Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Næste gang går det ud over en anden fysioterapeut

Bjørn Espen Holtse var parat til at trække sin arbejdsgiver i retten, da han ikke fik udbetalt feriepenge. For den 30-årige fysioterapeut gjaldt det om at få statueret et eksempel, så virksomheden fremover følger reglerne.
Foto: Henrik Frydkjær

Bjørn Espen Holtse havde været færdiguddannet i halvandet år, da han stødte på et job, som han virkelig gerne ville have. Jobbet var hos en lille virksomhed, som tilbød en ny type fysioterapeutisk behandling. Men allerede da han skulle underskrive sin ansættelseskontrakt, begyndte problemerne. Virksomheden manglede kendskab til almindelige regler om ansættelse, og spørgsmål om barsel og barns sygedag blev modtaget negativt. Den 30-årige fysioterapeut så dog i første omgang igennem fingre med uenighederne.

”Jeg strakte mig nok lidt længere, end jeg ellers ville have gjort, fordi jobbet var så spændende. De brugte nye metoder, som ikke er almindelige i fysioterapeutverdenen, de brændte for arbejdet og turde tænke anderledes.”

Men det var ikke kun virksomhedens faglighed, som var alternativ. Ejernes forhold til systemet var også speciel. Når situationerne spidsede til og der opstod konflikter, blev reglerne ikke fulgt. Efter to måneder stod det klart, at vejene måtte skilles. På det tidspunkt havde Bjørn Espen Holtse 13,5 timers overarbejde til gode, foruden en uges feriepenge. Derudover skulle virksomhedens ejer også skrive under på papirer, så fysioterapeuten kunne få udbetalt kørselspenge. Sagen om kørselspengene endte med at trække så meget i langdrag, at kravet blev forældet og Bjørn Espen Holtse måtte give afkald på dem. Feriepengene ville de heller ikke udbetale, og den nu ledige Bjørn Espen Holtse kontaktede derfor Danske Fysioterapeuter, som gik ind i sagen.

Indgik forlig før retssag

Sagen spidsede så meget til, at Danske Fysioterapeuter indstævnede virksomheden for retten. Kort før retssagen indgik ejerne dog forlig med Danske Fysioterapeuter, som medførte, at Bjørn Espen Holtse fik sine feriepenge og en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Sagen blev afgjort i marts 2017, altså efter næsten halvandet års forløb.

”Jeg er glad for, at jeg besluttede at følge sagen til dørs sammen med Danske Fysioterapeuter. For mig var det vigtigste at sende et signal om, at der er regler, der skal følges, når man driver virksomhed, og at vi har et retssystem til at sikre det. For næste gang går det bare udover en anden fysioterapeut, hvis vi ikke gør noget ved det. Det har været hårdt at være fanget i en dårlig oplevelse med en arbejdsgiver - og alene kan man godt nok føle sig magtesløs. Derfor er jeg lettet over, at det nytter at kræve sin ret, hvis det bliver nødvendigt.”

Som lønmodtager har du ret til feriepenge. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 procent af din løn eller du kan have ret til fuld løn under ferien plus 1 procent i ferietillæg.

Som medlem af Danske Fysioterapeuter kan du modtage gratis rådgivning og juridisk hjælp til sager der gælder løn, feriepenge, kørselspenge, opsigelse og løn under sygdom. Vi anbefaler, at du altid kontakter os, før du skriver under på din ansættelseskontrakt, så vi kan give dig konkrete råd og vejledning og sikre, at alle regler er overholdt. Ring på tlf. 3341 4620 eller skriv til ansat@fysio.dk

Del eller udskriv artiklen
2 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Nicolai Robinson

  Kære Karsten

  Tak for dine bemærkninger i forlængelse den konkrete sag, hvor Danske Fysioterapeuter sikrede et medlem sine feriepenge.
  Danske Fysioterapeuters indsats er lige dedikeret i forhold til ansatte og lejere, som oplever, at deres vilkår eller rettigheder bliver tilsidesat. Der er således en klar indsats i at sikre, at de vilkår, som fysioterapeuterne møder i deres erhverv bliver sikret.
  Rammebetingelserne er dog forskellige for forskellige fysioterapeuter. Den retstilling, som de får afhænger blandt andet af den kontrakt, som de arbejder under. Men ikke mindst er lovgivningen, som beskytter ansatte og lejere (som i ansættelsesretten betragtes som selvstændige), meget forskellig, og beskyttelsesniveauet er markant bedre for gruppen af ansatte. Man kan lidt populært sige, at man som lejer vælger noget beskyttelse fra, men får noget frihed i tilgift. Dette giver sig desværre af og til udslag i, at Danske Fysioterapeuters muligheder for at forfølge manglende overholdelse af indgåede aftaler er forskellige, fordi lovgivning og domstolene ikke stiller de samme juridiske muligheder til rådighed.
  Jeg er rigtigt ked af hvis du har oplevet, at Danske Fysioterapeuter i forbindelse med din kontrakt ikke har givet dig den støtte, som du forventede. Jeg vil naturligvis meget gerne vende din oplevelse med dig, og du er meget velkommen til at tage direkte kontakt til mig.

  Med venlig hilsen
  Nicolai Robinson
  Forhandlingschef
 • Karsten

  Sjovt som der er forskel på medlemmer. For få år siden kontaktede jeg Danske fysioterapeuter, da helt grundlæggende punkter i min indeleje kontrakt ikke blev overholdt, af min klinikejer. Svaret fra DF var:"Vi kan desværre ikke stille noget op eller sanktionere på nogen måde. Vi vil råde dig til at tage en snak med din klinikejer".

  Godt at i nu tager den helt til retten - ja altså hvis man vel og mærke ikke arbejder som indlejer på en klinik inden for yder nr.

  Grotesk måde at drive en fagforening på.
Indsend kommentar