Specialister i fysioterapi

Se alle godkendte specialister i fysioterapi.

Her kan du se de godkendte specialister inden for 9 specialer i fysioterapi. Fra den 1. oktober 2017 er der 10 specialer i fysioterapi.

Idrætsfysioterapi

Ingen information.

Rikke BeyerKompetencer

2004 Professions Bachelor i fysioterapi
2008 Master in Physiotherapy (Sports Physiotherapy) ved Melbourne Universitet, Australien.
2009 Specialist i idrætsfysioterapiArbejder i Idrætsklinikken på Bispebjerg Hospital med diagnostisering, behandling og træning af idrætsfolk med overbelastningsskader.

Arbejder aktuelt med ultralydsskanning til diagnostisering og test af træningseffekt til disse skader.Arbejder desuden ved Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital med forskning i senevævets mekaniske og strukturelle adaptation til træning og belastning. Er tilknyttet flere forskningsprojekter.

Har en ekstern konsulentfunktion for Novo Nordisk med henblik på at implementere idrætsfysioterapeutiske undersøgelses- og behandlingsmetoder i et forsøg på at optimere behandling af muskelblødninger hos hæmofili patienter.

Er tilknyttet som censor ved bacheloropgaver.

Er første forfatter på 2 videnskabelige artikler omhandlende muskelblødninger.

Har været inviteret speaker ved flere nationale og internationale symposier og kongresser.

Formidling

Mundtigt, skriftligt, praktisk og igennem supervision på både dansk og engelsk.

Målgruppe

Fysioterapeuter, Idrætsfysioterapeuter, fysioterapistuderende, forskere indenfor sundhedsområdet, idrætsudøvere ogpatienter med idrætsmedicinske problemstillinger.

Region

Hovedstaden

Kontakt

Arb.adresse:
Institut for Idrætsmedicin København
Opgang 8, 1.sal.
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Email: rikkebeyer@yahoo.dk
Tlf.: +45-35312243 (arbejde)
+45-61666884 (mobil)

CV for Rikke Beyer

Kompetencer

Kompetencer inden for muskuloskeletal fysioterapi, idrætsfysioterapi, biomekanisk screening, undersøgelse og behandling af neuromotorisk kontrol.

I praksis arbejder jeg primært med 2nd opinion-udredning af patienter, der ef en eller anden grund sidder fast i behandlingsystemet.

Patienterne er primært henvist fra andre fysioterapeuter, læger, patientforeninger eller forsikringsselskaber.

 

 

Undervisning

Underviser i muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi. Tutor Kinetic Control.

Primært undervisning af fysioterapeuter der er i gang med kursusforløb inden for muskuloskeletal fysioterapi, idrætsfysioterapi eller Kinetic Control.

Forskning og kvalitetsudvikling inden for diagnostiske kategorier og neuromotorisk kontrol.

Formidling

Teoretisk, skriftligt, praktisk og igennem supervision

Region

Amager/København

Kontakt

Flemming Enoch

Fysiocenter

Løjtegårdsvej 157

2770 Kastrup

Tlf. 32 52 35 60

e-mail: flemming@fysiocenter.dk

 

Speciale: Muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi

Region: Hovedstaden

Se Flemming Enochs CV (PDF-fil)

Kompetencer

Uddannet fysioterapeut i Århus. Har tidligere arbejdet med ergonomi/rådgivning, men siden 2001 været ansat på klinik. Har arbejdet med idrætsfysioterapi hos bl.a. DGI´s gymnastik og badminton "Verdenshold" og Dansk Taekwondo Forbund (Teknik- og Opvisningslandshold). Desuden en lang række aktiviteter indenfor breddeidrætten.

Arbejder i FYSIOCENTER ÅRHUS med alle typer patienter, dog med en overvægt af personer med kroniske smerter, og patienter/idrætsudøvere som ønsker en "2nd opinion". Er leder supervisionsgrupper i Risskov og Århus C for klinikkernes fysioterapeuter.

Er desuden voluntør i FFI, og foredragsholder/underviser ved en række faglige kurser.

Er sideløbende praktisk leder af sundhedsteamet bag DGI´s Verdenshold, og står herved for det tværfaglige samarbejde indenfor og udenfor teamet samt uddannelse af den fysiske vejleder. Har arbejdet i flere år med biomekaniske screeninger og forebyggende træning.

Uddanner og "opgraderer" undervisere i førstehjælp for Dansk Røde Kors som hovedinstruktør. Er desuden rådgiver for Førstehjælpssektionen ved Dansk Røde Kors.

Siden 2003 medstifter af FYSIOCENTER DANMARK som i dag er Danmarks største kæde af selvstændige klinikker. Har taget eksamen i Manuel Terapi (Dip.MT), idrætsfysioterapi (del A) og Videnskabsteori på Institut for Filosofi ved Århus Universitet.

Målgrupper
Fysioterapeuter, idærtsudøvere og virksomheder.

Formidling
Mundtlig, skriftlig, gennem supervision, teoretisk, praktisk/klinisk, (dansk, engelsk og tysk)

Region
Midtjylland

Kontakt
FYSIOCENTER ÅRHUS
Frijsenborgvej 5
8240 Risskov
Tlf. 86 21 29 33

Speciale
Idrætsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi

Kontakt Morten Høgh
Se Morten Høghs CV (pdf)

Kompetencer
Uddannet fysioterapeut, idrætsmedicinsk specialist. Efterfølgende cand.scient. med hovedfag i idræt og humanbiologi. Ph.D. i 2000. Arbejder aktuelt som senior forsker på Institut for Idrætsmedicin - København, Bispebjerg Hospital, med senevævets adaptation til belastning som hovedområde.

Ekstern lektor ved Københavns Universitet (cand. Scient san.) og videnskabelig redaktør for Danske Fysioterapeuters forskningsportal siden 2000. Sidder i editorial board i Scandinavian J. Med. Science. Sport. Exerc. og North American J. Sports Physical Therapy. Er bedømmer af videnskabelige artikler for en lang række udenlandske fagblade.

Har skrevet mere en 70 videnskabelige artikler og bogkapitler inden for områder som idrætsmedicin, sene- og  muskelfysiologi.

Er en meget brugt underviser såvel nationalt (herunder FFI og DIMS) som internationalt samt inviteret keynote speaker på mange internationale kongresser.

Gennem en årrække fysioterapeut for Team Danmark med speciel tilknytning til landsholdet i triatlon. Er desuden en del af Clinical Innovation som står bag udviklingen af bl.a. SuperSole konceptet.

Formidling
Anvender alle kanaler/virkemidler

Region
Hovedstaden

Kontakt
Mail: Hl02@bbh.hosp.dk
Telefon: 35 31 27 10
Mobil: 26 12 79 13

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi med specialviden i idrætsfysioterapi

Region
Hovedstaden

Se Henning Langberg korte CV (pdf-fil)

Se Henning Langberg publikationsliste (pdf-fil)

Uddannet fysioterapeut i 1991 i Århus. Arbejdet med idrætsfysioterapi siden 1994, både i breddeidræt og eliteidræt.

Har tidligere været ansat på Bispebjerg Hospital og har stor indsigt i behandling og træning af idrætsfolk med kroniske overbelastningsskader og med genoptræning af patienter efter knæ- og skulderkirurgi. Har i den forbindelse løbende været tilknyttet forskellige forskningsprojekter omkring testning og genoptræning af patienter med forreste korsbånds skader og rekonstruktion.

Er i dag ansat i Team Danmarks Idræts Medicinske Team som varetager udredning, behandling, træning og rådgivning af Team Danmark støttede Elite idrætsfolk. Har derudover undervisnings opgaver for elite idrætsfolk samt undervisning i forbindelse med Forsvarets efteruddannelse i Idrætsmedicin.

Har i 2003 taget eksamen i Idrætsfysioterapi Del A og har igennem årene været under en konstant dygtiggørelse igennem deltagelse på kurser, kongresser og udvikling af    idrætsfysioterapeutiske og idrætsmedicinske kurser. Har været forfatter på artikler til fagtidsskrifter omkring idrætsmedicin samt medforfatter på flere abstracts. 

Formidling
Min formidlingsform kan være skriftlig eller mundtligt ved foredrag og undervisning indenfor det idrætsmedicinske område både træning, behandling og forebyggelse.

Målgruppe
Målgruppen er patienter med idrætsmedicinske problemstillinger og idrætsudøvere på alle niveauer og alder. Eventuelt klubber, idrætsmiljøer og forbund.

Kontakt
Mail: cl@teamdanmark.dk eller clsb@mail.dk
Mobil: 27 40 88 88

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Hovedstaden

Se Connie Linnebjergs CV (pdf-fil)
Kompetencer
Uddannet I USA som Doctor of Physical Therapy og B.Sc I Athletic Training med en koncentration i styrke og konditionstræning. Cert. MDT og har læst 2 års osteopati. Har skrevet et kapitel om terapeutiske modaliteter til en ny lærebog for danske fysioterapistuderende. Kontant dygtiggørelse via osteopati uddannelsen, undervisning, udvikling af idrætsfysioterapeutiske kurser og internationale og nationale kurser og kongresser samt CEUs (continuing Education unit).
 
Ejer af ProAlign Idrætsfysioterapi og arbejder i praksis primært med idrætsfysioterapi, musculoskeletal fysioterapi, genoptræning, screening og forebyggelse af idrætsskader. Har stor indsigt i rehabilitering af korsbåndsskader og akutte skader.
 
Er tilknyttet som fysioterapeut for flere verdens athleter og har tidliger været i Team Danmarks Idræts Medicinske Team hvor jeg arbejdede primært med individuelle verdensklasseatleter og var medrejsende fysioterapeut for forskellige landshold. Her iblandt som en del af Den Danske Olympiske delegation til de Olympiske Lege i Beijing.
 
Har stor indsigt og underviser i behandling med terapeutiske modaliteter her iblandt elektroterapi, kryoterapi og tapening.
 
Formidling
Mundtigt, teoretisk, skriftligt, praktisk og igennem supervision på bade dansk og engelsk.
 
Målgruppe
Fysioterapeuter, idrætsfysioterapeuter, fysioterapistuderende, motionister, amatører, professionelle udøvere, borgere og andet sundhedspersonale.
Patienter i alle alder med idrætsmedicinske problemstillinger. Tilknytning til flere klubber, idrætsmiljøer og forbund.
 
Region
Hovedstaden 
 
Kontakt
Dorte Nielsen
ProAlign
c/o Fitness dk
Nygårdsvej 5
2100 København Ø
Tlf. 25677605
Email: dn@proalign.dk
 

Intet at vise.

Arbejdsplads:
Kristian Thorborg er ansat ved ortopædkirurgisk afdelins forskningsenhed på Amager Hospital og har siden 2008 været tilknyttet Idrætsklinikken på Hamlet.

Kompetencer
Uddannet fysioterapeut i 1998 fra Fysioterapeutskolen i København. Har mange års erfaring i undersøgelse, behandling og genoptræning af idrætsskader.

I 2003 Master i Idrætsfysioterapi ved Melbourne Universitet, Australien - uddannelsen er del af den australske specialist uddannelse inden for idrætsfysioterapi.

Specialist i musculoskeletal fysioterapi 2004. 

Har skrevet adskillige artikler til blandt andet Dansk Idrætsmedicin, Fysioterapeuten og Forskning i Fysioterapi. 

Sidder i fagbladet Fysioterapeutens redaktionspanel og repræsenterer her fagområdet idrætsfysioterapi. 

Desuden underviser Kristian Thorborg for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og på cand.scient.san.-uddannelsen ved Københavns Universitet.

Målgrupper
Fysioterapeuter, læger i idrætsfysioterapi og rehabilitering ved mange forskellige lejligheder. Har desuden et nært samarbejde med forsikringsselskaber gennem arbejde.

Formidling
Mundligt, skriftligt og superviserer løbende i forskellige sammenhænge både i teori og praksis.

Region
Hovedstaden

Desuden underviser Kristian Thorborg for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og på cand.scient.san.-uddannelsen ved Københavns Universitet.

Kontakt

Kristian Thorborg

Mail: kristian.thorborg@amh.regionh.dk 

Speciale

Muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi

Region

Hovedstaden

Se Kristian Thorborgs CV her (pdf-fil)
Kompetencer
Har i mere end 20 år formidlet Idrætsfysioterpi til fysioterapeuter og læger, især med fokus på undersøgelses teknikker og genoptræning. Har undervist i 15 år for Praktiserende Lægers Organisation og Fagfora for Idræts fysioterapi.

Har været beskæftiget som landsholdsfysioterapeut med damehåndbold, fleuret fægtning og været ansat i team Danmark. De sidste seks år fysioterapeut og underviser på Skolen for Moderne Dans i København.

Interesse for genoptræning/rehabilitering af idræts og danseskader. Langvarige problemstillinger i forhold til hofte/bækken/lyske, ryg, skulder, fødder og knæ har i mange år været et specielt interesseområde. Udover genoptræning også interesse for manuel behandling i form af mobilisering/manipulation, akupunktur (IMS, intra muskulær stimulering med nåle).

 

 

 

Undervisning
Har undervist /forelæst på Idrætsmedicinske Årsmøder, mange kongresser for Selskab for Artroskopisk Kirurgi, Dansk Idræts Medicinsk Selskab og Danske Fysioterapeuter.

Har udgivet bøger, DVD og VHS om Idrætsmedicin og genoptræning. Skrevet mange artikler i dansk Sports medicin og i Fysioterapeuten.

Formidling
Undervisning, teoretisk/praktisk, skriftligt.

Målgrupper
Fysioterapeuter, praktiserende læger og ortopædkirurger, forsikringsselskaber

Region
Hovedstaden

Kontakt
Mail: john.verner@parkensfysioterapi.dk
Telefon (privat): 45 42 28 46

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Hovedstaden

Se John Verners CV (pdf-fil)

Intet at vise.

Kompetencer

Jeg har siden 2009 arbejdet intensivt med idrætsmedicinske og muskuloskeletale problemstillinger gennem klinisk arbejde, undervisning og forskning. Sideløbende har jeg været ansvarlig fysioterapeut og fysisk træner for eliteudøvere både individuelt og inden for holdsport.

Jeg er certificeret i Mekanisk Diagnostik og Terapi (Cert. MDT), uddannet i ultralydsdiagnostik og har afsluttet en international kandidatgrad i sportsfysioterapi på University of Bath i England. Jeg rejser jævnligt til nationale og internationale konferencer og har været oplægsholder på flere, herunder European Physiotherapy Congress 2016 i Liverpool.


Formidling
Min formidlingsform kan være skriftlig eller mundtligt ved foredrag og undervisning indenfor det idrætsmedicinske område og igennem supervision på både dansk og engelsk.

Målgruppe
Fysioterapeuter, idrætsfysioterapeuter, fysioterapistuderende, forskere indenfor sundhedsområdet, idrætsudøvere og patienter med idrætsmedicinske eller muskuloskeletale problemstillinger. Jeg arbejder også gerne med skadesforebyggelse og præstationsfremme i klubber, idrætsmiljøer og i landsholdsforbund.

Speciale
Idrætsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi.

Region
Syddanmark

Kontakt
E-mail: ir.liaghatbehnam@bath.edu
Tlf. +45 2682 6801.

Intet at vise.

Muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer
Uddannet professionsbachelor fra Fysioterapiskolen i Næstved 2003.

Siden 2005 har jeg været ansat hos Fysiocenter Roskilde, hvor jeg primært behandler patienter med idrætsskader og muskuloskeletale problematikker. 

Jeg vægter kontinuerlig fysioterapeutisk udvikling højt såvel personligt som fagligt. Derfor har jeg taget videreuddannelse i Manuel terapi, idrætsfysioterapi, samt deltaget i kurser der fokuserer på diagnostik og behandling af neuromuskulære dysfunktioner. Jeg har valgt dette fokus, da jeg mener, at optimal fysioterapeutisk behandling bør fokusere på korrektion af faktorer der disponerer til patientens muskuloskeletale problematikker og dermed fører til varige løsninger.  

I 2007 gennemførte jeg en master uddannelse i ”Musculoskeletal Physiotherapy”, på Unversity of Queensland, i Australien. Her tilegnede jeg mig praktiske og teoretiske færdigheder på et højt niveau, som jeg håber at kunne bruge til at bidrage til fagets udvikling herhjemme, fx i form af undervisning, supervision og artikelskrivning.

Region
Roskilde/Midtsjælland

Kontakt
Fysiocenter Roskilde, Københavnsvej 170, 400 Roskilde
4675 7815 eller ja@fysiocenter.dk

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Roskilde/Midtsjælland

Se Jeppe Thue Thorup Andersens CV (PF-fil)

Kompetencer
26 års erfaring med behandling af kvinder med alle former for inkontinens, kroniske underlivssmerter og seksuelle problemer af fysisk art. De seneste fem år også behandling af mænd med inkontinensproblemer.

Første 14 år som færdiguddannet tilknyttet  Hvidovre Universitetshospitals gynækologiske afdeling. 

De sidste 12 år egen klinik for gynækologisk, obstetrisk, urologisk  og gastroenterologisk fysioterapi.  Det er den første og eneste af sin art i Danmark. Der færdigbehandles omkring 1500 patienter årligt på klinikken, der har fem andre fysioterapeuter ansat.

Har udgivet en del pjecer og er medforfatter / konsulent på en del bøger om graviditet, fødsler og underlivssmerter.

Tidligere formand for fagforum for Gynækologisk og obstetrisk fysioterapi i ti år, bestyrelsesmedlem i Uroterapi-foreningen gennem fire år, næstformand i Kontinensforeningen på fjerde år og formand i Fraktionen af frie Fysioterapeuter.

Undervisning
Behandlergrupper i sundhedsvæsnet 

Formidling
Foredrag

Målgruppe
Alle

Region
Hovedstaden

Kontakt
Telefon: 35 38 34 65
Mail: birthebonde@mail.dk

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Hovedstaden

Se Birthe Bondes CV (pdf-fil)

Kompetencer
Holdningsundersøgelser, muskulærbalance og funktionrelaterede problemer.

Formidling

Mundtligt, skriftligt, supervision, teoretisk og praktisk/klinisk

Målgruppe
Fysioterapeuter, foreninger, forsikringsselskaber

Region
Hovedstaden

 

Kontakt
Telefon: 36 16 87 37

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Hovedstaden


Kompetencer:
Jeg er uddannet fysioterapeut i 2005. Efter endt uddannelse har jeg arbejdet på flere klinikker i ind- og udland. Som fysioterapeut i dag, må man forholde sig til et fag i en rivende udvikling, og med stadig mere fokus på evidensbaserede behandlingsmetoder, hvilket nødvendiggør en kontinuerlig faglig udvikling.

Dette er meget vigtigt for mig, både fagligt og personligt, for at kunne tilbyde fysioterapi på højeste niveau. Netop derfor har jeg, udover adskillige kurser indenfor det muskuloskeletale område, taget en masteruddannelse i muskuloskeletal fysioterapi ved University of Queensland, i Australien, som jeg gennemførte i 2009. Under denne uddannelse oplevede jeg en utrolig stor faglig udvikling med en masse ny viden og praktiske færdigheder. Siden jeg returnerede til Danmark har jeg arbejdet på klinik, dette sideløbende med at jeg startede på en ph.d. ved Aalborg universitet med titlen ”Neck pain – Motor and Sensory aspects”. Der er mit håb, ud over arbejdet i klinisk praksis, at kunne bidrage til den kontinuerlige udvikling i det fysioterapeutiske fag gennem undervisning, rådgivning, supervision og forskning. 

Specialisttitel og øvrige titler
Ph.d. studerende ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI), Aalborg

UniversitetSpecialist i muskuloskeletal fysioterapiMaster i fysioterapi indenfor det muskuloskeletale område (uddannet ved University of Queensland, Australien)

Professions bachelor i fysioterapi (uddannet ved Fysioterapeutskolen i Holstebro) 

Region
Nordjylland

Kontakt
Apex Fysio
Brettevillesgade 14 A, 1. sal. tv.
9000 Aalborg
Tlf: 51 95 15 15
E-mail: stc@apexfysio.dk

 

Kompetencer
Kompetencer inden for muskuloskeletal fysioterapi, idrætsfysioterapi, biomekanisk screening, undersøgelse og behandling af neuromotorisk kontrol.

I praksis arbejder jeg primært med 2nd opinion-udredning af patienter, der ef en eller anden grund sidder fast i behandlingsystemet.

Patienterne er primært henvist fra andre fysioterapeuter, læger, patientforeninger eller forsikringsselskaber.

Undervisning
Underviser i muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi. Tutor Kinetic Control.

Primært undervisning af fysioterapeuter der er i gang med kursusforløb inden for muskuloskeletal fysioterapi, idrætsfysioterapi eller Kinetic Control.

Forskning og kvalitetsudvikling inden for diagnostiske kategorier og neuromotorisk kontrol.

Formidling
Teoretisk, skriftligt, praktisk og igennem supervision

Region
Amager/København

Kontakt
Flemming Enoch
Fysiocenter
Løjtegårdsvej 157
2770 Kastrup
Tlf. 32 52 35 60
e-mail: flemming@fysiocenter.dk

Speciale:
Muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi

Region:
Hovedstaden

Se Flemming Enochs CV

Kompetencer
Inge Ris er praktiserende fysioterapeut med egen klinik i Odense. Klinikken har et speciale i undersøgelse og behandling af patienter med langvarige smerter i bevægeapparatet. Hun har været underviser på diplomuddannelsen i muskuloskeletal/manuel fysioterapi siden 1996. Siden 2001 tilknyttet uddannelsen som eksaminator.

Hun har undervist i Danmark og udlandet i muskuloskeletale problemer i især nakke - skulder regionen, kæbeledsmerter, bækkensmerter, og smerter, neurodynamik og smertemekanismer. Hun har været foredragsholder på temadage, fagfestival, årsmøder, og underviser i kliniske færdigheder som klinisk supervisor. Hun har været med i forskellige internationale bedømmelses komiteer ved bedømmelse af forskningsprojekter.

Hun er medforfatter på "Manuelle Teknikker", en lærebog for læger og fysioterapeuter", og skrevet flere artikler i Muskuloskeletal Terapis fagblad, samt i "Fysioterapeuten".

Hun blev uddannet som fysioterapeut i Holland i 1982. I 1999 afsluttede hun sin diplomuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi og i 2004 afsluttede hun sin master uddannelse i Rehabilitering med afhandlingen på SDU: "Naturvidenskabens (af-)magt i et humanistisk fag. Humanistiske og naturvidenskabelige værdier i den kliniske beslutning." I 2003 blev hun godkendt som specialist i muskuloskeletal fysioterapi.

Hun har lige afsluttet et litteraturstudie om sikkerhedstest for nakken og er projektleder på 2 nye projekter samt i gang med et projekt om Klinisk Ræsonnering.

Formidling
Mundtlig, skriftlig, supervision, praktisk

Målgruppe
Fysioterapeuter, andre faggrupper

Region
Syddanmark

Kontakt
Arbejde:
Fysioterapi og smerteklinik
Tagtækkervej 8, 5.
5230 Odense M
Mail: iris@fysioterapiogsmerteklinik.dk

Privat:
Kanalvej 96
5000 Odense C
Telefon: +45 65 91 62 44
Mail: iris@privat.tele.dk

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Syddanmark

Se Inge Ris Hansens CV (pdf-fil)


Kompetencer

Uddannet fysioterapeut i Århus. Har tidligere arbejdet med ergonomi/rådgivning, men siden 2001 været ansat på klinik. Har arbejdet med idrætsfysioterapi hos bl.a. DGI´s gymnastik og badminton "Verdenshold" og Dansk Taekwondo Forbund (Teknik- og Opvisningslandshold). Desuden en lang række aktiviteter indenfor breddeidrætten.

Arbejder i FYSIOCENTER ÅRHUS med alle typer patienter, dog med en overvægt af personer med kroniske smerter, og patienter/idrætsudøvere som ønsker en "2nd opinion". Er leder supervisionsgrupper i Risskov og Århus C for klinikkernes fysioterapeuter.

Er desuden voluntør i FFI, og foredragsholder/underviser ved en række faglige kurser.

Er sideløbende praktisk leder af sundhedsteamet bag DGI´s Verdenshold, og står herved for det tværfaglige samarbejde indenfor og udenfor teamet samt uddannelse af den fysiske vejleder. Har arbejdet i flere år med biomekaniske screeninger og forebyggende træning.

Uddanner og "opgraderer" undervisere i førstehjælp for Dansk Røde Kors som hovedinstruktør. Er desuden rådgiver for Førstehjælpssektionen ved Dansk Røde Kors.

Siden 2003 medstifter af FYSIOCENTER DANMARK som i dag er Danmarks største kæde af selvstændige klinikker. Har taget eksamen i Manuel Terapi (Dip.MT), idrætsfysioterapi (del A) og Videnskabsteori på Institut for Filosofi ved Århus Universitet.

Målgrupper
Fysioterapeuter, idærtsudøvere og virksomheder.

Formidling
Mundtlig, skriftlig, gennem supervision, teoretisk, praktisk/klinisk, (dansk, engelsk og tysk)

Region
Midtjylland

Kontakt
FYSIOCENTER ÅRHUS
Frijsenborgvej 5
8240 Risskov
Tlf. 86 21 29 33

Speciale
Idrætsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi

Kontakt Morten Høgh
Se Morten Høghs CV (pdf)

 

Uddannet 1991 i Aalborg. Ansat på Klinik for Fysioterapi, Dronninglund siden 1993. Har været tilknyttet Team Danmark og Dansk Rugby Union som idrætsfysioterapeut.

Nuværende interesse områder: dokumentation af behandlings effekt herunder spørgeskemaer (oversættelse og validering), UL scanning, triggerpunkts akupunktur / smerter
Har videreuddannelse indenfor MT , MTT, McKenzie , akupunktur og UL scanning. Master of Science in Physiotherapy, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland

 
CV
Jens Erik Jorgensen, Klinik for Fysioterapi, Rørholtvej 3A, 9330 Dronninglund. 9884200.    
 
 
Uddannelse
Fysioterapeut: 1991 Aalborg
Master of Science in Physiotherapy, Queen Margaret University, Edinburgh
Fag: Research Methods, Rationale of Sports Physiotherapy, - Muskuloskeletal Physiotherapy, - Pain (acute/chronic), Dissertation
 
Kurser
MT kurser (Exam.MT)
McKenzie Kurser (Cert.MDT)
 
 
Ultralyskurser
DUDS intro, FFI intro, DF/DUDS modul 1-3
Akupunktur: MT / DFFA: modul 1-3
MTT
Udvidet Rygundersøgelse: Region Nord
 
Erhvervserfaring
1991-1993:           Aalborg kommune
1993 -                  Klinik for Fysioterapi, Dronninglund
 
Team Danmark: gamle struktur på konsulent basis til regionale centre
Dansk Rugby Union: A landshold, 7 mands landshold, U 18 landshold
 
Målgrupper
Fysioterapeuter, andre faggrupper
 
Kontakt
via e-mail eller telefon
Kompetencer
Deltagelse i forskellige forskningsprojekter siden færdiggørelse af diplom i MDT. Har varieret og bred undervisningserfaring. Har bl.a. undervist i private virksomheder, Tandlægeforeningen, 12-mands fraktioner af læger, forsikringsselskaber, vejleder for fysioterapeutstuderende, supervision af kollegaer i patient øjemed, censor i McKenzie eksamen m.m.

Arbejder til dagligt i praksis, primært med udredning af patienter med mekanisk columnaproblematik som synes at være opgivet andre steder.

Formidling
Supervision, praktisk/klinisk, teoretisk og mundtligt

Målgrupper
Har tidligere holdt foredrag for f.eks Aller Press, Tryg Baltica, underviser p.t. turnuslægerne i det tidligere Københavns Amt to gange årligt sammen med en fysioterapeut-kollega og to kiropraktorer.

Har ofte en del studerende med dagligdagen og superviserer andre fysioterapeuter.

Kontakt
Mobil: 20 49 33 75
Mail: ck@mckenzie.dk

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Hovedstaden

Se Charlotte Krogs CV (pdf-fil)

Kompetencer
Uddannet exam.scient i idræt fra Odense Universitet, har studeret matematik og fysik på Københavns Universitet.

Tænker og arbejder rationelt og med interesse for og bevidsthed om pædagogisk metode. Har drevet klinik for fysioterapi i Vestsjællands Amt siden 1988.

I den periode har et konstant mål været at skabe frugtbare rammer om fagets udøvelse. Dette har givet sig udslag i tre retninger:

 • Løbende kursusaktivitet
 • Udadrettet aktivitet i form af foredrag, undervisning og kursusledelse
 • Samt for tredie gang at udvide til større og bedre lokaler, hvor både patienter og fysioterapeuter får optimale rammer for den terapeutiske proces.

Bred erfaring og indsigt i alle aspekter af såvel den kliniske udøvelse som i formidling af faget.

Har skrevet en lærebog i Undersøgelse og Behandling af Lænderyggen på forlaget FADL.

Region
Sjælland

Kontakt
Fysioterapi og Træning Munkholmvej 19 B
4300 Holbæk
Telefon klinik: +45 59 43 93 04
Telefon privat: +45 59 44 0940
E-mail: perlind@fysogfitness.dk
Hjemmeside: www.fysogfitness.dk

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Sjælland

Se Per Linds CV (pdf-fil)

Uddannet fysioterapeut i 1991 i Århus. Arbejdet med idrætsfysioterapi siden 1994, både i breddeidræt og eliteidræt.

Har tidligere været ansat på Bispebjerg Hospital og har stor indsigt i behandling og træning af idrætsfolk med kroniske overbelastningsskader og med genoptræning af patienter efter knæ- og skulderkirurgi. Har i den forbindelse løbende været tilknyttet forskellige forskningsprojekter omkring testning og genoptræning af patienter med forreste korsbånds skader og rekonstruktion.

Er i dag ansat i Team Danmarks Idræts Medicinske Team som varetager udredning, behandling, træning og rådgivning af Team Danmark støttede Elite idrætsfolk. Har derudover undervisnings opgaver for elite idrætsfolk samt undervisning i forbindelse med Forsvarets efteruddannelse i Idrætsmedicin.

Har i 2003 taget eksamen i Idrætsfysioterapi Del A og har igennem årene været under en konstant dygtiggørelse igennem deltagelse på kurser, kongresser og udvikling af    idrætsfysioterapeutiske og idrætsmedicinske kurser. Har været forfatter på artikler til fagtidsskrifter omkring idrætsmedicin samt medforfatter på flere abstracts. 

Formidling
Min formidlingsform kan være skriftlig eller mundtligt ved foredrag og undervisning indenfor det idrætsmedicinske område både træning, behandling og forebyggelse.

Målgruppe
Målgruppen er patienter med idrætsmedicinske problemstillinger og idrætsudøvere på alle niveauer og alder. Eventuelt klubber, idrætsmiljøer og forbund.

Kontakt
Mail: cl@teamdanmark.dk eller clsb@mail.dk
Mobil: 27 40 88 88

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Hovedstaden

Se Connie Linnebjergs CV (pdf-fil)
Kompetencer
Udredning og optimering at forløb for privatklienter samt klienter fra revalideringscentre, kommunen og forsikringsselskab.

Anvendelse og implementering af høj faglig standart med det formål at udnytte mulighederne i evidensbaseret medicin.

Information og implementering af den, undervisning, medinddragelse og ansvarsdeling i løsningen af et aktuelt problem er den filosofi jeg arbejder med patienter ud fra, for at skabe holdbare løsninger og bidrage til at patienter kan blive uafhængige af behandlerbistand.

Arbejder som privat praktiserende fysioterapeut på klinik samt i privat rehabiliteringscenter i Egå.

Formidling
Mundtlig, supervision, teoretisk og praktisk/ klinisk

Målgruppe(r)
Er åben for at bidrage til alle målgrupper både inden for faggrupper, private organisationer, sundhedsvæsenet, patientforeninger, forsikringsselskaber m.m.

Region
Midt

Kontakt
Telefon: 20 89 99 10
Mail: o-m@mail.dk

Faktaboks:

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Midtjylland

Se Ole Meyers CV (pdf-fil)

Thorvaldur Skuli PalssonKompetencer
Jeg er uddannet fysioterapeut på Island i 2003 og har efterfølgende arbejdet som selvstændig fysioterapeut. Helt fra start har jeg haft et stort behov for at forstå det jeg arbejder med til dagligt. Mine personlige ambitioner går derfor hånd i hånd med fysioterapifaget, der er i en kontinuerlig udvikling. Jeg stræber efter at kunne tilbyde fysioterapi af høj kvalitet inden for det muskuloskeletale område og sørger derfor for at holde min viden opdateret gennem kurser og kongresser i både ind- og udland. Jeg bl..a. taget en klinisk masteruddannelse i muskuloskeletal fysioterapi ved Curtin University i Perth, Australien og efterfølgende et år i vejledet klinisk praksis i Norge med godkendelse om manuel terapeut som til følge. Mit ophold i både Australien og Norge har givet min kliniske profil et stort løft med udvikling af praktiske færdigheder og klinisk ræsonnering, hvilket har gjort mig stærkere i både at arbejde tværprofessionelt samt kunne lede et tværfagligt genoptræningsforløb.  

Siden jeg kom til Danmark i 2010 har jeg arbejdet på min PhD som jeg færdigjorde i 2014. Sideløbende har jeg i hele periode arbejdet i klinisk praksis, hvor mit fokusområde har været muskuloskeletale problemstillinger relateret til ryggraden, bækken og hofte.

Jeg er stolt af mit fag og håber, at jeg kan bidrage til en kontinuerlig udvikling via undervisning, forskning og samarbejde med de faglige selskaber. Det er min klare overbevisning at vi er bedst når vi løfter i en flok og det vil jeg gerne være med til.

Specialisttitel og øvrige titler
Ph.d. ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI), Aalborg Universitet

Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

Master i Muskuloskeletal Fysioterapi, Curtin University, Australien

BSc i Fysioterapi, Det Medicinske Fakultet, Islands Universitet, Reykjavik

Region
Nordjylland

Kontakt

Apex Fysio

Brettevillesgade 14 A, 1. Sal. tv.

9000 Aalborg

Tlf: 51 95 15 15

E-mail: tsp@apexfysio.dk

 

 

Intet at vise.

Kompetencer
Uddannet fra Århus fysioterapeutskole i 1988. I 1994, gennemført Diploma i Mekanisk diagnostik og Terapi (MDT) i  New Zealand. 1998. Sundhedsvidenskabelig suppleringsuddannelse fra Århus Universitet.

Har siden 1995 undervist på videreuddannelses kurser i Mekanisk Diagnose Terapi for fysioterapeuter, kiropraktorer og læger. Modtog i 1999 The Nordic Spine Reward på den Nordiske Ryg kongres i København for Manuel Terapi, Muskuloskeletal Medicin og MDT.

Arbejder som privat praktiserende fysioterapeut på klinik samt i privat rehabiliterings center i Egå. Udredning af klienter fra revalideringscentre, kommunen og forsikringsselskab er en del af det private rehabiliterings centers arbejde. Information, undervisning, medinddragelse og ansvarsdeling i løsningen af et aktuelt problem er den filosofi jeg arbejder med patienter ud fra, for at skabe holdbare løsninger og bidrage til at patienter kan blive uafhængige af bistand fra behandlere.

Formidling
Gerne mundtlig, supervision, teoretisk og praktisk/klinisk

Målgrupper
Jeg er åben for at bidrage til alle målgrupper både inden for sundhedsvæsenet, patientforeninger forsikringsselskaber m.m.

Region
Midtjylland

Kontakt
Mail: meysky@post12.tele.dk
Telefon: 86 22 48 24

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Midtjylland

Se Lene Skyttes CV her (pdf-fil)

Intet at vise.

Arbejdsplads:
Kristian Thorborg er ansat ved ortopædkirurgisk afdelins forskningsenhed på Amager Hospital og har siden 2008 været tilknyttet Idrætsklinikken på Hamlet

Kompetencer
Uddannet fysioterapeut i 1998 fra Fysioterapeutskolen i København. Har mange års erfaring i undersøgelse, behandling og genoptræning af idrætsskader.

I 2003 Master i Idrætsfysioterapi ved Melbourne Universitet, Australien - uddannelsen er del af den australske specialist uddannelse inden for idrætsfysioterapi.

Specialist i musculoskeletal fysioterapi 2004. 

Har skrevet adskillige artikler til blandt andet Dansk Idrætsmedicin, Fysioterapeuten og Forskning i Fysioterapi. 

Sidder i fagbladet Fysioterapeutens redaktionspanel og repræsenterer her fagområdet idrætsfysioterapi. 

Desuden underviser Kristian Thorborg for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og på cand.scient.san.-uddannelsen ved Københavns Universitet.

Målgrupper
Fysioterapeuter, læger i idrætsfysioterapi og rehabilitering ved mange forskellige lejligheder. Har desuden et nært samarbejde med forsikringsselskaber gennem arbejde.

Formidling
Mundligt, skriftligt og superviserer løbende i forskellige sammenhænge både i teori og praksis.

Region
Hovedstaden

Desuden underviser Kristian Thorborg for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og på cand.scient.san.-uddannelsen ved Københavns Universitet.

Kontakt

Kristian Thorborg

Mail: kristian.thorborg@amh.regionh.dk 

Speciale

Muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi

Region

Hovedstaden

Se Kristian Thorborgs CV her (pdf-fil)

Intet at vise.

Kompetencer
Har i mere end 20 år formidlet Idrætsfysioterpi til fysioterapeuter og læger, især med fokus på undersøgelses teknikker og genoptræning. Har undervist i 15 år for Praktiserende Lægers Organisation og Fagfora for Idræts fysioterapi.

Har været beskæftiget som landsholdsfysioterapeut med damehåndbold, fleuret fægtning og været ansat i team Danmark. De sidste seks år fysioterapeut og underviser på Skolen for Moderne Dans i København.

Interesse for genoptræning/rehabilitering af idræts og danseskader. Langvarige problemstillinger i forhold til hofte/bækken/lyske, ryg, skulder, fødder og knæ har i mange år været et specielt interesseområde. Udover genoptræning også interesse for manuel behandling i form af mobilisering/manipulation, akupunktur (IMS, intra muskulær stimulering med nåle).

Undervisning
Har undervist /forelæst på Idrætsmedicinske Årsmøder, mange kongresser for Selskab for Artroskopisk Kirurgi, Dansk Idræts Medicinsk Selskab og Danske Fysioterapeuter.

Har udgivet bøger, DVD og VHS om Idrætsmedicin og genoptræning. Skrevet mange artikleri dansk Sports medicin og i Fysioterapeuten.

Formidling
Undervisning, teoretisk / praktisk, skriftligt.

Målgrupper
Fysioterapeuter, praktiserende læger og ortopædkirurger, forsikringsselskaber

Region
Hovedstaden

Kontakt
Mail: john.verner@parkensfysioterapi.dk
Telefon (privat): 45 42 28 46

Speciale
Muskuloskeletal fysioterapi

Region
Hovedstaden

Se John Verners CV (pdf-fil)

Kompetencer
Professionel, empatisk, refleksiv praktiker, der inden for specialets rammer er i stand til at analysere og evaluere problemstillinger og kommunikationsbehov i konkrete sundhedsfaglige forhold – monofagligt (fysioterapi), tværfagligt (andre medicinske faggrupper) og andre ikke-sundhedsfaglige grupper.

Er i stand til at inddrage relevant teori og metode som mundtlig formidling/dansk, engelsk, fransk og tysk og skriftligt/dansk

Undervisning
Alle sammenhænge som Fysioterapi er en del af, kan kobles og er relateret til – se  venligst listen over undervisnings- og foredragsvirksomhed.

Se også linkboks.

Formidling
Skriftligt (papirmedier og internet) – konkretfagligt, pædagogisk og praksisrelateret
"Stærkest” udi den mundtlige via vejledning, undervisning, instruktion og supervision – teoretisk såvel som praktisk/klinisk.

Region
Syddanmark

Kontakt
Telefon: 21 80 12 62
Mail: alik@weintraube.dk

Kompetencer


Uddannet fysioterapeut i 1985, Diplomuddannelse i Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) i 2000

Masteruddannelse i sundhedsantrolpologi fra KU i 2012 med afhandlingen ”at leve med kroniske smerter”

Særlige kompetencer indenfor undersøgelse, diagnostik og behandling af personer med nakke og rygproblemer. Arbejdserfaring fra såvel primær- som sekundærsektor, ryg- og forskningscenter.

Har i flere år særligt arbejdet med patienter med langvarige smerter og har stor interesse i kommunikation og patientinvolvering.

Har undervisningserfaring og kendskab til såvel kvantitativ som kvalitativ forskning.

Formidling

Undervisning, supervision samt teoretisk/skriftlig formidlingsform

Målgrupper

Fysioterapeuter, andre faggrupper, uddannelsesinstitutioner

Region

Bosiddende i region Syddanmark

Arbejder aktuelt i Slagelse, Region Sjælland

Kontakt

Eva.hauge@nal-net.dk

Se Eva Hauges CV (pdf)

Intet at vise.

Intet at vise.

Intet at vise.

Kompetencer
Jeg har siden 2009 arbejdet intensivt med idrætsmedicinske og muskuloskeletale problemstillinger gennem klinisk arbejde, undervisning og forskning. Sideløbende har jeg været ansvarlig fysioterapeut og fysisk træner for eliteudøvere både individuelt og inden for holdsport.

Jeg er certificeret i Mekanisk Diagnostik og Terapi (Cert. MDT), uddannet i ultralydsdiagnostik og har afsluttet en international kandidatgrad i sportsfysioterapi på University of Bath i England.
Jeg rejser jævnligt til nationale og internationale konferencer og har været oplægsholder på flere, herunder European Physiotherapy Congress 2016 i Liverpool.

Formidling
Min formidlingsform kan være skriftlig eller mundtligt ved foredrag og undervisning indenfor det idrætsmedicinske område og igennem supervision på både dansk og engelsk.

Målgruppe
Fysioterapeuter, idrætsfysioterapeuter, fysioterapistuderende, forskere indenfor sundhedsområdet, idrætsudøvere og patienter med idrætsmedicinske eller muskuloskeletale problemstillinger. Jeg arbejder også gerne med skadesforebyggelse og præstationsfremme i klubber, idrætsmiljøer og i landsholdsforbund.

Speciale
Idrætsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi.

Region
Syddanmark

Kontakt
E-mail: ir.liaghatbehnam@bath.edu
Tlf. +45 2682 6801

Neurofysioterapi

Kompetencer

Tværfaglig klinisk praksisudvikler i neurorehabilitering ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Klinisk praksisudvikler i fysioterapi ved Hospitalsenhed Vest, Apopleksi-Rehabiliteringsenheden i Lemvig. Internationalt godkendt Bobath Instruktør. Faglig forfatter og oversætter.
Opdateres fortløbende klinisk og teoretisk gennem internationale, aktuelle uddannelsesforløb samt gennem internationale forbindelser.

Flerårige ansættelser på forskellige neurologiske og neurokirurgiske afdelinger samt på rehabiliteringsenheder. Internationale, længerevarende efteruddannelser med godkendt international underviserfunktion. Kontinuerlig egen praksis understøtter den primært kliniske undervisning og supervision.

Formidling

Undervisning, foredrag og supervision.

Kan undervise fysioterapeuter og ergoterapeuter i neurorehabilitering på videregående niveau, i ind- og udland. Jeg kan supervisere fysioterapeuter og tværfagligt personale i interaktion og behandlingsplanlægningen., som har mobilisering og mobilitet i daglige gøremål som omdrejningspunkt.


Kontakt

Vil gerne kontaktes via DF, sådan at alle kontakter går gennem DF, som har filter- og sorteringsfunktion, og så eventuelle henvendelser kommer eksempelvist en gang om ugen.

Kontakter (inkl. telefoniske vejledninger) honoreres svarende til taksterne i Løn- og overenskomstmagasinet: Undervisning trin I og II eller foredragshonorar, afhængigt af opgavens art og omfang. Enhver opgave honoreres af initiativtageren. Forbeholder sig ret til at afvise eller trække sig fra opgaver, som i mængde eller omfang overstiger hvad arbejds- og privatlivet kan rumme og returnerer da opgaven til DF.

Speciale

Neurofysioterapi

 

Region

Midtjylland

Kompetencer
Udviklingsfysioterapeut  i neurorehabilitering  i  Bispebjerg Hospitals  neurologiske gruppe. Medlem af Fysio-og ergoterapiafdelingens kvalitetsråd og forsknings -og udviklingsudvalg samt neurologisk afdelings forskningsudvalg. Medlem af region Hovedstadens brugergruppe for indkøb af hjælpemidler og Danske Fysioterapeuters arbejdsgruppe for neurologiske kurser.
Neurologi, især behandling, test og undervisning indenfor apopleksiområdet, har været det primære interessefelt siden 1987. Mine kompetencer er udviklet og opdateret med international anerkendt efteruddannelse, praksis, undervisningsaktiviteter og som leder af forskningsprojekt.
 
Formidling
Underviser og vejleder fysioterapeuter og tværfagligt personale. Deltager i udvalg og arbejdsgrupper.
 
Kontakt
Kun skriftlig kontakt ønskes
Adresse: Fysio-og ergoterapiafdelingen, opg.10 Vestre længdevej, Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV

Intet at vise.

Arbejdsplads:
Arbejder aktuelt som projektmedarbejder/koordinator på Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Glostrup Hospital. 

Kompetencer
Tidligere været ansat som fysioterapeut og faglig vejleder på apopleksiafsnit og rehabiliterings- enheder specielt for patienter med følger efter meget svære erhvervet hjerneskade i den subakutte rehabiliteringsfase.

Jeg har en del erfaring med supervison, undervisning og foredrag af fysioterapeuter, ergoterapeuter og plejepersonale indenfor neurorehabilitering.
Har deltaget i valideret oversættelser af måleredskaber indenfor neurorehabilitering. Disse forefindes på www.fysio.dk

Formidling
Både mundligt og skriftligt

Kontakt
Arbejdsadresse: Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Glostrup Hospital med udefunktion på Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Arbejdsmail: karin.kristensen@hvh.regionh.dk

Privat mail: karinskristensen@yahoo.dk 

Kompetencer
 • Planlægge, udvikle og lede genoptræning af neurologiske patienter.
 • Planægge, udvikle og lede genoptræning af komplekse uro/gynækologiske patienter.
 • Udvikle, planlægge, gennemføre og publicere national og international videnskabelig forskning.
 • Undervise patienter, studerende samt fagpersonale.
 • Vejlede forskningsprojekter.

Formidling

 • Klinisk praksis.
 • Undervisning og foredrag.
 • Publicere udviklingsprojekter  og videnskabelig forskning nationalt og internationalt.

Målgrupper

 • Patienter
 • Patientforeninger
 • Fysioterapeuter
 • Øvrige faggrupper
 • Forskningsmiljøer/-institutioner

Region

Hovedstaden

Kontakt

Mail: Sigrid.tibaek@get2net.dk

Telefon 43 23 27 93

Post:

Fysioterapiafsnittet
Geriatrisk/reumatologisk afdeling
Amtssygehuset i Glostrup
Ndr. Ringvej
2600 Glostrup

Speciale

Neurofysioterapi

 

Region

Hovedstaden

Se Sigrid Tibæks CV (pdf-fil)

Se Sigrid Tibæks publikationsliste (pdf-fil)

Specialist i neurofysioterapi
Specialist i neurofysioterapi
Specialist i neurofysioterapi
Kompetencer
Har arbejdet med kvalitetsudvikling og forskning med henblik på ny viden og udvikling inden for specialet og har oplevet, at projekterne har fået konsekvenser i forhold til forbedring af daglige arbejdsgange.

Kompetencer inden for det pædiatriske område er især præmature børn og børns udvikling fra 0-5 år.

Formidling
Skriftligt, mundtligt, praktisk og teoretisk. Alt afhængig af emne og interesse samt ressourcer på det pågældende tidspunkt.

Målgruppe
Bred (har tidligere formidlet til fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, dagplejere, studerende, læger, lægestuderende)

Region
Nordjylland

Kontakt
Mail: haa@rn.dk

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Midtjylland

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Midtjylland

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi Region
Midtjylland
Kompetencer
Kompetencer inden for området børn med ADHD og ASF. Har udført stort projekt, der beskriver, hvilke konsekvenser og sansemotoriske vanskeligheder børn med disse diagnoser kan have, hvordan de kan undersøges, og hvilke tiltag der kan iværksættes. Projektet mundede ud i bøgerne ”Funktionsforstyrrelser – Krop og Læring” og ”Når kroppen lærer”.

 En del undervisningserfaring både i forbindelse med projektet og fra tidligere arbejde som undervisner på Fysioterapeutskolen i Århus.

 Master i lærerprocesser i 2007 med specialet ”kropslig læring og eksekutive dysfunktioner”.

 Ansat på Langagerskolen i Århus, en specialskole for børn med ADHD og ASF, i PPT som Pædagogisk vejleder og fysioterapeutisk konsulent.

Formidling
Mundtlig, gerne gennem supervision, kurser, oplæg, teoretisk, evt. skriftlig (har lige afleveret et kapitel ny bog for ergo- og fysioterapeuter om psykiske lidelser Munksgaards Forlag)

Målgruppe
Fysio- og ergoterapeuter, lærere, pædagoger, forældre, patientforeninger, psykologer m.fl.

Region
Midtjylland

Kontakt
Telefon: 86 93 63 77
Mobil: 26 18 63 77 og 22 65 64 65
Mail: kirstenbundgaard@mail.dk 

 CV for Kirsten Bundgaard Larsen

Faktaboks:

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Midtjylland

Intet at vise.

Kompetencer
Bred erfaring inden for børneområdet, men primært børn med udviklingsforsinkelse, lettere sansemotoriske problemstillinger og lettere handicap. Erfaring med at anvende test og forholde mig kritisk til disse.

Indsigt i vurdering af litteratur, projekter og forskningsarbejde.

Formidling
Både mundtligt og skriftligt.


Målgrupper

Vil gerne formidle til en bred kreds og har ingen særlige præferencer i forhold til målgruppe.

Region
Syddanmark

Kontakt
Mobil: 60 12 43 36
Mail: vibekegrandt@hotmail.com

Kompetencer
30 års erfaring med børn med motoriske udviklingsproblemer, som kan være forårsaget af hjerneskade, stofskiftesygdomme, muskelsygdomme, kromosomfejl eller lignende. Desuden mange for tidligt fødte børn eller børn med torticollis/ plagiocephali, dog ikke børn med ortopædiske problemer.

Arbejder mest med screening af småbørn, 0 – 3 år, med forskellige undersøgelses metoder og standardiserede motoriske tests.

Er uddannet i to af de ”klassiske” behandlingsmetoder, Bobath og Vojta, og i screening af det meget lille barns spontane bevægelser = ”General Movements” op til 4 måneder hos Heinz Prechtl.

Formidling
Helst mundtlig, evt. små ting på skrift.

Målgruppe
Fysioterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplegersker, enkelte gange læger, forældre og få gange i patientforeninger.

Region
Hovedstaden

Kontakt
Mail: ulla.haugsted@rh.hosp.dk
Telefon: 35 45 50 79

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Hovedstaden

Se Ulla Haugsteds CV (pdf-fil)

Mine kompetencer er indenfor det specialpædagogiske felt. Herunder formidlingsdelen. Hvordan viden fra det naturfaglige vidensområde, kan omsættes og tænkes ind i det specialpædagogiske felt.Vejlederroller – typer af roller, hvilke muligheder og begrænsninger er ilagt de forskellige roller. Min viden er også omkring tiden i dag, det postmoderne og de samfundsmæssige tendenser der præger tiden og dermed det at være forældre i dag.. Endvidere udredning og vejledning af børn i det specialpædagogiske område, med særlig viden  indenfor ASF og børn med ADHD.
 
Arbejde med børn gennem 20 år i småbørnsområdet. De sidste 6 år også indenfor skoleområdet. Mange års ansættelse i kursusafdelinger, med undervisning af pædagoger og lærere. Master i Specialpædagogik 2009.
 
Formidling
Formidling gerne mundtligt og skriftligt, gennem undervisning enten i form af oplæg eller teoretisk undervisning. Endvidere at være igangsætter og supervisor på et supervisionsforløb.
 
Målgrupper
Fysioterapeuter, pædagoger, lærere, andre faggrupper og uddannelsesinstitutioner. Vil gerne i specifikke situationer deltage i medier.
 
Region
Hovedstaden
 
Kontakt
Kontakt: 20327039 samt på mail mariannk.wowern@yahoo.dk
Kompetencer
Har arbejdet med børn med handicap siden 1979. I det praktiske arbejde fokus på børn med cerebral parese.

Bobath-instuktør i 1988, hvilket giver ret til at afholde og undervise på kurser af otte ugers varighed omhandlende undersøgelse og behandling af børn med cerebral parese a.m. Bobath.

Afholder et kursus hvert halvandet år parallelt med det mit praktiske arbejde med børn med handicap. Kurset er i Danske Fysioterapeuters regi.

Formidling
Ønsker at undervise specielt i emner vedrørende cerebral parese både som korte kurser på arbejdspladsen samt som længerevarende kurser.

Tilbyder supervision på arbejdspladsen til en konkret problemstilling (undersøgelse, behandlingen, hjælpemidler, håndtering i det daglige) hos børn med cerebral parese.

Målgruppe
Fysioterapeuter, ergoterapeuter, personale i institutioner med børn med cerebral parese.

Region
Midtjylland

Kontakt
christa@echotrading.dk

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Midtjylland

Se Christa Langes CV (pdf-fil)

Kompetencer
Fortrinsvis et indgående kendskab til børn, unge og voksne med forskellige former for udviklingsforstyrrelser, men også børn og unge generelt. Stor erfaring og viden om undersøgelse/test og vurdering af børns motorik, især førskolealder og skolebegyndere.

Mit faglige kendskab omfatter psykiatri, psykosomatik og kropsterapi foruden det paediatriske speciale. Arbejder endvidere med oversættelse af faglige tekster dansk/engelsk og engelsk/dansk (er fuldt to-sproget).

Har været meget optaget af klinisk ræssonnering i praksis og vigtigheden af at udvikle den fysioterapeutiske forståelse og teoretiske viden om motorisk udvikling og motorisk læring. Både mono- og tværfaglige udviklingsarbejder og projekter har fyldt en hel del, eftersom dokumentation, evaluering og opdatering af faglige metoder er vigtigt.

Har beskæftiget mig med at implementere metoder til vidensopsamling, videndeling og kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Praktisk erfaring med vejledning af egne kolleger, projektvejledning af fysioterapeuter, og vejledning af studerende i forbindelse med bacheloropgaver, foruden vejledningen i det daglige arbejde med andre faggrupper og forældre.

Formidling og målgrupper
Gerne forskellige former for konsulentopgaver og vejledning, eksempelvis projektvejledning eller kollegavejledning, til fysioterapeuter, studerende, eller over for en kommunal arbejdsgiver, PPR, patientforeninger el. lign.

Også opgaver med oversættelse eller hjælp til oversættelse af faglige tekster.

På vegne af Fagforum for Børnefysioterapi medlem af forskningsarbejdsgruppen, Research Committee, under International Organization of Physical Therapists in Paediatrics (IOPTP), stiftet d. 6. juni 2007 i Vancouver, Canada. IOPTP er officiel subgroup under World Confederation for Physical Therapy (WCPT). Research Committee udgøres i øvrigt af Ann Van Sant (USA) som chair, samt Synnøve Iversen (Norge) og Hilda Mulligan (New Zealand). 

Kontakt
Telefon privat: 33 31 12 86
Personlig mail: riewium@gmail.com
Arbejdsmail: anne.marie.wium@rk.dk
Kompetencer
Grundig og ajourført teoretisk viden på det børnefysioterapeutiske område, på sundhed og forebyggelse samt på det specialpædagogiske område. Særligt fokus på børns og voksnes læring samt på rådgivnings- og vejledningsprocessen.

Praktisk erfaring overvejende som børnefysioterapeut, konsulent og underviser i forskellige regier, se detaljer i CV.

Gennem de sidste 20 år udvikler af kommunal børnefysioterapi.

Formidling
Mundtlige eller skriftlige oplæg (evt. kombination) samt ved undervisning og vejledning/supervion.

Målgrupper
Det kommunale område, det politiske niveau, fag- og interessegrupper inden for børneområdet, undervisningssektoren og lignende.

Region
Syddanmark

Kontakt
Telefon: 40 27 29 22
Mail: margit_lunde@hotmail.com  

Faktaboks:

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Syddanmark

Ansættelse
Kirsten Nordbye-Nielsen, projektleder for ” Opstart, udvikling og implementering af CPOP i Region Midtjylland”, ansat ved Ortopædkirugisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, NBG
Uddannelse
Uddannet fysioterapeut i 1986 fra Fysioterapeutskolen i Holstebro. Mange års erfaring i undersøgelse, behandling, rehabilitering vejledning og undervisning på området børn og børn med svære handicap,rehabilitering og især cerebral parese
Kanidateksamen Cand.scient.san. i 2010, Det Sundhedsvidenskablige fakultet, Aarhus Universitet
Speciale: ”Forældreudfyldt spørgeskema som prædiktor for motorisk funktion i 5- års alderen”
MTV:   ”Auditmetoden i MTV perspektiv”
 
Kompetencer
Specialist i pædiatrisk fysioterapi
 
Abstrakts, artikler og udgivelser
Artikler og materialer til bl.a. Danske Fysioterapeuter, til Patientforeningen for OI og til CPOP- opfølgningsprogrammet for cerebral parese
Medforfatter til ”Midtvejsfolderen CPOP-I” og til ”Intern evaluering af satspuljeprojektet ”Kvalificering af træningsindsatser til børn med svære handicap”
Medoversætter af spørgeskemaerne:: Measure of processs of care; MPOC-20, og Measure of process of care - service providers; MPOC-SP,  til forældre og fagpersoner, vedrørende familiecentret indsats til børn med svære handicap
Medvirket i udarbejdelsen af faglige materialer samt undervist fysioterapeuter og ergoterapeuter
 
Andet
Beskikket censor ved fysioterapeutuddannelsen på modul: 11, 12 og 14
Konsulent i VISO opgaver på børneområdet
 
Målgrupper
Fysioterapeuter og ergoterapeuter, uddannelsesinstitutioner og andre, vedrørende kvalitetsudvikling og forskning på området rehabilitering og børn med handicap

Formidling

Mundtligt, skriftligt, undervisning og supervision, vejledning

Kontakt
Kirsten Nordbye-Nielsen
tlf. 21 59 58 94
 
Mail
 
Publikationer
 
 
 

Mundtlig præsentation på 4th International Cerebral Palsy Conference 2012

Kompetencer
Evne til at samarbejde med børn og familier i et brugercentreret perspektiv. Erfaring med at formidle faget til andre faggrupper.

Bred erfaring og kompetence inden for det pædiatriske område med grundigt kendskab børns motoriske udvikling samt diverse patologier. 

Har arbejdet med kvalitetsudvikling og forskning med henblik på ny viden og udvikling inden for specialet.

Er uddannet i Bobath og er certificeret Castillo Morales terapeut.

Formidling
Tilbyder supervision til konkrete problemstillinger (undersøgelse, behandlingen, hjælpemidler, håndtering i det daglige) hos børn med især neurologiske problemstillinger.  Afhængigt ressourcer på det pågældende tidspunkt.

Målgruppe
Fysioterapeuter, ergoterapeuter, andre professioner samt forældre i forbindelse børn med neurologiske problemstillinger.

Region
Sydsjælland/Lolland-Falster 

Kontakt
pepa@lolland.dk 

arb. 54 67 69 45 /  priv. 54 86 12 86 / mobil 60 61 62 51

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi 

Region
Sydsjælland/Lolland-Falster 

Se Pernille Worm Pasqualis CV (pdf-fil)

Intet at vise.

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Har siden autorisation i 1984 interesseret sig for, og arbejdet med mennesker, der af én eller anden grund har psykiske problemer

Særlige kompetencer er:

Ledelse (har været overfysioterapeut i 15 år)

Undervisning i krop/psyke sammenhænge

Supervision

Projektopgaver/pilotprojekter

Behandling inden for for eksempel spiseforstyrrelser, angst, stress, depression, sex-krænkelser, flygtninge(PTSD) samt smertebehandling og kræftpatienter.

Videreuddannelse for ergo og fysioterapeuter, gruppeterapeutisk uddannelse, uddannet indenfor ROK og BAT, supervisor-uddannelse, smertekurser, psykisk selvforsvar og meget meget andet (alt det der kræver at man bliver specialistgodkendt!)

Individuelle behandlinger  (kropsbevidsthedstræing) på egen klinik mind-body. Desuden fem timer om ugen tilknyttet retspsyk. afd. hvor jeg behandler seksuelle krænkere . Tilknyttet rehabiliteringscenter for flygtninge med 15 timer hvor jeg behandler traumatiserede flygtninge.

Formidling

Spidskompetence inden for kurser og undervisning hvor teori og praksis går hånd i hånd..

Målgrupper

Stort set alle faggrupper. Afholder korte kurser og gennemfører gruppeforløb. Helt aktuelt : Angstgruppe, BAT- gruppe for fysioterapeuter, Kræftgruppe med psykolog "NYT STÅSTED" - endvidere involveret i pilotprojekt for stressramte.


Vil gerne udbygge samarbejde med forsikringsselskaber og patientforeninger.

Region

Midtjylland

Kontakt 

Mail: jm@mind-body.dk 

Telefon: 86. 16 20 90 

Mobil: 2336 1462

Speciale

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

 

Region

Midtjylland

Kompetencer
 • RessourceOrienteret Kropsundersøgelse (ROK), Psykomotorisk Undersøgelse som led i tværfaglig udredning og diagnosticering og som afklaring af, om der er indikation for NPMF som en velegnet behandlingsform.
 • NPMF
  De primære målgrupper er patienter med smerter og muskulære spændingstilstande, patienter med lettere til moderate depressive lidelser samt patienter med overgrebserfaring.
  NPMF er en behandlingsform, som stiller krav til patienten om aktiv deltagelse ud fra et fælles fokus: kroppen. I NPMF betragtes kroppen som social og kommunikerende; livshistorien og -erfaringerne nedfælder sig i kroppen og kan komme til udtryk i form af smerter, idet en stor del af spændingstilstande og smerter kan betragtes som tilpasningsvanskeligheder, som er opstået over tid.
  Behandlingen stiller defor krav om åbenhed fra patientens side til at forstå sine symptomer i dette lys.
 • Supervision og vejledning af kolleger.

Formidling

Tale, skrift, gennem teoriforankret supervision og vejledning samt praktisk klinisk.

Målgrupper

Patienter jævnfør ovenstående problemstillinger, læger, psykologer og fysioterapeuter.

Region

Nordjylland

Kontakt

Telefon: 96 31 13 42 (Aalborg Psykiatriske Sygehus)
eller 20 43 52 78

Mail: susanne.sternberg@image.dk (privat praksis)

Faktaboks:

Speciale

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

 

Region

Nordjylland

Se Susanne Sternbergs CV her (pdf-fil)

Intet at vise.

Jeg har siden autorisation i 1976 interesseret mig for og arbejdet med mennesker med psykiske problemstilliner samt mennesker med kroniske smerter. 

Særlige kompetencer:
Undervisning i krop/psyke sammenhænge. Teoretisk og praktisk undervisning
Supervision
Projektopgaver

Øvrig uddannelse: Master i pædagogisk udviklingsarbejde, Klinisk kompetence i BBAT, læreruddannet i BBAT.

Nuværende job: Lektor på fysioterapeutuddannelsen i København. 

Målgrupper
Fysioterapeuter. Afholder kortere og længere kurser samt supervision og vejledning.

Publikationer
Se under CV

Region
Hovedstaden

Kontakt
Mail: jonna@bodyawareness.dk

Mobil: 2164 9877

Speciale
Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Se fuldt CV

 

Specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Rehabilitering

Jens Olesen blev fysioterapeut i 1989. Han har arbejdet som distriktsfysioterapeut i Hjørring og på Aalborg Sygehus. Blev i 1992 overfysioterapeut på Farsø Sygehus og i 1996 chefterapeut samme sted samt leder af Vesthimmerlands Rygcenter. Jens blev i 2002 rektor på Afspændingspædog seminariet i Randers.

Han afsluttede i 2004 sin masteruddannelse fra DPU med kandidatniveau i videnskabsteori inden for sundhedsområdet og blev i 2006 fysioterapeutisk specialist i rehabilitering. Jens arbejdede i perioden 2004 - 2007 på Sclerosecenter Ry som klinisk vejleder for fysioterapeut studerende – og siden 2008 som klinisk vejleder på Neurorehabiliteringen i Skive, Region Midt.

Jens har publiceret artikler i filosofiske, psykologiske, medicinske samt fysioterapeutiske tidsskrifter og er optaget af at integrere og syntetisere det eksistensfilosofiske perspektiv på livet med rehabilitering og fysioterapi samt udmønte det i klinisk praksis. Jens opfatter på linje med eksistensfænomenologen Merleau-Ponty med flere netop handlingen; praksis, snarere end tænkningen; teorierne, som det sted, hvor mennesket og dermed fysioterapi bliver ”autentisk og ægte”.

Ligeledes er Jens meget inspireret af stamfaderen til klientcentrering, psykologen Carl Rogers og den svenske psykolog Per Revstedt samt deres positive menneskesyn og etiske syn på motivation, hvor alle mennesker uden undtagelse uanset deres eventuelle bizarre adfærd, opfattes som ligværdige individer og klienter, der skal mødes og behandles på samme værdige måde, som alle andre patienter og klienter. Her er Jens i sin fysioterapeutiske praksis inspireret af filosoffer som Nietzsche, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Medard Boss, Ludwig Binswanger, Paolo Freire, Paul Riceour, Martha Nussbaum, Zygmunt Bauman samt ikke mindst danske Knud Løgstrup og norske Kari Martinsen.

Publikationer

Dropfod efter skader på CNS. Artikel skrevet i samarbejde med Thomas Nybo. Danske Fysioterapeuter nr. 8, 2013.

Eksistensfænomenologisk sundhedspraksis. Kapitel i bog antologien; Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi. Red: Kurt Keller et al, Aalborg Universitetsforlag, 2012.  

Målsætnings- og motivationsarbejde indenfor rehabilitering – med specielt fokus på apopleksi. Fysioterapeuten i Norge nr. 10, 2010. Teamsamarbejdets betydninger for rehabiliteringsprocessen, Fysioterapeuten i Norge nr. 1, 2009.

Håbet er belønningen til den der vover at tro på fremtiden. Danske Fysioterapeuter nr. 15, 2007 og Fysioterapeuten i Norge, nr. 1, 2008.

Boss & Binswanger´s health anthropologies & existential philosophies. Philosophical Practice: Journal of the American Philosophical Practitioners Association, July 2006; 2(2): 99-109.

Sansning, følelser, krop og bevidsthed. Nordisk Psykologi, vol. 55, nr. 3, oktober 2003.

Funktionel rehabilitering af kroniske ryg- og smertepatienter. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, januar 2003.

Binswanger´s forståelse af verden som én helhed. Kognition og  Pædagogik, nr. 49, september 2003.

Kropslig handle- og dømmekraft. Tacit knowledge – Polanyi´s ”tavse” viden. Kognition og Pædagogik, nr. 48, juni 2003.

Psykosomatik og eksistentiel kropsterapi. Nordisk Fysioterapi 2002, n. 2.

Kroppens filosofi. Kognition og Pædagogik, Nr. 43 marts, 2002.

Region

Arbejder i Region Midtjylland, bor i Region Nordjylland

Kontakt

Telefon: 98 39 25 24 eller 61 67 52 01

Mail: jensroad@post5.tele.dk

Faktaboks:

Speciale

Rehabilitering

Region

Arbejder i Region Midtjylland, bor i Region Nordjylland

Se hele Jens Olesens CV her (pdf-fil)
Kompetenceprofil

Både teoretisk og praktisk har min fysioterapeutiske tilgang til genoptræning og rehabilitering været med vægt på det tværfaglige og tværsektorielle teamsamarbejde med og omkring borgeren.

Jeg har været ansat på kirurgiske, medicinske, neurologiske afdelinger samt apopleksi- og neurorehabiliteringsafsnit som alm. fysioterapeut, klinisk vejleder, projektfysioterapeut og senest som ressourceperson indenfor det fysioterapeutiske arbejdsfelt i tværfaglige teams samt supervisor og underviser i måleredskabet FIM, Hospitalsenhed Vest.

Har deltaget i et 2 årigt tværsektorielt forskningspilotprojekt om hjemmerehabilitering til apopleksipatienter under og efter sygehusindlæggelse (Apopleksiprojektet, 1997). Herefter ansat i tværsektoriel fysioterapistilling ved Apopleksiafsnit, Lemvig sygehus og tilhørende kommuner. Fokus har været på den sammenhængende indsats i rehabilitering. Jeg har deltaget i udarbejdelse af forskningsprotokol, abstracts, artikler, bog, evalueringsrapport mm.

Mit rehabiliteringsfokus har specielt været på mennesker med erhvervet hjerneskade, her særligt fase 1-2 og til dels fase (3).

Min nysgerrighed og udfordring går nu i retning af fase (2) og specielt 3. Således har jeg med kollega opstartet ”NeuroFysioterapien”, en neurologisk specialiseret genoptrænings – og rehabiliteringsklinik, pr. 1.januar 2007 i Holstebro.  www.neurofys.dk

Formidling - målgrupper

Supervision, praktisk/teoretisk undervisning og konsulentbistand til sygehuspersonale, hjemmepleje og kommunale terapeuter i forbindelse med genoptræning og rehabilitering samt FIM

 

Region

Region Midtjylland

 

Kontakt

Birgitte K. Thode

 

NeuroFysioterapien

Sønderlandsgade 24

7500 Holstebro

Tlf: 96102045

Mail: nf@neurofys.dk

 

Speciale

Rehabilitering

 

Region

Region Midtjylland



Intet at vise.

Intet at vise.

 

Sundhedsfremme og forebyggelse

Titler
Fysioterapeut
Master i Læreprocesser med speciale i medarbejderdeltagelse og forandringsledelse
Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse

Kompetencer
Gitte Bøgedal (f. 1967) arbejder med udvikling og nytænkning på sundhedsområdet, med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen.

Gitte Bøgedal har særlig viden og erfaring inden for det bariatriske felt, hvor hun har medvirket til og ledet flere store organisatoriske forandringsprojekter. Hendes opgaver er primært projektledelse, faglig udvikling, proceskonsultation og evaluering.

Gitte Bøgedal er optaget af, hvad der motiverer mennesker til at foretage forandringer.
Hun lægger vægt på det enkelte menneskes deltagelse og medindflydelse i en forandringsproces som et væsentligt element til motivation, læring og trivsel. 
Hendes arbejdsmetoder bygger på den systemiske og værdsættende tilgang.

Formidling
Gitte Bøgedal ønsker at formidle mundtligt (foredrag, undervisning, kurser, konsulentydelser, supervision, sparring) og skriftligt (bøger, artikler, abstracts).

Målgrupper
Gitte Bøgedal henvender sig til fysioterapeuter, sundhedsfagligt personale, medarbejdere på arbejdspladser med interesse for forebyggelse, sundhedsfremme og arbejdsmiljø, patientforeninger, uddannelsesinstitutioner samt medier.

Kontakt
Gitte Bøgedal
Skovklinten 5
4220 Korsør

E-mail: bogedalgitte@hotmail.com, gitte@plambechogbogedal.dk
Telefon: 61 71 89 12

Link til Gitte Bøgedals CV


Mine kompetencer indenfor det metodiske felt ligger primært indenfor epidemiologisk metode, biostatistik, registerforskning, sundhedsøkonomi og evalueringer. Jeg har igennem flere år arbejdet med sundhedsfremme, med patient forflytninger, ergonomi og sundhed.
 
Jeg er specielt optaget af systematiske arbejdsredskaber der kan øge sandsynligheden for, at en person har succes med en adfærdsændring i sundere retning. I denne sammenhæng arbejder jeg bl.a. med Stages of Change modellen, Health Belief modellen og den motiverende samtale.
 
For tiden bruger jeg meget tid på at udvikle det forebyggende forflytningsarbejde og konkrete sundhedsfremme aktiviteter på arbejdspladser. Jeg hjælper organisationer og virksomheder med at rejse fondsmidler til sundhedsfremmeprojekter eller til andre projekter.
 
Jeg har som arbejdsmiljøkonsulent arbejdet med APV, EGA, EBA, arbejdsstillinger, arbejdsbevægelser, løft og bæring.
 
Formidling
Jeg ønsker at formidle mig mundtligt, skriftligt, gennem supervision og teoretisk.
 
Målgrupper
Jeg ønsker at henvende mig til fysioterapeuter, sundhedsfagligt uddannede og medarbejdere på alle danske arbejdspladser som er interesseret i sundhedsfremme og forebyggelse. Ligeledes har uddannelsesinstitutioner og medier min interesse hvad angår formidling.
 
Region
Jeg er bosat i Region Midtjylland.
 
Kontakt
Jeg er altid klar på en faglig snak. Jeg træffes på 87450797 eller via mail svendalgascasper@yahoo.com
 

Titler

Anne LintrupFysioterapeut
Cand.mag. i Psykologi og Arbejdsliv
Proces- og Teamcoach
Specialist i Forebyggelse og Sundhedsfremme
Arbejdsmiljøkonsulent
Autoriseret bærer af ergonomiområdet hos autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Region

Region Hovedstaden

Kompetenceprofil

Jeg er optaget af forebyggelse og sundhedsfremme og har derfor mit fokus, min interesse og lægger min energi på arbejdsmiljøområdet. Mit udgangspunkt er det nære arbejdsmiljø, der hvor strategi, forandringer og holdninger får betydning for virksomhedens ansatte. Ofte er perspektivet og tilgangen et samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, for herigennem at skabe ændringer der er til gavn for den enkelte medarbejder. Jeg benytter metodikker og principper fra min erfaring som fysioterapeut og kandidatuddannelse fx aktionsforskningen og borgerinddragelse. Min intervention skal give mening og inddrage de involverede.

Min ”kernekompetence” ligger inden for forebyggelse og inden for det ergonomiske felt, og med afsæt i min kandidatuddannelse arbejder jeg også med psykisk arbejdsmiljø og det formelle arbejdsmiljø.

CV

 • 15 års professionel erfaring inden for arbejdsmiljøområdet
 • Uddannelse som proces- og teamcoach
 • Projektlederuddannelse
 • Undervisningserfaring (arbejdsmiljøuddannelsen, ergonomi i virksomheder)
 • Arbejde med indsamling af empiri via aktionsforskningsmetoder

Se fuldt CV

Formidling

Jeg ønsker at formidle via aktiv inddragelse af de grupper jeg arbejder med. Herudover er undervisning, foredrag, kurser, coaching, konsulentydelser og sparring vigtige elementer i min formidling. Der er planer om at oprette en blog og at give input via Podcasts.

Målgrupper

Min primære målgruppe er alle former for virksomheder, der ønsker at øge deres medarbejderes trivsel gennem forebyggelse og sundhedsfremme.

Herudover er undervisning af og procesarbejde med arbejdsmiljømedarbejdere en vigtig og interessant målgruppe for mig at arbejde med, da de er vigtige rollemodeller i arbejdet med et sikkert og sundt arbejde i virksomheden.

Studerende og uddannede fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale ligger også inden for min målgruppe.

Fagfæller der interesserer sig for forebyggelse og sundhedsfremme er altid interessante i arbejdet med at udvikle og profilere dette vigtige område til gavn for mennesker, myndigheder, patientforeninger, forsikringsselskaber m.m.

Kontakt

Jeg kan træffes på:
Tlf.: 2619 1002
@: anne@lintrup.eu 
www.a-miljo.dk

Titler
Fysioterapeut.
Diplomeksamen i almen pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet / Skive Seminarium.
Master i læreprocesser med speciale i kultur & læring, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse.

Kompetencer
Peter Thybo (f. 1962) er ansat som landets foreløbige eneste sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommunes sundhedsfremmestab. Hovedopgaverne favner bredt omkring udvikling af og nytænkning på sundhedsområdet, især med fokus på borgerrettet sundhedsfremme. Dertil kommer afholdelse af kurser, foredrag og anden formidling omkring sundhedsrelevante emner til borgere, forskellige faggrupper og ansatte i alle kommunale områder (dvs. Sundhed- og Omsorg, Børne- og Kultur, Teknik- og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarked).

Er en rutineret og flittig brugt underviser og foredragsholder med en lang og bred erfaring med mange forskellige målgrupper i offentlige og private virksomheder, såvel nationalt som internationalt. Desuden mangeårig undervisningserfaring fra grunduddannelser, bachelorer, master- og kandidatuddannelser, og er faglig vejleder på master- og bacheloropgaver. Forfatter til lærebøger og talrige artikler med publikation i forskellige ind- og udenlandske fagblade (se publikationsliste) samt litteraturanmelder.

Faglige aktiviteter i teori og praksis involverer forskellige emneområder som ligger bag et bredt arbejdsfelt:
• sundhedsfremme/salutogenese
• forebyggelse
• genoptræning/rehabilitering
• bevægelsesvidenskab (motorisk udvikling, kontrol og læring)
• hjernens funktion (perception, kognition, motorik m.v.)
• neuropsykologi
• kognitiv psykologi
• neuropædagogik
• sundhedspædagogik
• læreprocesser, læringsstile, intelligensteori
• musik (brugen af musik i genoptræning/rehabilitering)
• kulturelle aktiviteters betydning for sundhed
• innovation i sundhedssektoren

Peter Thybo er uddannet af Kommunernes Landsforening som udviklingskonsulent indenfor sundhedsområdet, og har gennem årene været initiativtager til, leder af og konsulent på forskellige udviklingsprojekter, bl.a. for kommuner og institutioner. Er projektleder i det præmierede sundhedsfremmeprojekt ”Projekt Styrke- & Sundhedsprofil”, og brugt som konsulent af flere idrætsklubber (bl.a. under Team Danmark) med fokus på hjernens funktion og motorisk læring/kontrol. Er involveret i flere tværsektorielle arbejdsgrupper og faglige ”tænketanke”.

Peter Thybos hjemmeside
www.peterthybo.dk

Formidling
Mundtligt (dansk og engelsk).
Skriftligt gennem bøger og artikler.
Teoretiske og praktiske forløb målrettet fagprofessionelle eller borgergrupper.
Foredrag, forelæsning, klasseundervisning, kurser, supervisionsforløb, konsulent m.v.

Målgrupper
• Sundhedsfaglige uddannede, f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, tandlæger, psykologer, ...
• Pædagoger på normal- og specialområdet
• Lærere på normal- og specialområdet
• Diverse uddannelsesinstitutioner
• Administrative ledere og ansatte i sundhedssektoren og private virksomheder
• Borgere i alle aldersgrupper
• Aftenskoler
• Erhvervslivet
• Foreningslivet
• Kulturlivet
• Patientforeninger

Kontakt
Peter Thybo
Vibevej 47
7451 Sunds

E-mail, arb. pethy@ikast-brande.dk
Telefon, arb. 99 60 31 02

E-mail, privat pt@peterthybo.dk 
Tlf. privat 97 14 40 65 

Link til Peter Thybos CV.

 

Pædiatri

Kompetencer
Har arbejdet med kvalitetsudvikling og forskning med henblik på ny viden og udvikling inden for specialet og har oplevet, at projekterne har fået konsekvenser i forhold til forbedring af daglige arbejdsgange.

Kompetencer inden for det pædiatriske område er især præmature børn og børns udvikling fra 0-5 år.

Formidling
Skriftligt, mundtligt, praktisk og teoretisk. Alt afhængig af emne og interesse samt ressourcer på det pågældende tidspunkt.

Målgruppe
Bred (har tidligere formidlet til fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, dagplejere, studerende, læger, lægestuderende)

Region
Nordjylland

Kontakt
Mail: haa@rn.dk

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Midtjylland

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Midtjylland

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Midtjylland

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi Region
Midtjylland
Kompetencer
Kompetencer inden for området børn med ADHD og ASF. Har udført stort projekt, der beskriver, hvilke konsekvenser og sansemotoriske vanskeligheder børn med disse diagnoser kan have, hvordan de kan undersøges, og hvilke tiltag der kan iværksættes. Projektet mundede ud i bøgerne ”Funktionsforstyrrelser – Krop og Læring” og ”Når kroppen lærer”.

 En del undervisningserfaring både i forbindelse med projektet og fra tidligere arbejde som undervisner på Fysioterapeutskolen i Århus.

 Master i lærerprocesser i 2007 med specialet ”kropslig læring og eksekutive dysfunktioner”.

 Ansat på Langagerskolen i Århus, en specialskole for børn med ADHD og ASF, i PPT som Pædagogisk vejleder og fysioterapeutisk konsulent.

Formidling
Mundtlig, gerne gennem supervision, kurser, oplæg, teoretisk, evt. skriftlig (har lige afleveret et kapitel ny bog for ergo- og fysioterapeuter om psykiske lidelser Munksgaards Forlag)

Målgruppe
Fysio- og ergoterapeuter, lærere, pædagoger, forældre, patientforeninger, psykologer m.fl.

Region
Midtjylland

Kontakt
Telefon: 86 93 63 77
Mobil: 26 18 63 77 og 22 65 64 65
Mail: kirstenbundgaard@mail.dk 

 CV for Kirsten Bundgaard Larsen

Faktaboks:

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Midtjylland

Intet at vise.

Kompetencer
Bred erfaring inden for børneområdet, men primært børn med udviklingsforsinkelse, lettere sansemotoriske problemstillinger og lettere handicap. Erfaring med at anvende test og forholde mig kritisk til disse.

Indsigt i vurdering af litteratur, projekter og forskningsarbejde.

Formidling
Både mundtligt og skriftligt.


Målgrupper

Vil gerne formidle til en bred kreds og har ingen særlige præferencer i forhold til målgruppe.

Region
Syddanmark

Kontakt
Mobil: 60 12 43 36
Mail: vibekegrandt@hotmail.com

Kompetencer
30 års erfaring med børn med motoriske udviklingsproblemer, som kan være forårsaget af hjerneskade, stofskiftesygdomme, muskelsygdomme, kromosomfejl eller lignende. Desuden mange for tidligt fødte børn eller børn med torticollis/ plagiocephali, dog ikke børn med ortopædiske problemer.

Arbejder mest med screening af småbørn, 0 – 3 år, med forskellige undersøgelses metoder og standardiserede motoriske tests.

Er uddannet i to af de ”klassiske” behandlingsmetoder, Bobath og Vojta, og i screening af det meget lille barns spontane bevægelser = ”General Movements” op til 4 måneder hos Heinz Prechtl.

Formidling
Helst mundtlig, evt. små ting på skrift.

Målgruppe
Fysioterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplegersker, enkelte gange læger, forældre og få gange i patientforeninger.

Region
Hovedstaden

Kontakt
Mail: ulla.haugsted@rh.hosp.dk
Telefon: 35 45 50 79

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Hovedstaden

Se Ulla Haugsteds CV (pdf-fil)

Mine kompetencer er indenfor det specialpædagogiske felt. Herunder formidlingsdelen. Hvordan viden fra det naturfaglige vidensområde, kan omsættes og tænkes ind i det specialpædagogiske felt.Vejlederroller – typer af roller, hvilke muligheder og begrænsninger er ilagt de forskellige roller. Min viden er også omkring tiden i dag, det postmoderne og de samfundsmæssige tendenser der præger tiden og dermed det at være forældre i dag.. Endvidere udredning og vejledning af børn i det specialpædagogiske område, med særlig viden  indenfor ASF og børn med ADHD.
 
Arbejde med børn gennem 20 år i småbørnsområdet. De sidste 6 år også indenfor skoleområdet. Mange års ansættelse i kursusafdelinger, med undervisning af pædagoger og lærere. Master i Specialpædagogik 2009.
 
Formidling
Formidling gerne mundtligt og skriftligt, gennem undervisning enten i form af oplæg eller teoretisk undervisning. Endvidere at være igangsætter og supervisor på et supervisionsforløb.
 
Målgrupper
Fysioterapeuter, pædagoger, lærere, andre faggrupper og uddannelsesinstitutioner. Vil gerne i specifikke situationer deltage i medier.
 
Region
Hovedstaden
 
Kontakt
Kontakt: 20327039 samt på mail mariannk.wowern@yahoo.dk
Kompetencer
Har arbejdet med børn med handicap siden 1979. I det praktiske arbejde fokus på børn med cerebral parese.

Bobath-instuktør i 1988, hvilket giver ret til at afholde og undervise på kurser af otte ugers varighed omhandlende undersøgelse og behandling af børn med cerebral parese a.m. Bobath.

Afholder et kursus hvert halvandet år parallelt med det mit praktiske arbejde med børn med handicap. Kurset er i Danske Fysioterapeuters regi.

Formidling
Ønsker at undervise specielt i emner vedrørende cerebral parese både som korte kurser på arbejdspladsen samt som længerevarende kurser.

Tilbyder supervision på arbejdspladsen til en konkret problemstilling (undersøgelse, behandlingen, hjælpemidler, håndtering i det daglige) hos børn med cerebral parese.

Målgruppe
Fysioterapeuter, ergoterapeuter, personale i institutioner med børn med cerebral parese.

Region
Midtjylland

Kontakt
christa@echotrading.dk

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Midtjylland

Se Christa Langes CV (pdf-fil)

Kompetencer
Fortrinsvis et indgående kendskab til børn, unge og voksne med forskellige former for udviklingsforstyrrelser, men også børn og unge generelt. Stor erfaring og viden om undersøgelse/test og vurdering af børns motorik, især førskolealder og skolebegyndere.

Mit faglige kendskab omfatter psykiatri, psykosomatik og kropsterapi foruden det paediatriske speciale. Arbejder endvidere med oversættelse af faglige tekster dansk/engelsk og engelsk/dansk (er fuldt to-sproget).

Har været meget optaget af klinisk ræssonnering i praksis og vigtigheden af at udvikle den fysioterapeutiske forståelse og teoretiske viden om motorisk udvikling og motorisk læring. Både mono- og tværfaglige udviklingsarbejder og projekter har fyldt en hel del, eftersom dokumentation, evaluering og opdatering af faglige metoder er vigtigt.

Har beskæftiget mig med at implementere metoder til vidensopsamling, videndeling og kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Praktisk erfaring med vejledning af egne kolleger, projektvejledning af fysioterapeuter, og vejledning af studerende i forbindelse med bacheloropgaver, foruden vejledningen i det daglige arbejde med andre faggrupper og forældre.

Formidling og målgrupper
Gerne forskellige former for konsulentopgaver og vejledning, eksempelvis projektvejledning eller kollegavejledning, til fysioterapeuter, studerende, eller over for en kommunal arbejdsgiver, PPR, patientforeninger el. lign.

Også opgaver med oversættelse eller hjælp til oversættelse af faglige tekster.

På vegne af Fagforum for Børnefysioterapi medlem af forskningsarbejdsgruppen, Research Committee, under International Organization of Physical Therapists in Paediatrics (IOPTP), stiftet d. 6. juni 2007 i Vancouver, Canada. IOPTP er officiel subgroup under World Confederation for Physical Therapy (WCPT). Research Committee udgøres i øvrigt af Ann Van Sant (USA) som chair, samt Synnøve Iversen (Norge) og Hilda Mulligan (New Zealand). 

Kontakt
Telefon privat: 33 31 12 86
Personlig mail: riewium@gmail.com
Arbejdsmail: anne.marie.wium@rk.dk
Kompetencer
Grundig og ajourført teoretisk viden på det børnefysioterapeutiske område, på sundhed og forebyggelse samt på det specialpædagogiske område. Særligt fokus på børns og voksnes læring samt på rådgivnings- og vejledningsprocessen.

Praktisk erfaring overvejende som børnefysioterapeut, konsulent og underviser i forskellige regier, se detaljer i CV.

Gennem de sidste 20 år udvikler af kommunal børnefysioterapi.

Formidling
Mundtlige eller skriftlige oplæg (evt. kombination) samt ved undervisning og vejledning/supervion.

Målgrupper
Det kommunale område, det politiske niveau, fag- og interessegrupper inden for børneområdet, undervisningssektoren og lignende.

Region
Syddanmark

Kontakt
Telefon: 40 27 29 22
Mail: margit_lunde@hotmail.com  

Faktaboks:

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi

Region
Syddanmark

Ansættelse
Kirsten Nordbye-Nielsen, projektleder for ” Opstart, udvikling og implementering af CPOP i Region Midtjylland”, ansat ved Ortopædkirugisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, NBG
Uddannelse
Uddannet fysioterapeut i 1986 fra Fysioterapeutskolen i Holstebro. Mange års erfaring i undersøgelse, behandling, rehabilitering vejledning og undervisning på området børn og børn med svære handicap,rehabilitering og især cerebral parese
Kanidateksamen Cand.scient.san. i 2010, Det Sundhedsvidenskablige fakultet, Aarhus Universitet
Speciale: ”Forældreudfyldt spørgeskema som prædiktor for motorisk funktion i 5- års alderen”
MTV:   ”Auditmetoden i MTV perspektiv”
 
Kompetencer
Specialist i pædiatrisk fysioterapi
 
Abstrakts, artikler og udgivelser
Artikler og materialer til bl.a. Danske Fysioterapeuter, til Patientforeningen for OI og til CPOP- opfølgningsprogrammet for cerebral parese
Medforfatter til ”Midtvejsfolderen CPOP-I” og til ”Intern evaluering af satspuljeprojektet ”Kvalificering af træningsindsatser til børn med svære handicap”
Medoversætter af spørgeskemaerne:: Measure of processs of care; MPOC-20, og Measure of process of care - service providers; MPOC-SP,  til forældre og fagpersoner, vedrørende familiecentret indsats til børn med svære handicap
Medvirket i udarbejdelsen af faglige materialer samt undervist fysioterapeuter og ergoterapeuter
 
Andet
Beskikket censor ved fysioterapeutuddannelsen på modul: 11, 12 og 14
Konsulent i VISO opgaver på børneområdet
 
Målgrupper
Fysioterapeuter og ergoterapeuter, uddannelsesinstitutioner og andre, vedrørende kvalitetsudvikling og forskning på området rehabilitering og børn med handicap

Formidling

Mundtligt, skriftligt, undervisning og supervision, vejledning

Kontakt
Kirsten Nordbye-Nielsen
tlf. 21 59 58 94
 
Mail
 
Publikationer
 
 
 

Mundtlig præsentation på 4th International Cerebral Palsy Conference 2012

Kompetencer
Evne til at samarbejde med børn og familier i et brugercentreret perspektiv. Erfaring med at formidle faget til andre faggrupper.

Bred erfaring og kompetence inden for det pædiatriske område med grundigt kendskab børns motoriske udvikling samt diverse patologier. 

Har arbejdet med kvalitetsudvikling og forskning med henblik på ny viden og udvikling inden for specialet.

Er uddannet i Bobath og er certificeret Castillo Morales terapeut.

Formidling
Tilbyder supervision til konkrete problemstillinger (undersøgelse, behandlingen, hjælpemidler, håndtering i det daglige) hos børn med især neurologiske problemstillinger.  Afhængigt ressourcer på det pågældende tidspunkt.

Målgruppe
Fysioterapeuter, ergoterapeuter, andre professioner samt forældre i forbindelse børn med neurologiske problemstillinger.

Region
Sydsjælland/Lolland-Falster 

Kontakt
pepa@lolland.dk 

arb. 54 67 69 45 /  priv. 54 86 12 86 / mobil 60 61 62 51

Speciale
Pædiatrisk fysioterapi 

Region
Sydsjælland/Lolland-Falster 

Se Pernille Worm Pasqualis CV (pdf-fil)

Intet at vise.

Fællesrådgivningen for børn og unge, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Frederiksberg Kommune, fysioterapeut, specialist i Pædiatrisk fysioterapi, Master i Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, Sundhedsfaglig diplom.

Kompetencer

Kompetencer indenfor undersøgelse, udredning og vejledning omkring børn med forsinket eller afvigende motorisk udvikling, med særligt fokus på børns udviklings og læringsprocesser. Jeg anvender standardiseret test og forholder mig kritisk til disse.

Erfaring med behandling af børn med lettere funktionsnedsættelse efter serviceloven.

Indgår i tværprofessionelle konsultative opgaver i samarbejde med talehøre konsulenter, psykologer og socialrådgiver med fokus på en tidlig og forebyggende indsat.

Indgår i PPRs spædbarneteam og har kompetencer ift. en tidlig indsats i samarbejde med sundhedsplejen.

Jeg er særligt optaget af at etablere et vejledningsforløb med afsæt i barnets og den vejledtes perspektiv.

Erfaring med at udvikle og undervise på kurser for lærere og pædagoger hvor formålet er at kvalificere professionelle til at varetage særlige indsatser rettet mod børn der er motorisk usikker.

Har arbejdet indenfor børneområdet siden 1999.

Se CV

Region

Hovedstaden

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og andre faggrupper samt på uddannelsesinstitutioner.

Formidling

Skriftlig og mundtlig formidling gennem kurser og i supervisionsforløb.

Kontakt

Tibr01@frederiksberg.dk

2998 1196

Del eller udskriv artiklen