Danske Fysioterapeuters Pris

Danske Fysioterapeuters Pris uddeles én gang om året til en fysioterapeut, der har gjort en særlig indsats for at udvikle faget, professionen eller foreningen.

Formålet med prisen

Danske Fysioterapeuters Pris har som formål at hædre, anerkende og fremme kvalitet og udvikling indenfor det fysioterapeutiske fagområde.

Prisen er på 50.000 kr. og uddeles én gang om året til en fysioterapeut, der har gjort en særlig indsats for at udvikle det fysioterapeutiske felt og har ydet en ekstraordinær indsats for professionen, kollegaerne eller foreningen.

Hvem kan komme i betragtning til prisen?

Alle ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan indstilles til prisen. Prisen uddeles uafhængig af eventuel tidligere støtte.

Et bedømmelsesudvalg nedsat af hovedbestyrelsen vurderer indstillingerne fra medlemmerne, og hovedbestyrelsen udpeger prismodtageren på baggrund af dette. Prismodtageren får direkte besked.

Hovedbestyrelsen udpeger prismodtager 2017 på hovedbestyrelsesmøde i december 2017. Danske Fysioterapeuters Pris 2017 bliver uddelt på Fagkongressen i 2018.

Se forretningsorden for Danske Fysioterapeuters Pris' bedømmelsesudvalg

Se administrativ vejledning til uddeling af Danske Fysioterapeuters Pris

Sådan indstiller du en fysioterapeut til Danske Fysioterapeuters Pris

Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan indstille en fysioterapeut til at modtage Danske Fysioterapeuters Pris.

Indstillingen skal indeholde:

  • Motivering af indstilling (max. 1 A4 side).
  • CV for den person, du indstiller.
  • Bilag med andre relevante oplysninger.

Danske Fysioterapeuters Pris 2018 uddeles ved Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2018.

Indstilling til Danske Fysioterapeuters Pris 2019 skal sendes til Danske Fysioterapeuter att.: Gurli Petersen på gp@fysio.dk senest 1. november 2018.

Se fundats for Danske Fysioterapeuters Pris

Medlemmer af bedømmelsesudvalget

Sanne Jensen

Sanne Jensen 

Regionsformand, Region Midtjylland

Mail: saj@fysio.dk 

Gitte Nørgaard

Gitte Nørgaard

Regionsformand, Region Nordjylland

Mail: gn@fysio.dk 

 Anders Skjerbæk

Anders Skjerbæk 

Fysioterapeut, Master i Rehabilitering, Sclerosehospitalerne i Danmark, Region Midtjylland

Har arbejdet både i sygehus regi samt i privat praksis. De seneste 8 år for Sclerosehospitalerne, først som klinisk underviser og nu som tværgående Udviklingsleder. Mine arbejdsområder er udvikling af Sclerosehospitalernes indlæggelsestilbud, intern uddannelse, ekstern kursusvirksomhed samt forskning/artikelskrivning. Derudover er jeg underviser på Danske Fysioterapeuters kursus i behandling af mennesker med MS og har været tilknyttet Sundhedsstyrelsen som faglig konsulent i arbejdet med den nationale kliniske retningslinje om Fysioterapi og ergoterapi til mennesker med MS. Jeg er desuden engageret i sundheds- og handicapudvalget i Scleroseforeningen, i Sclerosehospitalernes bestyrelse samt i bestyrelsesarbejde i den europæiske MS organisation RIMS. 

Mail: askj@sklerosehospital.dk

Jeanette Trøstrup

Jeanette Trøstrup

Fysioterapeut, Ph.d.-studerende, cand.scient.san, Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg

Jeg er 38 år og bor sammen med min mand og vores to børn. I 2005 blev jeg uddannet fysioterapeut og fik derefter arbejde på en privat fysioterapeutisk klinik og efterfølgende på Bispebjerg Hospital. Begge steder arbejdede jeg med muskuloskeletale problematikker. I 2011 afsluttede jeg den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san), hvorefter jeg primært har arbejdet med kvalitetsudvikling og evidensbasering af fysioterapifaget. I juni 2016 startede jeg mit ph.d.-studie, som har til formål at reducere skulderbelastende arbejde og skulderproblemer.

Mail: jeantroe@rm.dk

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656