Listen er filtreret — Nulstil valg
 • Politik ·

  Kommunalpolitikerne skal huske kvaliteten i genoptræningen

  Fra den 1. juli skal kommunerne tilbyde genoptræning inden for syv dage efter, at patienter er blevet udskrevet fra hospitalet. Kan kommunerne ikke det, må de betale for, at patienterne modtager genoptræning i privat regi. Desværre vælger nogle kommuner at sænke kvaliteten for at leve op til tidsfristen. Danske Fysioterapeuter har derfor skrevet til de ansvarlige politikere i Folketinget og bedt dem følge op.

  2
 • OK18 ·

  OK18: Nu starter afstemningen

  Nu skal fysioterapeuterne i det offentlige afgøre, om overenskomsterne er gode nok. Afstemningen starter i morgen. En enig Hovedbestyrelse anbefaler et ja.

 • Nye pixi-udgaver af kliniske retningslinjer for ryg og nakke

  Enhed for Kvalitet har publiceret fire pixi-udgaver, der opsummerer de nationale anbefalinger for behandling af ryg- og nakkebesvær.

 • Politik ·

  Danske Fysioterapeuter ønsker eftersyn af genoptræningsplaner

  Lovforslaget om frit valg til genoptræning gør det endnu mere vitalt, at genoptræningsplanerne har det rette indhold og den rette kvalitet. Danske Fysioterapeuter foreslår derfor, sammen med en række andre organisationer, at der gennemføres et serviceeftersyn.

  8
 • OK18 ·

  Kommunal aftale: Løft til erfarne fysioterapeuter og kliniske undervisere

  Der er nu indgået aftale om de særlige forhold for fysioterapeuter på det kommunale område. Det betyder blandt andet højere løn til erfarne fysioterapeuter, kliniske undervisere og ledere på laveste løntrin.

 • Fysioterapi før operation forebygger lungekomplikationer

  Risikoen for at pådrage sig postoperative komplikationer efter større abdominale operationer er stor. Det viser sig, at mellem 10 og 50 procent af patienterne får komplikationer efter operationen.

  1
 • Fem fysioterapeuter forsvarer deres ph.d.

  Fem fysioterapeuter inviterer til ph.d.-forsvar i den kommende måned om henholdsvis effekten af gå på arbejde trods rygsmerter, konditionstræning til behandling af hovedpine, styrketræning til brystkræft, fysisk aktivitet i forbindelse med Rett syndrom og patientrapporteret effektmåling efter knæledsoperation.

 • Efterlysning: Nyt medlem til sektionsbestyrelse

  Der er en ledig plads i Danske Fysioterapeuters sektionsbestyrelse for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar. Pladsen skal besættes med en lejer eller en selvstændig uden arbejdsgiveransvar.

 • OK18 ·

  Regional aftale: Erfarne fysioterapeuter og kliniske undervisere får mere

  Der er nu indgået aftale om de særlige forhold for fysioterapeuter på det regionale område. Det betyder blandt andet højere løn til erfarne fysioterapeuter, lidt mere i pension til alle og et løft til kliniske undervisere.

 • OK18 ·

  Forlig om offentlige overenskomster

  Nye overenskomster er på plads, og konflikten er afblæst. Der forhandles dog stadig om de specifikke ting for fysioterapeuter.

 • OK18 ·

  OK18: Forlig på det statslige område

  Efter 34 timers forhandlinger i Forligsinstitutionen er der nu også indgået forlig på det statslige område.

 • OK18 ·

  OK18: Samlet forlig på det regionale område

  I nat lykkedes det at få et forlig med Danske Regioner om overenskomsten på det regionale område. Aftalen gælder for alle faggrupper og indeholder pæne lønstigninger og en regulering, der sikrer, at offentligt ansattes løn følger den private lønudvikling.

  1
 • OK18 ·

  OK18: Forlig på det kommunale område

  Der er nu indgået forlig på det kommunale område. Aftalen gælder for alle faggrupper og indeholder en sikring af spisepausen, en aftale om lærernes arbejdstid og pæne lønstigninger samt en regulering, der sikrer, at offentligt ansattes løn følger den privates lønudvikling. Tilfredshed hos Danske Fysioterapeuters formand.

  5
 • Fremtidens fysioterapi er ikke bare en app

  Den teknologiske udvikling, der støtter op om fysioterapi, går hurtigere, end man kan nå at sige behandling. Men teknologi kan ikke stå alene. Det personlige møde mellem patient og behandler er ligeså vigtigt for et vellykket forløb.

 • OK18 ·

  OK18: Forhandlingerne fortsætter

  Danske Fysioterapeuters forhandlingsudvalg og foreningens hovedbestyrelse har i dag bekræftet formandens mandat i de fortsatte forhandlinger om overenskomsterne på det offentlige område.

  2
Se flere