Danske Fysioterapeuters Pris

Danske Fysioterapeuters Pris uddeles én gang om året til en fysioterapeut, der har gjort en særlig indsats for at udvikle faget, professionen eller foreningen.

Formålet med prisen

Danske Fysioterapeuters Pris har som formål at hædre, anerkende og fremme kvalitet og udvikling indenfor det fysioterapeutiske fagområde.

Prisen er på 50.000 kr. og uddeles én gang om året til en fysioterapeut, der har gjort en særlig indsats for at udvikle det fysioterapeutiske felt og har ydet en ekstraordinær indsats for professionen, kollegaerne eller foreningen.

Hvem kan komme i betragtning til prisen?

Alle ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan indstilles til prisen. Prisen uddeles uafhængig af eventuel tidligere støtte.

Et bedømmelsesudvalg nedsat af hovedbestyrelsen vurderer indstillingerne fra medlemmerne, og hovedbestyrelsen udpeger prismodtageren på baggrund af dette.

Sådan indstiller du en fysioterapeut til Danske Fysioterapeuters Pris

Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan indstille en fysioterapeut til at modtage Danske Fysioterapeuters Pris.

Indstillingen skal indeholde:

  • Motivering af indstilling (max. 1 A4 side).
  • CV for den person, du indstiller.
  • Bilag med andre relevante oplysninger.

Indstillingen skal sendes til Danske Fysioterapeuter att.: Gurli Petersen på gp@fysio.dk senest 1. august 2017.

Se fundats for Danske Fysioterapeuters Pris

 

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656