 

Kontakt Louise Søgaard Hansen

Fysioterapeut, master of public health og ph.d.-studerende.

Afhandling
Titel: "The effect of a specific exercise program on patients suffering from migraine and coexisting tension-type headache and neck pain".

Forventes afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution
Lunds Universitet.

Vejledere
Gunvor Gard, Professor ved Lunds Universitet
Catharina Sjödahl Hammarlund, universitetslektor ved Lunds Universitet
Rigmor Højland Jensen, Professor, overlæge, dr.med., Dansk Hovedpinecenter

Nuværende arbejdsplads
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet - Glostrup.

Kontakt Lotte Skytte Krøll

Fysioterapeut, MSc. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
”Perioperative rehabilitation in operation for lung cancer.”

Forventes afsluttet 2017.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, SUND.

Vejledere
Marius Henriksen, fysioterapeut, Ph.d.
Eva Wæhrens, ergoterapeut, Ph.d.
Henning Bliddal, professor, overlæge, dr. Med

Nuværende arbejdsplads
Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune.

Kontakt Maja Schick Sommer

Fysioterapeut, master og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Spatiotemporal pain and sensory patterns in acute referred pain and the relation to experimental models of pain and e-health".

Forventes afsluttet i september 2019.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Vejledere
Associate professor Shellie A. Boudreau og associate professor Thorvaldur S. Pallson.

Nuværende arbejdsplads
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet.

Kontakt Maria Galve Villa

Fysioterapeut, MSc og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling:

"Reduced elongation of the Achilles tendon after rupture is considered the key to optimized treatment"

Forventes afsluttes april 2021.

Uddannelsesinstutition
Københavns universitet

Vejleder:
Hovedvejleder: Kristoffer Weisskrichner Barfod 
Medvejleder: Per Hølmich, Morten Tange Kristensen, Jesper Bencke 

Nuværende arbejdsplads:
Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling, Amager-Hvidovre hospital

Kontakt Maria Swennergren Hansen

Fysioterapeut, MHSc ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

“Early progressive exercise to improve outcome in patients with Achilles tendon rupture”

Forventes afsluttet i 2020

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet, Klinisk Institut

Vejledere
Hovedvejleder: Michael Skovdal Rathleff, Lektor, PhD, fysioterapeut, Aalborg Universitetshospital
Medvejledere: Inge Lunding Kjær, Specialeansvarlig overlæge, Aalborg Universitetshospital
Karin Grävare Silbernagel, Lektor, PhD, PT, University of Delaware USA

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapi afdeling samt Ortopædkirurgisk afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital

Kontakt Marianne Christensen

Fysioterapeut, master of medical science, ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Living an active life with Rett syndrome - Focusing on daily physical activity, sedentary behavior, and every-day partipation in girls and women with Rett syndrome in Denmark".

Forventes afsluttet 2018.

Uddannelsesinstitution
Lunds Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Thomas Quaade Bandholm, Seniorforsker, Ph.d

Bivejledere: Janne Petersen, Seniorforsker, Ph.d; Nina Beyer, Seniorforsker, RPT, Ph.d.

Nuværende arbejdsplads
Center for Rett Syndrom.

Kontakt Michelle Stahlhut

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Rehabilitation of impairments in patients with subacromial impingement syndrome".

Forventes afsluttet i marts 2018.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Kristian Thorborg

Medvejledere:
Per Hölminch
Karl Bang Christensen
Mette Zebis

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen Metropol.

Kontakt Mikkel Bek Clausen

Fysioterapeut, Master of Science in Pain: Science & Society og ph.d.-studerende 

Ph.d.-afhandling
"Facilitation of nociceptive pathways"

Forventes afsluttet i 2018

Uddannelsesinstitution
Center for Neuroplasticity (CNAP), SMI, Aalborg Universitet

Vejleder
Professor Thomas Graven-Nielsen

Nuværende arbejdsplads
Aalborg Universitet
FysioDanmark Aarhus
Acatelepsia

Kontakt Morten Høgh

Fysioterapeut, cand.scient.san.publ. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Predictors of cardiorespiratory fitness in cardiac patients participating in cardiac rehabilitation".

Forventes afsluttet primo 2019.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Vejledere
Eva Prescott og Hanne Rasmussen.

Nuværende arbejdsplads
Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Kontakt Nicolai Mikkelsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Social ulighed under opvækst og betydningen heraf for mentalt helbred og overvægt i ungdom og tidlig voksenalder".

Forventes afsluttet medio 2019.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet; Institut for Klinisk medicin.

Nuværende arbejdsplads
Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicin, Herning.

Vejleder
Professor, overlæge Johan Hviid Andersen (hovedvejleder).

Kontakt Per Høgh Poulsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Deciding to go to work in spite of back pain – what makes a difference?".

Forventes afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Tom Bendix.
Projektvejleder: Aage Indahl.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen Metropol i København.

Kontakt Pernille Frederiksen

Fysioterapeut, Master of Medical Science, speciale i pædiatrisk fysioterapi og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Mobil Sundhedsteknologi - et tilbud til kvinder, der får konstateret osteoporose?"

Forventes afsluttet 2018.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Vejledere
Eva Nordmark, docent, Ph.d.
Anne-Marie Bisgaard Pedersen, overlæge, Ph.d.

Nuværende arbejdsplads
University College Syddanmarks Forsknings- og Udviklingsafdeling.

Kontakt Pernille Ravn Jakobsen

Fysioterapeut, Cand. Scient. San. Publ. og Ph.D.-studerende.

Afhandling
"Safety and Functional Outcome of Anatomic Dual Mobility and Ceramic-on-Ceramic Acetabular Components."

Forventes afsluttet i marts 2022.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Maiken Stilling, lektor, læge, ph.d.

Medvejledere:
Kjeld Søballe, professor, overlæge, dr.med.
Inger Mechlenburg, lektor, fysioterapeut, ph.d., dr.med.
Stig Storgaard Jakobsen, overlæge, ph.d.

Arbejdsplads
Aarhus Universitetssygehus, Ortopædkirurgisk forskningsenhed.

Kontakt Peter Bo Jørgensen

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"High-intensity strength training in addition to standard non-surgical treatment in patients with knee osteoarthritis – a randomized controlled trial."

Forventes afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik - Muskelfysiologi og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Vejledere
Hovedvejleder: Per Aagaard, Professor, Syddansk Universitet.

Medvejledere: Søren Thorgaard Skou, Post.doc., Syddansk Universitet.
Henrik Morville Schrøder, Forskningsansvarlig Overlæge, Næstved Sygehus.
Mathias Wernbom, Post.doc., University of Gothenburg, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og ergoterapien, Slagelse Sygehus, Næstved-, Slagelse- & Ringsted (NSR) Sygehuse, Region Sjælland.

Kontakt Pætur Mikal Holm

Ph.d.-afhandling
"Coordinated conservative and surgical care of patients with end-stage knee osteoarthritis: A pragmatic approach."

Forventes afsluttet i december 2019.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Thomas Bandholm

Medvejledere:
Anders Troelsen.
Michael Rathleff.

Nuværende arbejdsplads
Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital.

Kontakt Rasmus Skov Husted

Fysioterapeut, cand.scient.fys og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Hvordan aktivitetsmålere kan anvendes til at motivere ældre til et øget fysisk aktivitetsniveau."

Forventes afsluttet 2020.

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet.

Vejledere
Professor Henning Langberg (KU), professor Henning Boje (DTU) og lektor Carsten Juhl (SDU).

Nuværende arbejdsplads
Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Kontakt Rasmus Tolstrup Larsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Early initiated individualized physical training in newly diagnosed patients with multiple myeloma; effects on physical function, physical activity, quality of life, pain, and bone disease".

Forventes afsluttet i juli 2019.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: læge Niels Abildgaard.

Medvejledere:
Fysioterapeut Lisbeth Minet.
Sygeplejerske Mary Jarden.
Læge Ulf Christian Frølund.

Nuværende arbejdsplads
Reumatologisk afdeling, Ergo- og Fysioterapien, Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde.

Kontakt Rikke Faebo Larsen

Fysioterapeut, master in medical sciences og ph.d-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Effect of early initiated training in patients with small vessel disease stroke."

Forventes afsluttet i 2017.

Uddannelsessted
Købenshavns Universitet.

Nuværende arbejdssted
Herlev Hospital.

Kontakt Rikke Steen Krawcyk

Fysioterapeut, Master i IKT og læring og ph.d.-studerende.

Ph.d-afhandling
"Innovative læreprocesser for professionsbachelorer på videreuddannelse. Målrettet videns- og praksisudvikling i grænselæringsfeltet mellem forskning, uddannelse og professionspraksis."

Forventes afsluttet 2014.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Arbejdsplads
University College Syddanmark.

Kontakt Rina Østergaard

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Exercise to Prevent Parastomal Bulging in Patients with an Entorostomy" 

Forventes afsluttet i august 2019 

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Vejledere
Hovedvejleder:
Thordis Thomsen, seniorforsker

Medvejledere:
Anders Vinther, forskningsfysioterapeut
Anne Kjærgaard Danielsen, seniorforsker
Ismail Gögenur, overlæge og professor

Nuværende arbejdsplads
Abdominalcentret, Rigshospitalet; Gastroenheden, Herlev og Gentofte Hospital

Kontakt Rune Martens Andersen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Effekten af træning i smertecoping strategier til patienter med knæartrose med høj præoperativ Pain Catastrophizing."

Forventes afsluttet 2018.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor, ph.d. Torben Bæk Hansen

Medvejledere:
Professor, ph.d., dr.med. Inger Mechlenburg
Lektor, ph.d. Maiken Stilling.

Nuværende arbejdsplads
Ergoterapi- og Fysioterapeutafdelingen, Hospitalsenheden Vest.

Kontakt Sara Birch

Fysioterapeut, MSc. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Outcome after arthroscopic treatment of patients in Horsens and Aarhus with FemoroAcetabular Impingement: The HAFAI-cohort."

Forventes afsluttet 2017.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Lektor, ph.d., dr.med. Inger Mechlenburg, Institut for Klinisk Medicin, AU.

Medvejledere:
Lektor, ph.d. Ulrik Dalgas, Sektion for Idræt, AU.
Professor, dr.med. Kjeld Søballe, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.
Overlæge Bent Lund, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens.

Nuværende arbejdsplads
Hospitalsenheden Horsens, Ortopædkirurgisk Afdeling.

Kontakt Signe Kierkegaard

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Vibeke Pilmark

Faglig redaktør
3341 4631