Critically Appraised Topics (CAT)

Critically Appraised Topic (CAT) er en model for, hvordan man på en systematisk og evidensbaseret måde kan få svar på de meget konkrete spørgsmål, der opstår i den kliniske hverdag.

Læs mere om Critically Appraised Topics, og hvordan du selv kan arbejde med det

Geriatri

Life-Space Assessment (2017)

Patient Specific Functional Scale til den ældre borger (2018)

Life-Space Assessment som et måleredskab til at prædiktere mortalitet (2018)

Hjerte- og lungefysioterapi

Effekten af en standardiseret tværfaglig protokol for respiratoraftrapning af tracheostomerede neurologiske patienter (2016)

Træning til patienter indlagt med KOL i exacerbation (2014)

Gangtræning op ad bakke til patienter med svær KOL? (2014)

Idræt

Aerob træning, intensitet og effekt på commotio med langvarige følger (2014)

Conservative treatment for chronic exertional compartment syndrome in the lower leg (2015)

Effekten af styrketræning af hoftens muskler på smerte og funktion hos voksne med PFPS (2016)

Effekten af træningsterapi på smerter ved patellofemoralt smertesyndrom (2016)

Genoptræning efter operativ stabilisering af acromioclaviculærleddet (2016)

OA udvikling efter konservativt behandlet ACL skade (2012)

Styrketræning af hoftemuskulaturen hos kvinder med PFPS (2012)

Q-vinklens betydning for patienter med patellofemoral smertesyndrom (2012)

Therapeutic training intervention for Osgood-Schlatter disease (2016)

Udskudt ACL-rekonstruktion hos yngre idrætsaktive (2011)

Muskuloskeletale lidelser

Træning til patienter med skulderprotese efter proximal humerusfraktur (2016)

Børn med CRPS: Fysioterapi og kontinuerlig perifer nerveblokade (2014)

Effekt af hofteantiluksationsbandage efter luksation af total hoftealloplastik (2017)

Effekten af manipulation på kroniske lænderygsmerter (2012)

Effekten af styrketræning af hoftens muskler på smerte og funktion hos voksne med PFPS (2016)

Effekten af træning blandt patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) (2011)

Effekten af træningsterapi på smerter ved patellofemoralt smertesyndrom (2016) 

Er der evidens for træning til lumbal spinal stenose? (2012)

Evaluering af interventionseffekt på supraspinatus ruptur (2015)

Excentrisk arbejde hos drenge med Duchennes muskeldystrofi (DMD) (2014)

Excentrisk træning til patienter med subacromial impingement (2012)

Genoptræning efter operativ stabilisering af acromioclaviculærleddet (2016)

Hvilken effekt har akupunktur på postoperative skuldersmerter? (2014)

Kan SF-36 undersøge håndkirurgiske patienters subjektive oplevelser af helbred og livskvalitet? (2015)

Manipulering til mekaniske nakkesmerter (2012)

OA udvikling efter konservativt behandlet ACL skade (2012)

Q-vinklens betydning for patienter med patellofemoral smertesyndrom (2012)

Spejlterapi til benamputerede (2014)

Styrketræning af hoftemuskulaturen hos kvinder med PFPS (2012)

Therapeutic training intervention for Osgood-Schlatter disease (2016)

Tidlig postoperativ fysioterapi efter artrodeseoperation (2016)

Træning til patienter med skulderprotese efter proximal humerusfraktur (2016)

Undersøgelse af evidensen for øvelsesterapi til patienter med osteoporotiske rygfrakturer (2018)

Valg af behandling ved kroniske uspecifikke lænderygsmerter (2012)

Vurdering af evidensen for træningsøvelser som behandling af tennisalbue (2013)

Neurologi

Aerob træning, intensitet og effekt på commotio med langvarige følger (2014)

Barthel Index som validt måleredskab til borgere med apopleksi i kommunal praksis (2018)

BESTest som effektmål til unge med cerebral parese (2013)

Box and Block test til patienter med apopleksi (2017)

CIMT/mCIMT til patienter med subakut apopleksi (2013)

Cough Assist på svært hjerneskadede patienter (2012)

Effekten af CIMT/mCIMT på hemiparese i overekstremiteten hos børn og unge 0-15 år med svær erhvervet hjerneskade (2014)

Effekten af skulderbandager til patienter med apopleksi (2015)

Effekten af spejlterapi til patienter med parese i OE efter apopleksi (2016)

Effekten af en standardiseret tværfaglig protokol for respiratoraftrapning af tracheostomerede neurologiske patienter (2016)

Effekt af træning i arm-robot hos patienter med hjerneskade (2013)

Effekt af Universal Plantar Fasciitis Orthosis (UFO) til neurologiske patienter (2013)

Effekt ved træning i vippeleje til patienter med akut apopleksi (2012)

Excentrisk arbejde hos drenge med Duchennes muskeldystrofi (DMD) (2014)

Findes der en valideret submaksimal et-bens test til måling af iltoptagelse efter apopleksi? (2015)

Funktionel effekt ved brug af elektrisk stimulation hos patienter med plexus brachialis-skade (2016)

Hukommelsestræning til patienter med moderat til svær erhvervet traumatisk hjerneskade (2016)

Kan elektrisk stimulering anvendes ved dropfod efter diskusprolaps? (2015)

Postural Assessment Scale for Stroke Patients til patienter med apopleksi (2016)

Reliabiliteten af ”Timed up and go”-test er ikke undersøgt til patienter med akut apopleksi (2013)

Reliabiliteten af ”30 sek. rejse sætte sig”-test er ikke undersøgt til patienter med akut apopleksi (2013)

Shock wave terapi til behandling af spasticitet hos patienter med apopleksi (2014)

Tidlig rehabilitering til indlagte patienter opereret for hjernekræft (2014)

Trunk Impairment Scale som et muligt redskab til måling af den siddende truncus kontrol til patienter med apopleksi (2011)

Træningsanbefalinger til Thermo-sensitive personer med Multipel Sclerose (2012)

Validitet og reliabilitet af Swallowing Disturbance Questionnaire til at screene for dysfagi hos patienter med parkinson (2016)

V-VST til vurdering om indlagte patienter har dysfagi (2015)

Åstrands et-punkts cykelergometer test til moderat til svær apopleksi? (2014)

Pædiatri

Excentrisk arbejde hos drenge med Duchennes muskeldystrofi (DMD) (2014)

Effekten af CIMT/mCIMT på hemiparese i overekstremiteten hos børn og unge 0-15 år med svær erhvervet hjerneskade (2014)

Stimulation af spiseevne hos børn født præmatur (2017)

Rehabilitering 

Aerob træning, intensitet og effekt på commotio med langvarige følger (2014)

Behandling med kompressionsbandager til patienter med brandsår (2014)

Box and Block test til patienter med apopleksi (2017)

CIMT/mCIMT til patienter med subakut apopleksi (2013)

Conservative treatment for chronic exertional compartment syndrome in the lower leg (2015)

Effekten af CIMT/mCIMT på hemiparese i overekstremiteten hos børn og unge 0-15 år med svær erhvervet hjerneskade (2014)

Effekten af en standardiseret tværfaglig protokol for respiratoraftrapning af tracheostomerede neurologiske patienter (2016)

Effekten af skulderbandager til patienter med apopleksi (2015)

Effekten af spejlterapi til patienter med parese i OE efter apopleksi (2016)

Effekten af styrketræning af hoftens muskler på smerte og funktion hos voksne med PFPS (2016)

Effekt af træning i arm-robot hos patienter med hjerneskade (2013)

Effekten af træningsterapi på smerter ved patellofemoralt smertesyndrom (2016)

Effekt af Universal Plantar Fasciitis Orthosis (UFO) til neurologiske patienter (2013)

Effekt ved træning i vippeleje til patienter med akut apopleksi (2012)

Er 2 Minute Walk Test valid og reliabel til benamputerede patienter med protese? (2014)

Ergoterapi til den ældre indlagte patient i den akutte fase (2015)

Funktionel effekt ved brug af elektrisk stimulation hos patienter med plexus brachialis-skade (2016)

Fysisk træning som en del af et specialiseret rehabiliteringstilbud for kvinder i adjuverende kemoterapi for brystkræft (2011)

Gangtræning op ad bakke til patienter med svær KOL? (2014)

Gangtræning til forbedring af ganghastigheden hos benamputerede patienter (2016)

Hvilken effekt har akupunktur på postoperative skuldersmerter? (2014)

Kan elektrisk stimulering anvendes ved dropfod efter diskusprolaps? (2015)

Kan SF-36 undersøge håndkirurgiske patienters subjektive oplevelser af helbred og livskvalitet? (2015)

Patient Specific Functional Scale til den ældre borger (2018)

Postural Assessment Scale for Stroke Patients til patienter med apopleksi (2016)

Shock wave terapi til behandling af spasticitet hos patienter med apopleksi (2014)

Spejlterapi til benamputerede (2014)

Therapeutic training intervention for Osgood-Schlatter disease (2016)

Tidlig rehabilitering til indlagte patienter opereret for hjernekræft (2014)

Træningsanbefalinger til Thermo-sensitive personer med Multipel Sclerose (2012)

Træning til patienter indlagt med KOL i exacerbation (2014)

Undersøgelse af evidensen for øvelsesterapi til patienter med osteoporotiske rygfrakturer (2018)

V-VST til vurdering om indlagte patienter har dysfagi (2015)

 

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Vibeke Pilmark

Faglig redaktør
3341 4631

Rikke Eriksen

Studentermedhjælper